การปกป้องข้อมูลด้านความปลอดภัย

เนื่องจากข้อมูลด้านความปลอดภัยมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก Apple จึงได้จัดเตรียมวิธีการต่างๆ ไว้สำหรับคุณดังนี้

  • ตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย
  • เข้ารหัสข้อความก่อนส่งข้อความมายัง Apple ผ่านทาง product-security@apple.com

1. ขอรับซอฟต์แวร์PGP

คุณสามารถรับเวอร์ชั่นสำหรับ GPG Suite ได้จาก GPGTools นอกจากนี้ยังมี GnuPG ให้ใช้งานในแบบฟรีแวร์อีกด้วย

2. คีย์สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

คีย์นี้คือคีย์ PGP ของเราที่สามารถใช้งานได้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2021
ID คีย์: 627A8E30
ชนิดคีย์: RSA
หมดอายุ: 8/12/21
ขนาดคีย์: 4096/4096
ลายนิ้วมือ: 6D44 5CCC 7B35 4CFD 3B54  87EE 65CB 1BB9 627A 8E30
ID ผู้ใช้: Apple Product Security <product-security@apple.com>

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBF80BqoBEACvA9VUdly9UF0zKJq8KHCsHYcnsx73l/4qQrECjtnMzbAkFi+m
oZ5wLclOVm0GnDGZibMRgtdPVtPGLB6HdWj0Sx1pandRbkJI9B51QZOqySv7CcJe
IQE0sRi6LbEu9yUWyyTinJVwqZP/eeiooL7Cc3taTf/mx95Wm3h6apoIZzGjjEGu
TcCEZMn7Y8sJ27QhJMAnRSyoQ4R4dgxNSX6glZdwtDSdJsfefQHX47xFGCJh9N1O
ia3C4f8oxM25jC0A+FoTourKFMwcIVmQMfr2mo9BxKE2FHRsFVTuA/B9lcx9hTTe
ds7d4P2jG2pDQYgsveVVY1oTfyea83hDcpgJ+RCnk35qpfSh15Zmiaa/by4cm4mj
yZ+KGGW5ByS8z1m+HrdKy4U/WUnQuZUZrnEVCF/erJeKXZhz6+WapK1oMQ/Iy890
YJTqn9NpVYx4qbfTog48d72kUyN+n8QQPXDjiCHBvA9HI1D6N+LZaylzKsC0tR6J
i+AbJ9PGKQl2FKCAwAkIu1Ggr7tlo1qE23YsYnzuzCZmuYrfdYiQMd7XrX0uHU7v
VEQzBPHrL5kpXk1gRWbZqC38KWNvcylriiVyKWGvMcOMnT4TlxFJq7jET5gA8PIG
K0glo2a4uyIrgspi6fAHh9O0DItYxR8iql5+oC8ubReLiYeuwvthJf7eIwARAQAB
tDNBcHBsZSBQcm9kdWN0IFNlY3VyaXR5IDxwcm9kdWN0LXNlY3VyaXR5QGFwcGxl
LmNvbT6JAlQEEwEIAD4WIQRtRFzMezVM/TtUh+5lyxu5YnqOMAUCXzQGqgIbAwUJ
AeEzgAULCQgHAgYVCgkICwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRBlyxu5YnqOMO+UD/9adsNa
lebO2i8uVZCsVy2G6bGpyJTK0n7VlMZukBRoNyZ+jYESVxDiMP/85VM/aut1gPJD
wzBO6wHUuUHTRinP6zzpOCTCMxFh0heC7NVZqX2ZYAmpgRahId0ROu/IawCpNS5G
anw6nTwYHLHLxdXfYlO8DDaMf3sytR7OItHQog4wt6zWfuigy4NNkr0CqFz+KDmO
1Nv4+yuikeweXt+vYFEG1RRvW2j8gW+r92d9bfCp48sy5IZPX9M2VEJAWuSaIqjB
pcN0L4+QwwyqjvlLdBl4Td0x79iQmv1UEg8/KbPrmuBa+HLJJRxTwTh1jvCTGWF4
eD+LSQpuzYilykp5cG8UEFF9npmxkjv/eyRy8nVSSzoliTYMo2qbi59U+IPhAFhv
MPvqIjjD5Qw0IKKzWzxMw5P7ifN9O4pO/yycx7xWpgWU0QQPKK4mBw5rMqXjzbbb
MDGe251C9y5+TJ1OgugEyCtkv8Rmn2Os2IvjHLqm7eQhxNjjhSU99jm9wCAUBqDu
/5uV1IWE2mCn3zSt9tBvlaCx88gBOMLq8AZl6OPcCAgo1Ge/ZMGaJpjXl+4kLVRB
SUrXCsKuASx716il6p834u0REMFyksoGufRmnjTIhX++BOnIIbPobT3FScsxa416
n7X8h7agj9QmPjB30BZnzgtHSNvWFZjZ/OMmjbkCDQRfNAaqARAAx6Tb5sfY1ugd
4gtER/lNWcY4ukvzj6xtdkb9m4IlCbZtCGPvWn63cUxDzVJOyo+K7HIsITo8flrY
y3sKvsCeVc2dKhAWp+oYC9BKdh+tTvKGwGd0BO/eKd1fN4QTm7+anhw208p7PRm5
oBQW2fcYlnstdLw9wflz9epWiOCPRAd0SBJ4Hxc8mM2TJaUocjPTo28h9g2grVxm
FWwSdOIDs4/FRS0qCSglNK+cLyepKmdskqfqqM438wrlPKgykKLHKxrBOQURnsQD
SGePrl1jcbAi9c379k5x7m5CRGEI3iyXvsvUj6BSZKKjSclgPWWoSMXeoW2bfDFZ
wJTMGQtnoc5HcxTXyS6vfu7Ty/7+5FmzyVbC3v3bnBtIi54X8ETB+GxR3QUAQTnr
hRrR9b7B397EPy/XOJ/MVcTVthwLXYNGvq/VVhnu2+KXg3AtRsDXWjDvjjq8O19k
XnbtuIkIs73gUEJcdRRTF7T4XZnhpd7ZIfZjpE8/bZ6roXD3EPUlhZN5++PvtI7f
T4zNP7sok6PqIA+9Qz4ZXiqydaxWEoEAJuzWhEAl2blzxMNsmK8kf75wq7eiVBsI
CaEeKOZQY1YJ2KBZNM+V47PatKtXNrktxeXlc1cSX4+x1vVkSqX9s/BZNvDsYAr1
PR6vKyyTZeVfTiuDWY3o4/nuLfpBtScAEQEAAYkCPAQYAQgAJhYhBG1EXMx7NUz9
O1SH7mXLG7lieo4wBQJfNAaqAhsMBQkB4TOAAAoJEGXLG7lieo4wSMkP/it6IbxA
AGPA9qtaNlkJH6iBK0ZhYUcL8kvvsOAff3ZcGqEQK7wWJeed+vJaAMkeN9APyent
NHnnmWzs0AzaTVz9JvAVUxEslJBeXP3WxEO63TVdk1nIqRhjgb1pkMJY47WxDXHm
7XLIKokE2ZBIUH/99vWrRCR4TG6D7o8tSbYGLaPMsx4Y/jVPIitDi04T5YpUxRVu
1Z7OhFJXjPOVT5xN5SDv1hz0n1/LM94RGy9qWM37iMxjsP/5NnXauoy4f66iyK2L
fK2dIQM0GNLZTVRPFH+1nFzszxCP4V3/YFPcUqsaqBj7Ie3fy/QI1VUYYglfgIpt
A1gJvEITexrdF80ox7H1qxDHtxIEzUDgMfLMwLeJ6m2BOpplamyBVEXQS2l1YZvi
7P9y9kPrmxxNdF9CBAaRDm4dubYw7QUAjps2jyxbsSN0phRjIOMQZ/VD/HvqEhUH
AYEDgdjPjZ5XQU2nlIJe7KYUbXK4qW849N8CCizjxCenOmMxbTGpEdv4cBrPlu/k
tFI5MuctTv4isLzc9/89dZ2nH3CsHichfoEH0eQYdHAvtNhrPDMFZBznHS1OpoNl
HqmboxXP8BN/asUZeE01cHaAYa576loaEd1rM/5FxVCZNUY3SL+zkT1Xb3W1UXtu
UNcx8PUymQo9K9V1Zo0tVMkAWUPIh/rU1nI2
=xnMW

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

คีย์ PGP ของ Apple มีอายุการใช้งานหนึ่งปี เมื่อเราสร้างคีย์ใหม่ คีย์ดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้จากหน้าเว็บนี้ โดยมีการเก็บข้อมูลคีย์ PGP ก่อนหน้าไว้เพื่อช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่มีการเซ็นรับรองก่อนหน้านี้

3. ตรวจสอบลายเซ็น PGP ของเราในข้อความเมลและเอกสาร

เอกสารที่พัฒนาขึ้นโดยทีมดูแลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple จะมีการเซ็นรับรองด้วยคีย์ PGP ของ Apple เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปตรวจสอบลายเซ็นเพื่อรับรองว่าเอกสารนั้นเขียนขึ้นโดยพนักงานของเราและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ที่สมัครรับข้อมูลประกาศด้านความปลอดภัย มีดังนี้
โปรแกรมเมลบางโปรแกรมทำให้ข้อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้ลายเซ็น PGP ไม่ถูกต้อง เราจะโพสต์ข้อมูลที่สำคัญลงในเว็บไซต์พร้อมกับลายเซ็น PGP เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของลายเซ็นนั้น

4. เข้ารหัสข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

โปรดเข้ารหัสข้อความเมื่อคุณส่งข้อมูลความปลอดภัยที่ละเอียดอ่อนทางอีเมล

วันที่เผยแพร่: