แลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music และรหัสคอนเทนต์

คุณสามารถรับเพลง, ภาพยนตร์, รายการทีวี, แอพ, หนังสือ, หนังสือเสียง, การเป็นสมาชิก Apple Music, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud และอื่นๆ อีกมากมายโดยใช้เครดิตจากบัตรของขวัญ

บัตรของขวัญ iTunes

บัตรของขวัญ iTunes

เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes ยอดคงเหลือในบัตรจะบันทึกลงใน Apple ID ของคุณ คุณสามารถใช้เครดิตใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store ได้ ตราบใดที่คุณยังลงชื่อเข้าใช้ในร้านค้าแต่ละร้านด้วย Apple ID เดียวกัน เครดิตจะถูกใช้สำหรับสินค้าที่คุณซื้อแต่ละครั้งในร้านจนกว่าเครดิตจะหมดไป


บัตรของขวัญ Apple Music

บัตรของขวัญ Apple Music

เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music คุณสามารถเลือกที่จะนำเครดิตของคุณไปใช้กับการเป็นสมาชิกแบบส่วนบุคคลของ Apple Music ได้ หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิก Apple Music การนำเครดิตไปใช้จะเป็นการสมัครสมาชิกให้กับคุณโดยอัตโนมัติ* หากคุณเป็นสมาชิก Apple Music อยู่แล้ว การนำเครดิตไปใช้กับสถานะสมาชิกจะเป็นการขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณตามจำนวนของเดือนในบัตร
 

เมื่อคุณแลกใช้สิทธิ์โดยใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นแล้ว รายการที่เชื่อมโยงกับรหัสนั้นจะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

*หากคุณไม่เคยเป็นสมาชิก Apple Music คุณจะได้รับระยะเวลาทดลองใช้ฟรีเพิ่มเติมจากจำนวนเดือนในบัตร จำนวนเดือนของการเป็นสมาชิก Apple Music จากบัตรของขวัญ Apple Music ไม่สามารถใช้ได้กับการสมัครสมาชิกแบบครอบครัว การสมัครสมาชิกแบบนักศึกษา และชุดรวมผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (ผ่านผู้ให้บริการที่รองรับ)

แลกใช้แบบด่วน

พร้อมแลกใช้แล้วใช่ไหม

หากต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรและรหัสต่างๆ หรือดูสิ่งควรทำหากไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

หารหัสแลกใช้สิทธิ์

หากคุณมีบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ให้ลอกหรือขูดเบาๆ ที่แถบด้านหลังบัตรเพื่อให้เห็นรหัสที่ซ่อนอยู่ คุณต้องใช้รหัส 16 หลักนี้ที่ขึ้นต้นด้วย X ในการแลกใช้บัตรของคุณ

ทั้งนี้หมายเลขอาจปรากฏอยู่ที่อื่น ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรที่คุณมี ตัวอย่างเช่น


รหัสคอนเทนต์และรหัสโปรโมชั่นอาจไม่มีสติ๊กเกอร์ อาจไม่ใช่ 16 หลัก และอาจไม่ได้ขึ้นต้นด้วย X

 

     

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. บนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ iTunes Store, iBooks Store หรือ App Store
 2. เลื่อนไปที่ด้านล่างของส่วนรายการแนะนำ และแตะใช้แลก
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณลืม Apple ID 
 4. แตะ "คุณยังสามารถป้อนรหัสของคุณด้วยตนเอง" ในบางประเทศและภูมิภาค คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญโดยใช้กล้องในตัว
 5. หากคุณมีบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร
 6. สำหรับเครดิตร้านค้า ให้แตะเสร็จสิ้น
  หากคุณได้รับแจ้งข้อเสนอสำหรับ Apple Music ให้เลือก "ต่ออายุการเป็นสมาชิกของคุณ" เพื่อใช้แลกเดือนของบริการ Apple Music หากคุณต้องการแลกใช้เครดิตร้านค้า ให้เลือก "ใช้เครดิตสำหรับ iTunes หรือ App Store"

ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

หลังจากที่คุณแลกใช้บัตรหรือรหัสของคุณ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรหรือรหัสที่คุณแลกใช้ ดังนี้

 • เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes ยอดคงเหลือบนบัตรจะบันทึกลงใน Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อรายการต่างๆ จาก iTunes Store, iBooks Store และ App Store
 • เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music เครดิตจะเพิ่มลงในสมาชิก Apple Music ของคุณ
 • เมื่อคุณแลกใช้สิทธิ์โดยใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นแล้ว รายการที่เชื่อมโยงกับรหัสนั้นจะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณเลือกที่จะไม่นำยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ Apple Music ไปใช้ในการเป็นสมาชิก ยอดดังกล่าวจะบันทึกไปยัง Apple ID ของคุณ เช่นเดียวกับบัตรของขวัญ iTunes

เครดิต Apple ID จะนำไปใช้สำหรับสินค้าที่คุณซื้อแต่ละครั้งในร้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นสมาชิก Apple Music จนกว่าเครดิตจะหมดไป ดูวิธีตรวจสอบยอดเครดิตคงเหลือ

บน Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes
 2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณลืม Apple ID 
 3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ใช้แลก
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter บนคีย์บอร์ด หรือคลิกลงชื่อเข้า
 5. หากคุณมีบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร
  ในบางประเทศและภูมิภาค คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญโดยใช้กล้องในตัว
 6. คลิกใช้แลก 
  ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

หลังจากที่คุณแลกใช้บัตรหรือรหัสของคุณ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรหรือรหัสที่คุณแลกใช้ ดังนี้

 • เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes ยอดคงเหลือบนบัตรจะบันทึกลงใน Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อรายการต่างๆ จาก iTunes Store, iBooks Store และ App Store
 • เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music เครดิตจะเพิ่มลงในสมาชิก Apple Music ของคุณ
 • เมื่อคุณแลกใช้สิทธิ์โดยใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นแล้ว รายการที่เชื่อมโยงกับรหัสนั้นจะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณเลือกที่จะไม่นำยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ Apple Music ไปใช้ในการเป็นสมาชิก ยอดดังกล่าวจะบันทึกไปยัง Apple ID ของคุณ เช่นเดียวกับบัตรของขวัญ iTunes

เครดิต Apple ID จะนำไปใช้สำหรับสินค้าที่คุณซื้อแต่ละครั้งในร้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นสมาชิก Apple Music จนกว่าเครดิตจะหมดไป ดูวิธีตรวจสอบยอดเครดิตคงเหลือ

บนโทรศัพท์ Android

 1. เปิดแอพ Apple Music แล้วแตะไอคอนเมนู  ที่มุมซ้ายบน
 2. แตะ Apple ID ของคุณ หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ
 3. แตะใช้แลก
 4. ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร แล้วแตะใช้แลกอีกครั้ง

เกี่ยวกับบัตรและรหัส

บัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music:

 • เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ยอดเครดิตคงเหลือบนบัตรจะเพิ่มลงใน Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อรายการต่างๆ จาก iTunes Store, iBooks Store และ App Store หรือ Apple ID ที่คุณใช้เมื่อคุณเข้าร่วม Apple Music คุณสามารถใช้เครดิตร้านค้าสำหรับสินค้าที่คุณซื้อในร้านค้า สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud หรือใช้เพื่อชำระรายการซื้อภายในแอพได้จนกว่าเครดิตจะหมดไป เครดิต Apple Music จะเพิ่มลงในการเป็นสมาชิก Apple Music ของคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่นำยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ Apple Music ไปใช้ในการเป็นสมาชิก ยอดดังกล่าวจะบันทึกไปยัง Apple ID ของคุณ เช่นเดียวกับบัตรของขวัญ iTunes
 • หลังจากที่แลกใช้บัตรของขวัญ iTunes แล้ว ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะอัพเดทโดยอัตโนมัติใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store ทั้งนี้คุณอาจต้องลงชื่อออก แล้วลงชื่อกลับเข้าไปใหม่ในอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่อง เพื่อให้ยอดเครดิตคงเหลือปรากฏขึ้นมา คุณสามารถดูยอดคงเหลือได้ที่ใต้ Apple ID ของคุณ
 • หลังจากที่คุณแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music เครดิตสมาชิกจะเพิ่มลงในสมาชิก Apple Music ที่เชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ ดูวิธีดูข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก Apple Music
 • หากคุณได้รับบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ผ่านทางอีเมล ให้คลิกใช้แลกตอนนี้ในอีเมลเพื่อแลกใช้เครดิต
 • หากคุณใช้เครดิตร้านค้าเพื่อชำระค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud คุณยังต้องใช้บัตรเครดิตที่บันทึกข้อมูลไว้

รหัสคอนเทนต์และรหัสโปรโมชั่น:

 • คุณสามารถแลกใช้รหัสคอนเทนต์และรหัสโปรโมชั่นสำหรับรายการเฉพาะอย่างได้ใน iTunes Store, iBooks Store หรือ App Store บน iPhone, iPad หรือ iPod touch
 • รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นทั้งหมดสามารถแลกใช้ได้ใน iTunes สำหรับ Mac หรือ Windows ยกเว้นรหัสที่เจาะจงสำหรับ Mac App Store โดยเฉพาะ แลกใช้สิทธิ์โดยใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่น Mac App Store ใน Mac App Store คุณยังสามารถแลกใช้รหัส iBooks ใน iBooks สำหรับ Mac ได้อีกด้วย

บัตรของขวัญอื่นๆ:

ดูเพิ่มเติม

คุณสมบัติของ iTunes อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: