แลกใช้บัตรของขวัญ iTunes และ Apple Music รวมถึงรหัสต่างๆ

พบกับเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอพ หนังสือ หนังสือเสียง การเป็นสมาชิก Apple Music และอื่นๆ อีกมากมายด้วยบัตรของขวัญ iTunes และ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์และรหัสโปรโมชั่น

แลกใช้แบบด่วน

เมื่อพร้อมแลกใช้แล้ว เปิด iTunes ด้วยลิงก์นี้ เพื่อแลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัสของคุณตอนนี้

หากต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรและรหัสต่างๆ หรือดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music หรือรหัสต่างๆ ได้

หารหัสแลกใช้ของคุณ

หากคุณมีบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ให้ลอกหรือขูดเบาๆ ที่แถบด้านหลังบัตรเพื่อให้เห็นรหัสที่ซ่อนอยู่ คุณต้องใช้รหัส 16 หลักนี้ที่ขึ้นต้นด้วย X ในการแลกใช้บัตรของคุณ

ทั้งนี้หมายเลขอาจปรากฏในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรที่คุณมี ตัวอย่างเช่น


รหัสคอนเทนต์และรหัสโปรโมชั่นอาจไม่มีสติ๊กเกอร์ อาจไม่ใช่ 16 หลัก และอาจไม่ได้ขึ้นต้นด้วย X

 

     

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. บนอุปกรณ์ ให้แตะ iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store ยอดจากบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music จะได้รับการบันทึกใน Apple ID ของคุณ เพื่อให้คุณใช้ในร้านใดก็ได้ ตราบเท่าที่คุณลงชื่อเข้าใช้ในแต่ละร้านด้วย Apple ID เดียวกัน
 2. เลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดของส่วนรายการแนะนำ แล้วแตะ ใช้แลก
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณลืม Apple ID 
 4. แตะ "คุณยังสามารถป้อนรหัสของคุณด้วยตนเอง" ในบางประเทศ คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญโดยใช้กล้องในตัวได้
 5. หากคุณมีบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร
 6. แตะ ใช้แลก ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

หลังจากที่คุณแลกใช้รหัสแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของรหัสที่คุณแลกใช้ ดังนี้

บัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music

ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ

 

รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่น

รายการที่เชื่อมโยงกับรหัสจะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ

 

ยอดในบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music จะบันทึกใน Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อสินค้าจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store โดยเครดิตที่คุณมีจะนำไปใช้สำหรับสินค้าที่คุณซื้อแต่ละครั้งในร้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นสมาชิก Apple Music จนกว่าเครดิตจะหมดไป ดูวิธีตรวจสอบยอดเครดิตคงเหลือของคุณ

บน Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes
 2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณลืม Apple ID 
 3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือก บัญชี > ใช้แลก

  หากคุณใช้ Windows อยู่ แล้วไม่เห็นแถบเมนู ให้ดูวิธีเปิด
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter บนคีย์บอร์ด หรือคลิก ลงชื่อเข้า
 5. หากคุณมีบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร
  ในบางประเทศ คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญโดยใช้กล้องในตัวได้
 6. คลิก ใช้แลก 
  ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes Store หรือรหัสคอนเทนต์ได้

หลังจากที่แลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music แล้ว ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณแลกใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นแล้ว รายการที่เชื่อมโยงกับรหัสนั้นจะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ

ยอดในบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music จะบันทึกใน Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อสินค้าจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store โดยเครดิตที่คุณมีจะนำไปใช้สำหรับสินค้าที่คุณซื้อแต่ละครั้งในร้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นสมาชิก Apple Music จนกว่าเครดิตจะหมดไป ดูวิธีตรวจสอบยอดเครดิตคงเหลือของคุณ

บนโทรศัพท์ Android

 1. เปิดแอพ Apple Music แล้วแตะไอคอนเมนู  ที่มุมซ้ายบน
 2. แตะ Apple ID ของคุณหากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ
 3. แตะ ใช้แลก
 4. ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร แล้วแตะ ใช้แลก อีกครั้ง

เกี่ยวกับบัตรและรหัส

บัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music:

 • เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ยอดเครดิตในบัตรจะเพิ่มไปยัง Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อสินค้าจาก iTunes Store ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าต่างๆ ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store ชำระค่าสมาชิก Apple Music ชำระค่าสมัครใช้งานภายในแอพ หรือดำเนินการซื้อภายในแอพได้ทุกเมื่อ
 • หากคุณได้รับบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ผ่านทางอีเมล ให้คลิก แลกใช้ตอนนี้ ในอีเมลเพื่อแลกใช้เครดิต
 • หลังจากที่แลกใช้บัตรของขวัญแล้ว ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะอัพเดทโดยอัตโนมัติใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store ทั้งนี้คุณอาจต้องลงชื่อออก แล้วลงชื่อกลับเข้าไปใหม่ในอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่อง เพื่อให้ยอดเครดิตคงเหลือของคุณปรากฏขึ้นมา คุณสามารถดูยอดคงเหลือได้ที่ใต้ Apple ID ของคุณ

รหัสคอนเทนต์และรหัสโปรโมชั่น:

 • คุณสามารถแลกใช้รหัสคอนเทนต์และรหัสโปรโมชั่นสำหรับรายการเฉพาะอย่างได้ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store บน iPhone, iPad หรือ iPod touch
 • รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นทั้งหมดสามารถแลกใช้ได้ใน iTunes สำหรับ Mac หรือ Windows ยกเว้นรหัสที่เจาะจงสำหรับ Mac App Store โดยเฉพาะ แลกใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นของ Mac App Store ใน Mac App Store คุณยังสามารถแลกใช้รหัส iBooks ใน iBooks สำหรับ Mac ได้อีกด้วย

บัตรของขวัญอื่นๆ:

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด: