ใช้แอพข้อความบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

คุณสามารถใช้แอพข้อความเพื่อส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และข้อความเสียงได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งข้อความในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยลูกเล่นภาพเคลื่อนไหว แอพ iMessage และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ในแอพข้อความแล้ว

ส่งข้อความ

 1. เปิดข้อความ
 2. แตะ  ปุ่มเขียน แล้วป้อนรายชื่อหรือไปยังการสนทนาที่มีอยู่เดิม
 3. แตะที่ช่องข้อความ จากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ
 4. เมื่อพร้อม ให้แตะ ส่งข้อความ เพื่อส่ง

ตอบกลับข้อความจากหน้าจอล็อค

 1. จากหน้าจอล็อค ให้ปัดซ้ายบนข้อความ
 2. แตะ "ดู"
 3. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วแตะ ส่งข้อความ เพื่อส่ง

หากคุณไม่สามารถตอบกลับข้อความจากหน้าจอล็อคได้ ให้ไปที่การตั้งค่า > Touch ID และรหัส > อนุญาตให้เข้าถึงขณะล็อคอยู่ แล้วเปิดตอบกลับเป็นข้อความ หากคุณใช้ iPhone X ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส แล้วเปิดตอบกลับเป็นข้อความ

ส่งต่อข้อความ

เปิดข้อความการสนทนา และทำตามคำแนะนำเหล่านี้

แตะค้างที่ฟองข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ จากนั้นแตะเพิ่มเติม

แตะ  ส่งต่อข้อความ แล้วป้อนรายชื่อ จากนั้นแตะ ส่งข้อความ เพื่อส่ง

ลบข้อความหรือการสนทนา

เมื่อคุณลบข้อความหรือการสนทนาแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีก ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากข้อความนั้นแล้ว

หากต้องการลบข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในข้อความการสนทนา ให้แตะค้างที่ฟองข้อความที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะเพิ่มเติม
 2. แตะ  ลบข้อความ จากนั้นแตะลบข้อความ หากคุณต้องการลบข้อความทั้งหมดในเธรด ให้แตะลบทั้งหมดที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะลบการสนทนา

หากต้องการลบการสนทนาหนึ่ง ให้ปัดซ้ายบนการสนทนาที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะลบ ต้องการลบการสนทนามากกว่าหนึ่งรายการในครั้งเดียวใช่ไหม ให้เปิดแอพข้อความ แล้วแตะแก้ไขที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะที่วงกลมถัดจากการสนทนา แล้วแตะลบที่มุมขวาล่าง

หากคุณต้องการเก็บข้อความไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ > เก็บข้อความ จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการเก็บข้อความไว้นานเพียงใด

ใช้การคาดเดาข้อความ

เมื่อใช้ การคาดเดาข้อความ คุณจะสามารถเขียนและทำให้ประโยคสมบูรณ์ได้ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง ในขณะที่พิมพ์ คุณจะเห็นคำและวลีที่คุณน่าจะพิมพ์ต่อจากนั้นปรากฏขึ้นมาให้เลือก ซึ่งอิงจากการสนทนาในอดีตและรูปแบบการเขียนของคุณ 

หากต้องการปิดการคาดเดาข้อความ ให้แตะอิโมจิค้างไว้ หรือ  แตะการตั้งค่าแป้นพิมพ์ จากนั้นปิดการคาดเดา 


ซ่อนการเตือน

หากต้องการหยุดรับการแจ้งเตือนข้อความ คุณสามารถใช้ "ซ่อนการเตือน" ได้ ไปที่การสนทนาที่คุณต้องการปิดเสียง แตะ รายละเอียด จากนั้นเปิดซ่อนการเตือน แล้วแตะเสร็จสิ้น เมื่อซ่อนการเตือนเปิดอยู่ ห้ามรบกวน จะปรากฏขึ้นถัดจากการสนทนา การดำเนินการนี้จะปิดเฉพาะการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนาข้อความนั้นเท่านั้น แต่ไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะยังคงได้รับข้อความอื่นๆ ทั้งหมด และเห็นการแจ้งเตือนสำหรับข้อความเหล่านั้นที่หน้าจอล็อค

นอกจากนี้คุณยังสามารถซ่อนการเตือนสำหรับการสนทนาทั้งหมดได้ โดยการเปิดห้ามรบกวน ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะ "ห้ามรบกวน" หรือ "เวลาที่กำหนด" เพื่อตั้งค่าช่วงเวลาที่กำหนด การทำเช่นนี้จะปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดในอุปกรณ์

ค้นหาไฟล์แนบจากการสนทนา

เปิดการสนทนา แล้วแตะ รายละเอียด ที่มุมขวาบน คุณจะเห็นส่วน "ภาพ" และ "ไฟล์แนบ" แตะรูปภาพหรือไฟล์แนบเพื่อเปิดขึ้นมา นอกจากนี้คุณสามารถแตะค้างที่รูปภาพหรือไฟล์แนบเพื่อให้แสดงตัวเลือกต่างๆ ได้ เช่น คัดลอก ลบ และเพิ่มเติม

    

ส่งและแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

หากต้องการส่งหรือแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านทางข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในข้อความการสนทนา ให้แตะ รายละเอียด ที่มุมขวาบน
 2. แตะส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของฉัน ผู้รับจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณบนแผนที่ หรือแตะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน จากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณสามารถแชร์ได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง หนึ่งวัน หรือไม่จำกัด แอพข้อความจะตั้งค่าการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งชั่วคราวหรือถาวรด้วย ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือก

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

วันที่เผยแพร่: