การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด หรือแทร็คแพด Bluetooth กับ Mac

ดูเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ป้อนข้อมูล Bluetooth กับ Mac และดูคำแนะนำสำหรับการใช้งาน

Bluetooth คืออะไร

Bluetooth คือเทคโนโลยีไร้สายที่จะทำการเชื่อมต่อในระยะสั้นๆ ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น Mac และเมาส์หรือคีย์บอร์ด) ในระยะไม่เกิน 10 เมตร (ประมาณ 30 ฟุต)

และเมื่อใช้ Bluetooth เครื่อง iPhone หรือ iPad ของคุณจะสามารถสร้าง "ฮอตสปอตส่วนบุคคล" เพื่อให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับ Mac ผ่านผู้ให้บริการระบบไร้สายของคุณ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฮอตสปอตส่วนบุคคลด้วยอุปกรณ์ iOS

ดูว่า Mac ของคุณมี Bluetooth หรือไม่

คอมพิวเตอร์ Mac ส่วนใหญ่จะมาพร้อมเทคโนโลยี Bluetooth ในตัว ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับ Bluetooth หรือไม่

 • มองหาไอคอน Bluetoothไอคอน Bluetooth ในแถบเมนู หากมีไอคอน Bluetooth ก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมี Bluetooth
 • เลือกการตั้งค่าระบบจากเมนู Apple แล้วคลิกบลูทูธ หากการตั้งค่า Bluetooth แสดงตัวเลือกสำหรับการเปิดใช้งาน Bluetooth และทำให้อุปกรณ์ของคุณสามารถค้นหาได้ แสดงว่าติดตั้ง Bluetooth แล้ว
 • จากเมนู  Apple เลือกเกี่ยวกับ Mac นี้ แล้วคลิกข้อมูลเพิ่มเติม เลือกบลูทูธจากส่วนฮาร์ดแวร์ หากส่วนการตั้งค่าฮาร์ดแวร์แสดงข้อมูล แสดงว่าระบบของคุณมีการติดตั้ง Bluetooth
  เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้

จับคู่ Mac กับอุปกรณ์ Bluetooth

อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth จะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการจับคู่ หลังจากที่คุณจับคู่อุปกรณ์ เครื่อง Mac จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในระยะสัญญาณ

หาก Mac มาพร้อมกับคีย์บอร์ด เมาส์ หรือแทร็คแพดไร้สาย อุปกรณ์เหล่านี้จะได้รับการจับคู่ล่วงหน้ามาแล้วจากโรงงาน เปิดอุปกรณ์ จากนั้นเครื่อง Mac ควรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบ

หากคุณซื้ออุปกรณ์ไร้สายของ Apple แยกต่างหาก ให้ดูวิธี จับคู่กับ Mac

หลังจากที่คุณจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth กับเครื่อง Mac แล้ว คุณควรจะเห็นอุปกรณ์นั้นในการตั้งค่า Bluetooth ดังนี้

การตั้งค่าระบบ

ลบอุปกรณ์ Bluetooth จาก Mac

หากคุณต้องการลบ (ยกเลิกการจับคู่) อุปกรณ์ Bluetooth จากรายการอุปกรณ์ของ Mac ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกบลูทูธ
 2. เลื่อนตัวชี้ไปที่อุปกรณ์ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกปุ่ม ปุ่มยกเลิก ที่ปรากฏขึ้นถัดจากชื่อของอุปกรณ์

หลังจากที่คุณลบอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว คุณจะต้องทำกระบวนการจับคู่ซ้ำ หากต้องการใช้งานอีกครั้ง

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth หลังจากปลุกเครื่องหรือเริ่มต้นระบบ

โดยปกติแล้วอุปกรณ์ Bluetooth จะพร้อมใช้งานสักครู่หลังจากที่ Mac เสร็จสิ้นกระบวนการเริ่มต้นระบบของเครื่องแล้ว หลังจากที่ปลุกจากการพักเครื่อง Mac ควรค้นหาอุปกรณ์ไร้สาย Apple ทันที อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ อาจใช้เวลาถึง 5 วินาทีจึงจะค้นเจอ คุณอาจจำเป็นต้องคลิกปุ่มบนเมาส์ไร้สายเพื่อปลุกเครื่อง

อุปกรณ์ Bluetooth บางประเภท เช่น ชุดหูฟัง อาจตัดการเชื่อมต่อเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์หลังจากที่ไม่มีเสียงหรือข้อมูลเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ คุณอาจต้องกดปุ่มบนอุปกรณ์เพื่อให้มีการทำงานอีกครั้ง ตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปลุกคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Bluetooth

คุณสามารถคลิกเมาส์ Bluetooth ที่จับคู่อยู่ หรือกดปุ่มบนคีย์บอร์ด Bluetooth ที่จับคู่อยู่เพื่อปลุกเครื่อง Mac  คุณอาจต้องกด Spacebar บนคีย์บอร์ด

หากการคลิกเมาส์หรือการกดปุ่มไม่ช่วยปลุกเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องอนุญาตให้อุปกรณ์ไร้สายเรียกปลุกเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกบลูทูธ
 2. คลิกขั้นสูง
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก "อนุญาตอุปกรณ์บลูทูธ" เพื่อปลุกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
  เรียกการทำงานของอุปกรณ์

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth หลายเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง

ข้อกำหนดเฉพาะอย่างเป็นทางการของ Bluetooth ระบุว่า Mac สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth พร้อมกันได้สูงสุดเจ็ดเครื่อง

แต่ข้อจำกัดในทางปฏิบัติจะอยู่ที่สามถึงสี่เครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ อุปกรณ์บางอย่างต้องใช้ข้อมูล Bluetooth มาก จึงมีความต้องการมากกว่าอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ อุปกรณ์ที่ใช้ข้อมูลจำนวนมากอาจลดจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน

หากอุปกรณ์ Bluetooth ไม่ปรากฏในการตั้งค่าบลูทูธ หรือหากเชื่อมต่อช้าหรือทำงานอย่างไม่น่าเชื่อถือ ให้ลองปิดอุปกรณ์ที่คุณไม่ได้ใช้ หรือยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์เหล่านั้นกับ Mac

แก้ไขการรบกวนจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ

Bluetooth จะใช้แถบคลื่นความถี่ ISM 2.4 GHz ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ไร้สาย เครือข่ายไร้สาย กล้องดูแลเด็ก และเตาไมโครเวฟ หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณสงสัยว่าอาจสืบเนื่องมาจากความคับคั่งของคลื่นความถี่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ AirPort และ Bluetooth: แหล่งที่อาจรบกวนสัญญาณไร้สาย

กดปุ่มเริ่มต้นระบบบนคีย์บอร์ด Bluetooth

คุณสามารถกดปุ่มได้ทันทีหลังจากเริ่มต้นระบบ เพื่อให้ Mac ทำหน้าที่ต่างๆ อย่างเช่น การเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบ การใช้พาร์ติชั่นการกู้คืน หรือการรีเซ็ต NVRAM

ดูเพิ่มเติมที่ การกดปุ่มร่วมกันในการเริ่มต้นระบบสำหรับ Mac

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: