การปกป้องข้อมูลด้านความปลอดภัย

.

เนื่องจากข้อมูลด้านความปลอดภัยมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก Apple จึงได้จัดเตรียมวิธีการต่างๆ ไว้สำหรับคุณดังนี้

  • ตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย
  • เข้ารหัสข้อความก่อนส่งข้อความมายัง Apple ผ่านทาง product-security@apple.com

1. ขอรับ PGP

คุณสามารถขอรับ PGP Desktop เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับเชิงพาณิชย์หรือเวอร์ชั่นทดลองใช้งานฟรีได้จาก Symantec Corporation นอกจากนี้ยังมี GnuPG ให้ใช้งานในแบบฟรีแวร์อีกด้วย

2. คีย์สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

คีย์นี้คือคีย์ PGP ของเราที่สามารถใช้งานได้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2019

ID คีย์: DED32B71

ชนิดคีย์: RSA

หมดอายุ: 8/20/19

ขนาดคีย์: 4096/4096

ลายนิ้วมือ: 0CD5 C954 D089 2440 1598  9759 782F 6D86 DED3 2B71

ID ผู้ใช้: Apple Product Security

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBFt7PakBEADNZVrXPrO2CMUfbydLxJi+QGe6znpDkSe0KCsYPvcY3dMb1Q9s
x8c3etgrIAEXREBOIQ036xUTmOC87wK6KHdi0yomGmEE2U3+C4Qx1JihcsP8w2GT
IPVJfmLicdVdQD/BJBSuQ+Fhs/4EIEaShqY8wUVN5am8+gzAfQw5aqWxbd2qycuw
XKIxKqLr2ose3kmHE4HxvoZpdjBckOrH4HWnmk5DpQ2rJw5wC79bUkozvBb5O8Vo
GHb21qfIOfqq60+L7FO7rSC7bhyeGJzEL5ws3qS3DuqYT7WhcnVpyGTGtHDfE6sj
cLL0p1EUAeB2FBLt/9VfF2FpVoFvbbwpJvZMikwoLv7VXKUX/YFXml2vjKBPf2tV
UoKgkGi4nBYEwuAiGppaavGsq02tB/b2nOp/vouoTqjfSYiHKyltEbULfzk1s6zP
HPqnLOj/rnmOsKAWy+DLHzVf8JTxzMkgLVStk1FbHPV0EYCs2NGkLWaXcT1SebmK
eYx1AoIKeGlVkl/ke7Cr5sxZEZnahAQy27wh/222NbbjHCk+XlfxbclESYd5xx1m
8oVHe+w/nxyMuMPT2pvyvLqqqQmhuaUuKA1lJaWGeZUKf2LW4UKsyCnLGWRsIrLa
kCrjbElMmf2HMT2PwX2plTfC5hp0uvE/Wxuh+RX282I7T4kUqAhChIkabwARAQAB
tE9BcHBsZSBQcm9kdWN0IFNlY3VyaXR5IE5vdGlmaWNhdGlvbnMgPHByb2R1Y3Qt
c2VjdXJpdHktbm9yZXBseUBsaXN0cy5hcHBsZS5jb20+iQJUBBMBCAA+FiEEDNXJ
VNCJJEAVmJdZeC9tht7TK3EFAlt7PcgCGwMFCQHhM4AFCwkIBwIGFQoJCAsCBBYC
AwECHgECF4AACgkQeC9tht7TK3FuGw//QVN0NVcNXSIp8k08XzshMEuQrt7jVkj6
YgwY5pG2SEjD5oahsn9lnGU8lspMl0sOAHZ2QqDXshq1l1IIJmWwv+g8+aptEVFg
Rc1u3BbUgNmE8OiUCdo0ZPtaBVjh+l4H+FBTxMpaE2/gHWnfqfj3ipsWs6o+3FbZ
ZacmsM/bMqGVFbZgT+FbenqBdLrv+GVfnqAl9TDphHLMcSiCyPH25lJyUky39Knn
e56USZI+f36KJJVZkZndOjM7LJLtymOxcCMbyedtsJU2KJwZF9J6MkA5OAaVE7yH
glkltS4w7Y9dbLSjms5CNp8cTFiKFTMdX46xwT2B3Jz2VpA/ZlsACf4EFWfy/e90
lC/TibB7PlJoxtFYVKoPvFmNl5i9y39VIZvcq66pSkf9auKaV3xvwQtSZXZcKkU3
7oW9Ff0wi3YGt4kcnkyyjZIxV8Ps+wX2Fh2sT6LSWXEkE5l8/C/nbqeHMoRhaZiR
C4iGudWHoyxVfZ2q7FpY2nuJhey+nisfX+trB93cNv6Vnj7QoSgrEvexkwH1yRjp
IIKuKTuiwcBRdRIC6sLnUrITZEjluXvmGNr8EufFKrQirjZ12pdYGcmZ1A5fCXcm
+YfjiicXE+bDSmEF6sEirCjg0T+hqF+uDe5zYYzQfOPNl+4MKDgNljpfhMzwuyWQ
z9/oDZtvI9e0M0FwcGxlIFByb2R1Y3QgU2VjdXJpdHkgPHByb2R1Y3Qtc2VjdXJp
dHlAYXBwbGUuY29tPokCVwQTAQgAQQIbAwUJAeEzgAULCQgHAgYVCgkICwIEFgID
AQIeAQIXgBYhBAzVyVTQiSRAFZiXWXgvbYbe0ytxBQJbez3SAhkBAAoJEHgvbYbe
0ytx9HAQAMDvO/xvb6WDFA+4MDMI9FSiNRcOzTy7TX6l8J9pkzPHzoZF1d8+/x1D
q8fhPLKzZqCS+1+JLG3P3gOKlRoZVwPGHOH7F38FDm/3GU/sZUoZWXWZ/skpX1B7
eywhrCeJaT9YA3Qnts4gAw3rJKDsMpgXraoDKqSKNfLYdn6p5A75HU4sWd9pSaad
uMvL2jBo7LvuraYm7DulprA3QCQbTXvf0UfD8Pn5k/d67UHyUHlOWcrtuujczkbw
QE6+jpO92hILf4uBfIsRd4WbcaiaEodQoKznC+V8NOQBZgrg3B1mXqsyD5KOPOTh
pC8/pjtmhSFk0cWGEulzL1BS4/dwV4vWn2fwzPe7mxePJ4um05A678/GnLu2opeY
QeRM4FbxQIGVDDyQFs7kxofZO9wwDYZtL9JRqD2Hsl0dSAcve+muiE2GwYyyZRi8
4m4bLXIxkSWy+/UVWoiWfRcjb7FwSp+s+WaUYi8ci4HqED7qsWhWAbqTkR+05ZDg
AdCtnhUZIpmy+Fh7Fx/Gv0x6dXBKPYqexdx840StmdV80h5+neYSEsFJrI+m7tlK
MT/FfG134/BZwaDrFIx5pLQJhIPCetgFafLzd0ekpQs/BO+a8Q0blBrPzvTxS5f0
Oiw9tQ0S/UC2ydhBHQUc481bXGmKSij+e2MJFdpANPcm1DPOYO4WuQINBFt7PakB
EAC0K0m94yZux3p5dGPJZpSHMIidYjsqr6hkTA8YlNMgpWQ71BfLbxQMmm+HwU2z
ef/IlHY80RpZSTLLT8LjvmoQnlIgerW7RLuKwAKc1PODqqb11DmzkzucnB4g2ecZ
JopodbL1g24FsUFtkrAKM+s5F2MmDr+/ZNDPnitTR+wmXQkChH/HTTjJQghddnqD
/e/4syu7XgZqL4yXEmDPJi/fvQr3aUoS45JlQx/UyK55h+u29nrDCfO8HYGvFl/+
RGhW2i/6OfAzYICxcpnilcECs4SaXH0BaUkfaL1ZyJdClWD+xu5+/c4JQM2N3oZ0
5cthQtYh7PyBiy9nuacAhbdEk7ItwXCjn6USaiK7mtoUgT+iUP39ApDy46AwXnJ6
LN83mopSuPM7mx49Nzo3jOF4eFnFMlps9+YXxf+zCHmWhc190qB+WXnpIlZ/ogvW
+ilsQ+m2w0CedjGOtBD2bBUwP8VqFKLoRRJfmEXChfhc1OqNn7YvYkmIHdGXkdth
SG4UHNbM6lQWbO/zDdgLOS3UpS94j0HO12YLQc3l7HtoNthiaBy+cmMJNfNsBlTp
vhyB+ME6B4LOXHZmsMVEJoKGssSJ+DDeBG1P6SAkDwQoGCkPw9NR8WyOI8Wjg5Ob
FfT8UmmA7OOerQ1GM3NYnHgp3+2Eo0kBu1l+0A2W9GtGZwARAQABiQI8BBgBCAAm
FiEEDNXJVNCJJEAVmJdZeC9tht7TK3EFAlt7PakCGwwFCQHhM4AACgkQeC9tht7T
K3FcHw//YM2TXnvF6lkBjVvsyM5izXGiCY/h48PMi4EzEoXEqWA7ztVo6NvKvtHH
GmpEnO72hPeb7/pH6lXBPHF/Mfi9zZh5qp4w45Fg5IRMlR+q3dFmtwouF0Q98KP3
H3y0T8e1ImJmE4f/LhKS9KEfym7ZHkKBfgdzEHqVVqT0AJV/fTqE3qeMVSGnN/Ex
1nx4glVSLIUBgfNZFNfwoSvnmyofSAoB2DwAkBhTQEki6Njcmp7dAZvFuyx80/nf
rjeGxX4+Sy82WaoTVwnqSCA5Hs/NomdvfgtUOhF0QKV096tJV7NkzIXyaLJvzLA9
p0FztRlYc7rX5x+rDsXK5MhHt6NgtcPqzyShPk15zjBoxRQ0xgjQy6fxdD97ayoo
At3gipFBk8Nfh28czj1kn+XBnEhafFNMVvY9hbyGqXzg/uNSyXdJxSrPYyGMGKdm
G+qrFqlKQKsBwHM3tovNORqIpK6WW3Kxpn0ZxV0XaJsaA7M0xFKe8UlVWg90FRzb
s6v7n3AGdIympnmFPXB6JF+/ENOz20UoNExbeuroYQpE08DN47l7AJVxmgEbbtIq
DgmVx+5XZUv+H8iha+X7SxHV2KPf+5W59zMXyBmgn2OYCEG6tM/Zy7tBgLi8mhVD
2ORZgxgLNHc7K8oI8JQio+hI+4gEOu24j+DcYeg+w+4Wkf6u1zM=
=58Z8
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

คีย์ PGP ของ Apple มีอายุการใช้งานหนึ่งปี เมื่อเราสร้างคีย์ใหม่ คีย์ดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้จากหน้าเว็บนี้ โดยมีการเก็บข้อมูลคีย์ PGP ก่อนหน้าไว้เพื่อช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่มีการเซ็นรับรองก่อนหน้านี้

3. ตรวจสอบลายเซ็น PGP ของเราในข้อความเมลและเอกสาร

เอกสารที่พัฒนาขึ้นโดยทีมดูแลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple จะมีการเซ็นรับรองด้วยคีย์ PGP ของ Apple เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปตรวจสอบลายเซ็นเพื่อรับรองว่าเอกสารนั้นเขียนขึ้นโดยพนักงานของเราและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ที่สมัครรับข้อมูลประกาศด้านความปลอดภัย มีดังนี้
โปรแกรมเมลบางโปรแกรมทำให้ข้อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้ลายเซ็น PGP ไม่ถูกต้อง เราจะโพสต์ข้อมูลที่สำคัญลงในเว็บไซต์พร้อมกับลายเซ็น PGP เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของลายเซ็นนั้น

4. เข้ารหัสข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

โปรดเข้ารหัสข้อความเมื่อคุณส่งข้อมูลความปลอดภัยที่ละเอียดอ่อนทางอีเมล

วันที่เผยแพร่: