ถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปยัง Mac หรือ PC นอกจากนี้ เรายังมีวิธีทำให้สามารถใช้รูปภาพของคุณบนอุปกรณ์ทุกเครื่องได้ด้วยรูปภาพ iCloud

แอพรูปภาพบน iPhone และ Mac

เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอ

อันดับแรก เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเก็บคอลเลกชั่นรูปภาพและวิดีโอ คุณสามารถทำให้รูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ทุกเครื่องได้ด้วยรูปภาพ iCloud หรือคุณสามารถเลือกจัดเก็บไว้เฉพาะในเครื่อง Mac หรือ PC ได้

รูปภาพ iCloud

ด้วยรูปภาพ iCloud คุณสามารถเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอได้จาก iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV, บน iCloud.com และแม้แต่ PC ของคุณได้ รูปภาพล่าสุดจะเพิ่มไปยังรูปภาพ iCloud โดยอัตโนมัติ และการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ในการจัดระเบียบรูปภาพจะมีการอัพเดทไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณเสมอ*

ก่อนที่คุณจะเริ่ม:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นอัพเดทบน iPhone, iPad หรือ iPod touch, Mac และ Apple TV ของคุณ
 2. ตั้งค่า iCloud บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ หากคุณมี PC ให้ดาวน์โหลด iCloud สำหรับ Windows ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อยู่

เปิดรูปภาพ iCloud ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > รูปภาพ จากนั้นเปิดรูปภาพ iCloud
 • บน Mac ให้ไปที่การตั้งค่าระบบ > iCloud คลิกปุ่มตัวเลือกถัดจากแอพรูปภาพ จากนั้นเลือกรูปภาพ iCloud
 • บน Apple TV ให้ไปที่การตั้งค่า > บัญชี > iCloud > รูปภาพ iCloud
 • บน PC ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อตั้งค่ารูปภาพ iCloud

หากคุณได้ซิงค์รูปภาพไปยังอุปกรณ์ iOS จาก iTunes และเปิดใช้งานรูปภาพ iCloud บนอุปกรณ์ iOS แล้ว คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่า "จะเอารูปภาพและวิดีโอที่เชื่อมข้อมูลจาก iTunes ออก" รูปภาพและวิดีโอที่คุณซิงค์จากคอมพิวเตอร์จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ แต่จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ iOS

คุณสามารถนำเข้ารูปภาพและวิดีโอเหล่านี้กลับมายังอุปกรณ์ iOS ได้โดยเปิดรูปภาพ iCloud บน Mac หรือ PC ของคุณ เมื่อทำเช่นนี้ รูปภาพจากคอมพิวเตอร์จะอัพโหลดไปยัง iCloud ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ หลังจากที่คุณเปิดรูปภาพ iCloud รูปภาพทั้งหมดอยู่ใน iCloud และสามารถเข้าถึงได้จากแอพรูปภาพบน Mac หรือ โฟลเดอร์บน PC

คุณสามารถดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รูปภาพ iCloudบน Mac หรือ PC ได้

* รูปภาพและวิดีโอที่คุณเก็บไว้ในรูปภาพ iCloud ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ก่อนที่คุณจะเปิดรูปภาพ iCloud ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีพื้นที่ว่างเพียงพอใน iCloud เพื่อจัดเก็บคอลเลกชั่นทั้งหมด คุณสามารถดูได้ว่าคุณต้องใช้พื้นที่ว่างมากเพียงใด แล้วอัพเกรดแผนบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหากจำเป็น

นำเข้าไปยัง Mac

คุณสามารถใช้แอพรูปภาพเพื่อนำเข้ารูปภาพจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปยัง Mac ของคุณ โดยไม่ต้องใช้รูปภาพ iCloud ได้ ขั้นตอนเหล่านี้ยังสามารถใช้ได้ในการนำเข้ารูปภาพจากกล้องดิจิตอลและการ์ด SD อีกด้วย 

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดบน Mac ทั้งนี้การนำเข้ารูปภาพลงใน Mac จะต้องใช้ iTunes 12.5.1 หรือใหม่กว่า
 2. เชื่อมต่อ iPhone, iPad, iPod touch หรือกล้องดิจิตอลเข้ากับ Mac ด้วยสาย USB หากคุณใช้การ์ด SD ให้เสียบการ์ดเข้าในช่องเสียบการ์ด SD บน Mac หรือเชื่อมต่อผ่านตัวอ่านการ์ด
 3. คุณอาจต้องปลดล็อคอุปกรณ์ iOS โดยใช้รหัสผ่าน และคุณอาจเห็นข้อความบนอุปกรณ์ iOS ที่แจ้งให้คุณเชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ให้แตะเชื่อถือเพื่อดำเนินการต่อ
 4. บน Mac แอพรูปภาพจะเปิดโดยอัตโนมัติ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เปิดแอพรูปภาพด้วยตนเอง
 5. แอพรูปภาพจะแสดงหน้าจอนำเข้า ซึ่งแสดงรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่อยู่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณ หากหน้าจอนำเข้าไม่ปรากฏโดยอัตโนมัติ ให้คลิกแท็บนำเข้าที่ด้านบนสุดของแอพรูปภาพ หรือคลิกชื่ออุปกรณ์ในแถบด้านข้างของแอพรูปภาพ
 6. ในการนำเข้ารูปภาพที่เลือก คลิกรูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกนำเข้ารายการที่เลือก ในการนำเข้ารูปภาพใหม่ทั้งหมด ให้คลิกนำเข้ารูปภาพใหม่ทั้งหมด
  หน้าจอนำเข้าใน iTunes
 7. ตอนนี้คุณสามารถอดอุปกรณ์ออกจาก Mac ได้ หากคุณนำเข้ารูปภาพจากการ์ด SD หรืออุปกรณ์ USB อื่นๆ ให้เลิกต่ออุปกรณ์อย่างปลอดภัยก่อน

ใน macOS High Sierra หรือใหม่กว่า รูปภาพที่นำเข้าจะปรากฏในอัลบั้มนำเข้าของแอพรูปภาพ หากคุณใช้ macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า คุณจะพบกับรูปภาพเหล่านี้ในอัลบั้มนำเข้าล่าสุด

รูปภาพและวิดีโอที่คุณซิงค์จากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้ iTunes จะไม่สามารถนำเข้ากลับไปยังคอมพิวเตอร์ได้ 

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถนำเข้ารูปภาพจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ได้

นำเข้าไปยัง PC

คุณสามารถนำเข้ารูปภาพไปยัง PC โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ และโดยใช้แอพ Windows Photos ดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดบน PC ทั้งนี้การนำเข้ารูปภาพลงใน PC จะต้องใช้ iTunes 12.5.1 หรือใหม่กว่า
 2. เชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch เข้ากับ PC ด้วยสาย USB
 3. คุณอาจต้องปลดล็อคอุปกรณ์ iOS โดยใช้รหัสผ่าน
 4. และคุณอาจเห็นข้อความบนอุปกรณ์ iOS ที่แจ้งให้คุณ "เชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้" ให้แตะเชื่อถือหรืออนุญาตเพื่อดำเนินการต่อ

จากนั้น ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ดังต่อไปนี้ เพื่อดูวิธีการนำเข้ารูปภาพไปยังแอพ Windows Photos

เมื่อคุณนำเข้าวิดีโอจากอุปกรณ์ iOS ไปยัง PC วิดีโอบางรายการอาจมีการหมุนที่ไม่ถูกต้องในแอพ Windows Photos คุณสามารถเพิ่มวิดีโอเหล่านี้ไปยัง iTunes เพื่อเล่นในแนวที่ถูกต้องได้

หากคุณเปิดรูปภาพ iCloud ไว้ คุณต้องดาวน์โหลดรูปภาพเวอร์ชั่นต้นฉบับแบบความละเอียดสูงสุดไปยัง iPhone ก่อนที่คุณจะนำเข้ารูปภาพไปยัง PC ดูวิธี

รูปภาพและวิดีโอที่คุณซิงค์จากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ iOS โดยใช้ iTunes จะไม่สามารถนำเข้ากลับไปยังคอมพิวเตอร์ได้ 

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถนำเข้ารูปภาพจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ได้

นำรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ iOS

คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ในการถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ดังนี้

 • ใช้รูปภาพ iCloud กับแอพรูปภาพสำหรับ macOS หรือ iCloud สำหรับ Windows เพื่อจัดเก็บรูปภาพอย่างปลอดภัยและอัพเดทอยู่เสมอบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ
 • ใช้ AirDrop ในการส่งรูปภาพและวิดีโอแบบไร้สายจาก Mac ไปยังอุปกรณ์ iOS วิธีนี้เป็นตัวเลือกที่ทั้งรวดเร็วและง่ายดายสำหรับ Mac เท่านั้น ในการส่งไม่กี่รายการ เมื่อส่งรูปภาพและวิดีโอไปยังอุปกรณ์ iOS ผ่านทาง AirDrop รูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นก็จะไปปรากฏในแอพรูปภาพของอุปกรณ์
 • ซิงค์รูปภาพด้วยตนเองโดยใช้ iTunes ทุกครั้งที่คุณซิงค์อุปกรณ์ iOS ด้วย iTunes รูปภาพและวิดีโอบนอุปกรณ์ iOS จะอัพเดทให้ตรงกับอัลบั้มในคอมพิวเตอร์

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: