การปกป้องข้อมูลด้านความปลอดภัย

.

เนื่องจากข้อมูลด้านความปลอดภัยมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก Apple จึงได้จัดเตรียมวิธีการต่างๆ ไว้สำหรับคุณดังนี้

  • ตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย
  • เข้ารหัสข้อความก่อนส่งข้อความมายัง Apple ผ่านทาง product-security@apple.com

1. ขอรับ PGP

คุณสามารถขอรับ PGP Desktop เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับเชิงพาณิชย์หรือเวอร์ชั่นทดลองใช้งานฟรีได้จาก Symantec Corporation นอกจากนี้ยังมี GnuPG ให้ใช้งานในแบบฟรีแวร์อีกด้วย

2. คีย์สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

คีย์นี้คือคีย์ PGP ของเราที่สามารถใช้งานได้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2020
ID คีย์: EDF2D0CD
ชนิดคีย์: RSA
หมดอายุ: 8/13/20
ขนาดคีย์: 4096/4096
ลายนิ้วมือ: 3391 5A68 5463 C30F 4426  0BD1 073E 2E19 EDF2 D0CD
ID ผู้ใช้: Apple Product Security <product-security@apple.com>

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBF1Ueq0BEAC4GgN2hZoaXNCxgfWcHZEhqRqqcfaDinF9zDVCsuAF0BeiHaH2
dldG/VZ8quX+mP4S/9OjMUsD82RCmaAgGGQLyFoS50QHVO41lG1KDZzhRyPRobAJ
s9SitUGPsi1j/JcNgaK4t/ekpSlKTy3+T8V4dRrOL0r6BJ8/EW384M9VqlDkhB7j
dCX6WuWLYHquTgSgWtPq76bqnOMbrdm77fbDQ2u3Nphxbkw4u3yzAyfnZUs+3HPP
j3kr0QEuT6ZonSEXZ2wgBNUF8ADhtuD9AmjF/CtBEogLVoE3dmcSt9HQuoA8AtL9
As1Li+yXY3OrF8Qaawy5NQx5tMwbXw1/q1DjGvYtKQPs1Y61hz+eVlqZYMxze9+f
oiZLxjPHQKOpiJ48DoPkQF53iEAyYiWoAeQTqCx7RSITR9uN38Vs53NzND8LpUPB
mKcu5bNy40Y1yFd51qP0QnihztasXQUDW/OHQeDSdhoyo90kA0ok190Wcaw7FQTW
Is/akwCMpkR3INGXh/gv3iKjHrdLUycv84/FYeLhvkm8qqJ0Gzd20Ie1NC4Bq4qJ
7rMUvrimHzcgqpchk4KDLpsayK3HBUcu7diWalxWIipD1yduFkBMgioQk2+8lVBv
nEu1qSeJL//s62gC6FKaxJvEgXXsTj76LUJUVGSw26wWnaFICUK7g9BlhwARAQAB
tDNBcHBsZSBQcm9kdWN0IFNlY3VyaXR5IDxwcm9kdWN0LXNlY3VyaXR5QGFwcGxl
LmNvbT6JAlQEEwEIAD4WIQQzkVpoVGPDD0QmC9EHPi4Z7fLQzQUCXVR6rQIbAwUJ
AeEzgAULCQgHAgYVCgkICwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRAHPi4Z7fLQzTvID/4+MUXA
xUqdWxbalQTBaYTLIEoDh2EMoTxbBpfgeMZ5T8wFTq5umbsxm6OPI9Yi0O/avT+K
attmjNSxtD+qo/OGwnm4uuYZifgX0MVLTLdzIgB31sexh5LhDj6jInfKCgKDWaYP
qNdmsZca9azdvxfajUVBNC0Tr8yjklqKoq0hWnyxvbMv4gkFwWZxv+7P2kB7lgHQ
YUDxFlcUr8zxcRPPD1/HeTFqCNkB3xxaU2WkOeGziSw7yw6x+rtlsLWJ65/uYzJY
qYHZF3qnnLLCxRVQ/8TR3jgdq8Fa8bpi9Qhleg2pk2Tkouz8Qo2+KC+1/ySDU/SB
ctkwFKZ93TW6lO9hhbQL2MBOWptX3WEulPoTZIdXqhp3vcu64Aji+F9VDB0XXhpg
cPoqQ+vInR2GLI48pMj24qmOnF+0Up7HPyA5983kelPNgmk234+69pPkAulSVMB2
rkVYONHXxn3Xpt4kx8UmF/GAN0ua69nquRbSO5RPY0znNOh7ZWbB4MQL4Lr++M50
IKAm7HMeZzEFEiyVnq4kYi36dmQNt4MvbDn47koX7PB8SJ/tfWmZBj/OnsPhFD8h
YZe8UJlNguRTi7P1LnuMzACG542nN6n8N8aYSzl86j9GOkpQVnjsWbtKS14eiZ67
AwezsVYvWD42BLFdRJ/GPNaNVHXCe6V1Qnbu5rkCDQRdVHqtARAAr0EhrbAMUGiS
/0g6mN6yGqufqTUDUxryUibD86lGvhsdPNdsIsP3PBcc8hrkBjh7eiVc9Yy9moTq
dNQAAPHRTLnX2dyOTiCGgEhQfzXmitNev8n4MYTzQMJ4QpTeTiQZVZTYUvOr/Sej
I4wftfA0r4BK9CEOBmyVhZx8mfjJO2ja5iNSuXWpefIs/o/6aj7xlmgCeMuHqEl+
XTALn+SIQh6UoE40VAsNjc5XrecQCS++QIwlmCCBMOcmotAPQf0EMSAiJL9BAWE/
tyGAc6DPUYQCyS+Yx/2NSlsES1QNHw8Ytfw+e+JpFbTbWSGlJgqFITvgVK3l/JaM
88pArvU8EIdkSTRhnVX4EpABMIb/P6RuLnZLCL2pixeht9wNfRMqfxp7noOf/GkY
ofpCZAzfDG14Vhty98si+qD2w11s5erh1sheiSsOdV1TKe1kvgA2ZI7KEQAPIQgu
fc/14ehFNF+qf37iCHIpfEneHzY5n94d3J3dGvpF2/hzPIodFUWUvIb8hZcemWhW
16QW4+EZFT3aHlRHd2eIPNqG4qMlLA9/wCmlu+W2MVZWZc1ManfoCDX3gm0Kk4dG
xX1OauIt1iB4vqrsq1MvpdwqJp7BNNbrhEboB8VBRINSTxJ8t0V3KczMusLKVY8W
K6jyMUAi28OXLmvgofDwNHDZb7tpTLkAEQEAAYkCPAQYAQgAJhYhBDORWmhUY8MP
RCYL0Qc+Lhnt8tDNBQJdVHqtAhsMBQkB4TOAAAoJEAc+Lhnt8tDNjkoP/2ZHKkg+
+TmWLaE2KsX29YokkPaJklILUZcBSRDb05UIyMsX+MCB0LSn5arc3m9AGXSzzLKO
49WgDcXV0w7Wc7JPCxZ1kTwaBaxfPUdIdCB6TGFAFrdr6xW/MzMTAP+N/x+XH54m
jw6g9nbBh221z29yrjymHffqVB1mC/T8F92dYwl1F7N/i9MUmeYS7RDUfQgSH9tP
TScedXMWz/5Nh2h0QM+90F/Jv3lCw7k3obUZNm4ctao7CFkIA6v9XaNdMX7mpxOe
i7rXCqnrI0WCZyRfc8MoLJ12oyCk6Gtd56Oy0ZQsLqLkxjVgipJBQ3M7w20vzqbF
Jqb2BwtzNWM/LjfpVZcAZk0oO5QoosTTOtkrO/yEX/Mk7rOq9CAIbKEj03oAwXaU
w9EUnLr4u35weZp0V7ci5neouHBGikG3qygWm2p3LcIv9/b0eARTxMb2AvXhF3iL
ZGNQFn1HWTqJ2UR3NGnZD/pUjxiPcPegYKZxJ/DfUVdqpP5Fb5OLC4si0Gvhfsg4
TNw+XolrGHL7E4ELy+GnLvFhiZ99t3JonA6VXH7lx86Evb5wfIGXA0j4FEiAIUQO
Ug1XulQc9tLhj4L6DRgu2Bgd2vf/fB/gO/mh5F5p76biEUkjFW/bSWoXl4MN1n+v
R5YpHOtFRSQWEIx4dVKlXQaM+R09X4XGMGT+
=hsZs

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

คีย์ PGP ของ Apple มีอายุการใช้งานหนึ่งปี เมื่อเราสร้างคีย์ใหม่ คีย์ดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้จากหน้าเว็บนี้ โดยมีการเก็บข้อมูลคีย์ PGP ก่อนหน้าไว้เพื่อช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่มีการเซ็นรับรองก่อนหน้านี้

3. ตรวจสอบลายเซ็น PGP ของเราในข้อความเมลและเอกสาร

เอกสารที่พัฒนาขึ้นโดยทีมดูแลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple จะมีการเซ็นรับรองด้วยคีย์ PGP ของ Apple เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปตรวจสอบลายเซ็นเพื่อรับรองว่าเอกสารนั้นเขียนขึ้นโดยพนักงานของเราและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ที่สมัครรับข้อมูลประกาศด้านความปลอดภัย มีดังนี้
โปรแกรมเมลบางโปรแกรมทำให้ข้อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้ลายเซ็น PGP ไม่ถูกต้อง เราจะโพสต์ข้อมูลที่สำคัญลงในเว็บไซต์พร้อมกับลายเซ็น PGP เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของลายเซ็นนั้น

4. เข้ารหัสข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

โปรดเข้ารหัสข้อความเมื่อคุณส่งข้อมูลความปลอดภัยที่ละเอียดอ่อนทางอีเมล

วันที่เผยแพร่: