ถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS เครื่องเดิมไปยัง iPhone, iPad เครื่องใหม่

ตั้งค่าอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ใหม่ของคุณจากข้อมูลสำรองจาก iPhone หรือ iPad

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

เลือกวิธีการ

จากนั้นเลือกหนึ่งในวิธีการถ่ายโอนต่อไปนี้

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: ใช้ iPhone หรือ iPad เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ

iCloud: ถ่ายโอนข้อมูลของคุณและเนื้อหาที่ซื้อไปยังอุปกรณ์ใหม่ของคุณจากข้อมูลสำรอง iCloud ของอุปกรณ์เครื่องเก่า

iTunes หรือ Finder: ถ่ายโอนข้อมูลและเนื้อหาที่ซื้อแล้วไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณจากข้อมูลสำรองที่ทำไว้กับ iTunes หรือ Finder

 

   

วันที่เผยแพร่: