ใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองบน iPhone, iPad, และ iPod touch ของบุตรหลานคุณ

เมื่อใช้การจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวในเวลาหน้าจอ คุณสามารถบล็อคหรือจำกัดแอพและคุณสมบัติเฉพาะบนอุปกรณ์ของบุตรหลานของคุณได้ และจำกัดการตั้งค่าบน iPhone, iPad, หรือ iPod touch ของคุณสำหรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม สินค้าที่ซื้อและดาวน์โหลด และความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเวลาหน้าจอ
 2. แตะดำเนินการต่อ จากนั้นเลือก "[อุปกรณ์] เครื่องนี้เป็นของฉัน" หรือ "[อุปกรณ์] เครื่องนี้เป็นของลูกของฉัน"
  • หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอุปกรณ์ และต้องการป้องกันไม่ให้สมาชิกในครอบครัวคนอื่นเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ ให้แตะใช้รหัสเวลาหน้าจอเพื่อสร้างรหัส จากนั้นป้อนรหัสใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน ใน iOS 13.4 และใหม่กว่า หลังจากคุณยืนยันรหัสของคุณแล้ว ระบบจะขอให้คุณป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง ซึ่งสามารถใช้เพื่อรีเซ็ตรหัสเวลาหน้าจอของคุณได้หากคุณลืม 
  • หากคุณตั้งค่าเวลาหน้าจอบนอุปกรณ์ของบุตรหลาน ให้ทำตามข้อความแจ้งจนกว่าจะถึงรหัสผู้ปกครอง จากนั้นให้ป้อนรหัส ป้อนรหัสซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยัน ใน iOS 13.4 และใหม่กว่า หลังจากคุณยืนยันรหัสของคุณแล้ว ระบบจะขอให้คุณป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง ซึ่งสามารถใช้เพื่อรีเซ็ตรหัสเวลาหน้าจอของคุณได้หากคุณลืม 
 3. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสของคุณ แล้วเปิดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว

ต้องแน่ใจว่าเลือกรหัสที่แตกต่างจากรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ หากต้องการเปลี่ยนหรือปิดใช้รหัสบนอุปกรณ์ของบุตรหลานของคุณ ให้แตะการตั้งค่า > เวลาหน้าจอ > [ชื่อบุตรหลานของคุณ] จากนั้นแตะเปลี่ยนรหัสเวลาหน้าจอหรือปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอ แล้วรับรองความถูกต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย Face ID, Touch ID หรือรหัสของอุปกรณ์

 

หากคุณลืมรหัสเวลาหน้าจอ ให้อัพเดทอุปกรณ์ของคุณให้เป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด จากนั้น รีเซ็ตรหัสของคุณ หากคุณไม่สามารถอัพเดทอุปกรณ์ได้ ให้ลบอุปกรณ์และตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ใหม่เพื่อลบรหัสและเลือกรหัสใหม่ การกู้คืนอุปกรณ์จากข้อมูลสำรองจะไม่ลบรหัสออก

 

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การแชร์กันในครอบครัวกับเวลาหน้าจอ 

ป้องกันรายการซื้อ iTunes และ App Store

คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้บุตรหลานของคุณติดตั้งหรือลบแอพ ซื้อสินค้าภายในแอพ และอื่นๆได้อีกด้วย หากต้องการป้องกันการซื้อหรือดาวน์โหลดใน iTunes และ App Store ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเวลาหน้าจอ 
 2. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ
 3. แตะสินค้าที่ซื้อใน iTunes & App Store
 4. เลือกการตั้งค่าและตั้งเป็นไม่อนุญาต

คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ารหัสผ่านของคุณสำหรับรายการสินค้าเพิ่มเติมจาก iTunes Store และ App Store หรือร้านหนังสือได้อีกด้วย ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 แล้วเลือกต้องใส่เสมอหรือไม่ต้องใส่

 

อนุญาตแอพและคุณสมบัติที่มาพร้อมกับเครื่อง

คุณสามารถจำกัดการใช้งานแอพและคุณสมบัติที่มาพร้อมกับเครื่องได้ หากคุณปิดแอพหรือคุณสมบัติ ระบบจะไม่ลบแอพหรือคุณสมบัติดังกล่าวออก แต่จะซ่อนรายการเหล่านั้นจากหน้าจอโฮมเพียงชั่วคราวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณปิดแอพเมล แอพเมลจะไม่ปรากฏบนหน้าจอโฮมของคุณจนกว่าคุณจะเปิดแอพดังนั้นอีกครั้ง

หากต้องการเปลี่ยนแปลงแอพที่อนุญาต ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ
 2. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว
 3. ป้อนรหัสเวลาหน้าจอของคุณ 
 4. แตะแอพที่ได้รับอนุญาต 
 5. เลือกแอพที่คุณต้องการอนุญาต

ป้องกันเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและการจัดประเภทเนื้อหา

คุณยังสามารถควบคุมการเล่นเพลงที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่มีการจัดประเภทเฉพาะได้อีกด้วย นอกจากนี้ แอพต่างๆ ยังมีการจัดประเภทเนื้อหาที่สามารถกำหนดค่าโดยใช้การจำกัดเนื้อหาได้อีกด้วย

หากต้องการจำกัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและการจัดประเภทเนื้อหา ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเวลาหน้าจอ
 2. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว แล้วแตะการจำกัดเนื้อหา
 3. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับแต่ละคุณสมบัติหรือการตั้งค่าใต้เนื้อหาของร้านที่อนุญาต

ประเภทของเนื้อหาที่คุณสามารถจำกัดได้มีดังต่อไปนี้

 • จัดประเภทตาม: เลือกประเทศหรือภูมิภาคในส่วนการจัดประเภทเพื่อปรับใช้การจัดประเภทเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคนั้นโดยอัตโนมัติ
 • เพลง พ็อดคาสท์และข่าว: ป้องกันการเล่นเพลง มิวสิควิดีโอ พ็อดคาสท์ และข่าวที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
 • โปรไฟล์เพลงและโพสต์: ป้องกันการแชร์สิ่งที่คุณฟังกับเพื่อน และดูว่าพวกเขากำลังฟังอะไรอยู่
 • ภาพยนตร์: ป้องกันภาพยนตร์ที่มีการจัดประเภทเฉพาะ
 • รายการทีวี: ป้องกันรายการทีวีที่มีการจัดประเภทเฉพาะ
 • หนังสือ: ป้องกันคอนเทนต์ที่มีการจัดประเภทเฉพาะ
 • แอพ: ป้องกันแอพที่มีการจัดอันดับเฉพาะ

ป้องกันเนื้อหาเว็บ

iOS สามารถกรองเนื้อหาของเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ใน Safari และแอพต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณได้ คุณยังสามารถเพิ่มเว็บไซต์บางเว็บไปยังรายการที่อนุมัติหรือรายการที่บล็อคได้ และยังสามารถจำกัดการเข้าถึงเฉพาะเว็บไซต์ที่อนุมัติได้อีกด้วย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ
 2. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว และป้อนรหัสเวลาหน้าจอของคุณ 
 3. แตะการจำกัดเนื้อหา แล้วแตะเนื้อหาเว็บ
 4. เลือกการเข้าถึงไม่จำกัด จำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ หรือเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

คุณอาจต้องเพิ่มข้อมูลบางอย่าง เช่น เว็บไซต์ที่คุณต้องการจำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงที่คุณอนุญาต

จำกัด Siri ในการค้นหาเว็บ

หากต้องการจำกัดคุณสมบัติของ Siri ให้ทำดังต่อไปนี้ 

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเวลาหน้าจอ
 2. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว แล้วแตะการจำกัดเนื้อหา
 3. เลื่อนลงมาที่ Siri แล้วเลือกการตั้งค่าของคุณ

คุณสามารถจำกัดคุณสมบัติของ Siri ดังต่อไปนี้ 

 • เนื้อหาที่ค้นหาจากเว็บ: ป้องกันไม่ให้ Siri ค้นหาจากเว็บเมื่อคุณถามคำถาม
 • ภาษาไม่เหมาะสม: ป้องกันไม่ให้ Siri แสดงภาษาที่ไม่เหมาะสม

จำกัด Game Center

หากต้องการจำกัดคุณสมบัติของ Game Center ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเวลาหน้าจอ
 2. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว แล้วแตะการจำกัดเนื้อหา
 3. เลื่อนลงไปที่ Game Center แล้วเลือกการตั้งค่าของคุณ

คุณสามารถจำกัดคุณสมบัติของ Game Center ได้ดังต่อไปนี้

 • เกมที่เล่นได้หลายคน: ป้องกันการเล่นเกมที่เล่นได้หลายผู้เล่น
 • การเพิ่มเพื่อน: ป้องกันการเพิ่มเพื่อนไปยัง Game Center
 • การบันทึกหน้าจอ: ป้องกันการบันทึกหน้าจอและเสียง

อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในอุปกรณ์ของคุณจะทำให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าแอพใดสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอนุญาตให้แอพเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้องขอการใช้กล้อง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถถ่ายและอัพโหลดรูปภาพได้

หากต้องการอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเวลาหน้าจอ
 2. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ
 3. แตะความเป็นส่วนตัว แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการจำกัด

คุณสามารถจำกัดรายการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง: ล็อคการตั้งค่าต่างๆ ที่อนุญาตให้แอพและเว็บไซต์ใช้ตำแหน่งที่ตั้ง
 • รายชื่อ: ป้องกันไม่ให้แอพต่างๆ เข้าถึงรายชื่อของคุณ
 • ปฏิทิน: ป้องกันไม่ให้แอพต่างๆ เข้าถึงปฏิทินของคุณ
 • เตือนความจำ: ป้องกันไม่ให้แอพต่างๆ เข้าถึงรายการเตือนความจำของคุณ
 • รูปภาพ: ป้องกันไม่ให้แอพต่างๆ ร้องขอการเข้าถึงรูปภาพของคุณ
 • แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน: ล็อคการตั้งค่าสำหรับแชร์ตำแหน่งที่ตั้งในแอพข้อความและแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน
 • การแชร์บลูทูธ: ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์และแอพต่างๆ แชร์ข้อมูลผ่านบลูทูธ
 • ไมโครโฟน: ป้องกันไม่ให้แอพต่างๆ ร้องขอการเข้าถึงไมโครโฟนของคุณ
 • การจำเสียงพูด: ป้องกันไม่ให้แอพต่างๆ เข้าถึงการจำเสียงพูดหรือการป้อนตามคำบอก
 • การโฆษณา: ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปยังการตั้งค่าการโฆษณา
 • สื่อและ Apple Music: ป้องกันไม่ให้แอพต่างๆ เข้าถึงรูปภาพ วิดีโอ หรือคลังเพลงของคุณ

อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าและคุณสมบัติต่างๆ

คุณสามารถอนุญาตการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและการตั้งค่าอื่นๆ ได้ด้วยวิธีการเดียวกันกับที่คุณอนุญาตการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเวลาหน้าจอ
 2. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ
 3. ใต้อนุญาตให้เปลี่ยน ให้เลือกคุณสมบัติหรือการตั้งค่าที่คุณต้องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแล้วเลือกอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

ต่อไปนี้คือคุณสมบัติและการตั้งค่าบางประการที่คุณสามารถอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้

 • การเปลี่ยนแปลงรหัส: ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงบัญชี: ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับบัญชีและรหัสผ่าน
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเซลลูลาร์: ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้อมูลเซลลูลาร์
 • จำกัดความดัง: ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระดับเสียงเพื่อการฟังที่ปลอดภัย 
 • ห้ามรบกวนในระหว่างการขับขี่: ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติห้ามรบกวนในระหว่างการขับขี่
 • ผู้ให้บริการทีวี: ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าผู้ให้บริการทีวี
 • กิจกรรมแอพเบื้องหลัง: ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงว่าจะให้แอพทำงานอยู่เบื้องหลังหรือไม่

ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจและโรงเรียนต่างๆ มักจะใช้โปรไฟล์ ซึ่งสามารถเปิดการจำกัดได้ หากต้องการดูว่าอุปกรณ์ของคุณมีโปรไฟล์หรือไม่ ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหรือผู้ที่ตั้งค่าโปรไฟล์ดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: