การปกป้องข้อมูลด้านความปลอดภัย

.

เนื่องจากข้อมูลด้านความปลอดภัยมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก Apple จึงได้จัดเตรียมวิธีการต่างๆ ไว้สำหรับคุณดังนี้

  • ตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย
  • เข้ารหัสข้อความก่อนส่งข้อความมายัง Apple ผ่านทาง product-security@apple.com

1. ขอรับ PGP

คุณสามารถขอรับ PGP Desktop เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับเชิงพาณิชย์หรือเวอร์ชั่นทดลองใช้งานฟรีได้จาก Symantec Corporation นอกจากนี้ยังมี GnuPG ให้ใช้งานในแบบฟรีแวร์อีกด้วย

2. คีย์สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

คีย์นี้คือคีย์ PGP ของเราที่สามารถใช้งานได้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2019

ID คีย์: F9EEA064

ชนิดคีย์: RSA

หมดอายุ: 8/20/19

ขนาดคีย์: 4096/4096

ลายนิ้วมือ: 59F3 73AA 8797 B570 3210  826D 532C CCCF F9EE A064

UserID: Apple Product Security

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBFt7NK4BEAC3femH9ZyQElJAa9GaJ5fzOFxXxHrFwzEdlumJRMUmipFtOpKo
koEZr5fPOwwneY+Dcp5hamwEyWcoQsilY2cSUtzVfoKM5hBpSsnWYo58n7SMXpTD
UlY3XB2SbZTa5vXz8P0PWYF8xVnRA5uI++NxzaJ0VSk0YGreBnI8YSwk3m5k5npf
07azUL4cYizLd4bCPSyAyJm/mvcI7j3NhL4HjGr0XzX0ezbBwIZF1X0LWOecTvP6
IXA8N/cZJCsB+eQkjGzGAUC3F4E5WTqiuRz6ZO7HzD1ZCybfSS3gsf5r+nOr5zQT
grU1ExKTaLIlMRqUmrmqnV4rZqtWxpzeZoJBtMCRkUVAOcsVnpn0CRug7hcSCTKF
Aqcb2LBwLaM6J7Kp+HuZ8aAlgiv71k6SOwwlbfbzWnoYQ0HGpmWZXYSwPmJyOWgi
Xx568A/pwoniVBGtoRCMPDOsCH61GXrpinnK1BZh3rwr/DFFP+032kSmBgOD8nAQ
SpshjvQaF2/7DRKOqTTuH8MwGhi2kPnGN+T3t4LG3wswlcciZEFqOYir5kT5FWpY
vFnRnT6bnz9qppOZiAVfhZKVp6exzI6/vZM07Qe0yPFLHqZ3jPZr6egok7HtOYp7
v/2ltr02BpWISrQ3S366Hp77rTZ2URMNd+zFcqm8qjxyhweKxHSPxjAv+wARAQAB
tE9BcHBsZSBQcm9kdWN0IFNlY3VyaXR5IE5vdGlmaWNhdGlvbnMgPHByb2R1Y3Qt
c2VjdXJpdHktbm9yZXBseUBsaXN0cy5hcHBsZS5jb20+iQJUBBMBCAA+FiEEWfNz
qoeXtXAyEIJtUyzMz/nuoGQFAlt7NPUCGwMFCQHhM4AFCwkIBwIGFQoJCAsCBBYC
AwECHgECF4AACgkQUyzMz/nuoGSt+Q/9EOUkdGSTH9yFO55ZXu3VHOvNTG1tcZqZ
WjIKio0InoQ/QOSulPjvBlyrU63RGNI127X5q14e55lmTRPswd00U0cS/I4lEGfl
LBk7789P8XABaK5rt3zEByW9rao4xkU/70Wh5FHBNnonPUD2nFjum5Y3cmCMmjLF
wLliRUqCLq07Et9NNfNUEvbtIszmSVACh2XmMbVLYxOaItc2BgjuN9YIqc85W8jT
Bz3N0UskJ5T2AZ8g0H28hmZhaBT0QJAIujB5uRWsyen479dVbiUjPjF9yPoYfDGY
b/S2SN+nbHC8DfburjZEjrOH2NOINeHLjTLQEBd8fTePxragHLXJkG7OABSswGAq
QpP3B+ASTMr0Z56iCnGQ9DOJ73h3NnfMBbETQ71gIbA3R1BZ5K4tMkEbkoAlNfbp
JQbZc5XLRKn4fqbCvChQogeBVtUZcBBvBr9H0rfobzMJ9H58WxdFynki2rcaOwzG
IeEyvTP71hr/WQKK4v1ynAXCY+tqqTvwMjEKpGsfHgXIzE9eR1Q0GQqp9xFtPs5B
vEVMo5AI4I5CS3wk3ah80kVJKJXQdCyVI2dWMjkzrNtnxZUllF9idq4et1euLQft
/CF1a3uMknYCkjg2n20F54lQd3bI1QFCohTyWqnBivlii8GBS1khjTSjaIw8/Uty
BtJT7AIa6Ae0M0FwcGxlIFByb2R1Y3QgU2VjdXJpdHkgPHByb2R1Y3Qtc2VjdXJp
dHlAYXBwbGUuY29tPokCVwQTAQgAQQIbAwUJAeEzgAULCQgHAgYVCgkICwIEFgID
AQIeAQIXgBYhBFnzc6qHl7VwMhCCbVMszM/57qBkBQJbezT/AhkBAAoJEFMszM/5
7qBkdroP/0xHZsGJEUTHRCjFDL3NO6shHRgfFMUZdvkAa9ZvMPMX9fk3v+WGATzP
/5q0GTeb4np8SPVbi3UvjH1jLrg11neVwxKaJihEC2sVPCG2kqvECroIbjFlyfZH
/lwntjU+P+3UH5tD+4YLUd2yhH6Z5nHhUzO2YO23e+xXR2xqvpJwsOItDWMMfkzC
8KljhGXfdInaPQPYRbWxZclC3VnYXqACSj2aBn5AW852NoAcQnGW3H0PbJ1M4BmT
djJt8cGQfI8cAIepg+Mz90TNA9gwfouIcxGsN6jEp1CQqYpEoE2gRZad1ZK1CfJR
o1vjujhWPN09vOfp+9hECQFqySTg2VQKZVAveC0wn3HJ4zgMbdzekv5AeE5lvd+K
s17XmXXzxtfvpaNzE9n7R2vOfCXRkQoJpUbtUHety5uCy6EFEITGsTDjlRHYNC+b
f2bvDBmCKBBxNi08LA74Ks0wU6tG/Y5Pc1OL0iC7LhGdiYW8r4b0oArWV3qxYHWf
Rw/nD7OUZv/btiqCew2wEiDqPCzeFgXUG9s1jJulpcGxZ9rneVW0IgaAQRHt73HJ
dONvLa80HOVrttyTwuuxjXGw9NquKNueFubTNzv00QQbPQ0JRfyZtCqwRpDBYmGv
9xMUa+Ejkzh5xZ6NizMkkKp3E2sEZoBkz8AaHgBdyoQQxy0M4UIquQINBFt7NK4B
EADAcGV6IxWFI82OV72tbnsfF2Yb/TIPcZeO9x3F+IYrs0QDCOW96vRuRc5A0Chv
JYQMjf2VG0sE1K1o26qfExIVslKJS3ebZJFNAwmGseq1cgV1RfFguQS6gFBE46dZ
X1wpdWz8TO88YPQhOOqUUi/a+RTlzmlwKxhDFdzMq8a3nD9J0c0bMZQeImWHqXT3
IxMiWu2sqMy7A2PYY+f4lS3HdBf2gi00OYcbROGXVLRvcsj1hdlNDutaGK3Qa5rM
fPYmnE5TrBDKhPAkHOQ64Srmx8DAGqjqonpotPtbeb632/79wrDlixrPbG56wveZ
VvIMbGl2o0vqRZ+eDHotbzmBPk6CfQLe/zF2Akdr78g8PjjqVrU30ctLpcgcvFzv
yEyYk9o7mkt1Hb0n5Gl3NkwvcOSD806exgx5ODcXmzj6ZpxDDpP9YWlCsmQLcrFi
BXIjwXv/0l6msNAQYcnOFLRDjTFFnY0ofvU1PyJBw2VUZCSghzJKTgp7EJu/j2ZN
gySW3iyGs9NuQ47gN67RVrFgPi2GDzyuVCMijkMmh2qYDwXcvg9TWesGYtLVix8c
WYvnSxZYxKnTPGmb1YJn/0sS0kEPon3KDoCIiA8i57D+TxomjlYrmZUeby0sZH1Y
WOuNc4LYLpPUhMJyi5DAiCUkhS0JRoXv6aNIGaa7wenKmwARAQABiQI8BBgBCAAm
FiEEWfNzqoeXtXAyEIJtUyzMz/nuoGQFAlt7NK4CGwwFCQHhM4AACgkQUyzMz/nu
oGSxrxAAmZ28nfbmAJUu+aV7Hhr52NDToAyDgwT/BM3xeYVjMpiVKHQh6635HMMd
EvLpa5Gt+oR3CddxcSWn/LI6KwozGt0m5UoaXQvDxZ7NS5DfLIxKxi9BT2f7U78Z
ozaREdk57RYWrimf1PF0odCV0KwEDcv4u+rQ7R/CPPMJ8JHABs2aLS8Scljlrtxe
8XlZ3FzDnwgIMbuCtngvZjdcPBMpQes/cEbjFnKUtSdu97cJQrAnr1lks/aMpi1S
9hTkzHF0hqTOtoXCbApfYx5JSEBhHlGtoVK2g5a20zCQRoYQLxrr/g5FyQ1OGDw4
WETM92enkmqvqLfdf6k0k4i55zS1I6shW0V26D5k7bxcfzxuVE7PkcEdzs1nJek5
fMARVbpC1A3hQTgDu1uHkpSg6+YjFHw4S5stvOOe5mFm9HJ2WUv77CBkp/qxbeuw
Jc+7y4cKVZIC2ZxcEPqSa/a0bIp/OaMRjB/Ezq9legtmm8GWp6So94Zmm3axpyNu
YWw4u6H8Bdlq7I/tkToUuDCt17zJ8cU1rl1btp1HnFEBpzMgEIPOCL6D9TisJCki
pdZpnF3sU38/KugBlp5R9ch0udBiB15sjWRc1/xq2oBAknkSCtZqfj3T3kgNha89
bLnlamMwVHT8I6Fu3hfhe2I1NEKdG6OVV1hgV2fu+qZsRMzr6U0=
=ARB5
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

คีย์ PGP ของ Apple มีอายุการใช้งานหนึ่งปี เมื่อเราสร้างคีย์ใหม่ คีย์ดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้จากหน้าเว็บนี้ โดยมีการเก็บข้อมูลคีย์ PGP ก่อนหน้าไว้เพื่อช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่มีการเซ็นรับรองก่อนหน้านี้

3. ตรวจสอบลายเซ็น PGP ของเราในข้อความเมลและเอกสาร

เอกสารที่พัฒนาขึ้นโดยทีมดูแลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple จะมีการเซ็นรับรองด้วยคีย์ PGP ของ Apple เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปตรวจสอบลายเซ็นเพื่อรับรองว่าเอกสารนั้นเขียนขึ้นโดยพนักงานของเราและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ที่สมัครรับข้อมูลประกาศด้านความปลอดภัย มีดังนี้
โปรแกรมเมลบางโปรแกรมทำให้ข้อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้ลายเซ็น PGP ไม่ถูกต้อง เราจะโพสต์ข้อมูลที่สำคัญลงในเว็บไซต์พร้อมกับลายเซ็น PGP เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของลายเซ็นนั้น

4. เข้ารหัสข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

โปรดเข้ารหัสข้อความเมื่อคุณส่งข้อมูลความปลอดภัยที่ละเอียดอ่อนทางอีเมล

วันที่เผยแพร่: