ถ่ายโอนเนื้อหาจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อถ่ายโอนเนื้อหาจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องปัจจุบันของคุณไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง

ใช้ข้อมูลสำรอง iCloud

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับข้อมูลสำรอง iCloud ถ้าอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องของคุณใช้ iOS 5 หรือใหม่กว่า และคุณมีบัญชี iCloud หากไม่เช่นนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ iTunes ด้านล่างนี้

คุณสามารถใช้ข้อมูลสำรอง iCloud เพื่อสำรองข้อมูลอุปกรณ์ก่อนหน้านี้ของคุณ จากนั้นจึงกู้คืนข้อมูลสำรองไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ ข้อความ บัญชีอีเมล รูปภาพ โน้ต และการตั้งค่าส่วนตัวอื่นๆ ของคุณที่บันทึกเก็บไว้จะถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องใหม่ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อมูลสำรอง iCloud

เปิดข้อมูลสำรอง iCloud

เริ่มด้วยการสำรองข้อมูลอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณไปยัง iCloud:

 1. ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง
 2. เปิดข้อมูลสำรอง iCloud

คุณอาจต้องเชื่อมต่อพลังงานและเปิด Wi-Fi

สำรองข้อมูลตอนนี้

iCloud จะสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณวันละครั้ง วิธีสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณก่อนที่คุณจะถ่ายโอนเนื้อหา:

 1. ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง
 2. แตะ สำรองข้อมูลตอนนี้
 3. รอจนกว่าข้อมูลสำรองจะเสร็จสิ้น ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นกับขนาดของข้อมูลสำรองว่าใหญ่แค่ไหนและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเร็วเพียงใด

ตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ

เมื่อคุณสำรองข้อมูลอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่ ทำตามผู้ช่วยตั้งค่า ซึ่งจะขอให้คุณเลือกข้อมูลเหล่านี้:

 • ภาษาและประเทศของคุณ
 • จะเปิดใช้งานบริการหาที่ตั้งหรือไม่
 • เครือข่าย Wi-Fi

หากคุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณแล้ว คุณสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์เพื่อคุณจะสามารถทำขั้นตอนต่างๆ ผ่านผู้ช่วยตั้งค่า iOS อีกครั้งและกู้คืนจากข้อมูลสำรองของคุณได้ แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลและค่าติดตั้งทั้งหมด ให้ทำเช่นนี้ต่อเมื่อคุณมีข้อมูลสำรองของคุณแล้วเท่านั้น

กู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud

เมื่อคุณถูกขอให้ตั้งค่า:

 1. เลือก กู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud
 2. แตะ ถัดไป
 3. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ

เลือกข้อมูลสำรอง

เลือกข้อมูลสำรองของอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณและแตะ กู้คืน รอจนกว่าอุปกรณ์จะกู้คืนจากข้อมูลสำรองเสร็จ

ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นกับขนาดของข้อมูลสำรองว่าใหญ่แค่ไหนและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเร็วเพียงใด

เชื่อมข้อมูลเนื้อหาอื่นจาก iTunes

เมื่อกู้คืนเสร็จแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะรีสตาร์ท คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลสำรอง (อย่างเช่น เพลง วิดีโอ หรือแอพ ที่คุณไม่ได้ซื้อจาก iTunes Store หรือ App Store) หากต้องการเปลี่ยนประเภทของเนื้อหาที่จะเชื่อมข้อมูล ให้คลิกแท็บการเชื่อมข้อมูลใน iTunes

ป้อนรหัสผ่านของคุณ

เมื่อคุณกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง iCloud ไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านสำหรับ Apple ID อีเมลและบัญชีอื่นๆ และข้อความรับฝากของคุณอีกครั้ง หากคุณลืมรหัสผ่านข้อความรับฝากของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ใช้ iTunes

หากคุณไม่มีบัญชี iCloud หรือคุณต้องการเก็บข้อมูลสำรองไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลและถ่ายโอนเนื้อหาบนอุปกรณ์ของคุณ

เตรียมตัวให้พร้อม

ติดตั้ง iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และ iOS เวอร์ชั่นล่าสุด บนอุปกรณ์เครื่องเดิมของคุณ

คุณไม่สามารถติดตั้งข้อมูลสำรองของ iOS เวอร์ชั่นใหม่กว่าบนอุปกรณ์ที่ใช้ iOS เวอร์ชั่นเก่า หากข้อมูลสำรองของคุณมาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้ง iOS เวอร์ชั่นใหม่กว่า ให้ อัพเดทอุปกรณ์ใหม่ของคุณ ก่อนจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณ หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดดู ไม่สามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองของอุปกรณ์ iOS ที่ใหม่กว่าได้

สำรองข้อมูลและถ่ายโอน

อันดับแรก ให้ สำรองข้อมูลอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณโดยใช้ iTunes และคุณยังสามารถ เข้ารหัสข้อมูลสำรอง เพื่อให้จดจำรหัสผ่านสำหรับอีเมล Wi-Fi และอื่นๆ ได้เมื่อคุณถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ หรือคุณจะป้อนรหัสผ่านเหล่านี้อีกครั้งบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ก็ได้

จากนั้น ถ่ายโอนข้อมูลของคุณ จากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถอดซิมการ์ดของคุณ

หากอุปกรณ์ของคุณมีซิมการ์ด ให้ใช้เครื่องมือถอดซิมหรือคลิปหนีบกระดาษเพื่อ นำซิมออก จากอุปกรณ์เครื่องเก่า แล้วใส่ซิมเข้าไปในอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ หรือหากผู้ให้บริการของคุณให้ซิมการ์ดใหม่แก่คุณ โปรดใช้ซิมนั้นแทน

ตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่

เมื่อคุณสำรองข้อมูลอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่ ทำตามผู้ช่วยตั้งค่า ซึ่งจะขอให้คุณเลือกข้อมูลเหล่านี้:

 • ภาษาและประเทศของคุณ
 • จะเปิดใช้งานบริการหาที่ตั้งหรือไม่
 • เครือข่าย Wi-Fi

หากคุณไม่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือข้อมูลเซลลูลาร์ คุณยังสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยการแตะ เชื่อมต่อกับ iTunes

กู้คืนข้อมูลสำรอง

เมื่อถูกขอให้ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ เลือก กู้คืนจากข้อมูลสำรอง iTunes

เชื่อมต่อกับ iTunes

เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณกับ iTunes โดยใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่คุณใช้สำรองข้อมูลอุปกรณ์ปัจจุบันของคุณ iTunes จะขอให้คุณกู้คืนจากข้อมูลสำรองหรือตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่ เลือกข้อมูลสำรองของอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ และเลือก ดำเนินการต่อ

หากแถบดำเนินการใน iTunes หยุดครู่หนึ่ง ให้รอจนกว่าการกู้คืนจะเสร็จสิ้น

เชื่อมข้อมูลเนื้อหาอื่น

เมื่อการกู้คืนเสร็จแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะรีสตาร์ท จากนั้นจะพร้อมให้คุณใช้งาน

ให้อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ iTunes ต่อไปเพื่อเชื่อมข้อมูลเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลสำรอง (อย่างเช่น เพลง วิดีโอ และแอพ) หากต้องการเปลี่ยนประเภทของเนื้อหาที่จะเชื่อมข้อมูล ให้คลิกแท็บการเชื่อมข้อมูลใน iTunes

ป้อนรหัสผ่านของคุณ

หากคุณกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรองที่ไม่ได้เข้ารหัสไว้ คุณต้องป้อนหัสผ่าน Apple ID อีเมลและบัญชีอื่นๆ และข้อความรับฝากของคุณอีกครั้ง หากคุณลืมรหัสผ่านข้อความรับฝากของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 90% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย