วิธีใช้ Apple Hardware Test บน Mac

Apple Hardware Test (AHT) มีชุดเครื่องมือวินิจฉัยสำหรับทดสอบฮาร์ดแวร์ของ Mac

หลังจากแยกแยะปัญหาบน Mac ได้แล้วว่าน่าจะเกิดจากฮาร์ดแวร์ คุณสามารถใช้ Apple Hardware Test เพื่อช่วยตรวจหาว่าส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่อาจทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้

หาก Mac ของคุณเป็นรุ่นหลังจากเดือนมิถุนายน 2013 ให้ทำตามขั้นตอนการใช้การวินิจฉัย Apple แทน

วิธีใช้ Apple Hardware Test

  1. ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต่ออยู่ออก ยกเว้นคีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ สายที่เชื่อมต่อ Ethernet (หากมี) และสายไฟ AC Apple Hardware Test อาจแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดหากคุณถอดอุปกรณ์อื่นๆ ออกไม่หมด 
  2. วาง Mac บนพื้นผิวที่แข็ง เรียบ มั่นคง และอากาศถ่ายเทสะดวก
  3. ปิดเครื่อง Mac
  4. เปิดเครื่อง Mac แล้วกดปุ่ม D บนคีย์บอร์ดค้างไว้ทันที กดปุ่ม D ค้างไว้จนกว่าจะเห็นไอคอน Apple Hardware Test
  5. เลือกภาษาแล้วคลิกลูกศรขวา หากไม่ได้ใช้เมาส์ คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกภาษาได้ จากนั้นกดปุ่ม Return
  6. เริ่มการทดสอบโดยคลิกปุ่ม Test, กด T หรือกด Return หรือจะเลือก "Perform extended testing" ก่อนเริ่มทดสอบก็ได้ การทดสอบแบบนี้จะละเอียดกว่า และใช้เวลานานกว่า
  7. เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น ให้ดูผลการทดสอบตรงมุมล่างขวาของหน้าต่าง
  8. หากต้องการออกจาก Apple Hardware Test ให้คลิก Restart หรือ Shut Down ด้านล่างของหน้าต่าง

ดูเพิ่มเติม

  • คอมพิวเตอร์ Mac บางเครื่องที่มีOS X Lion v10.7 หรือใหม่กว่า ติดตั้งมาตั้งแต่ตอนจัดส่งจะเริ่มการทำงานจาก AHT ผ่านอินเทอร์เน็ต หากดิสก์เริ่มต้นระบบของเครื่องไม่มี AHT หรือคุณกด Option-D ค้างไว้ตอนเปิดเครื่อง ซึ่งในกรณีนี้จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Ethernet หรือ Wi-Fi
  • หากคุณใช้ OS X Lion v10.7 หรือเก่ากว่า และคุณไม่สามารถทำให้ AHT เริ่มทำงานได้ ให้ดูว่าคุณมีดิสก์สำหรับติดตั้ง OS X ที่ชื่อ “Applications Install Disc 2” หรือไม่ ใส่ดิสก์ในไดรฟ์ออปติคอลภายในหรือ Apple SuperDrive ภายนอกก่อนทำตามขั้นตอนข้างต้น หรือถ้าคุณใช้ MacBook Air (ปลายปี 2010) ให้เสียบทัมบ์ไดรฟ์ MacBook Air Software Reinstall กับพอร์ต USB แทน
วันที่เผยแพร่: