ในกรณีที่ตัวติดตั้ง macOS บอกว่าไม่รองรับคุณสมบัติบางอย่างของ macOS สำหรับดิสก์

ตัวติดตั้งอาจบอกว่าไม่รองรับคุณสมบัติบางอย่างสำหรับดิสก์ และคุณสมบัติบางอย่างจะใช้งานไม่ได้

หากตัวติดตั้ง macOS ไม่สามารถสร้างระบบกู้คืนบนดิสก์ของคุณ ตัวติดตั้งจะให้คุณติดตั้งต่อได้ แต่จะเตือนว่าคุณสมบัติของ macOS บางอย่างไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

  • คุณกำลังติดตั้งบนโวลุ่ม RAID macOS ไม่ได้สร้างระบบการกู้คืนบนโวลุ่ม RAID
  • คุณกำลังติดตั้งโวลุ่มที่มีพาร์ติชั่น Boot Camp ที่มีการดัดแปลงภายนอกผู้ช่วย Boot Camp หรือที่ได้รับการเพิ่มหลังจากใช้ผู้ช่วย Boot Camp โดยในการแก้ปัญหา ให้สำรองข้อมูลและลบดิสก์เริ่มต้นระบบ ซึ่งรวมถึงพาร์ติชั่น Boot Camp จากนั้นให้ติดตั้ง macOS อีกครั้ง และใช้ผู้ช่วย Boot Camp ในการสร้างพาร์ติชั่น Boot Camp ใหม่

คุณไม่จำเป็นจ้องมีระบบกู้คืนเพื่อติดตั้งและใช้งาน macOS แต่หากไม่มี คุณจะไม่สามารถใช้ FileVault, ตั้งค่ารหัสผ่านเฟิร์มแวร์ หรือใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อซ่อมแซมดิสก์ได้ 

วันที่เผยแพร่: