เปลี่ยน เพิ่ม หรือลบวิธีการชำระเงินใน Apple ID

คุณสามารถจัดการข้อมูลการชำระเงินของ Apple ID ได้ในการตั้งค่าบน iPhone, iPad หรือ iPod touch; ใน iTunes บนเครื่อง Mac หรือ PC; หรือในแอพ Apple Music บนอุปกรณ์ Android

Apple ID คือบัญชีส่วนบุคคลที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ ของ Apple เช่น App Store, iTunes Store, iCloud และอื่นๆ เมื่อคุณเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหรือที่อยู่เรียกเก็บเงิน ข้อมูลของคุณจะอัพเดทในทุกที่ที่คุณใช้ Apple ID ด้วยเช่นกัน

แก้ไขวิธีการชำระเงิน

เปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ก่อนจะเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes Store & App Store*
 2. แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะดู Apple ID ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้
 3. แตะจัดการการชำระเงิน (หากคุณใช้ iOS เวอร์ชั่นเก่ากว่า ให้แตะข้อมูลการชำระเงิน) แล้วเพิ่ม อัพเดท เปลี่ยนลำดับ หรือลบวิธีการชำระเงินของคุณ ดังนี้

อัพเดทหรือเพิ่ม

หน้าจัดการการชำระเงินบน iPhone ที่แสดงยอดคงเหลือ Apple ID และบัตรเครดิตบางส่วน

 • อัพเดทวิธีการชำระเงิน: แตะวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วแก้ไขข้อมูลของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับทางสถาบันการเงิน คุณอาจต้องป้อนรหัสความปลอดภัยที่พิมพ์อยู่บนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ หากคุณเห็น Apple Pay หลังตัวเลข 4 ตัวสุดท้ายของหมายเลขบัตร ให้แก้ไขข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณในแอพ Wallet
 • เพิ่มวิธีการชำระเงิน: แตะเพิ่มวิธีการชำระเงิน คุณอาจเห็นคำแนะนำให้เพิ่มบัตรที่คุณใช้กับ Apple Pay (หากคุณเพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต คุณอาจเห็นตัวเลือกในการเพิ่มบัตรใหม่ไปยัง Apple Pay)

ลบหรือเปลี่ยนลำดับ

บนหน้าจัดการการชำระเงิน หลังจากคุณแตะแก้ไขแล้ว คุณสามารถแตะเพื่อลบหรือเปลี่ยนลำดับวิธีการชำระเงินได้

 • ลบวิธีการชำระเงิน: แตะแก้ไข แล้วแตะไอคอนลบ  หรือปัดไปด้านซ้าย แล้วแตะลบ
 • เปลี่ยนลำดับวิธีการชำระเงินของคุณ: แตะแก้ไข แล้วใช้ไอคอนย้ายลำดับ  เพื่อจัดเรียงวิธีการชำระเงินของคุณใหม่ Apple จะพยายายามเปลี่ยนวิธีการชำระเงินตามลำดับจากบนลงล่าง คุณไม่สามารถเปลี่ยนลำดับที่มีการเรียกเก็บเงินยอดคงเหลือ Apple ID ได้

*ด้วย iOS 12.2 หรือใหม่กว่า คุณยังสามารถจัดการวิธีการชำระเงินของคุณได้จากการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การชำระเงินและการจัดส่ง หากคุณมีอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 12.1.x หรือก่อนหน้า แล้วได้แก้ไขวิธีการชำระเงินจากการชำระเงินและการจัดส่ง วิธีการชำระเงินทั้งหมดที่คุณมีในระบบจะถูกลบ


เปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณบน Mac หรือ PC

บน Mac ของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินใน iTunes หรือ App Store ได้ บน PC ให้ใช้ iTunes

วิธีการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณใน iTunes

ก่อนจะเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด

 1. เปิด iTunes
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่ระบุไว้ในหน้าข้อมูลบัญชีนั้นตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับทางสถาบันการเงินของคุณ
 5. คลิกจัดการการชำระเงิน ทางด้านขวาของข้อมูลการชำระเงิน (หากคุณใช้ iTunes เวอร์ชั่นเก่ากว่า ให้คลิกแก้ไข ทางด้านขวาของประเภทการชำระเงิน) แล้วเพิ่ม อัพเดท ลบ หรือเปลี่ยนลำดับวิธีการชำระเงินของคุณ ดังนี้
  • อัพเดทวิธีการชำระเงิน: คลิกแก้ไขถัดจากวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการเปลี่ยน คุณอาจต้องป้อนรหัสความปลอดภัยที่พิมพ์อยู่บนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ
  • เพิ่มวิธีการชำระเงิน: คลิกเพิ่มการชำระเงิน
  • ลบวิธีการชำระเงิน: คลิกแก้ไขถัดจากวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกลบ
  • เปลี่ยนลำดับวิธีการชำระเงินของคุณ: วางตัวชี้เมาส์เหนือวิธีการชำระเงิน แล้วใช้ไอคอนย้ายลำดับ  เพื่อย้ายวิธีการชำระเงินขึ้นหรือลง Apple จะพยายายามเปลี่ยนวิธีการชำระเงินตามลำดับจากบนลงล่าง คุณไม่สามารถเปลี่ยนลำดับที่มีการเรียกเก็บเงินยอดคงเหลือ Apple ID ได้

หน้าจัดการการชำระเงินบน iTunes ที่แสดงยอดคงเหลือ Apple ID และบัตรเครดิตบางส่วน

วิธีการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณใน App Store

ก่อนจะเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี macOS เวอร์ชั่นล่าสุด

 1. เปิด App Store ใน Mac ของคุณ
 2. คลิกชื่อของคุณที่ด้านล่างของแถบด้านข้างด้านข้าง หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้
 3. คลิก  ดูข้อมูล
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่ระบุไว้ในหน้าข้อมูลบัญชีนั้นตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับทางสถาบันการเงินของคุณ
 5. คลิกจัดการการชำระเงิน ทางด้านขวาของข้อมูลการชำระเงิน (หากคุณใช้ macOS เวอร์ชั่นเก่ากว่า ให้คลิกแก้ไข ทางด้านขวาของประเภทการชำระเงิน) แล้วเพิ่ม อัพเดท ลบ หรือเปลี่ยนลำดับวิธีการชำระเงินของคุณ ดังนี้
  • อัพเดทวิธีการชำระเงิน: คลิกแก้ไขถัดจากวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการเปลี่ยน คุณอาจต้องป้อนรหัสความปลอดภัยที่พิมพ์อยู่บนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ
  • เพิ่มวิธีการชำระเงิน: คลิกเพิ่มการชำระเงิน
  • ลบวิธีการชำระเงิน: คลิกแก้ไขถัดจากวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกลบ
  • เปลี่ยนลำดับวิธีการชำระเงินของคุณ: วางตัวชี้เมาส์เหนือวิธีการชำระเงิน แล้วใช้ไอคอนย้ายลำดับ  เพื่อย้ายวิธีการชำระเงินขึ้นหรือลง Apple จะพยายายามเปลี่ยนวิธีการชำระเงินตามลำดับจากบนลงล่าง คุณไม่สามารถเปลี่ยนลำดับที่มีการเรียกเก็บเงินยอดคงเหลือ Apple ID ได้

หน้าจัดการการชำระเงินบน App Store ที่แสดง Apple ID และบัตรเครดิตบางส่วน


เปลี่ยนวิธีการชำระเงินบนอุปกรณ์ Android ของคุณ

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณบนอุปกรณ์ Android ได้ แต่การทำเช่นนั้นจะเป็นการลบวิธีการชำระเงินทั้งหมดยกเว้นวิธีการหลักของคุณจาก Apple ID ของคุณและจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณใช้กับ Apple ID ของคุณ เพื่อไม่ให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้น ให้ใช้ iTunes บน Mac หรือ PC เพื่ออัพเดทข้อมูลการชำระเงินของคุณ

ก่อนจะเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Apple Music เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ Android ของคุณ

 1. เปิดแอพ Apple Music บนอุปกรณ์ Android จากด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะคลัง สำหรับคุณ เลือกหา หรือวิทยุ จากนั้นแตะปุ่มเมนู ปุ่มตัวเลือกการจัดเรียง ที่มุมขวาบน
 2. แตะบัญชี > ข้อมูลการชำระเงิน ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ หากคุณไม่เห็นบัญชี ให้แตะการตั้งค่า > ลงชื่อเข้า แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ แตะปุ่มย้อนกลับ ปุ่มนำทางขึ้น แล้วแตะปุ่มเมนู ปุ่มตัวเลือกการจัดเรียง อีกครั้ง
 3. บนหน้าจอข้อมูลการชำระเงิน ให้เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลของคุณ หากต้องการลบวิธีการชำระเงิน ให้เลือกไม่มี
  โทรศัพท์ Android เปิดส่วนข้อมูลการชำระเงินของแอพ Apple Music โดยเลือก
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อและที่อยู่เรียกเก็บเงินของคุณตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับทางสถาบันการเงิน แล้วแตะเสร็จสิ้น


จัดการวิธีการชำระเงินที่สมาชิกครอบครัวใช้

เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวและเปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อไว้ ผู้ใหญ่หนึ่งคนในครอบครัวที่เป็นผู้จัดการประจำครอบครัวของคุณจะเป็นผู้ควบคุมวิธีการชำระเงินเพียงแบบเดียวให้ทุกคนในกลุ่มครอบครัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อและการชำระเงินของครอบครัว

หากคุณคือผู้จัดการประจำครอบครัว คุณสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินได้หลายแบบไปยัง Apple ID ของคุณได้ แต่สมาชิกครอบครัวของคุณจะสามารถใช้วิธีการชำระเงินได้เฉพาะแบบแรกที่อยู่ในรายการเท่านั้น หากสมาชิกครอบครัวของคุณไม่สามารถซื้อสินค้าได้ ผู้จัดการประจำครอบครัวสามารถย้ายวิธีการชำระเงินอื่นขึ้นไปที่ด้านบนสุดของรายการได้

 


หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบข้อมูลการชำระเงินได้


หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: