หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้

หากอุปกรณ์เสริม Bluetooth ไม่จับคู่หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iOS ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นอันดับแรก

หากคุณต้องการแชร์ไฟล์ระหว่าง iPhone, iPad, iPod touch และ Mac ให้ลองใช้ AirDrop 

หากต้องการดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth กับอุปกรณ์ iOS ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริม Bluetooth และอุปกรณ์ iOS วางอยู่ใกล้กัน
 2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริม Bluetooth เปิดอยู่และมีไฟเต็มหรือเสียบอยู่กับปลั๊กไฟ หากอุปกรณ์เสริมใช้แบตเตอรี่ ให้ดูว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่
 3. รีสตาร์ทอุปกรณ์เสริม Bluetooth
 4. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ iOS ของคุณอัพเดทแล้ว
 5. บนอุปกรณ์ iOS ให้ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่ หากคุณไม่สามารถเปิด Bluetooth หรือคุณเห็นเฟืองหมุน ให้รีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch
 6. ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์เสริม Bluetooth ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมให้กลับสู่โหมดค้นหา แล้วจับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รายการใดรายการหนึ่งที่กล่าวมา

หากคุณยังคงไม่สามารถจับคู่หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth ได้

 1. หากคุณสามารถจับคู่อุปกรณ์เสริมกับอุปกรณ์อื่นได้ แต่ไม่ใช่อุปกรณ์ iOS ให้ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์เสริมนั้นออกจากอุปกรณ์อื่นอันใดอันหนึ่ง จากนั้นให้ลองจับคู่กับอุปกรณ์ iOS อีกครั้ง
 2. ตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมนั้นรองรับอุปกรณ์ iOS
 3. หากคุณพบปัญหาดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
  • คุณไม่สามารถเปิด Bluetooth หรือการตั้งค่าเป็นสีเทา
  • คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth กับอุปกรณ์ของคุณ
  • ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมยืนยันว่าอุปกรณ์เสริมของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: