ถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS เครื่องเดิมลงใน iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องใหม่

ตั้งค่าอุปกรณ์ iOS เครื่องใหม่จากข้อมูลสำรองใน iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องเดิมของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

เลือกวิธีการ

จากนั้นเลือกหนึ่งในวิธีการถ่ายโอนต่อไปนี้

เริ่มใช้อย่างรวดเร็ว: ใช้ iPhone หรือ iPad ที่ใช้ iOS 11 หรือใหม่กว่าอยู่แล้วเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ

iCloud: ถ่ายโอนข้อมูลของคุณและคอนเทนต์ที่ซื้อไปยังอุปกรณ์ใหม่ของคุณจากข้อมูลสำรอง iCloud ของอุปกรณ์เครื่องเก่า

iTunes หรือ Finder: ถ่ายโอนข้อมูลและคอนเทนต์ที่ซื้อแล้วไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณจากข้อมูลสำรองที่ทำไว้กับ iTunes หรือ Finder

 

   

วันที่เผยแพร่: