ซ่อนรายการซื้อจาก App Store

หากคุณไม่ต้องการให้แอปแสดงในรายการที่คุณซื้อใน App Store คุณสามารถซ่อนแอปนั้นได้ หากคุณต้องการดาวน์โหลดแอปอีกครั้ง ให้เลิกซ่อนแอปก่อน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณซ่อนแอปในรายการซื้อของคุณ

เมื่อคุณซ่อนแอปในรายการซื้อของคุณ แอปนั้นจะไม่ปรากฏในรายการซื้อของคุณที่อยู่ใน App Store อีกต่อไป แอปจะยังคงปรากฏในประวัติการซื้อทั้งหมดของคุณในการตั้งค่า และหากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปจากรายการที่ซื้อที่คุณแชร์อีกครั้งได้

การซ่อนแอปจะไม่เป็นการลบแอปนั้นออกไปจากอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัว หรืออุปกรณ์อื่นที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ หากคุณต้องการลบแอปออกจากหน้าจอโฮม ให้ปรับแต่งหน้าจอโฮมบน iPhone ของคุณ

ซ่อนแอปบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอป App Store
 2. แตะปุ่มบัญชี หรือรูปภาพหรือชื่อย่อของคุณที่ด้านบนของหน้าจอ
 3. แตะสินค้าที่ซื้อแล้ว หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว ให้แตะสินค้าที่ฉันซื้อ
  iPhone แสดงตัวเลือกสินค้าที่ซื้อแล้วในเมนูบัญชี
 4. ค้นหาแอปที่ต้องการ แล้วปัดซ้ายบนแอปนั้น จากนั้นแตะซ่อน
  iPhone ที่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณปัดซ้ายบนแอปในรายการซื้อของคุณ และปุ่มซ่อนปรากฏขึ้น
 5. แตะเสร็จสิ้น

ยกเลิกการซ่อนแอปบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณลบแอปออกจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch แอปนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนหน้าจอโฮมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลิกซ่อน ให้ดาวน์โหลดแอปอีกครั้งจาก App Store โดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อแอปนั้นอีกครั้ง

 1. เปิดแอป App Store
 2. แตะปุ่มบัญชี หรือรูปภาพหรือชื่อย่อของคุณที่ด้านบนของหน้าจอ
 3. แตะชื่อหรือ Apple ID ของคุณ ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  iPhone แสดงเมนูบัญชีที่เลือก Apple ID ของ John Appleseed ไว้
 4. เลื่อนลง แล้วแตะซ่อนสินค้าที่ซื้อไว้
  iPhone ที่แสดงรายการเมนูสินค้าที่ซื้อแล้วซ่อนไว้
 5. ค้นหาแอปที่คุณต้องการ จากนั้นแตะเลิกซ่อน
 6. หากต้องการกลับไปที่ App Store ให้แตะการตั้งค่าบัญชี จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 7. ค้นหาแอป จากนั้นแตะปุ่มดาวน์โหลด 

ซ่อนแอปบน Mac

 1. เปิด App Store บน Mac หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้อยู่ ให้คลิกลงชื่อเข้าที่ด้านล่างของแถบด้านข้าง แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
 2. คลิกชื่อของคุณที่ด้านล่างของแถบด้านข้าง แอปที่ซื้อแล้วของคุณจะปรากฏขึ้น
 3. วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือแอปนั้น แล้วมองหาปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม  คลิกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกซ่อนสินค้าที่ซื้อ
  App Store บน Mac แสดงเมนูที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณเลือกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม โดยมีการเลือกซ่อนสินค้าที่ซื้ออยู่
 4. เมื่อระบบถามว่าคุณแน่ใจว่าต้องการซ่อนแอปหรือไม่ ให้คลิกซ่อนสินค้าที่ซื้อ

เลิกซ่อนแอปบน Mac

 1. เปิด App Store บน Mac
 2. คลิกชื่อของคุณที่ด้านล่างของแถบด้านข้าง แล้วคลิกดูข้อมูลที่ด้านบนสุดของหน้าจอ หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. เลื่อนไปที่รายการที่ซ่อนหรือสินค้าที่ซื้อแล้วซ่อนไว้ จากนั้นคลิกจัดการ
  App Store ใน Mac แสดงส่วนรายการที่ซ่อนอยู่ในหน้าข้อมูลบัญชี มีการไฮไลท์ปุ่มจัดการในภาพ
 4. ค้นหาแอปที่คุณต้องการเลิกซ่อน
 5. คลิกเลิกซ่อน จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น แอปนั้นจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในรายการสินค้าที่ซื้อแล้วของคุณ คุณสามารถคลิกปุ่มดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดแอปไปยัง Mac ของคุณอีกครั้ง

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: