ในกรณีที่ตัวติดตั้ง macOS บอกว่าไม่รองรับคุณสมบัติบางอย่างของ macOS สำหรับดิสก์

โปรแกรมติดตั้งอาจบอกว่าไม่รองรับคุณสมบัติบางอย่างสำหรับดิสก์ และคุณสมบัติอย่างจะไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่สามารถสร้างระบบการกู้คืน

หากตัวติดตั้ง macOS ไม่สามารถสร้างระบบการกู้คืนบนดิสก์ของคุณ ตัวติดตั้งจะให้คุณติดตั้งต่อได้ แต่จะเตือนว่าคุณสมบัติบางอย่างของ macOS จะไม่สามารถใช้ได้และจะไม่สามารถสร้างระบบการกู้คืนได้ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

  • คุณกำลังติดตั้งบนดิสก์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุด RAID ซึ่งตัวติดตั้ง macOS ไม่รองรับ หากต้องการใช้ดิสก์เป็นดิสก์เริ่มต้นก่อน ให้ลบดิสก์ เพื่อไม่ให้ดิสก์นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุด RAID อีกต่อไป จากนั้นให้ติดตั้ง macOS อีกครั้ง
  • คุณกำลังติดตั้งดิสก์โวลุ่มที่มีพาร์ติชั่น Boot Camp ที่มีการดัดแปลงภายนอกผู้ช่วย Boot Camp หรือที่ได้รับการเพิ่มหลังจากใช้ผู้ช่วย Boot Camp ในการแก้ปัญหา ให้ลบดิสก์ รวมถึงพาร์ติชั่น Boot Camp จากนั้นให้ติดตั้ง macOS อีกครั้งและใช้ผู้ช่วย Boot Camp ในการสร้างพาร์ติชั่น Boot Camp ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องมีระบบการกู้คืนเพื่อติดตั้งและใช้งาน macOS แต่หากไม่มี คุณจะไม่สามารถใช้ FileVault, ตั้งค่ารหัสผ่านเฟิร์มแวร์ หรือใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อซ่อมแซมดิสก์ได้ 

วันที่เผยแพร่: