เกี่ยวกับการกันวงเงินบัตรที่ใช้ชำระเงินจาก App Store หรือ iTunes Store

ดูว่าเหตุใดคุณจึงอาจเห็นการเรียกเก็บเงินที่รอดำเนินการจาก Apple ในบัตรที่ใช้ชำระเงิน

เมื่อคุณอัพเดทข้อมูลการเรียกเก็บเงินใน App Store หรือ iTunes Store หรือเพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว อาจมีการกันวงเงินจำนวนหนึ่งเป็นการชั่วคราวจากวิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกข้อมูลไว้ เช่นเดียวกับร้านค้าอื่นๆ Apple จะใช้การกันวงเงินเพื่อยืนยันว่ายังมีการใช้บัญชีที่ใช้ชำระเงินนั้นอยู่และมีเงินเพียงพอสำหรับการซื้อสินค้า

เช่น ในสหรัฐอเมริกา คุณอาจเห็นการกันวงเงินเป็นจำนวน 1.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่น คุณอาจเห็นยอดกันวงเงินเป็นจำนวนที่ต่างออกไปในสกุลเงินของประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หากคุณเห็นการเรียกเก็บเงินในจำนวนเงินที่สูงกว่า ให้ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินที่ไม่คุ้นเคยจาก App Store หรือ iTunes Store

เกี่ยวกับช่วงเวลาการกันวงเงิน

การกันวงเงินจะถูกยกเลิกโดยผู้ออกบัตรของคุณหลังจากผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่งที่ไม่นานนัก ซึ่งเวลาที่ใช้ในการยกเลิกการกันวงเงินที่แน่นอนนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง หากคุณใช้บัตรเดบิต คุณอาจเห็นการกันวงเงินเป็นการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งยอดทางออนไลน์ โดยสถาบันการเงินของคุณจะเรียกคืนการเก็บเงินดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการคำขอการกันวงเงินสำหรับบัตร โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณ


ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

วันที่เผยแพร่: