ใช้แอพข้อความบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

คุณสามารถใช้แอพข้อความเพื่อส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และข้อความเสียงได้ คุณยังสามารถปรับแต่งข้อความในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยลูกเล่นภาพเคลื่อนไหว แอพ iMessage และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ในแอพข้อความแล้ว

ส่งข้อความ

 1. เปิดแอพข้อความ
 2. แตะ  เพื่อเริ่มเขียนข้อความใหม่ หรือไปที่การสนทนาที่มีอยู่แล้ว
 3. แตะที่ช่องข้อความ จากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ
 4. แตะ ปุ่มส่งข้อความ เพื่อส่ง

ตอบกลับจากหน้าจอล็อค

 1. จากหน้าจอล็อค ให้กดลงน้ำหนักที่การแจ้งเตือนที่คุณต้องการจะตอบ
 2. พิมพ์ข้อความของคุณ
 3. แตะ ปุ่มส่งข้อความ เพื่อส่ง

หากคุณมี iPhone X หรือใหม่กว่า หรือ iPad ที่มี Face ID และไม่สามารถตอบข้อความจากหน้าจอล็อคได้ ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส แล้วเปิดตอบกลับเป็นข้อความ หากคุณมี iPhone 8 หรือก่อนหน้า หรือ iPad ให้ไปที่การตั้งค่า >Touch ID และรหัส> อนุญาตให้เข้าถึงขณะล็อคอยู่ แล้วเปิด ตอบกลับเป็นข้อความ

ดูวิธีการจัดการการแจ้งเตือนข้อความจากหน้าจอล็อค


เปลี่ยนชื่อหรือรูปภาพของคุณ

ใน iOS 13 และ iPadOS คุณสามารถแชร์ชื่อและรูปภาพของคุณเมื่อคุณเริ่มหรือตอบกลับข้อความใหม่ได้ คุณสามารถใช้ Animoji, Memojiหรือรูปภาพที่กำหนดเองสำหรับรูปภาพของคุณ วิธีอัพเดทโปรไฟล์รูปภาพของคุณมีดังนี้

 1. เปิดแอพข้อความ แล้วแตะ 
 2. แตะแก้ไขชื่อและรูปภาพ 
 3. แตะที่วงกลมรูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพหรือภาพถ่าย จากนั้นแตะช่องข้อความที่ชื่อของคุณปรากฏขึ้นเพื่อเพิ่มหรืออัพเดทชื่อของคุณ
 4. แตะเสร็จสิ้น

สามารถแชร์ชื่อและรูปถ่ายของคุณกับทุกคนที่ใช้ iMessage ได้ แต่คุณจะถูกขอให้ยืนยันว่าคุณต้องการแชร์กับบางคนเมื่อส่งหรือตอบกลับข้อความใหม่ คุณสามารถเปิดและปิดการแชร์ได้ด้วย เพียงทำตามขั้นตอนที่ 1-2 แล้วเปิดหรือปิดการแชร์ชื่อและรูปภาพ

ลบข้อความหรือการสนทนา

เมื่อคุณลบข้อความหรือการสนทนาแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีก ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากข้อความของคุณแล้ว

หากต้องการลบข้อความ ให้ทำดังนี้

 1. ในข้อความการสนทนา ให้แตะค้างที่ฟองข้อความที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะเพิ่มเติม
 2. แตะ แล้วแตะลบข้อความ หากคุณต้องการลบข้อความทั้งหมดในเธรด ให้แตะ ลบทั้งหมด ที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะลบการสนทนา

หากต้องการลบการสนทนาหนึ่ง ให้ปัดซ้ายบนการสนทนาที่คุณต้องการลบ แตะที่ลบ จากนั้นแตะลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน หากต้องการลบการสนทนามากกว่าหนึ่งการสนทนา ให้เปิดแอพข้อความแล้วแตะ แก้ไข ที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะที่วงกลมถัดจากการสนทนา แล้วแตะ ลบ ที่มุมขวาล่าง

หากต้องการเก็บข้อความไว้ระยะหนึ่ง ให้ไปที่การตั้งค่า> ข้อความ> เก็บข้อความ จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการเก็บข้อความไว้นานเพียงใด

 

เปิดซ่อนการเตือน

 1. เปิดแอพข้อความ
 2. ปัดซ้ายที่การสนทนาที่คุณต้องการปิดเสียง
 3. แตะซ่อนการเตือน

เมื่อใช้งานซ่อนการเตือนอยู่ จะมีรูปพระจันทร์เสี้ยว ปุ่มพระจันทร์เสี้ยว ปรากฏขึ้นข้าง ๆ การสนทนานั้น การดำเนินการนี้จะปิดเฉพาะการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนานั้นเท่านั้น แต่ไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะยังคงได้รับข้อความอื่นๆ ทั้งหมด และเห็นการแจ้งเตือนสำหรับข้อความเหล่านั้นที่หน้าจอล็อค

ดูวิธีการจัดการการแจ้งเตือนข้อความจากหน้าจอล็อค

ค้นหาไฟล์แนบจากการสนทนา

 1. เปิดข้อความ
 2. แตะชื่อของผู้ติดต่อที่ด้านบนสุดของข้อความ แล้วแตะ  
 3. คุณจะเห็นรูปภาพและไฟล์แนบ แตะค้างไว้ที่รูปภาพหรือไฟล์แนบเพื่อแสดงตัวเลือก เช่น คัดลอก ลบ และเพิ่มเติม

หากต้องการบันทึกรูปภาพหรือไฟล์แนบนอกข้อความ ให้แตะรูปภาพหรือไฟล์แนบ แล้วแตะ  จากนั้นเลือกตัวเลือก เช่น บันทึกรูปภาพ หรือบันทึกไปยังไฟล์ เมื่อคุณแตะบันทึกรูปภาพ รูปภาพนั้นจะบันทึกไปยังแอพรูปภาพของคุณ

ส่งและแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

หากต้องการส่งหรือแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณในข้อความ ให้ทำดังนี้

 1. แตะชื่อของผู้ติดต่อที่ด้านบนสุดของบทสนทนา 
 2. แตะ  
 3. แตะส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของฉัน ผู้รับจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณบนแผนที่ หรือแตะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน จากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอพข้อความ

วันที่เผยแพร่: