ตั้งค่า Magic Keyboard, Magic Mouse หรือ Magic Trackpad กับ Mac ของคุณ

หากอุปกรณ์ป้อนข้อมูลไร้สายของคุณมาในกล่อง Mac เครื่องใหม่ ให้เปิดอุปกรณ์เพื่อเริ่มใช้งาน หรือทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า

ด้านล่างของ Magic Mouse ที่แสดงว่าสวิตช์เปิดอยู่

Magic Keyboard, Magic Mouse และ Magic Trackpad ทำงานแบบไร้สายผ่านบลูทูธ เมื่อเปิดและจับคู่กับ Mac ของคุณ

หากอุปกรณ์มาในกล่องของ Mac เครื่องใหม่ แสดงว่าควรจับคู่กับ Mac เครื่องนั้นไว้แล้ว และจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ เมื่อคุณเห็นสีเขียวใต้สวิตช์เปิดปิด แสดงว่าอุปกรณ์เปิดแล้ว

หากอุปกรณ์มาในกล่องของตัวเองหรือคุณต้องตั้งค่าใหม่อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 

ตั้งค่า Magic Keyboard, Magic Mouse หรือ Magic Trackpad

Magic Trackpad, Magic Keyboard และ Magic Mouse

 1. ใช้สายเส้นใดเส้นหนึ่งต่อไปนี้เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายของคุณกับ Mac
  • USB-C to Lightning Cable 
  • Lightning to USB Cable
   หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อสายได้เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณไม่มีพอร์ต Lightning ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนถัดไป#ก่อนหน้านี้
 2. เปิดอุปกรณ์ คุณควรเห็นสีเขียวใต้สวิตช์เปิดปิด
 3. อุปกรณ์ใช้การเชื่อมต่อ USB ในการชาร์จแบตเตอรี่ และจับคู่กับ Mac ของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการตรวจสอบระดับการชาร์จและยืนยันว่าจับคู่แล้ว ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกบลูทูธ อุปกรณ์ควรปรากฏในรายการอุปกรณ์บลูทูธ 
 4. ถอดปลั๊กอุปกรณ์เพื่อใช้งานแบบไร้สาย


ตั้งค่าอุปกรณ์ป้อนข้อมูลไร้สายของ Apple รุ่นก่อนหน้า

อุปกรณ์ป้อนข้อมูลไร้สายของ Apple รุ่นก่อนหน้าไม่มีพอร์ต Lightning หากต้องการตั้งค่า คุณต้องมีเมาส์หรือแทร็คแพดแบบมีสายหรือไร้สายที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณอยู่แล้ว หากใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คุณสามารถใช้แทร็คแพดในตัวระหว่างการตั้งค่าได้

 1. เปิดอุปกรณ์ ไฟ LED ควรเริ่มกะพริบเพื่อแสดงว่าสามารถค้นพบได้และพร้อมจับคู่
  • หากไฟ LED ไม่เปิดขึ้นมาเลย คุณอาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
  • หากไฟ LED เปิดขึ้นครู่หนึ่งแต่ไม่กะพริบ แสดงว่าอุปกรณ์อาจเชื่อมต่อกับ Mac เครื่องอื่นที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้น ไปที่ Mac เครื่องนั้น แล้วเลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกบลูทูธ เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือชื่ออุปกรณ์ จากนั้นคลิกปุ่มลบ หลังจากถอดอุปกรณ์แล้ว ให้ปิดและเปิดใหม่
 2. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกบลูทูธ
 3. เมื่ออุปกรณ์ของคุณปรากฏในการตั้งค่าบลูทูธ ให้คลิกเชื่อมต่อ (หรือจับคู่)
 4. หากระบบขอให้คุณใส่รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านบนแป้นพิมพ์ที่กำลังตั้งค่าอยู่ จากนั้นกด Return บนแป้นพิมพ์เดียวกัน


วันที่เผยแพร่: