การปกป้องข้อมูลด้านความปลอดภัย

เนื่องจากข้อมูลด้านความปลอดภัยมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก Apple จึงได้จัดเตรียมวิธีการต่างๆ ไว้สำหรับคุณดังนี้

  • ตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย
  • เข้ารหัสข้อความก่อนส่งข้อความมายัง Apple ผ่านทาง product-security@apple.com

1. รับซอฟต์แวร์ PGP

คุณสามารถรับเวอร์ชั่นสำหรับ GPG Suite ได้จาก GPGTools นอกจากนี้ยังมี GnuPG ให้ใช้งานในแบบฟรีแวร์อีกด้วย

2. คีย์สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

คีย์นี้คือคีย์ PGP ของเราที่สามารถใช้งานได้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2023
ID คีย์: E118CC20391E3719
ชนิดคีย์: RSA
หมดอายุ: 8/8/23
ขนาดคีย์: 4096/4096
ลายนิ้วมือ: 04FF B80E EA6A 4794 A0B7  50C1 E118 CC20 391E 3719
ID ผู้ใช้: Apple Product Security <product-security@apple.com>

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGLxR6gBEADsvsZzZl3JTurTnrbAYCmgxk+2Trt9HKqo9HrxCzxBa37Wj/cL
AZKrMGhBU9XqN3TmOVC4M9ROcE3Sw4amCE0K5+dKkDc923HATkN3AwhVS5c6FQmO
BaC25cbCb22uKpwKBd6nbwwEJNZQwIlx4/xblST1/FbH89D/k5iAR32jeTHaLF34
sF9E5lpX0igzJaeG+c70jNgx0zc3NGNlNHc0eB74gAZvKJ/TW6+h6G9wBkAP2Euj
A+j2VxQmTiubjRSgjN/y9raKRBYa0z/M1vFk06mFYxPEq/RN+Dp/gh3DxzuXtfey
Xmw5RGPtnUi+ZWZdHO6qLmhABody9q+tU380Fe3VZxUtKuyfkC/A8XxxLzp5eC0O
GhlfiYDdKg5o97/ucFm1mNuQXdM+mb3sEZoAy0T7ST53MAostKtRulcjpf5D65Ij
APpcESIBu12EBy+KoNgEqjiynNstFKTaEr240jAealHTknW43a3u7MvoDucgK/6q
G1nY2gmEegLmmQZ2oeHtUQt2utFBQnbknvket3JkD5rGcyTQIDWhfsvx+yIpzwVz
v8DlmGkGgQ5bjjYy7y/7+I8QB3S/6hvD9kkOgQ136NetvQf7bBPZSvcZf1nDoQc6
AuqSDdimULe042Hpz605s8wcIcbgQCTSHF5FzAQ/lsymw2WrULjwHqi8HQARAQAB
tEFBcHBsZSBQcm9kdWN0IFNlY3VyaXR5IDxwcm9kdWN0LXNlY3VyaXR5LW5vcmVw
bHlAbGlzdHMuYXBwbGUuY29tPokCVAQTAQgAPhYhBAT/uA7qakeUoLdQweEYzCA5
HjcZBQJi8UzRAhsDBQkB4TOABQsJCAcCBhUKCQgLAgQWAgMBAh4BAheAAAoJEOEY
zCA5HjcZb0YP/1L/h2lytsSYPHpi2WNCHtm1WHBjGqv4/DkrPG8s4uz5qaF9a+Eh
xAIFKgqGHjeATJdtE2QnAg69OPxsLagMMqUSXiueNpyjq19JkJEp8wrKJO3uoZOg
iXFpCzlI7W2R2tyFlR4AoXU9grIuB0C+Km0NnGlAsE1YQHIxuxi7xofQI6Nd8l32
JDMwvtuRAUgZG6Z1BB0jRYsi5C8IgVdZw0wSdJWbyoZ6cTSOnhHECMWCHDYhzz2i
+r36EcXwTXzY1pY9k0DUgKc9Nt874KcQoFoFDKuiFBd6cK+YegTVZIVQrKYGwY2i
u64+dwIQcbGEcnbpz6bY0lKd/RpOqKBWXsA7gjPbdrMW73GSlDMy3JwfwZtMu9oX
3toVTlLikAl2dVk1ykOI9lSlKk2rHBk7AGDGptJ7Gfa3WlUpsgfI/cgeKOpiFesc
5yWZj7EA5DMhRUzZ7VNEiyI9mxuFDDOZXMzyk/b1UH7PgBnco05opoSVZ1k5Sg42
TfMz2XIdixLv+Jw2Fp5RR4gw6NcEoRuGkp6FhrlwZXykCnqsVLWbnDh7J/YGtjyU
rtAT3/iQJs/cqON4TuPihdVLvcxWQsZKA6YFk5CZZki/ebE6mlgrceiwDV8a5ms9
1w383jVi1TuLLDN28nIlyufqC2rYfyNuT1kxVnVY8mcvni4BitF9ZqMOtDNBcHBs
ZSBQcm9kdWN0IFNlY3VyaXR5IDxwcm9kdWN0LXNlY3VyaXR5QGFwcGxlLmNvbT6J
AlcEEwEIAEECGwMFCQHhM4AFCwkIBwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgECF4AWIQQE/7gO
6mpHlKC3UMHhGMwgOR43GQUCYvFNIQIZAQAKCRDhGMwgOR43GQWtEACb/FXXayX9
azZGArECdV7ICGKR4mFgsMp3GrCDcpzRQkh4j4J16VJBSgddDeZHsQVIo0T1bEDj
Zrg+lk1j8Ev2NHZRbIFeDuN4CyMDfJnOhOcrI1aOz0qJIqM5pC1+IAYZK4lYQ9wv
TEZmLSx48D4ZpA1iax8VZBj1koFRn72iUyKPjxpNkNlk0mmiERoiuFS2AH2G/3lS
uuzMC9Nc8SxnF3gZYKkgg2f8vi+29EBaf4brRiWC5EitE5aCRf6hpR21c4UIyG4c
Ko+bVNK0Uxc1ZuLV3jmp7VF6b23JTd+WHJ8Wk5HDoF+mQK9onrWPGHghS2YI0eZe
kiCl84J/QIMOSs1paV56dr4XIZJWpG2KJHMu1j+AgldR5ANLmCyEjqbSOpiT7HG6
uFkbDC5gnCy5J+vVYjH7R7Pu7ppjMbLW+8Q5m1Tce6HJ4sICOv1FB6EjJka3T3fr
B3Bssh8xJMo7P/kavXsof0umpSDAFHRk2hatN1fvuIoTFzJvfWkylTzdpCjPW+8O
CDL92KFjj5MvKYZDOdLlk1ZyB8JBNlSXxQwS9vKvDV9GPjegEgV5Wbv8QpJeHiXM
1p/U8ZsXQ27lODthQwIXtF5QoTKexBqL9ZRAXDoKsTSEtm//2XTQxHzqHUsy2XT9
OIczje/NNnMvG2FFG1my4x40ZLLYurCpBbkCDQRi8UeoARAAtCop9nDVC9eZOxnZ
rA68dEuqDa4s1sUnxNtziOtkglY8yW5TIbm48WYiqaSg2VlvyoguxId0yNefcq1r
XoUlGFzQmPT1Yb+N1+Fu0C2xdpDRSJV+ynZf1OV0cuEB1x0cXgbX67yDLrbcoq/l
Fe3yYIGeOuKe2juBjQCC1RPCdyTW4v7aRU38F2apR6pk87aKsCpn5j2hZGj8L4i2
7g552xM3Sqb8WbL+hab9aZsoPU4Qp08sxz9RxWOUHTzr2vijnsJAKij/7OfvCNwX
aO2sYDguDaKaxEGOoLczpMR+Az0sXrQHs5KjFg119yVc7whfzRqIZqyRWBvix3qt
3CoB+fqh96Q7FTfwsQR0XVy/Gf/lfI7bjkiOwJxCFLQ1QOV/SZahwtX0qYg1y1tX
WxRXoJjJ/KwhH4h9Ei1S9fE4xwXjz4du0MVnbR5Q1ud7Qq15G0rlj5SZcu4U71rn
Y3pJ6ZUPdhx8ZtvR9IDRaBSBJn+RLnV1JJSFDKxqu+X9KCGRlyRmzUpWDBOg1GMl
UwcHXK6PAB7xnxgyIKYLAmuNNmmeyvOujOjAeBBIienP0d9xwwkIVBu6KxGUjzmm
Quq7ZtfaDFxeM4D7YwssAE3x6z9fD39ngmSj0EjB0zKEazN3Hzu7lEj1/7OkMYdA
NuDQrgO8rRnO0pA2L3swQ0g8epEAEQEAAYkCPAQYAQgAJhYhBAT/uA7qakeUoLdQ
weEYzCA5HjcZBQJi8UeoAhsMBQkB4TOAAAoJEOEYzCA5HjcZWG4QAMgSS0HF/JwH
R3ka2loBsFDdDBekgRb1+pHBwQIersz3XHKQB3T4mySDcYfrcw033si4Ba+1Bl9V
9nRVLpQCqYwZTWxifgaE0BME5nXw5KQh9xZMhX7NGNfC1KhNn4yEvfkYMRAsH08R
Yvl0NMnJjTT3t2P9q30kZzK4J9eauc1aA76URL3qdRKovsqeG5+bn7wOe7CgT+kt
ADILZXFXfhAP2EHLHU7MazC8BtHPKdlG0YrZUoIa4mhZzqRYx1BWxFAwOgQvecul
7xOJp5c2eXSQondmDzTSWJkXDIgsjn3IOJIYx8xrxwUr2ZjHvCXWnqEEXWqZNKgY
MqadjYexKqMK6WPbXEGudaBxLYG5ioUPB1lTDVFxkJm7/2RTrp7VwxxQqHeTH8xJ
EEVCnuT5Std3IxBM9HDMNftsOuNRJgkF+mMbtSPkzwe7E6tK8Y1JKjEPPletc0XD
c/r4uKBpWz7+m9IIS9Y6bYfuTbBAYHzzg3Tx0IJVV1MIqY/RC3bMWR1K5WnKgOkb
Pnig+29N3Beo14g56z23279QwvmRFpEsQnl7jHs/W7Ba9kXBXMY1DJPqQA8M/8lT
qv6UpKBQu57u/l0d8lK/49gMPyBhKxAWbcWaH2+LgpcHSzm2n8Y4rs5bE676rS8D
O7Gu+6Ol2G5H9r/JelFCUH5GmgAq4CLp
=5pG0

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

คีย์ PGP ของ Apple มีอายุการใช้งานหนึ่งปี เมื่อเราสร้างคีย์ใหม่ คีย์ดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้จากหน้าเว็บนี้ โดยมีการเก็บข้อมูลคีย์ PGP ก่อนหน้าไว้เพื่อช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่มีการเซ็นรับรองก่อนหน้านี้

3. ตรวจสอบลายเซ็น PGP ของเราในข้อความเมลและเอกสาร

เอกสารที่พัฒนาขึ้นโดยทีมดูแลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple จะมีการเซ็นรับรองด้วยคีย์ PGP ของ Apple เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปตรวจสอบลายเซ็นเพื่อรับรองว่าเอกสารนั้นเขียนขึ้นโดยพนักงานของเราและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ที่สมัครรับข้อมูลประกาศด้านความปลอดภัย มีดังนี้
โปรแกรมเมลบางโปรแกรมทำให้ข้อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้ลายเซ็น PGP ไม่ถูกต้อง เราจะโพสต์ข้อมูลที่สำคัญลงในเว็บไซต์พร้อมกับลายเซ็น PGP เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของลายเซ็นนั้น

4. เข้ารหัสข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

โปรดเข้ารหัสข้อความเมื่อคุณส่งข้อมูลความปลอดภัยที่ละเอียดอ่อนทางอีเมล

วันที่เผยแพร่: