แลกใช้บัตรของขวัญ iTunes และบัตรของขวัญ Apple Music และรหัสคอนเทนต์

คุณสามารถรับเพลง, ภาพยนตร์, รายการทีวี, แอพ, หนังสือ, หนังสือเสียง, ความเป็นสมาชิก Apple Music และอื่นๆ อีกมากมายโดยใช้เครดิตจากบัตรของขวัญได้

บัตรของขวัญ iTunes

เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ iTune ยอดคงเหลือในบัตรจะบันทึกลงใน Apple ID ของคุณ คุณสามารถใช้เครดิตใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store ได้หากว่าคุณยังลงชื่อเข้าใช้ในร้านค้าแต่ละร้านด้วย Apple ID เดียวกัน เครดิตจะถูกใช้สำหรับสินค้าที่คุณซื้อแต่ละครั้งในร้านจนกว่าเครดิตจะหมดไป

บัตรของขวัญ Apple Music

เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music คุณสามารถเลือกที่จะนำเครดิตของคุณไปใช้กับการเป็นสมาชิกรายบุคคลของ Apple Music ได้ หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิก Apple Music การนำเครดิตไปใช้จะเป็นการสมัครสมาชิกให้กับคุณโดยอัตโนมัติ* หากคุณเป็นสมาชิก Apple Music อยู่แล้ว การนำเครดิตของคุณไปใช้กับการสถานะสมาชิกจะเป็นการขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณตามจำนวนของเดือนในบัตร
 

เมื่อคุณแลกใช้โดยใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นแล้ว รายการที่เชื่อมโยงกับรหัสนั้นจะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

*หากคุณไม่เคยเป็นสมาชิก Apple Music คุณจะได้รับระยะเวลาสามเดือนฟรีเพิ่มเติมจากจำนวนของเดือนในบัตร

แลกใช้แบบด่วน

พร้อมแลกใช้หรือยัง

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม? คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรและรหัสต่างๆ หรือดูสิ่งที่ต้องทำหากคุณไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

หารหัสแลกใช้สิทธิ์ของคุณ

หากคุณมีบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ให้ลอกหรือขูดเบาๆ ที่แถบด้านหลังบัตรเพื่อให้เห็นรหัสที่ซ่อนอยู่ คุณต้องใช้รหัส 16 หลักนี้ที่ขึ้นต้นด้วย X ในการแลกใช้สิทธิ์บัตรของคุณ

ขึ้นกับประเภทของบัตรที่คุณมี หมายเลขอาจปรากฏอยู่ที่อื่น ตัวอย่างเช่น:


รหัสเนื้อหาและรหัสโปรโมชั่นอาจไม่มีสติ๊กเกอร์ อาจไม่ใช่ 16 หลัก และอาจไม่ได้ขึ้นต้นด้วย X

 

     

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 1. บนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ iTunes Store, iBooks Store หรือ App Store
 2. เลื่อนไปที่ด้านล่างของส่วน รายการแนะนำ และแตะ ใช้แลก
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ. ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณลืม Apple ID 
 4. แตะ "คุณยังสามารถป้อนรหัสของคุณด้วยตนเอง" ในบางประเทศ คุณสามารถ แลกใช้สิทธิ์บัตรของขวัญโดยใช้กล้องในตัว
 5. หากคุณมีบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสเนื้อหา ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร
 6. สำหรับเครดิตร้านค้า ให้แตะ แลกใช้
  หากคุณได้รับแจ้งข้อเสนอสำหรับ Apple Music ให้เลือกระหว่างเครดิตความเป็นสมาชิก Apple Music และเครดิต iTunes Store

ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

หลังจากที่คุณแลกใช้บัตรหรือรหัสของคุณ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของรหัสที่คุณแลกใช้ ดังนี้

 • เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes ยอดคงเหลือบนบัตรจะบันทึกลงใน Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อรายการต่างๆ จาก iTunes Store, iBooks Store และ App Store
 • เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music เครดิตจะเพิ่มลงในสมาชิก Apple Music ของคุณ
 • เมื่อคุณแลกใช้โดยใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นแล้ว รายการที่เชื่อมโยงกับรหัสนั้นจะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณเลือกที่จะไม่นำยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ Apple Music ไปใช้ในการเป็นสมาชิก ยอดดังกล่าวจะถูกบันทึกเข้าไปใน Apple ID ของคุณ เช่นเดียวกับบัตรของขวัญ iTunes

เครดิต Apple ID จะนำไปใช้สำหรับสินค้าที่คุณซื้อแต่ละครั้งในร้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นสมาชิก Apple Music จนกว่าเครดิตจะหมดไป เรียนรู้วิธี ตรวจสอบยอดเครดิตคงเหลือของคุณ

ใน Mac หรือพีซีของคุณ

 1. เปิด iTunes
 2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณลืม Apple ID 
 3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือก บัญชี > ใช้แลก

 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter บนคีย์บอร์ด หรือคลิก ลงชื่อเข้า
 5. หากคุณมีบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ให้ใส่รหัส 16 หลักที่ขึ้นต้นด้วย X จากด้านหลังบัตร
  หากคุณมีรหัสโปรโมชั่นหรือรหัสเนื้อหา ให้ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร
  ในบางประเทศ คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญโดยใช้กล้องในตัว
 6. คลิกแลกสิทธิ์ 
  ดูสิ่งที่ต้องทำหากคุณเห็นข้อความเตือนหรือไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

หลังจากที่คุณแลกใช้บัตรหรือรหัสของคุณ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของรหัสที่คุณแลกใช้ ดังนี้

 • เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes ยอดคงเหลือบนบัตรจะบันทึกลงใน Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อรายการต่างๆ จาก iTunes Store, iBooks Store และ App Store
 • เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music เครดิตจะเพิ่มลงในสมาชิก Apple Music ของคุณ
 • เมื่อคุณแลกใช้โดยใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นแล้ว รายการที่เชื่อมโยงกับรหัสนั้นจะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณเลือกที่จะไม่นำยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ Apple Music ไปใช้ในการเป็นสมาชิก ยอดดังกล่าวจะถูกบันทึกเข้าไปใน Apple ID ของคุณ เช่นเดียวกับบัตรของขวัญ iTunes

เครดิต Apple ID จะนำไปใช้สำหรับสินค้าที่คุณซื้อแต่ละครั้งในร้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นสมาชิก Apple Music จนกว่าเครดิตจะหมดไป เรียนรู้วิธี ตรวจสอบยอดเครดิตคงเหลือของคุณ

บนโทรศัพท์ Android

 1. เปิดแอพ Apple Music แล้วแตะไอคอนเมนู  ที่มุมซ้ายบน
 2. แตะ Apple ID ของคุณหากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ
 3. แตะ แลกเปลี่ยน
 4. ใส่รหัสจากด้านหลังบัตร แล้วแตะ ใช้แลก อีกครั้ง

เกี่ยวกับบัตรและรหัส

บัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music:

 • เมื่อคุณแลกใช้บัตรของขวัญ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ยอดเครดิตคงเหลือบนบัตรจะเพิ่มลงใน Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อรายการต่างๆ จาก iTunes Store, iBooks Store และ App Store หรือ Apple ID ที่คุณใช้เมื่อคุณเข้าร่วม Apple Music คุณสามารถใช้เครดิตร้านค้าสำหรับสินค้าที่คุณซื้อแต่ละครั้งในร้านค้าหรือใช้เพื่อชำระรายการซื้อเพิ่มเติมภายในแอพได้จนกว่าเครดิตจะหมดไป เครดิต Apple Music จะถูกเพิ่มลงในความเป็นสมาชิก Apple Music ของคุณหากคุณเลือกที่จะไม่นำยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ Apple Music ไปใช้ในการเป็นสมาชิก ยอดดังกล่าวจะถูกบันทึกเข้าไปใน Apple ID ของคุณ เช่นเดียวกับบัตรของขวัญ iTunes
 • หลังจากที่แลกใช้บัตรของขวัญ iTunes แล้ว ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะอัพเดทโดยอัตโนมัติใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store ทั้งนี้คุณอาจต้องลงชื่อออก แล้วลงชื่อกลับเข้าไปใหม่ในอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่อง เพื่อให้ยอดเครดิตคงเหลือของคุณปรากฏขึ้นมา คุณสามารถดูยอดคงเหลือได้ที่ใต้ Apple ID ของคุณ
 • หลังจากที่คุณแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music เครดิตสมาชิกจะถูกเพิ่มลงในสมาชิก Apple Music ที่เชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ เรียนรู้วิธีการ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก Apple Music ของคุณ
 • หากคุณได้รับบัตรของขวัญ iTunes หรือ Apple Music ผ่านทางอีเมล ให้คลิก แลกใช้ตอนนี้ ในอีเมลเพื่อแลกใช้เครดิต

รหัสคอนเทนต์และรหัสโปรโมชั่น:

 • คุณสามารถแลกใช้รหัสคอนเทนต์และรหัสโปรโมชั่นสำหรับรายการเฉพาะอย่างได้ใน iTunes Store,iBooks Store หรือ App Store บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ
 • รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นทั้งหมดสามารถแลกใช้ได้ใน iTunes สำหรับ Mac หรือ Windows ยกเว้นรหัสที่เจาะจงสำหรับ Mac App Store โดยเฉพาะ แลกใช้รหัสคอนเทนต์หรือรหัสโปรโมชั่นของ Mac App Store ใน Mac App Store คุณยังสามารถแลกใช้รหัส iBooks ใน iBooks สำหรับ Mac ได้อีกด้วย

บัตรของขวัญอื่นๆ:

เรียนรู้เพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด: