แลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music และรหัสคอนเทนต์

คุณสามารถรับเพลง, ภาพยนตร์, รายการทีวี, แอพ, หนังสือ, หนังสือเสียง, การเป็นสมาชิก Apple Music, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud และอื่นๆ อีกมากมายโดยใช้เครดิตจากบัตรของขวัญ

     

บัตรของขวัญ App Store และ iTunes

เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes ยอดคงเหลือในบัตรจะบันทึกลงใน Apple ID ของคุณ คุณสามารถใช้เครดิตใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store ได้ ตราบใดที่คุณยังลงชื่อเข้าใช้ในร้านค้าแต่ละร้านด้วย Apple ID เดียวกัน เครดิตจะถูกใช้สำหรับสินค้าที่คุณซื้อแต่ละครั้งในร้านจนกว่าเครดิตจะหมดไป


บัตรของขวัญ Apple Music

เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music คุณสามารถเลือกที่จะนำเครดิตของคุณไปใช้กับการเป็นสมาชิกแบบส่วนบุคคลของ Apple Music ได้ หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิก Apple Music การนำเครดิตไปใช้จะเป็นการสมัครสมาชิกให้คุณโดยอัตโนมัติ หากคุณเป็นสมาชิก Apple Music อยู่แล้ว การนำเครดิตไปใช้กับสภาพการเป็นสมาชิกจะเป็นการขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณตามจำนวนเดือนในบัตร

 

เมื่อคุณแลกใช้สิทธิ์โดยใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นแล้ว รายการที่เชื่อมโยงกับรหัสนั้นจะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรและรหัส หรือดูสิ่งที่ควรทำหากบัตรของคุณไม่สามารถใช้งานได้ ถูกแลกใช้ไปแล้ว หรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

หากคุณไม่เคยเป็นสมาชิก Apple Music คุณจะได้รับระยะเวลาทดลองใช้ฟรีเพิ่มเติมจากจำนวนเดือนในบัตร จำนวนเดือนของการเป็นสมาชิก Apple Music จากบัตรของขวัญ Apple Music จะไม่สามารถนำไปใช้กับการสมัครสมาชิกแบบครอบครัว การสมัครสมาชิกแบบนักเรียนนักศึกษา และชุดรวมผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (ผ่านผู้ให้บริการที่รองรับ)

หารหัสแลกใช้สิทธิ์

ลอกหรือขูดฉลากที่ด้านหลังของบัตรของขวัญออกเบาๆ เพื่อแสดงรหัสที่ซ่อนอยู่ คุณต้องใช้รหัส 16 หลักนี้ที่ขึ้นต้นด้วย X ในการแลกใช้บัตรของคุณ

หากคุณมีบัตรเก่า หมายเลขอาจอยู่ในตำแหน่งอื่น ตัวอย่างเช่น


รหัสคอนเทนต์และรหัสโปรโมชั่นอาจไม่มีสติ๊กเกอร์ อาจไม่ใช่ 16 หลัก และอาจไม่ได้ขึ้นต้นด้วย X

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

     

 1. บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะ App Store คุณยังสามารถเปิดหน้าการแลกใช้สิทธิ์ จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5 ได้
 2. แตะวันนี้ จากนั้นแตะไอคอน Apple ID ของคุณ
 3. แตะใช้แลก
 4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณลืม Apple ID 
 5. หากคุณต้องการใช้กล้องใน iPhone, iPad หรือ iPod touch เพื่อเพิ่มบัตรของขวัญของคุณ ให้แตะใช้กล้อง โปรดแน่ใจว่าทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับภาพรหัสแลกใช้สิทธิ์ หากคุณอาศัยอยู่ในบางประเภทหรือภูมิภาค หรือมีบัตรเก่า คุณอาจต้องป้อนหมายเลขบัตรด้วยตนเองแทน
 6. หากคุณมีบัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร
 7. สำหรับเครดิตร้านค้า ให้แตะเสร็จสิ้น
  หากคุณได้รับแจ้งข้อเสนอสำหรับ Apple Music ให้เลือก "ต่ออายุการเป็นสมาชิกของคุณ" เพื่อใช้แลกเดือนของบริการ Apple Music หากคุณต้องการแลกใช้เครดิตร้านค้า ให้เลือก "ใช้เครดิตสำหรับ iTunes หรือ App Store"

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

เครดิต Apple ID จะนำไปใช้สำหรับสินค้าที่คุณซื้อแต่ละครั้งในร้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นสมาชิก Apple Music จนกว่าเครดิตจะหมดไป ดูวิธีตรวจสอบยอดเครดิตคงเหลือ

บน Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes
 2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter บนคีย์บอร์ด หรือคลิกลงชื่อเข้า
 5. หากคุณมีบัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ให้ใส่รหัส 16 หลักจากด้านหลังบัตร รหัสจะขึ้นต้นด้วย X
  หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร ในบางประเทศหรือภูมิภาค คุณสามารถคลิกใช้กล้องแล้วใช้กล้องของอุปกรณ์ของคุณเพื่อดูกล่องโฟกัสสีดำทั้งกล่องรอบๆ รหัสแลกใช้สิทธิ์ได้
  หากบัตรของขวัญของคุณเป็นแบบเก่า กล้องของคุณจะไม่สามารถอ่านรหัสแลกใช้สิทธิ์ได้ หรือรหัสแลกใช้สิทธิ์ไม่มีกล่องโฟกัสอยู่รอบๆ ให้แตะ "คุณยังสามารถป้อนรหัสของคุณด้วยตนเอง"
 6. คลิกใช้แลก 

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

เครดิต Apple ID จะนำไปใช้สำหรับสินค้าที่คุณซื้อแต่ละครั้งในร้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นสมาชิก Apple Music จนกว่าเครดิตจะหมดไป ดูวิธีตรวจสอบยอดเครดิตคงเหลือ

บนโทรศัพท์ Android

 1. เปิดแอพ Apple Music จากนั้นแตะ 
 2. แตะ Apple ID ของคุณ หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ
 3. หากคุณเป็นสมาชิก Apple Music อยู่ ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าแล้วแตะดูบัญชี
  หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิก Apple Music ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 5
 4. แตะใช้แลก
 5. ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร แล้วแตะใช้แลกอีกครั้ง

เกี่ยวกับบัตรและรหัส

บัตรของขวัญดิจิตอล:

 •  หากคุณได้รับบัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ผ่านทางอีเมล ให้คลิก "ใช้แลกตอนนี้" ในอีเมลเพื่อแลกใช้เครดิต

รหัสคอนเทนต์และรหัสโปรโมชั่น:

 • คุณสามารถแลกใช้รหัสคอนเทนต์และรหัสโปรโมชั่นสำหรับรายการเฉพาะอย่างได้ใน iTunes Store, iBooks Store หรือ App Store บน iPhone, iPad หรือ iPod touch
 • สามารถแลกใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นทั้งหมดได้ใน iTunes สำหรับ Mac หรือ Windows ยกเว้นรหัสเฉพาะสำหรับ App Store บน Mac ของคุณ แลกใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นของ Mac App Store ใน App Store บน Mac ของคุณ คุณยังสามารถแลกใช้รหัส iBooks ใน iBooks สำหรับ Mac ได้อีกด้วย
 • หากคุณกำลังพยายามแลกใช้รหัสโปรโมชั่น Apple Music รหัสดังกล่าวจะต้องตรงกับประเภทการเป็นสมาชิกที่คุณมีอยู่ เช่น ใช้รหัสโปรโมชั่นแบบส่วนบุคคลกับสมาชิกแบบส่วนบุคคล หรือคุณต้องสมัครใช้ Apple Music โดยเลือกประเภทการเป็นสมาชิกให้ตรงกับ%ที่ระบุอยู่ในรหัสโปรโมชั่น

บัตรของขวัญอื่นๆ:

ดูเพิ่มเติม

คุณสมบัติของ iTunes อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: