ใช้แอพข้อความใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถใช้แอพข้อความเพื่อส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และข้อความเสียงได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งข้อความในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยลูกเล่นภาพเคลื่อนไหว แอพ iMessage และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ในแอพข้อความแล้ว

ส่งข้อความ

 1. เปิดแอพข้อความ
 2. แตะ  ปุ่มเขียน แล้วป้อนรายชื่อหรือไปยังการสนทนาที่มีอยู่เดิม
 3. แตะที่ช่องข้อความ จากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ
 4. เมื่อพร้อม ให้แตะ ส่งข้อความ เพื่อส่ง

ส่งต่อข้อความ

เปิดข้อความการสนทนา และทำตามคำแนะนำเหล่านี้

แตะค้างที่ฟองข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ จากนั้นแตะเพิ่มเติม

แตะ  ส่งต่อข้อความ แล้วป้อนรายชื่อ จากนั้นแตะ ส่งข้อความ เพื่อส่ง

ลบข้อความหรือการสนทนา

เมื่อคุณลบข้อความหรือการสนทนาแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีก ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากข้อความนั้นแล้ว

หากต้องการลบข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในข้อความการสนทนา ให้แตะค้างที่ฟองข้อความที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะเพิ่มเติม
 2. แตะ  ลบข้อความ จากนั้นแตะลบข้อความ หากคุณต้องการลบข้อความทั้งหมดในเธรด ให้แตะลบทั้งหมดที่มุมซ้ายบน

หากต้องการลบการสนทนา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอพข้อความ
 2. ปัดการสนทนาที่คุณต้องการลบไปทางซ้าย
 3. แตะลบ

หากคุณต้องการลบการสนทนามากกว่าหนึ่งรายการในครั้งเดียว ให้เปิดแอพข้อความ แล้วแตะแก้ไขที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะที่วงกลมถัดจากการสนทนา แล้วแตะลบที่มุมขวาล่าง

หากคุณต้องการเก็บข้อความไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ > เก็บข้อความ จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการเก็บข้อความไว้นานเพียงใด

ใช้การคาดเดาข้อความ

ด้วยการคาดเดาข้อความ คุณจะสามารถเขียนและทำให้ประโยคทั้งประโยคสมบูรณ์ได้ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง ในขณะที่คุณพิมพ์ คุณจะเห็นคำและวลีที่คุณน่าจะพิมพ์ต่อจากนั้นปรากฏขึ้นมาให้เลือก ซึ่งอ้างอิงจากการสนทนาในอดีตและรูปแบบการเขียนของคุณ 

หากต้องการปิดการคาดเดาข้อความ ให้แตะค้างไว้ที่ อิโมจิ หรือ  แล้วแตะแถบเลื่อนถัดจากการคาดเดา


ปิดเสียงการสนทนา

หากต้องการหยุดรับการแจ้งเตือนข้อความ คุณสามารถปิดเสียงการสนทนาได้  ไปยังการสนทนาที่คุณต้องการปิดเสียง จากนั้นแตะ รายละเอียด แล้วเปิดห้ามรบกวน เมื่อเปิดห้ามรบกวนอยู่ ห้ามรบกวน จะปรากฏข้างการสนทนา การดำเนินการนี้จะปิดเฉพาะการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนาข้อความนั้นเท่านั้น แต่ไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะยังคงได้รับข้อความอื่นๆ ทั้งหมด และเห็นการแจ้งเตือนสำหรับข้อความเหล่านั้นที่หน้าจอล็อค

นอกจากนี้คุณสามารถปิดเสียงการสนทนาทั้งหมดได้โดยการเปิดห้ามรบกวน ไปที่การตั้งค่า > ห้ามรบกวน แล้วเลือก "กำหนดเอง" หรือ "เวลาที่กำหนด" การทำเช่นนี้จะปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดในอุปกรณ์

ค้นหาไฟล์แนบจากการสนทนา

เปิดการสนทนา แล้วแตะ รายละเอียด ที่มุมขวาบน คุณจะเห็นส่วน "ภาพ" และ "ไฟล์แนบ" แตะรูปภาพหรือไฟล์แนบเพื่อเปิดขึ้นมา นอกจากนี้คุณสามารถแตะค้างที่รูปภาพหรือไฟล์แนบเพื่อให้แสดงตัวเลือกต่างๆ ได้ เช่น คัดลอก ลบ และเพิ่มเติม

    

ส่งและแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

หากต้องการส่งหรือแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านทางข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในข้อความการสนทนา ให้แตะ รายละเอียด ที่มุมขวาบน
 2. แตะส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของฉัน ผู้รับจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณบนแผนที่ หรือแตะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน จากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณสามารถแชร์ได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง หนึ่งวัน หรือไม่จำกัด แอพข้อความจะตั้งค่าการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งชั่วคราวหรือถาวรด้วยค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือก

ดูเพิ่มเติม

 

วันที่เผยแพร่: