ให้เฟิร์มแวร์ของโมเด็มและเราเตอร์ของคุณอัปเดตอยู่เสมอ

โมเด็มเครือข่ายและเราเตอร์จะใช้ซอฟต์แวร์ในตัว (ที่เรียกว่าเฟิร์มแวร์) ร่วมกับฮาร์ดแวร์เพื่อให้บริการเครือข่าย อย่างเช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออีเมล เป็นต้น เรียนรู้วิธีการทำให้เฟิร์มแวร์ของโมเด็มและเราเตอร์ของคุณอัปเดตอยู่เสมอ

เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โปรดตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตบนโมเด็มหรือเราเตอร์ของคุณแล้ว ถ้ายังไม่อัปเดต คุณอาจพบปัญหาเมื่อพยายามจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ หรือเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์

โมเด็มหรือเราเตอร์บางรุ่นจะมีขั้นตอนปฏิบัติพิเศษในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่คุณต้องทำตาม ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะอัปเดตเฟิร์มแวร์อย่างไร โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น คุณควรทราบหมายเลขรุ่นและรุ่นปรับปรุงแก้ไขของอุปกรณ์ (ถ้ามี) ซึ่งอาจพิมพ์ไว้ที่ฉลากบนเครื่องของอุปกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

โดยปกติแล้ว โมเด็มหรือเราเตอร์จะจัดส่งพร้อมติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีให้สำหรับอุปกรณ์นั้น อย่างไรก็ตาม อาจมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในระหว่างที่จัดส่งโมเด็มหรือเราเตอร์และเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานไปแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ทันทีที่คุณเริ่มใช้อุปกรณ์

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: