แลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes และรหัสคอนเทนต์

ดูวิธีแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes หากคุณไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญได้ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

บัตรของขวัญสีน้ำเงินพร้อมโลโก้ Apple

เมื่อต้องการแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือรหัสจาก Apple ให้แตะหรือคลิกปุ่มนี้

แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส

หากไม่พบตัวเลือกให้แลกใช้รหัสหลังจากแตะหรือคลิกปุ่มนี้ ให้เลือกอุปกรณ์จากรายการด้านล่างแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

สิ่งที่คุณใช้บัตรของขวัญซื้อได้

เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes จะเป็นการเพิ่มเครดิตลงในยอดคงเหลือ Apple ID ของคุณ คุณสามารถใช้เครดิตซื้อสินค้าใน App Store, iTunes Store, แอพ Apple TV หรือ Apple Books หรือใช้เครดิตเพื่ออัพเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud หรือชำระค่าสมัครรับคอนเทนต์ เช่น Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, ช่องต่างๆ ของ Apple TV หรือ Apple News+

คุณไม่สามารถใช้เครดิตเพื่อซื้อของขวัญให้คนอื่นหรือซื้อบัตรของขวัญเพิ่ม และไม่สามารถแชร์เครดิตให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ แม้จะใช้การแชร์กันในครอบครัวอยู่

หารหัสแลกใช้สิทธิ์

เมื่อแลกใช้บัตรของขวัญ ระบบจะขอให้คุณระบุรหัสการแลกใช้ของบัตร ให้ลอกหรือขูดป้ายที่ด้านหลังของบัตรของขวัญออกเบาๆ เพื่อดูรหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X (หากบัตรของคุณเป็นรุ่นเก่า ตัวเลขอาจปรากฏอยู่ในตำแหน่งอื่น) หากรหัสเสียหายหรืออ่านไม่ออก โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ตัวอย่างของบัตรของขวัญ iTunes ที่มีรหัส 16 หลัก

รหัสคอนเทนต์โปรโมชั่นอาจไม่มีสติ๊กเกอร์ อาจไม่มี 16 หลัก และอาจไม่ได้ขึ้นต้นด้วย X

iPhone ที่แสดงปุ่ม

แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัสใน iPhone, iPad, iPod touch

 1. เปิดแอพ App Store
 2. แตะวันนี้ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 3. ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ให้แตะปุ่มลงชื่อเข้าใช้ปุ่มบัญชีของฉันหรือรูปภาพของคุณ
 4. แตะ "แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส" หากไม่เห็น “แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส” ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณลืม Apple ID 
 5. แตะ "ใช้กล้อง" แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ หากบัตรของคุณเป็นรุ่นเก่าหรือคุณอาศัยอยู่ในบางประเทศหรือภูมิภาค คุณอาจไม่สามารถแลกใช้บัตรโดยใช้กล้องได้ แตะ "คุณยังสามารถป้อนรหัสด้วยตนเอง" แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • หากคุณมีบัตรของขวัญ App Store และ iTunes ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  • หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร
 6. แตะเสร็จสิ้น

หากไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัสได้

แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัสในคอมพิวเตอร์

 1. เปิด App Store บน Mac
 2. คลิกที่ชื่อของคุณหรือปุ่มลงชื่อเข้าใช้ในแถบด้านข้าง 
 3. คลิก "แลกใช้บัตรของขวัญ"
  เครื่อง Mac ที่แสดงปุ่มแลกใช้บัตรของขวัญใน App Store
 4. แตะ "ใช้กล้อง" แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ หากบัตรของคุณเป็นรุ่นเก่าหรือคุณอาศัยอยู่ในบางประเทศหรือภูมิภาค คุณอาจไม่สามารถแลกใช้บัตรโดยใช้กล้องได้ แตะ "คุณยังสามารถป้อนรหัสด้วยตนเอง" แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • หากคุณมีบัตรของขวัญ App Store และ iTunes ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  • หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร

หากไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัสได้

หากใช้ PC

หากคุณใช้ PC ให้แลกใช้บัตรของขวัญใน iTunes จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชีแล้วเลือกแลกใช้สิทธิ จากนั้นลงชื่อเข้าใช้และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

แลกใช้บัตรของขวัญในอุปกรณ์ Android

ในอุปกรณ์ Android คุณสามารถใช้บัตรของขวัญเพื่อสมัครสมาชิก Apple Music เท่านั้น

 1. เปิดแอพ Apple Music
 2. แตะปุ่มเมนู ปุ่มตัวเลือกการจัดเรียง จากนั้นแตะบัญชี
 3. แตะ "แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส"
 4. ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร แล้วแตะแลกใช้

หากไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัสได้

หากคุณได้รับบัตรของขวัญ App Store และ iTunes ทางอีเมล

หากต้องการแลกใช้บัตรของขวัญที่มีคนส่งอีเมลมาให้ ให้เปิดอีเมลนั้นแล้วแตะหรือคลิกปุ่ม "ใช้แลกตอนนี้"

หากไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัสคอนเทนต์ได้

หากคุณเห็นข้อความแจ้งว่าบัตรไม่ถูกต้อง ใช้งานไม่ได้ หรือมีการแลกใช้ไปแล้ว โปรดดูสิ่งที่ควรทำ

หากรหัสเสียหายหรืออ่านไม่ออก โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

คุณไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Store ใน App Store, iTunes Store หรือ Apple Books ได้ ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณมีบัตรของขวัญ Apple Store หรือไม่ทราบว่ามีบัตรของขวัญประเภทใดอยู่

ดูเพิ่มเติม

คุณสมบัติต่างๆ ของ App Store และ iTunes Store อาจแตกต่างตามประเทศหรือภูมิภาค ดูคุณสมบัติที่มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

บัตรของขวัญ App Store และ iTunes ไม่มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค ดูว่าคุณสามารถใช้บัตรของขวัญในประเทศหรือภูมิภาคของคุณได้หรือไม่

วันที่เผยแพร่: