แลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music และรหัสคอนเทนต์

คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญเพื่อเก็บเครดิต Apple ID ของคุณได้ และจากนั้นใช้เครดิตนั้นเพื่อซื้อสินค้าใน App Store หรือ iTunes Store หรืออัพเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณ

บัตรของขวัญ App Store และ iTunes และบัตรของขวัญ Apple Music

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรของขวัญที่คุณมี ระบบอาจแสดงตัวเลือกที่ต่างกันเมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญดังนี้

 • หากคุณมีบัตรของขวัญ App Store และ iTunes คุณสามารถแลกใช้เพื่อรับเครดิตร้านค้าได้
 • หากคุณบัตรของขวัญ Apple Music คุณสามารถแลกใช้เครดิตกับการสมัครสมาชิก Apple Music1 หรือรับเครดิตร้านค้าได้

คุณสามารถแลกใช้รหัสคอนเทนต์โปรโมชั่นสำหรับบางรายการใน App Store, iTunes Store หรือ Apple Books ได้

แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส

 

หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ที่คุณต้องการเพิ่มเครดิตร้านค้าไป ให้ทำตามขั้นตอนการแลกใช้ด้านล่าง ดูสิ่งที่ควรทำหากบัตรของคุณไม่สามารถใช้งานได้ ถูกแลกใช้ไปแล้ว หรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

1 หากคุณไม่เคยเป็นสมาชิก Apple Music และแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music คุณจะได้รับการทดลองใช้ (หากมี) เพิ่มจากจำนวนเดือนที่บัตรนั้นสามารถแลกได้ จำนวนเดือนของ Apple Music จากบัตรของขวัญ Apple Music ไม่สามารถใช้กับการสมัครสมาชิกแบบครอบครัว การสมัครสมาชิกแบบนักศึกษา หรือการสมัครสมาชิกที่มาพร้อมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ที่รองรับ)

หารหัสแลกใช้สิทธิ์

เมื่อคุณพยายามแลกใช้บัตรของขวัญ ระบบจะขอให้คุณระบุรหัสการแลกใช้ของบัตร ลอกหรือขูดลอกหรือขูดฉลากที่ด้านหลังของบัตรของขวัญออกเบาๆ เพื่อแสดงรหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X

ตัวอย่างของบัตรของขวัญ iTunes ที่มีรหัส 16 หลัก

รหัสคอนเทนต์โปรโมชั่นอาจไม่มีสติ๊กเกอร์ อาจไม่มี 16 หลัก และอาจไม่ได้ขึ้นต้นด้วย X

หากคุณมีบัตรเก่า หมายเลขอาจอยู่ในตำแหน่งอื่น ตัวอย่างเช่น

บัตรของขวัญ iTunes ที่มีรหัส 16 หลักอยู่ที่มุมขวาบน

บัตรของขวัญ iTunes ที่มีรหัส 16 หลักอยู่ตรงกลาง

บัตรของขวัญ iTunes ที่มีรหัส 16 หลักอยู่ด้านขวาเหนือบาร์โค้ด

 

 

iPhone X ที่แสดงคุณสมบัติใช้กล้อง

iPhone, iPad, iPod touch

 1. บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้เปิดแอพ App Store
 2. แตะวันนี้ แล้วแตะ ไอคอนบัญชีของฉัน หรือรูปภาพของคุณที่มุมขวาบน
 3. แตะ "แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส" จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณลืม Apple ID 
 4. หากคุณต้องการใช้กล้องใน iPhone, iPad หรือ iPod touch เพื่อเพิ่มบัตรของขวัญของคุณ ให้แตะใช้กล้อง โปรดตรวจสอบแน่ใจว่าทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับภาพรหัสแลกใช้สิทธิ์
  หากคุณอยู่ในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือมีบัตรที่เก่ากว่า คุณอาจต้องป้อนบัตรด้วยตนเอง: แตะ "คุณยังสามารถป้อนรหัสของคุณด้วยตนเอง" จากนั้นทำตามข้อความแจ้งเตือน
  • หากคุณมีบัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  • หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร
 5. แตะเสร็จสิ้น

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

เครดิตร้านค้า Apple ID ใช้สำหรับการซื้อสินค้าแต่ละรายการที่คุณซื้อในร้านค้าใดๆ ก็ตาม รวมถึงการสมัครสมาชิก Apple Music และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud จนกว่าเครดิตจะหายไป ดูวิธีดูยอดคงเหลือเครดิตร้านค้าของคุณ

Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes หรือ App Store
 2. ใน App Store ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ คลิกชื่อหรือรูปภาพของคุณที่มุมซ้ายล่าง แล้วคลิกแลกใช้บัตรของขวัญ
  ใน iTunes ให้เลือกบัญชี > แลกใช้ จากแถบเมนูที่ด้านบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนของหน้าต่าง iTunes แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณเมนูบัญชีใน iTunes ที่เลือกตัวเลือกแลกใช้อยู่
 3. หากคุณต้องการใช้กล้องในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อแลกใช้บัตรของขวัญ ให้คลิกใช้กล้อง โปรดตรวจสอบแน่ใจว่าทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับภาพรหัสแลกใช้สิทธิ์
  หากคุณอยู่ในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือมีบัตรที่เก่ากว่า คุณอาจต้องป้อนบัตรด้วยตนเองในกล่องภายใต้ แตะ "คุณยังสามารถป้อนรหัสของคุณด้วยตนเอง" จากนั้นทำตามข้อความแจ้งเตือน คลิกแลกใช้เมื่อคุณทำเสร็จสิ้นแล้ว
  • หากคุณมีบัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  • หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

เครดิตร้านค้า Apple ID ใช้สำหรับการซื้อสินค้าแต่ละรายการที่คุณซื้อในร้านค้าใดๆ ก็ตาม รวมถึงการสมัครสมาชิก Apple Music และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud จนกว่าเครดิตจะหายไป ดูวิธีดูยอดคงเหลือเครดิตร้านค้าของคุณ

โทรศัพท์ Android

คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music บนโทรศัพท์ Android ของคุณได้

 1. เปิดแอพ Apple Music จากนั้นแตะ หากคุณเห็น "ลงชื่อเข้าใช้" ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่าน แล้วแตะปุ่มลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นแตะ อีกครั้ง
 2. แตะการตั้งค่า
 3. แตะการตั้งค่าบัญชี
 4. แตะแลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส
 5. ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร แล้วแตะใช้แลกอีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

คุณสมบัติต่างๆ ของ App Store และ iTunes Store อาจแตกต่างตามประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: