ใช้แอพข้อความบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

คุณสามารถใช้แอพข้อความเพื่อส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และข้อความเสียงได้ คุณยังสามารถปรับแต่งข้อความในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยลูกเล่นภาพเคลื่อนไหว แอพ iMessage และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ในแอพข้อความแล้ว

ส่งข้อความ

 1. เปิดแอพข้อความ
 2. แตะ ปุ่มเขียน เพื่อเริ่มเขียนข้อความใหม่ หรือไปที่การสนทนาที่มีอยู่แล้ว
 3. แตะที่ช่องข้อความ จากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ
 4. แตะ ปุ่มส่งข้อความ เพื่อส่ง

ตอบกลับข้อความจากหน้าจอล็อค

 1. จากหน้าจอล็อค ให้กดลงน้ำหนักที่การแจ้งเตือนที่คุณต้องการจะตอบ
 2. พิมพ์ข้อความของคุณ
 3. แตะ ปุ่มส่งข้อความ เพื่อส่ง

หากคุณมี iPhone X หรือใหม่กว่า หรือ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว หรือ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วและไม่สามารถตอบข้อความจากหน้าจอล็อคได้ ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส แล้วเปิดตอบกลับเป็นข้อความ หากคุณมี iPhone 8 หรือก่อนหน้า หรือ iPad ให้ไปที่การตั้งค่า >Touch ID และรหัส> อนุญาตให้เข้าถึงขณะล็อคอยู่ แล้วเปิด ตอบกลับเป็นข้อความ

ดูวิธีการจัดการการแจ้งเตือนข้อความจากหน้าจอล็อค

ส่งต่อข้อความ

เปิดข้อความการสนทนา แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ส่งต่อข้อความ

แตะค้างที่ฟองข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ จากนั้นแตะเพิ่มเติม

 

ส่งต่อข้อความ

แตะ  ส่งต่อข้อความ แล้วป้อนรายชื่อ แตะ ส่งข้อความ เพื่อส่ง

 

ลบข้อความหรือการสนทนา

เมื่อคุณลบข้อความหรือการสนทนาแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีก ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากข้อความของคุณแล้ว

หากต้องการลบข้อความ ให้ทำดังนี้

 1. ในข้อความการสนทนา ให้แตะค้างที่ฟองข้อความที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะเพิ่มเติม
 2. แตะ ปุ่มลบข้อความ แล้วแตะ ลบข้อความ หากคุณต้องการลบข้อความทั้งหมดในเธรด ให้แตะ ลบทั้งหมด ที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะลบการสนทนา

หากต้องการลบการสนทนาหนึ่ง ให้ปัดซ้ายบนการสนทนาที่คุณต้องการลบ แตะที่ลบ จากนั้นแตะลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน หากต้องการลบการสนทนามากกว่าหนึ่งการสนทนา ให้เปิดแอพข้อความแล้วแตะ แก้ไข ที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะที่วงกลมถัดจากการสนทนา แล้วแตะ ลบ ที่มุมขวาล่าง

หากต้องการเก็บข้อความไว้ระยะหนึ่ง ให้ไปที่การตั้งค่า> ข้อความ> เก็บข้อความ จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการเก็บข้อความไว้นานเพียงใด

 

เก็บข้อความของคุณไว้ใน iCloud

ปัจจุบัน iCloud จะอัพเดทประวัติข้อความทั้งหมดของคุณให้ตรงกันอยู่เสมอและทำให้คุณเข้าถึงข้อความได้บนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ แม้ในกรณีที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่ 

ข้อความบน iCloud มีการอัพเดทโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะมีข้อความที่เหมือนกันไม่ว่าคุณจะใช้ iMessage จากที่ใด เมื่อคุณลบข้อความ รูปภาพ หรือบทสนทนาบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งออก ข้อความ รูปภาพ หรือบทสนทนาเหล่านั้นก็จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณด้วย และคุณยังสามารถประหยัดพื้นที่ในอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย เนื่องจากไฟล์แนบทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ใน iCloud

คุณสามารถใช้แอพข้อความใน iCloud บน iPhone, iPad และ Mac ของคุณได้

ใช้การคาดเดาข้อความ

เมื่อใช้ การคาดเดาข้อความ คุณจะสามารถเขียนและทำให้ประโยคสมบูรณ์ได้ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง ในขณะที่พิมพ์ คุณจะเห็นคำและวลีที่คุณน่าจะพิมพ์ต่อจากนั้นปรากฏขึ้นมาให้เลือก ซึ่งอิงจากการสนทนาในอดีตและรูปแบบการเขียนของคุณ  คุณยังสามารถปรับการตั้งค่าคีย์บอร์ดเพิ่มเติมได้ 

หากต้องการปิดการคาดเดาข้อความ ให้แตะค้างไว้ที่ ปุ่มอิโมจิ หรือ ปุ่มลูกโลก แล้วแตะการตั้งค่าคีย์บอร์ด แล้วปิดการคาดเดา

ซ่อนการเตือน

เปิดซ่อนการเตือน

หากต้องการหยุดรับการแจ้งเตือนข้อความ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพข้อความ
 2. ปัดซ้ายที่การสนทนาที่คุณต้องการปิดเสียง
 3. แตะซ่อนการเตือน

เมื่อใช้งานซ่อนการเตือนอยู่ ปุ่มพระจันทร์เสี้ยว จะปรากฏขึ้นข้าง ๆ การสนทนานั้น การดำเนินการนี้จะปิดเฉพาะการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนานั้นเท่านั้น แต่ไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะยังคงได้รับข้อความอื่นๆ ทั้งหมด และเห็นการแจ้งเตือนสำหรับข้อความเหล่านั้นที่หน้าจอล็อค

ดูวิธีการจัดการการแจ้งเตือนข้อความจากหน้าจอล็อค

ค้นหาไฟล์แนบจากการสนทนา

 1. เปิดข้อความ
 2. แตะชื่อของผู้ติดต่อที่ด้านบนสุดของข้อความ แล้วแตะ ปุ่มข้อมูล 
 3. คุณจะเห็นรูปภาพและไฟล์แนบ แตะค้างไว้ที่รูปภาพหรือไฟล์แนบเพื่อแสดงตัวเลือก เช่น คัดลอก ลบ และเพิ่มเติม

หากต้องการบันทึกรูปภาพหรือไฟล์แนบนอกข้อความ ให้แตะรูปภาพหรือไฟล์แนบ แล้วแตะ ปุ่มแชร์ จากนั้นเลือกตัวเลือก เช่น บันทึกรูปภาพ หรือบันทึกไปยังไฟล์ เมื่อคุณแตะบันทึกรูปภาพ รูปภาพนั้นจะบันทึกไปยังแอพรูปภาพของคุณ

แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ส่งและแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

หากต้องการส่งหรือแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณในข้อความ ให้ทำดังนี้

 1. แตะชื่อของผู้ติดต่อที่ด้านบนสุดของบทสนทนา 
 2. แตะ ปุ่มข้อมูล 
 3. แตะส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของฉัน ผู้รับจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณบนแผนที่ หรือแตะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน จากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

วันที่เผยแพร่: