แลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes และรหัสคอนเทนต์

คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญเพื่อเพิ่มเครดิตในยอดคงเหลือของ Apple ID ของคุณ และจากนั้นใช้เครดิตนั้นเพื่อซื้อสินค้าใน App Store, iTunes Store หรือ Apple Books, สมัครสมาชิก Apple Music หรืออัพเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณได้

บัตรของขวัญ App Store และ iTunes และบัตรของขวัญ Apple Music

คุณอาจมีตัวเลือกในการแลกใช้เพื่อรับการสมัครสมาชิก Apple Music แบบส่วนบุคคลเป็นเวลาหลายเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัตรของขวัญ* ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณมีบัตรของขวัญ Apple Store หรือไม่ทราบว่าคุณมีบัตรของขวัญประเภทใด

คุณสามารถแลกใช้รหัสคอนเทนต์โปรโมชั่นสำหรับบางรายการใน App Store, iTunes Store หรือ Apple Books ได้

แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส

 

หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ด้วย Apple ID ที่คุณต้องการเพิ่มเครดิต ให้ทำตามขั้นตอนการแลกใช้ด้านล่าง ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือรหัสคอนเทนต์ได้ 

* บัตรของขวัญ App Store และ iTunes ไม่มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค ดูว่ายอดคงเหลือของ Apple ID จากบัตรของขวัญใช้งานได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณหรือไม่

หารหัสแลกใช้สิทธิ์

เมื่อคุณพยายามแลกใช้บัตรของขวัญ ระบบจะขอให้คุณระบุรหัสการแลกใช้ของบัตร ลอกหรือขูดลอกหรือขูดฉลากที่ด้านหลังของบัตรของขวัญออกเบาๆ เพื่อแสดงรหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X หากรหัสของคุณเสียหายหรืออ่านไม่ออก โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ตัวอย่างของบัตรของขวัญ iTunes ที่มีรหัส 16 หลัก

รหัสคอนเทนต์โปรโมชั่นอาจไม่มีสติ๊กเกอร์ อาจไม่มี 16 หลัก และอาจไม่ได้ขึ้นต้นด้วย X

หากคุณมีบัตรเก่า หมายเลขอาจอยู่ในตำแหน่งอื่น ตัวอย่างเช่น

บัตรของขวัญ iTunes ที่มีรหัส 16 หลักอยู่ที่มุมขวาบน

บัตรของขวัญ iTunes ที่มีรหัส 16 หลักอยู่ตรงกลาง

บัตรของขวัญ iTunes ที่มีรหัส 16 หลักอยู่ด้านขวาเหนือบาร์โค้ด

 

 

iPhone X ที่แสดงคุณสมบัติใช้กล้อง

iPhone, iPad, iPod touch

 1. บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้เปิดแอพ App Store
 2. แตะวันนี้ แล้วแตะ ไอคอนบัญชีของฉัน หรือรูปภาพของคุณที่มุมขวาบน
 3. แตะ "แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส" จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณลืม Apple ID 
 4. หากคุณต้องการใช้กล้องใน iPhone, iPad หรือ iPod touch เพื่อเพิ่มบัตรของขวัญของคุณ ให้แตะใช้กล้อง โปรดตรวจสอบแน่ใจว่าทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับภาพรหัสแลกใช้สิทธิ์
  หากคุณอยู่ในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือมีบัตรที่เก่ากว่า คุณอาจต้องป้อนบัตรด้วยตนเอง: แตะ "คุณยังสามารถป้อนรหัสของคุณด้วยตนเอง" จากนั้นทำตามข้อความแจ้งเตือน
  • หากคุณมีบัตรของขวัญ App Store และ iTunes ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  • หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร
 5. แตะเสร็จสิ้น

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes หรือ App Store
 2. ใน App Store ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ คลิกชื่อหรือรูปภาพของคุณที่มุมซ้ายล่าง แล้วคลิกแลกใช้บัตรของขวัญ
  ใน iTunes ให้เลือกบัญชี > แลกใช้ จากแถบเมนูที่ด้านบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนของหน้าต่าง iTunes แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณเมนูบัญชีใน iTunes ที่เลือกตัวเลือกแลกใช้อยู่
 3. หากคุณต้องการใช้กล้องในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อแลกใช้บัตรของขวัญ ให้คลิกใช้กล้อง โปรดตรวจสอบแน่ใจว่าทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับภาพรหัสแลกใช้สิทธิ์
  หากคุณอยู่ในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือมีบัตรที่เก่ากว่า คุณอาจต้องป้อนบัตรด้วยตนเองในกล่องภายใต้ แตะ "คุณยังสามารถป้อนรหัสของคุณด้วยตนเอง" จากนั้นทำตามข้อความแจ้งเตือน คลิกแลกใช้เมื่อคุณทำเสร็จสิ้นแล้ว
  • หากคุณมีบัตรของขวัญ App Store และ iTunes ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  • หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร

ดูวิธีดูยอดคงเหลือของ Apple ID ของคุณหลังจากที่คุณแลกใช้ ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือรหัสคอนเทนต์ได้

โทรศัพท์ Android

คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes เพื่อรับการสมัครสมาชิก Apple Music แบบส่วนบุคคลเป็นเวลาหลายเดือนบนโทรศัพท์ Android ของคุณได้

 1. เปิดแอพ Apple Music
 2. จากด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะคลัง สำหรับคุณ เลือกหา หรือวิทยุ
 3. แตะปุ่มเมนู ปุ่มตัวเลือกการจัดเรียง จากนั้นแตะการตั้งค่าบัญชี หากคุณไม่เห็นการตั้งค่าบัญชี ให้แตะการตั้งค่า แตะลงชื่อเข้า แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ แตะปุ่มย้อนกลับ ปุ่มนำทางขึ้น แล้วแตะปุ่มเมนู ปุ่มตัวเลือกการจัดเรียง อีกครั้ง
 4. แตะ "แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส"
 5. ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร แล้วแตะแลกใช้

ระบบอาจขอให้คุณแลกใช้บัตรกับบริการที่ใช้งานได้เป็นเวลาหลายเดือน หากคุณไม่เลือกตัวเลือกนี้ บัตรจะแลกใช้เป็นเครดิต Apple ID ที่ถูกใช้ในแต่ละเดือนจนกว่าจะมีเครดิตไม่พอสำหรับเดือนถัดไป

ดูเพิ่มเติม

คุณสมบัติต่างๆ ของ App Store และ iTunes Store อาจแตกต่างตามประเทศหรือภูมิภาค ดูบริการที่พร้อมใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: