รายละเอียดเกี่ยวกับบริการด้านการพิมพ์ที่สั่งซื้อในแอพรูปภาพสำหรับ OS X และ iPhoto

ผลิตภัณฑ์ด้านการพิมพ์ของ Apple มีให้บริการสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณในหลากหลายขนาด

เราจะพิมพ์รูปภาพของคุณลงบนกระดาษสีเฮไลด์เคลือบเรซินคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลโดยเฉพาะ แหล่งกำเนิดแสงภายในเครื่องพิมพ์ดิจิตอลของเราจะฉายลงในกระดาษพิมพ์ภาพซึ่งจะลงลึกถึงรายละเอียดในแต่ละพิกเซล กระบวนการนี้จะเลียนแบบการถ่ายภาพแบบดั้งเดิม ที่แสงจากวัตถุฉายไปที่ฟิล์มภาพที่อยู่ภายในกล้องถ่ายรูป

ผลิตภัณฑ์ด้านการพิมพ์ของ Apple มีสิ่งพิมพ์จากรูปภาพดิจิตอลของคุณที่สามารถเก็บไว้ได้ยาวนานเช่นเดียวกับงานพิมพ์ที่คุณได้รับจากกระบวนการล้างอัดภาพในห้องแล็บที่ทำกันมาแต่เดิม

คุณสามารถสั่งงานพิมพ์ได้ถึงครั้งละ 999 ภาพ โดยคิดค่าบริการจัดส่งเพียงหนึ่งครั้ง ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ภาพเดียวเป็นหลายสำเนาหรือหลายภาพก็ได้ ตราบใดที่จำนวนภาพทั้งหมดไม่เกิน 999 ภาพ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกพิมพ์ภาพเดียวกันในขนาดเท่ากันได้ไม่เกิน 300 ภาพ

โปรดดูตารางด้านล่างนี้สำหรับขนาดและตัวเลือกที่มีให้ในพื้นที่ของคุณ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ขนาดงานพิมพ์ พื้นผิวกระดาษ (iPhoto) พื้นผิวกระดาษ (แอพรูปภาพสำหรับ OS X)

กระเป๋าสตางค์
ภาพพิมพ์ขนาด 2" x 3" เหมือนกันสี่ภาพ
บนกระดาษขนาด 5" x 7" หนึ่งแผ่น

ภาพพิมพ์ขนาด 5 x 8 ซม. เหมือนกันสี่ภาพบนกระดาษขนาด 13 x 18 ซม. หนึ่งแผ่น

กระดาษมัน ไม่มี
4" x 6", 10 x 15 ซม. กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

5" x 7", 13 x 18 ซม. กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

8" x 10", 20 x 25 ซม. กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

16" x 20", 40 x 50 ซม.

กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

20" x 30", 50 x 76 ซม. กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 4” ถึง 18” (ยาว 10 ซม. ถึง 46 ซม.)

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 5” ถึง 22.5” (ยาว 13 ซม. ถึง 57 ซม.)

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 8” ถึง 36” (ยาว 20 ซม. ถึง 91 ซม.)

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

4" x 4", 10 x 10 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

5" x 5", 13 x 13 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

8" x 8", 20 x 20 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

 

ยุโรป

ขนาดงานพิมพ์ พื้นผิวกระดาษ (iPhoto) พื้นผิวกระดาษ (แอพรูปภาพสำหรับ OS X)
10 x 15 ซม., 4" x 6"  กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

13 x 18 ซม., 5" x 7"  กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

กระเป๋าสตางค์
ภาพพิมพ์ขนาด 5 x 8 ซม. เหมือนกันสี่ภาพ
บนกระดาษขนาด 13 x 18 ซม. หนึ่งแผ่น

ภาพพิมพ์ขนาด 2" x 3" เหมือนกันสี่ภาพบนกระดาษขนาด 5" x 7" หนึ่งแผ่น

กระดาษมัน ไม่มี
15 x 20 ซม., 6" x 8" กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

20 x 25 ซม., 8" x 10" กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

20 x 30 ซม., 8" x 12"  กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

40 x 50 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

50 x 76 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 10 ซม. ถึง 46 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 13 ซม. ถึง 57 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 20 ซม. ถึง 91 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

10 x 10 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

13 x 13 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

20 x 20 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

 

ฮ่องกง

ขนาดงานพิมพ์ พื้นผิวกระดาษ (iPhoto) พื้นผิวกระดาษ (แอพรูปภาพสำหรับ OS X)
กระเป๋าสตางค์
ภาพพิมพ์ขนาด 2" x 3" เหมือนกันสี่ภาพ
บนกระดาษขนาด 5" x 7" หนึ่งแผ่น
กระดาษมัน ไม่มี
3R - 3.5" x 5" กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

4R - 4" x 6" กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

4D - 4.5" x 6" กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

5R - 5" x 7" กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

8R - 8" x 10" กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

16" x 20" กระดาษด้าน

กระดาษมันหรือเงา

20" x 30" กระดาษด้าน

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 4” ถึง 18”

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 5” ถึง 22.5”

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 8” ถึง 36”

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

4" x 4” 

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

5" x 5”

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

8" x 8”

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

 

ญี่ปุ่น

ขนาดงานพิมพ์ พื้นผิวกระดาษ (iPhoto) พื้นผิวกระดาษ (แอพรูปภาพสำหรับ OS X)
L (89 x 127 มม.) グロス

กระดาษมันหรือเงา

KG (102 x 152 มม.) グロス

กระดาษมันหรือเงา

2L (127 x 178 มม.) グロス

กระดาษมันหรือเงา

6P (203 x 254 มม.) グロス

กระดาษมันหรือเงา

A4 (210 x 297 มม.) グロス

กระดาษมันหรือเงา

4P (254 x 305 มม.) グロス

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 102 มม. ถึง 457 มม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 127 มม. ถึง 572 มม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

203 มม. ถึง 914 มม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

102 x 102 มม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

127 x 127 มม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

203 x 203 มม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

 

อเมริกาเหนือ

ขนาดงานพิมพ์ พื้นผิวกระดาษ (iPhoto) พื้นผิวกระดาษ (แอพรูปภาพสำหรับ OS X)
4" x 6” กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

5" x 7” กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

กระเป๋าสตางค์
ภาพพิมพ์ขนาด 2" x 3" เหมือนกันสี่ภาพ
บนกระดาษขนาด 5" x 7" หนึ่งแผ่น
กระดาษมัน ไม่มี
8" x 10” กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

16" x 20" กระดาษด้าน

กระดาษมันหรือเงา

20" x 30" กระดาษด้าน

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 4” ถึง 18” (ยาว 10 ซม. ถึง 46 ซม.)

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 5” ถึง 22.5” (ยาว 13 ซม. ถึง 57 ซม.)

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 8” ถึง 36” (ยาว 20 ซม. ถึง 91 ซม.)

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

4" x 4", 10 x 10 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

5" x 5", 13 x 13 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

8" x 8", 20 x 20 ซม.

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

 

สิงคโปร์

ขนาดงานพิมพ์ พื้นผิวกระดาษ (iPhoto) พื้นผิวกระดาษ (แอพรูปภาพสำหรับ OS X)
กระเป๋าสตางค์
ภาพพิมพ์ขนาด 2" x 3" เหมือนกันสี่ภาพ
บนกระดาษขนาด 5" x 7" หนึ่งแผ่น
กระดาษมัน

ไม่มี

4R - 4" x 6" กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

4D - 4.5" x 6" กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

5R - 5" x 7" กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

8R - 8" x 10" กระดาษมัน

กระดาษมันหรือเงา

16" x 20" กระดาษด้าน

กระดาษมันหรือเงา

20" x 30" กระดาษด้าน

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 4” ถึง 18”

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 5” ถึง 22.5”

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

ยาว 8” ถึง 36”

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

4" x 4”

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

5" x 5”

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

8" x 8”

ไม่มี

กระดาษมันหรือเงา

วันที่เผยแพร่: