แลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music และรหัสคอนเทนต์

คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญเพื่อเก็บเครดิต Apple ID ของคุณได้ และจากนั้นใช้เครดิตนั้นเพื่อซื้อสินค้าใน App Store หรือ iTunes Store หรืออัพเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณ

ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรของขวัญที่คุณมี คุณอาจได้รับแจ้งด้วยตัวเลือกที่ต่างกันเมื่อคุณแลกใช้กับแอพเหล่านี้ได้ ดังนี้

 • หากคุณมีบัตรของขวัญ App Store และ iTunes คุณสามารถแลกใช้เพื่อรับเครดิตร้านค้าได้
 • หากคุณบัตรของขวัญ Apple Music คุณสามารถแลกใช้เครดิตกับการสมัครสมาชิก Apple Music1 หรือรับเครดิตร้านค้าได้

คุณสามารถแลกใช้รหัสคอนเทนต์โปรโมชั่นสำหรับรายการต่างๆ ใน App Store, iTunes Store หรือ iBooks Store ได้

แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส

 

หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ที่คุณต้องการเพิ่มเครดิตร้านค้าไปที่ทำตามขั้นตอนการแลกใช้ด้านล่าง ดูสิ่งที่ควรทำหากบัตรของคุณไม่สามารถใช้งานได้ แลกใช้ไปแล้ว หรือคุณไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

1 คุณไม่เคยเป็นสมาชิก Apple Music และแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music คุณจะได้รับการทดลองใช้ (หากมี) เพื่อทำให้จำนวนของเดือนในบัตรคุ้มค่า เดือนต่างๆ ของ Apple Music จากบัตรของขวัญ Apple Music ไม่สามารถใช้กับการสมัครสมาชิกแบบครอบครัว การสมัครสมาชิกแบบนักศึกษาหรือการสมัครสมาชิกที่มาพร้อมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ที่รองรับ)

หารหัสแลกใช้สิทธิ์

เมื่อคุณลองแลกใช้บัตรของขวัญ คุณจะถูกถามสำหรับรหัสการแลกใช้ ลอกหรือขูดลอกหรือขูดฉลากที่ด้านหลังของบัตรของขวัญออกเบาๆ เพื่อแสดงรหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X ที่ซ่อนอยู่

รหัสคอนเทนต์โปรโมชั่นอาจไม่มีสติ๊กเกอร์ อาจไม่มี 16 หลัก และอาจไม่ได้ขึ้นต้นด้วย X

หากคุณมีบัตรเก่า หมายเลขอาจอยู่ในตำแหน่งอื่น ตัวอย่างเช่น

 

 

iPhone, iPad, iPod touch

 1. ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ เปิดแอพ App Store
 2. แตะวันนี้ จากนั้นแตะ  หรือรูปภาพของคุณที่มุมขวาบน
 3. แตะ "แลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส" จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณลืม Apple ID 
 4. หากคุณต้องการใช้กล้องใน iPhone, iPad หรือ iPod touch เพื่อเพิ่มบัตรของขวัญของคุณ ให้แตะใช้กล้อง โปรดตรวจสอบแน่ใจว่าทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับภาพรหัสแลกใช้สิทธิ์
  หากคุณอยู่ในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือมีบัตรที่เก่ากว่า คุณอาจต้องป้อนบัตรด้วยตนเอง: แตะ "คุณยังสามารถป้อนรหัสของคุณด้วยตนเอง จากนั้นทำตามข้อความแจ้งเตือน
  • หากคุณมีบัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  • หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร
 5. แตะเสร็จสิ้น

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

เครดิตร้านค้า Apple ID ใช้สำหรับการซื้อสินค้าแต่ละสินค้าที่คุณซื้อไม่ว่าจากร้านค้าใดก็ตาม รวมถึงการสมัครสมาชิก Apple Music และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud จนกว่าเครดิตจะหายไป ดูวิธีดูยอดคงเหลือเครดิตร้านค้าของคุณ

Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ใช้แลก
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 4. หากคุณต้องการใช้กล้องในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อแลกใช้บัตรของขวัญ ให้คลิกใช้กล้อง โปรดตรวจสอบแน่ใจว่าทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับภาพรหัสแลกใช้สิทธิ์
  หากคุณอยู่ในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือมีบัตรที่เก่ากว่า คุณอาจต้องป้อนบัตรด้วยตนเองในกล่องภายใต้ แตะ "คุณยังสามารถป้อนรหัสของคุณด้วยตนเอง" จากนั้นทำตามข้อความแจ้งเตือน คลิกแลกใช้เมื่อคุณทำเสร็จสิ้นแล้ว
  • หากคุณมีบัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ให้ป้อนรหัส 16 หลัก ซึ่งขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังของบัตร
  • หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสคอนเทนต์ ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

เครดิตร้านค้า Apple ID ใช้สำหรับการซื้อสินค้าแต่ละสินค้าที่คุณซื้อไม่ว่าจากร้านค้าใดก็ตาม รวมถึงการสมัครสมาชิก Apple Music และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud จนกว่าเครดิตจะหายไป ดูวิธีดูยอดคงเหลือเครดิตร้านค้าของคุณ

โทรศัพท์ Android

คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music บนโทรศัพท์ Android ของคุณได้

 1. เปิดแอพ Apple Music จากนั้นแตะ 
 2. แตะ Apple ID ของคุณ หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ หากคุณตั้งค่าโปรไฟล์ Apple Music ให้เลื่อนขึ้นเพื่อไปยังด้านล่างของหน้า จากนั้นแตะ ดูบัญชี
 3. บนหน้าบัญชี ให้แตะแลกใช้
 4. ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร แล้วแตะใช้แลกอีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

คุณสมบัติต่างๆ ของ App Store และ iTunes Store อาจแตกต่างตามประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: