หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณโดยใช้ชื่อทั่วไป (SSID)

มาเรียนรู้กันว่าเพราะเหตุใดคุณจึงไม่ควรใช้ชื่อทั่วไปในการตั้งชื่อให้แก่เครือข่ายไร้สายของคุณ

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

หากคุณตั้งชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณโดยใช้ชื่อทั่วไป ผู้ใช้อุปกรณ์ iOS จะต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบในจุดเชื่อมต่อสัญญาณแต่ละจุดบนเครือข่ายในครั้งแรกที่ผู้ใช้ต้องการใช้จุดเชื่อมต่อสัญญาณนั้นๆ (อุปกรณ์ iOS จะทำการเชื่อมต่อสัญญาณกับจุดเชื่อมต่อสัญญาณดังกล่าวโดยอัตโนมัติในอนาคต) ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยตัวเองนี้เป็นขั้นตอนที่จำเป็นเนื่องจากอุปกรณ์ iOS จะจัดเก็บที่อยู่ของฮาร์ดแวร์ (Basic Service Set Identifier หรือ BSSID) ณ จุดเชื่อมต่อสัญญาณดังกล่าวเมื่อระบบเห็นว่าชื่อเครือข่าย (Service Set Identifier, หรือ SSID) เป็นชื่อทั่วไปหรือเป็นชื่อที่คลุมเครือ

สมมติว่าคุณตั้งชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณด้วยชื่อทั่วไป (SSID) ผู้ใช้อุปกรณ์ iOS ที่ใช้เครือข่ายของคุณ และอยู่ห่างจากเครือข่ายอาจเสี่ยงต่อการเข้าสู่เครือข่ายอื่นที่มีชื่อเหมือนกันได้ การเข้าสู่เครือข่ายอื่นโดยไม่คาดคิด อาจทำให้ผู้ใช้เหล่านั้นเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญได้

เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยนี้เอง Apple จึงได้รวบรวมรายชื่อทั่วไปหรือ SSID ที่คลุมเครือ รวมถึง SSID เริ่มต้นสำหรับจุดเชื่อมต่อสัญญาณเชิงพาณิชย์ที่เปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจน SSID แบบ "ไร้สาย" และแบบ "ค่าเริ่มต้น" หากชื่อเครือข่ายของคุณอยู่ในรายชื่อดังกล่าว อุปกรณ์ iOS ใดๆ ที่เข้าสู่เครือข่ายดังกล่าวจะเก็บ BSSID ของจุดเชื่อมต่อสัญญาณนั้นๆ และเชื่อมโยงกับ SSID ของเครือข่าย ดังนั้น อุปกรณ์จะเข้าสู่เครือข่ายนั้นโดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อ BSSID ของจุดเชื่อมต่อสัญญาณนั้นๆ ตรงกับข้อมูลที่อุปกรณ์เก็บบันทึกไว้ ซึ่งจะเป็นป้องกันการเข้าสู่เครือข่ายอื่นๆ ที่มีชื่อเหมือนกัน

การตั้งชื่อเครือข่ายด้วยชื่อเฉพาะจะทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยนี้ อุปกรณ์ iOS จะเข้าสู่เครือข่ายของคุณตามที่คาดไว้

วันที่เผยแพร่: