อนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ให้เข้าถึงสินค้าที่ซื้อใน iTunes Store

เรียนรู้วิธีอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เล่นสินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store, ยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ให้เข้าถึงสินค้าที่ซื้อใน iTunes Store และตรวจสอบจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาต


ข้อควรทราบเกี่ยวกับการอนุญาตคอมพิวเตอร์

 • คุณสามารถอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เล่นสินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store ได้ครั้งละห้าเครื่อง
 • คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณอนุญาตจะนับเป็นการอนุญาตเพียงครั้งเดียว แม้ว่าคุณจะอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหลายครั้งก็ตาม
 • หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตห้าเครื่องและต้องการอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คุณต้องยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งก่อน
 • คุณจะอนุญาตคอมพิวเตอร์ได้เฉพาะเครื่องที่คุณเข้าถึงได้เท่านั้น และไม่สามารถอนุญาตคอมพิวเตอร์โดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือ iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้
 • คุณสามารถอนุญาต Mac ของคุณในแอป Apple Music แอป Apple TV หรือแอป Apple Books เมื่อคุณอนุญาต Mac จากแอปใดแอปหนึ่งแล้ว ก็จะเข้าถึงสินค้าทั้งหมดที่ซื้อจาก iTunes Store ได้

วิธีอนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาต Mac

 1. เปิดแอป Apple Music หรือแอป Apple TV เลือกบัญชีในแถบเมนู และอย่าลืมลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. เลือกบัญชี > การอนุญาต จากนั้นเลือกอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
  แอป Apple Music แสดงเมนูบัญชี การอนุญาต และอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ ลืม Apple ID ของคุณใช่หรือไม่
 4. คลิกอนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาต

ดูจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาต

 1. เปิดแอป Apple Music หรือแอป Apple TV
 2. เลือกบัญชี > การตั้งค่าบัญชี
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ ลืม Apple ID ของคุณใช่หรือไม่
 4. ดูจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตข้างคำว่าการอนุญาตคอมพิวเตอร์จากบริเวณด้านบนสุดของหน้าข้อมูลบัญชี
  แอป Apple Music แสดงหน้าข้อมูลบัญชี

หากต้องการยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

หากต้องการยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง คุณต้องยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จากนั้นอนุญาตคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณมีอีกครั้ง คุณจะยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้เพียงปีละครั้ง

 1. เปิดแอป Apple Music หรือแอป Apple TV
 2. เลือกบัญชี > การตั้งค่าบัญชี
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ ลืม Apple ID ของคุณใช่หรือไม่
 4. ไปที่ส่วนข้อมูลสรุป Apple ID ด้านบนสุดของหน้าข้อมูลบัญชีของคุณ
 5. คลิกยกเลิกการอนุญาตทั้งหมดข้างคำว่าการอนุญาตคอมพิวเตอร์
 6. อนุญาตคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณใช้อีกครั้ง

วิธีอนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาตพีซี

 1. เปิด iTunes เลือกบัญชีด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes แล้วตรวจสอบว่าลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID อยู่
 2. เลือกบัญชี > การอนุญาต จากนั้นเลือกอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
  iTunes แสดงเมนูบัญชี การอนุญาต และอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ ลืม Apple ID ของคุณใช่หรือไม่
 4. คลิกอนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาต

ดูสิ่งที่ควรทำ หาก iTunes ขอให้คุณอนุญาตคอมพิวเตอร์พีซีทุกครั้งที่พยายามเล่นคอนเทนต์ที่ซื้อมา

ดูจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาต

 1. เปิด iTunes
 2. เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ ลืม Apple ID ของคุณใช่หรือไม่
 4. ดูจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตข้างคำว่าการอนุญาตคอมพิวเตอร์จากบริเวณด้านบนสุดของหน้าข้อมูลบัญชี
  iTunes แสดงหน้าข้อมูลบัญชี

หากต้องการยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

หากต้องการยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง คุณต้องยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จากนั้นอนุญาตคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณมีอีกครั้ง คุณจะยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้เพียงปีละครั้ง

 1. เปิด iTunes
 2. เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ ลืม Apple ID ของคุณใช่หรือไม่
 4. ไปที่ส่วนข้อมูลสรุป Apple ID ด้านบนสุดของหน้าข้อมูลบัญชีของคุณ
 5. คลิกยกเลิกการอนุญาตทั้งหมดข้างคำว่าการอนุญาตคอมพิวเตอร์
 6. อนุญาตคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณใช้อีกครั้ง

ความพร้อมให้บริการและคุณสมบัติของ Store อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: