เกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่บน iPhone, iPad และ iPod touch

เมื่อใช้ iOS 9 และใหม่กว่า คุณจะสามารถตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ที่ใช้โดยแต่ละแอพบนอุปกรณ์ iOS ได้

      

ตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่

ไปที่การตั้งค่า > แบตเตอรี่ 

หากต้องการดูระยะเวลาที่แต่ละแอพเปิดและทำงานในเบื้องหลัง ให้แตะ  ภายใต้แต่ละแอพ คุณอาจเห็นประเภทการใช้งานต่อไปนี้

  • กิจกรรมเบื้องหลัง หมายถึงมีการใช้งานแบตเตอรี่ในขณะที่แอพทำงานในเบื้องหลัง
  • เสียง หมายถึงแอพเล่นเสียงในขณะที่ทำงานในเบื้องหลัง
  • ไม่มีบริการเซลลูลาร์ และสัญญาณต่ำ หมายถึงอุปกรณ์ของคุณกำลังค้นหาสัญญาณหรือกำลังใช้งานขณะที่มีสัญญาณอ่อน
  • การสำรองข้อมูลและการกู้คืน ระบุว่าอุปกรณ์ของคุณกำลังสำรองข้อมูลไปยัง iCloud หรือกำลังกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud
  • ตำแหน่งที่ตั้ง และตำแหน่งที่ตั้งเบื้องหลัง หมายถึงมีการใช้แบตเตอรี่ในการติดตามอุปกรณ์ของคุณ

ปรับการตั้งค่าเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่

ในขณะที่ดูการใช้งานแบตเตอรี่ คุณอาจได้รับข้อเสนอแนะอย่างเช่น เปิดใช้งานการปรับสว่างอัตโนมัติ หรือปรับความสว่างของจอภาพ เนื่องจาก iOS จะวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูจำนวนครั้งของการใช้งานนับตั้งแต่ชาร์จเต็มครั้งสุดท้าย 

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืดระยะเวลาการ ใช้งานและอายุแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ iOS

ใช้โหมดพลังงานต่ำ

หากคุณต้องการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ ให้เปิดโหมดพลังงานต่ำ วิธีนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานจนกว่าคุณจะปิดเครื่องหรือชาร์จ iPhone จนถึง 80% เมื่อเปิดโหมดพลังงานต่ำ การตั้งค่าและคุณสมบัติบางอย่าง เช่น การดึงข้อมูลเมลใหม่ หวัดดี Siri การดึงข้อมูลใหม่ให้แอพอยู่เบื้องหลัง และเอฟเฟ็กต์พิเศษบางอย่างจะถูกลดหรือถูกปิดใช้งาน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดพลังงานต่ำ
 

ดูเพิ่มเติม

iOS 11.3 เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ เพื่อแสดงข้อมูลสภาพแบตเตอรี่และแนะนำหากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงานของ iPhone

วันที่เผยแพร่: