หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณโดยใช้ชื่อทั่วไป (SSID)

มาเรียนรู้กันว่าเพราะเหตุใดคุณจึงไม่ควรใช้ชื่อทั่วไปในการตั้งชื่อให้แก่เครือข่ายไร้สายของคุณ

หากคุณตั้งชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณโดยใช้ชื่อทั่วไป ผู้ใช้อุปกรณ์ iOS จะต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบในจุดเชื่อมต่อสัญญาณแต่ละจุดบนเครือข่ายในครั้งแรกที่ผู้ใช้ต้องการใช้จุดเชื่อมต่อสัญญาณนั้นๆ (อุปกรณ์ iOS จะทำการเชื่อมต่อสัญญาณกับจุดเชื่อมต่อสัญญาณดังกล่าวโดยอัตโนมัติในอนาคต) ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยตัวเองนี้เป็นขั้นตอนที่จำเป็นเนื่องจากอุปกรณ์ iOS จะจัดเก็บที่อยู่ของฮาร์ดแวร์ (Basic Service Set Identifier หรือ BSSID) ณ จุดเชื่อมต่อสัญญาณดังกล่าวเมื่อระบบเห็นว่าชื่อเครือข่าย (Service Set Identifier, หรือ SSID) เป็นชื่อทั่วไปหรือเป็นชื่อที่คลุมเครือ

สมมติว่าคุณตั้งชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณด้วยชื่อทั่วไป (SSID) ผู้ใช้ที่ใช้เครือข่ายของคุณซึ่งใช้อุปกรณ์ iOS และอยู่ห่างจากเครือข่ายของคุณอาจเสี่ยงต่อการเข้าสู่เครือข่ายอื่นที่มีชื่อเหมือนกันได้ การเข้าสู่เครือข่ายอื่นโดยไม่คาดคิด อาจทำให้ผู้ใช้เหล่านั้นเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญได้

เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยนี้เอง Apple จึงได้รวบรวมรายชื่อทั่วไปหรือ SSID ที่คลุมเครือ รวมถึง SSID แบบดีฟอลต์สำหรับจุดเชื่อมต่อสัญญาณเชิงพาณิชย์ที่เปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจน SSID แบบ "ไร้สาย" และแบบ "ดีฟอลต์" หากชื่อเครือข่ายของคุณอยู่ในรายชื่อดังกล่าว อุปกรณ์ iOS ใดๆ ที่เข้าสู่เครือข่ายดังกล่าวจะเก็บ BSSID ของจุดเชื่อมต่อสัญญาณนั้นๆ และเชื่อมโยงกับ SSID ของเครือข่าย ดังนั้น อุปกรณ์จะเข้าสู่เครือข่ายนั้นโดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อ BSSID ของจุดเชื่อมต่อสัญญาณนั้นๆ ตรงกับข้อมูลที่อุปกรณ์เก็บบันทึกไว้ ซึ่งจะเป็นป้องกันการเข้าสู่เครือข่ายอื่นๆ ที่มีชื่อเหมือนกัน

การตั้งชื่อเครือข่ายด้วยชื่อเฉพาะจะทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยนี้ อุปกรณ์ iOS จะเข้าสู่เครือข่ายของคุณตามที่คาดไว้

โปรไฟล์การกำหนดค่า

เมื่อใช้โปรไฟล์การกำหนดค่าเพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ iOS และเครือข่ายที่เข้าใช้งาน โปรดทราบไว้ว่าโปรไฟล์ดังกล่าวจะมีเฉพาะ SSID ไม่มี BSSID ดังนั้น ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ iOS จะถูกกำหนดค่าเอาไว้ให้เข้าสู่เครือข่ายในรายการ แต่อุปกรณ์จะไม่เข้าสู่เครือข่ายดังกล่าวโดยอัตโนมัติเนื่องจากไม่มีการบันทึก BSSID ไว้ในอุปกรณ์ หลังจากที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS เข้าสู่จุดเชื่อมต่อสัญญาณด้วยตัวเองในครั้งแรกแล้ว อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อสัญญาณโดยอัตโนมัติในอนาคต

วันที่เผยแพร่: