MacBook Pro: วิธีการถอดหรือติดตั้งหน่วยความจำ

เรียนรู้วิธีการถอดหรือติดตั้งหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค MacBook Pro

หากต้องการระบุรุ่น MacBook Pro ของคุณ โปรดใช้ข้อมูลใน วิธีการระบุรุ่น MacBook Pro

เมื่อแน่ใจแล้วว่าคุณมีรุ่นใด ให้ค้นหาในรายการด้านล่างเพื่อไปยังคำแนะนำสำหรับรุ่นนั้น หมายเหตุ: โน้ตบุ๊ค Apple ที่ไม่ได้แสดงรายการในตารางนี้มีหน่วยความจำที่ไม่สามารถถอดได้

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำที่ระบุด้านล่างสำหรับ MacBook Pro (13 นิ้ว) รุ่นต่อไปนี้

 • MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ต้นปี 2011)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2010)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2009)

ข้อมูลจำเพาะของหน่วยความจำ

โปรดใช้ตารางด้านล่างเพื่อยืนยันว่าหน่วยความจำที่คุณกำลังติดตั้งเข้ากันได้กับ MacBook Pro ของคุณ  

 

MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2012)
จำนวนช่องเสียบหน่วยความจำ 2
หน่วยความจำหลัก 4 GB
หน่วยความจำสูงสุด 8 GB
ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำ - รูปแบบ Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module (DDR3)
- 67.6 มม. x 30 มม. (1.18 นิ้ว)
- 2 GB หรือ 4 GB
- 204 พิน
- RAM ชนิด PC3-12800 DDR3 1600 MHz
หมายเหตุเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใส่ช่องเสียบหน่วยความจำทั้งสองช่อง โดยติดตั้งโมดูลหน่วยความจำที่เท่ากันในแต่ละช่อง
 

 

MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2011) และ MacBook Pro (13 นิ้ว ต้นปี 2011)
จำนวนช่องเสียบหน่วยความจำ 2
หน่วยความจำหลัก 4 GB
หน่วยความจำสูงสุด 8 GB
ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำ - รูปแบบ Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module (DDR3)
- 67.6 มม. x 30 มม. (1.18 นิ้ว)
- 2 GB หรือ 4 GB
- 204 พิน
- RAM ชนิด PC3-10600 DDR3 1333 MHz
หมายเหตุเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใส่ช่องเสียบหน่วยความจำทั้งสองช่อง โดยติดตั้งโมดูลหน่วยความจำที่เท่ากันในแต่ละช่อง

 

MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2010) และ MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2009)
จำนวนช่องเสียบหน่วยความจำ 2
หน่วยความจำหลัก 4 GB
หน่วยความจำสูงสุด 8 GB
ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำ - รูปแบบ Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module (DDR3)
-30 มม. (1.18 นิ้ว)
- 2 GB หรือ 4 GB
- 204 พิน
- RAM ชนิด PC3-8500 DDR3 1066 MHz
หมายเหตุเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใส่ช่องเสียบหน่วยความจำทั้งสองช่อง โดยติดตั้งโมดูลหน่วยความจำที่เท่ากันในแต่ละช่อง
 

การถอดหรือการติดตั้งหน่วยความจำ

คำเตือน: ส่วนประกอบภายในของ MacBook Pro ของคุณอาจร้อน หากคุณใช้ MacBook Pro อยู่ ควรรอสักสิบนาทีหลังจากที่ปิดเครื่องแล้ว เพื่อปล่อยให้ส่วนประกอบภายในเย็นลงก่อนที่จะดำเนินการต่อ

ขั้นที่ 1: ถอดฝาครอบส่วนล่างออก

 1. ปิด MacBook Pro ของคุณ ถอดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ สายอีเธอร์เน็ต สาย USB ล็อคระบบความปลอดภัย และสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ MacBook Pro ออก เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์เสียหาย
 2. คว่ำเครื่อง MacBook Pro ของคุณลง และถอดสกรูสิบ (10) ตัวที่ยึดฝาครอบส่วนล่างออก เนื่องจากสกรูมีความยาวแตกต่างกัน จึงควรจดบันทึกความยาวและตำแหน่งของสกรู เพื่อให้คุณสามารถใส่คืนได้อย่างถูกต้อง เก็บสกรูไว้ในที่ปลอดภัย ยกฝาครอบออก และวางไว้ข้างๆ

 3. แตะที่พื้นผิวโลหะภายในคอมพิวเตอร์เพื่อปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตออกจากตัวคุณ

ขั้นที่ 2: ถอดหน่วยความจำที่มีอยู่ (ถ้ามี)

 1. ผลักคานงัดที่อยู่ด้านข้างของโมดูลหน่วยความจำในทิศทางออกไปด้านนอก เพื่อคลายโมดูลออกจากช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ หน่วยความจำจะดีดตัวขึ้นในลักษณะทำมุม ก่อนถอดออก ควรตรวจสอบดูว่าคุณเห็นเครื่องหมายรูปครึ่งวงกลม หากไม่พบ ให้ลองดันคานงัดออกไปด้านนอกอีกครั้ง
 2. จับยึดโมดูลหน่วยความจำไว้ตามเครื่องหมาย แล้วถอดออกจากช่องเสียบ
 3. ถอดโมดูลหน่วยความจำอีกหนึ่งโมดูลออก
  ข้อสำคัญ: จับที่ขอบโมดูลหน่วยความจำ และอย่าให้สัมผัสถูกขั้วต่อสีทอง

ขั้นที่ 3: ติดตั้งหน่วยความจำ

 1. วางแนวเครื่องหมายบนขอบสีทองของโมดูลให้ตรงกับเครื่องหมายในช่องเสียบหน่วยความจำที่อยู่ด้านล่าง
 2. เอียงการ์ดและดันหน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบ
 3. ใช้สองนิ้วกดโมดูลหน่วยความจำลงไป โดยใช้แรงกดที่มั่นคงเท่าๆ กัน จะมีเสียงคลิกเมื่อคุณใส่หน่วยความจำถูกต้อง
 4. ดำเนินการซ้ำตามขั้นตอนนี้ เพื่อติดตั้งโมดูลหน่วยความจำเพิ่มเติมลงในช่องเสียบด้านบน กดบนโมดูลเพื่อให้แน่ใจว่าได้ระดับแล้ว  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งหน่วยความจำตามภาพประกอบนี้ โดยเสียบส่วนหน้าสัมผัสสีทองเข้าไปในขั้วต่อจนเกือบสุด

ขั้นที่ 4: ใส่ฝาครอบส่วนล่างคืนกลับเข้าที่

ใส่ฝาครอบส่วนล่างคืนกลับเข้าที่ ใส่สกรูสิบตัวที่คุณได้ถอดออกก่อนหน้านี้คืนกลับเข้าที่ และขันให้แน่น ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ใส่สกรูที่มีความยาวไม่เท่ากันลงในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

กลับไปยังด้านบน

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำที่ระบุด้านล่างสำหรับ MacBook Pro 15 นิ้ว รุ่นต่อไปนี้

 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2011)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2010)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ความเร็ว 2.53GHz กลางปี 2009)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2009)

ข้อมูลจำเพาะของหน่วยความจำ

โปรดใช้ตารางด้านล่างเพื่อตรวจสอบยืนยันว่า หน่วยความจำที่กำลังจะติดตั้งนั้นเข้ากันได้กับ MacBook Pro ของคุณ 

MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2012)
จำนวนช่องเสียบหน่วยความจำ 2
หน่วยความจำหลัก 4 GB
หน่วยความจำสูงสุด 8 GB
ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำ - รูปแบบ Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module (DDR3)
- 30 มม. (1.18 นิ้ว)
- 2 GB หรือ 4 GB
- 204 พิน
- RAM ชนิด PC3-12800 DDR3 1600 MHz
หมายเหตุเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใส่ช่องเสียบหน่วยความจำทั้งสองช่อง โดยติดตั้งโมดูลหน่วยความจำที่เท่ากันในแต่ละช่อง

 

MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2011) และ MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2011)
จำนวนช่องเสียบหน่วยความจำ 2
หน่วยความจำหลัก 4 GB
หน่วยความจำสูงสุด 8 GB
ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำ - รูปแบบ Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module (DDR3)
- 30 มม. (1.18 นิ้ว)
- 2 GB หรือ 4 GB
- 204 พิน
- RAM ชนิด PC3-10600 DDR3 1333 MHz
หมายเหตุเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใส่ช่องเสียบหน่วยความจำทั้งสองช่อง โดยติดตั้งโมดูลหน่วยความจำที่เท่ากันในแต่ละช่อง

 

MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2010) MacBook Pro (15 นิ้ว ความเร็ว 2.53GHz กลางปี 2009) MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2009)
จำนวนช่องเสียบหน่วยความจำ 2
หน่วยความจำหลัก 4 GB
หน่วยความจำสูงสุด 8 GB
ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำ - รูปแบบ Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module (DDR3)
- 30 มม. (1.18 นิ้ว)
- 2 GB หรือ 4 GB
- 204 พิน
- RAM ชนิด PC3-8500 DDR3 1066 MHz
หมายเหตุเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใส่ช่องเสียบหน่วยความจำทั้งสองช่อง โดยติดตั้งโมดูลหน่วยความจำที่เท่ากันในแต่ละช่อง

การถอดหรือการติดตั้งหน่วยความจำ

คำเตือน: ส่วนประกอบภายในของ MacBook Pro ของคุณอาจร้อน หากคุณใช้ MacBook Pro อยู่ ควรรอสักสิบนาทีหลังจากที่ปิดเครื่องแล้ว เพื่อปล่อยให้ส่วนประกอบภายในเย็นลงก่อนที่จะดำเนินการต่อ

ขั้นที่ 1: ถอดฝาครอบส่วนล่างออก

 1. ปิด MacBook Pro ของคุณ ถอดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ สายอีเธอร์เน็ต สาย USB ล็อคระบบความปลอดภัย และสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ MacBook Pro ออก เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์เสียหาย
 2. คว่ำเครื่อง MacBook Pro ของคุณลง และถอดสกรูสิบ (10) ตัวที่ยึดฝาครอบส่วนล่างออก เนื่องจากสกรูมีความยาวแตกต่างกัน จึงควรจดบันทึกความยาวและตำแหน่งของสกรู เพื่อให้คุณสามารถใส่คืนได้อย่างถูกต้อง เก็บสกรูไว้ในที่ปลอดภัย ยกฝาครอบออก และวางไว้ข้างๆ

 3. แตะที่พื้นผิวโลหะภายในคอมพิวเตอร์เพื่อปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตออกจากตัวคุณ


ขั้นที่ 2: ถอดหน่วยความจำที่มีอยู่ (ถ้ามี)

 1. ผลักคานงัดที่อยู่ด้านข้างของโมดูลหน่วยความจำในทิศทางออกไปด้านนอก เพื่อคลายโมดูลออกจากช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ หน่วยความจำจะดีดตัวขึ้นในลักษณะทำมุม ก่อนถอดออก ควรตรวจสอบดูว่าคุณเห็นเครื่องหมายรูปครึ่งวงกลม หากไม่พบ ให้ลองดันคานงัดออกไปด้านนอกอีกครั้ง
 2. จับยึดโมดูลหน่วยความจำไว้ตามเครื่องหมาย แล้วถอดออกจากช่องเสียบ
 3. ถอดโมดูลหน่วยความจำอีกหนึ่งโมดูลออก

  ข้อสำคัญ: จับที่ขอบโมดูลหน่วยความจำ และอย่าให้สัมผัสถูกขั้วต่อสีทอง

ขั้นที่ 3: ติดตั้งหน่วยความจำ

 1. วางแนวเครื่องหมายบนขอบสีทองของโมดูลให้ตรงกับเครื่องหมายในช่องเสียบหน่วยความจำที่อยู่ด้านล่าง
 2. เอียงการ์ดและดันหน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบ
 3. ใช้สองนิ้วกดโมดูลหน่วยความจำลงไป โดยใช้แรงกดที่มั่นคงเท่าๆ กัน จะมีเสียงคลิกเมื่อคุณใส่หน่วยความจำถูกต้อง
 4. ดำเนินการซ้ำตามขั้นตอนนี้ เพื่อติดตั้งโมดูลหน่วยความจำเพิ่มเติมลงในช่องเสียบด้านบน กดบนโมดูลเพื่อให้แน่ใจว่าได้ระดับแล้ว

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งหน่วยความจำตามภาพประกอบนี้ โดยเสียบส่วนหน้าสัมผัสสีทองเข้าไปในขั้วต่อจนเกือบสุด

ขั้นที่ 4: ใส่ฝาครอบส่วนล่างคืนกลับเข้าที่

ใส่สกรูสิบตัวที่คุณได้ถอดออกก่อนหน้านี้คืนกลับเข้าที่ และขันให้แน่น ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ใส่สกรูที่มีความยาวไม่เท่ากันลงในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

กลับไปยังด้านบน

รุ่นที่ใช้ได้

คำแนะนำที่ระบุด้านล่างสำหรับ MacBook Pro 15 นิ้ว รุ่นต่อไปนี้

 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2008)

ข้อมูลจำเพาะของหน่วยความจำ

โปรดใช้ตารางด้านล่างเพื่อตรวจสอบดูว่า หน่วยความจำที่กำลังจะติดตั้งเข้ากันได้กับ MacBook Pro ของคุณ 

MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2008)
จำนวนช่องเสียบหน่วยความจำ 2
หน่วยความจำหลัก 2GB
หน่วยความจำสูงสุด 4 GB
ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำ - รูปแบบ Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module (DDR3)
- 30 มม. (1.18 นิ้ว)
- 1 GB หรือ 2 GB
- 204 พิน
- RAM ชนิด PC3-8500 DDR3 1066 MHz
หมายเหตุเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใส่ทั้งสองช่องเสียบหน่วยความจำ และติดตั้งโมดูลหน่วยความจำที่เหมือนกันในแต่ละช่อง

การถอดหรือการติดตั้งหน่วยความจำ

คำเตือน: ส่วนประกอบภายในของ MacBook Pro ของคุณอาจร้อน หากคุณใช้ MacBook Pro อยู่ ควรรอสักสิบนาทีหลังจากที่ปิดเครื่องแล้ว เพื่อปล่อยให้ส่วนประกอบภายในเย็นลงก่อนที่จะดำเนินการต่อ

ขั้นที่ 1: ถอดฝาปิดออก

 1. ปิด MacBook Pro ของคุณ ถอดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ สายอีเธอร์เน็ต ล็อคระบบความปลอดภัย และสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ MacBook Pro ออก เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์เสียหาย
 2. คว่ำเครื่อง MacBook Pro ของคุณลง และมองหาสลัก กดลงไปเพื่อคลายสลัก และถอดฝาปิดที่ครอบแบตเตอรี่และฮาร์ดไดรฟ์ออก
 3. สลักจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คลายในตำแหน่งเปิด เพื่อถอดฝาปิดออก

ขั้นที่ 2: ถอดแบตเตอรี่ออก

ในขณะที่สลักยังอยู่ในตำแหน่งเปิด ให้ค่อยๆ ดึงแถบขึ้นเพื่อถอดแบตเตอรี่ออก

ขั้นที่ 3: ถอดฝาครอบส่วนล่างออก

 1. ถอดสกรูแปดตัวที่ยึดฝาครอบส่วนล่างของ MacBook Pro ออก แล้วถอดฝาครอบส่วนล่างออก
  ข้อสำคัญ: เนื่องจากสกรูมีความยาวแตกต่างกัน จึงควรจดบันทึกความยาวและตำแหน่งของสกรู เพื่อให้คุณสามารถใส่คืนได้อย่างถูกต้อง เก็บสกรูไว้ในที่ปลอดภัย

 2. แตะที่พื้นผิวโลหะภายในคอมพิวเตอร์เพื่อปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตออกจากตัวคุณ

ขั้นที่ 4: ถอดหน่วยความจำที่มีอยู่ (ถ้ามี)

 1. ผลักคานดีดที่อยู่ด้านข้างของโมดูลหน่วยความจำออก เพื่อคลายโมดูลออกจากช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ หน่วยความจำจะดีดตัวขึ้นในลักษณะทำมุม ก่อนถอดออก ควรตรวจสอบดูว่าคุณเห็นเครื่องหมายรูปครึ่งวงกลม หากไม่พบ ให้ลองกดคานดีดอีกครั้ง
 2. จับยึดโมดูลหน่วยความจำไว้ตามเครื่องหมาย แล้วถอดออกจากช่องเสียบ
 3. ถอดโมดูลหน่วยความจำอีกหนึ่งโมดูลออก
  ข้อสำคัญ: จับที่ขอบโมดูลหน่วยความจำ และอย่าให้สัมผัสถูกขั้วต่อสีทอง

ขั้นที่ 5: ติดตั้งหน่วยความจำ

 1. วางแนวเครื่องหมายบนขอบสีทองของโมดูลให้ตรงกับเครื่องหมายในช่องเสียบหน่วยความจำที่อยู่ด้านล่าง
 2. เอียงการ์ดและดันหน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบ
 3. ใช้สองนิ้วกดโมดูลหน่วยความจำลงไป โดยใช้แรงกดที่มั่นคงเท่าๆ กัน จะมีเสียงคลิกเมื่อคุณใส่หน่วยความจำถูกต้อง
 4. ทำซ้ำหากจำเป็น เพื่อติดตั้งโมดูลหน่วยความจำเพิ่มเติมลงในช่องเสียบด้านบน กดบนโมดูลเพื่อให้แน่ใจว่าได้ระดับแล้ว
  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งหน่วยความจำตามภาพประกอบด้านล่างนี้ โดยเสียบส่วนหน้าสัมผัสสีทองเข้าไปในขั้วต่อจนเกือบสุด

ขั้นที่ 6: ใส่ฝาครอบส่วนล่างคืนกลับเข้าที่

ใส่ฝาครอบส่วนล่างคืนกลับเข้าที่ ใส่สกรูแปดตัวคืนกลับเข้าที่ และขันให้แน่น

ขั้นที่ 7: ใส่แบตเตอรี่คืนกลับเข้าที่

หากต้องการใส่แบตเตอรี่คืนกลับเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักอยู่ในตำแหน่งเปิด จับยึดแบตเตอรี่ที่ส่วนมุม และเลื่อนส่วนขอบที่ยื่นออกมาของแบตเตอรี่ไปไว้ที่ด้านล่างของตัวยึดบนขอบด้านนอกของช่องใส่แบตเตอรี่ กดแบตเตอรี่ลงไปเบาๆ

ขั้นที่ 8: ใส่ฝาปิดคืนกลับเข้าที่

ในขณะที่สลักอยู่ในตำแหน่งเปิด ให้ใส่ฝาปิดคืนกลับเข้าที่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าฝาปิดอยู่ในแนวระดับเดียวกับฝาครอบส่วนล่างของ MacBook Pro ของคุณ และกดสลักให้เข้าไปในตำแหน่งปิด

กลับไปยังด้านบน

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำที่ระบุด้านล่างสำหรับ MacBook Pro 17 นิ้ว รุ่นต่อไปนี้

 • MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2011)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2010)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2009)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2009)

ข้อมูลจำเพาะของหน่วยความจำ

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อตรวจสอบยืนยันว่า หน่วยความจำที่กำลังจะติดตั้งนั้นเข้ากันได้กับ MacBook Pro ของคุณ

MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2011) และ MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2011)
จำนวนช่องเสียบหน่วยความจำ 2
หน่วยความจำหลัก 4 GB
หน่วยความจำสูงสุด 8 GB
ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำ - รูปแบบ Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module (DDR3)
- 67.6 มม. x 30 มม. (1.18 นิ้ว)
- 2 GB หรือ 4 GB
- 204 พิน
- RAM ชนิด PC3-10600 DDR3 1333 MHz
หมายเหตุเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มโมดูลหน่วยความจำ 4 GB ได้สองโมดูล เพื่อให้มีหน่วยความจำสูงสุด 8 GB เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใส่ทั้งสองช่องเสียบหน่วยความจำ และติดตั้งโมดูลหน่วยความจำที่เหมือนกันในแต่ละช่อง

 

MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2010) MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2009) และ MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2009)
จำนวนช่องเสียบหน่วยความจำ 2
หน่วยความจำหลัก 4 GB
หน่วยความจำสูงสุด 8 GB
ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำ - รูปแบบ Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module (DDR3)
- 30 มม. (1.18 นิ้ว)
- 2 GB หรือ 4 GB
- 204 พิน
- RAM ชนิด PC3-8500 DDR3 1066 MHz
หมายเหตุเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มโมดูลหน่วยความจำ 4 GB ได้สองโมดูล เพื่อให้มีหน่วยความจำสูงสุด 8 GB เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใส่ทั้งสองช่องเสียบหน่วยความจำ และติดตั้งโมดูลหน่วยความจำที่เหมือนกันในแต่ละช่อง

การถอดหรือการติดตั้งหน่วยความจำ

คำเตือน: ส่วนประกอบภายในของ MacBook Pro ของคุณอาจร้อน หากคุณใช้ MacBook Pro อยู่ ควรรอสักสิบนาทีหลังจากที่ปิดเครื่องแล้ว เพื่อปล่อยให้ส่วนประกอบภายในเย็นลงก่อนที่จะดำเนินการต่อ

ขั้นที่ 1: ถอดฝาครอบส่วนล่างออก

 1. ปิด MacBook Pro ของคุณ ถอดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ สายอีเธอร์เน็ต สาย USB ล็อคระบบความปลอดภัย และสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ MacBook Pro ออก เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์เสียหาย
 2. คว่ำเครื่อง MacBook Pro ของคุณลง และถอดสกรูสิบ (10) ตัวที่ยึดฝาครอบส่วนล่างออก เนื่องจากสกรูมีความยาวแตกต่างกัน จึงควรจดบันทึกความยาวและตำแหน่งของสกรู เพื่อให้คุณสามารถใส่คืนได้อย่างถูกต้อง เก็บสกรูไว้ในที่ปลอดภัย ยกฝาครอบออก และวางไว้ข้างๆ

 3. แตะที่พื้นผิวโลหะภายในคอมพิวเตอร์เพื่อปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตออกจากตัวคุณ

ขั้นที่ 2: ถอดหน่วยความจำที่มีอยู่ (ถ้ามี)

 1. ผลักคานงัดที่อยู่ด้านข้างของโมดูลหน่วยความจำในทิศทางออกไปด้านนอก เพื่อคลายโมดูลออกจากช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ หน่วยความจำจะดีดตัวขึ้นในลักษณะทำมุม ก่อนถอดออก ควรตรวจสอบดูว่าคุณเห็นเครื่องหมายรูปครึ่งวงกลม หากไม่พบเครื่องหมาย ให้ลองดันคานงัดออกไปด้านนอกอีกครั้ง
 2. จับยึดโมดูลหน่วยความจำไว้ตามเครื่องหมาย แล้วถอดออกจากช่องเสียบ
 3. ถอดโมดูลหน่วยความจำอีกหนึ่งโมดูลออก
  ข้อสำคัญ: จับที่ขอบโมดูลหน่วยความจำ และอย่าให้สัมผัสถูกขั้วต่อสีทอง

ขั้นที่ 3: ติดตั้งหน่วยความจำ

 1. วางแนวเครื่องหมายบนขอบสีทองของโมดูลให้ตรงกับเครื่องหมายในช่องเสียบหน่วยความจำที่อยู่ด้านล่าง
 2. เอียงการ์ดและดันหน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบ
 3. ใช้สองนิ้วกดโมดูลหน่วยความจำลงไป โดยใช้แรงกดที่มั่นคงเท่าๆ กัน จะมีเสียงคลิกเมื่อคุณใส่หน่วยความจำถูกต้อง
 4. ดำเนินการซ้ำตามขั้นตอนนี้ เพื่อติดตั้งโมดูลหน่วยความจำเพิ่มเติมลงในช่องเสียบด้านบน กดบนโมดูลเพื่อให้แน่ใจว่าได้ระดับแล้ว
  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งหน่วยความจำตามภาพประกอบด้านล่างนี้ โดยเสียบส่วนหน้าสัมผัสสีทองเข้าไปในขั้วต่อจนเกือบสุด

ขั้นที่ 4: ใส่ฝาครอบส่วนล่างคืนกลับเข้าที่

ใส่ฝาครอบส่วนล่างคืนกลับเข้าที่ ใส่สกรูสิบตัวที่คุณได้ถอดออกก่อนหน้านี้คืนกลับเข้าที่ และขันให้แน่น ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ใส่สกรูที่มีความยาวไม่เท่ากันลงในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

กลับไปยังด้านบน

 

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำที่ระบุด้านล่างสำหรับ MacBook Pro 15 นิ้ว และ 17 นิ้ว รุ่นต่อไปนี้

 • MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2008) และรุ่นก่อนหน้า
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2008) และรุ่นก่อนหน้า

ข้อมูลจำเพาะของหน่วยความจำ

โปรดใช้ตารางด้านล่างเพื่อตรวจสอบยืนยันว่า หน่วยความจำที่กำลังจะติดตั้งนั้นเข้ากันได้กับ MacBook Pro ของคุณ

MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2008) และรุ่นก่อนหน้า และ MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2008) และรุ่นก่อนหน้า
จำนวนช่องเสียบหน่วยความจำ 2
หน่วยความจำหลัก 512 MB (กำหนดค่าตามสั่ง)
หน่วยความจำสูงสุด ดูที่ตารางด้านล่าง
ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำ - รูปแบบ Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module (DDR3)
- 30 มม. (1.18 นิ้ว)
- 200 พิน
- RAM ชนิด PC2-5300 DDR2 667 MHz


ดูจำนวนหน่วยความจำสูงสุดที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คหล่านี้จะสามารถรองรับได้จากตารางด้านล่างนี้

2 GB MacBook Pro, MacBook Pro (17 นิ้ว) MacBook Pro (15 นิ้ว มันเงา)
3 GB MacBook Pro (15 นิ้ว และ 17 นิ้ว Core 2 Duo)
หมายเหตุ: รุ่นเหล่านี้จะรองรับหน่วยความจำรวมทั้งหมด 3 GB เท่านั้น หากคุณต้องการเพิ่ม SDRAM ให้ได้สูงสุดในคอมพิวเตอร์ของคุณ ควรติดตั้ง SO-DIMM 2 GB ในหนึ่งช่องเสียบและ SO-DIMM 1 GB ในอีกหนึ่งช่องเสียบ
4 GB MacBook Pro (15 นิ้ว ความเร็ว 2.4/2.2 GHz) MacBook Pro (17 นิ้ว ความเร็ว 2.4 GHz) MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2008) MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2008)

การถอดหรือการติดตั้งหน่วยความจำ

คุณจำเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม แล้วจึงใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่หลังจากที่ติดตั้งหน่วยความจำแล้ว ขั้นตอนต่อไปนี้ประกอบด้วยคำแนะนำที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับกระบวนการทั้งสองส่วน

คำเตือน:ส่วนประกอบภายในของ MacBook Pro ของคุณอาจร้อน หากคุณใช้ MacBook Pro อยู่ ควรรอสักสิบนาทีหลังจากที่ปิดเครื่องแล้ว เพื่อปล่อยให้ส่วนประกอบภายในเย็นลงก่อนที่จะดำเนินการต่อ

ขั้นที่ 1: ถอดแบตเตอรี่ออก

 1. ปิด MacBook Pro ของคุณ ถอดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ สายอีเธอร์เน็ต และสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ MacBook Pro ออก เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์เสียหาย
 2. คว่ำเครื่องลง
 3. มองหาสลักปลดล็อคแบตเตอรี่ที่ด้านข้างแต่ละด้านของแบตเตอรี่
 4. เลื่อนสลักทั้งสองขึ้น แบตเตอรี่จะดีดตัวออกมาเบาๆ
 5. ยกแบตเตอรี่ออก

ขั้นที่ 2: ถอดฝาปิดหน่วยความจำ

 1. ใช้ไขควงเบอร์ 00 ของ Phillips คลายสกรูของฝาปิดหน่วยความจำ และถอดออกจากช่องใส่แบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจมีสกรูสามหรือสี่ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น MacBook Pro ของคุณ


 2. แตะที่พื้นผิวโลหะภายในคอมพิวเตอร์เพื่อปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตออกจากตัวคุณ


ขั้นที่ 3: ถอดหน่วยความจำที่มีอยู่ (ถ้ามี)

หากจำเป็นต้องถอดการ์ดหน่วยความจำออก เช่น หากคุณจะเปลี่ยน หรือจำเป็นต้องข้ามผ่านหน่วยความจำในช่องเสียบด้านบนเพื่อเข้าถึงช่องเสียบด้านล่าง คุณสามารถถอดการ์ดออกได้โดยแยกแถบที่อยู่บนแต่ละด้านของการ์ดให้ออกห่างจากเครื่องหมายในการ์ดหน่วยความจำ การ์ดควรที่จะดีดตัวขึ้นมาเบาๆ ยกการ์ดหน่วยความจำขึ้นในลักษณะทำมุม 25 องศา แล้วจึงค่อยๆ เลื่อนการ์ดออกจากช่องเสียบหน่วยความจำ
ข้อสำคัญ: จับที่ขอบโมดูลหน่วยความจำ และอย่าให้สัมผัสถูกขั้วต่อสีทอง

ขั้นที่ 4: ติดตั้งหน่วยความจำ

 1. ใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่โดยทำมุม 25 องศา วางแนวเครื่องหมายในการ์ดโดยให้ตรงกับแถบเล็กๆ ในช่องเสียบหน่วยความจำ และเลื่อนการ์ดเข้าไปในช่องเสียบจนเกือบจะมองไม่เห็นขอบสีทอง กดการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบหน่วยความจำให้แน่น คุณอาจรู้สึกว่ามีแรงต้าน
 2. ค่อยๆ แยกแถบเล็กๆ ในช่องเสียบหน่วยความจำให้ออกห่างจากเครื่องหมาย และดันการ์ดหน่วยความจำลงไปจนกระทั่งแถบทั้งสองบนข้างใดข้างหนึ่งของการ์ดล็อคเข้าไปในตำแหน่ง
 3. ใส่หน่วยความจำเพิ่มเติมลงในช่องเสียบที่สอง
  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งหน่วยความจำตามภาพประกอบด้านล่างนี้ โดยเสียบส่วนหน้าสัมผัสสีทองเข้าไปในขั้วต่อจนเกือบสุด

ขั้นที่ 5: ใส่ฝาปิดหน่วยความจำคืนกลับเข้าที่

ใส่ฝาปิดหน่วยความจำคืนกลับเข้าที่ และควรตรวจดูให้แน่ใจว่าฝาปิดอยู่ในลักษณะแนวราบก่อนที่จะไขสกรูกลับเข้าที่

ขั้นที่ 6: ใส่แบตเตอรี่

 1. วางขอบด้านล่างของแบตเตอรี่ไว้ในช่องใส่แบตเตอรี่ในลักษณะทำมุม ดังแสดงที่ด้านล่าง
 2. ค่อยๆ กดขอบด้านบนของแบตเตอรี่ลงจนกระทั่งสลักแบตเตอรี่ล็อคเข้าที่


กลับไปยังด้านบน

เรียนรู้เพิ่มเติม

การตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณรู้จักหน่วยความจำใหม่

หลังจากติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติมแล้ว คุณควรยืนยันให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์รู้จักหน่วยความจำใหม่ วิธีการตรวจสอบหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ให้ทำดังนี้

 1. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เมื่อคุณเห็นเดสก์ท็อป Mac OS X ให้เลือกเมนู Apple () จากแถบเมนูด้านซ้ายบน แล้วเลือก เกี่ยวกับ Mac นี้

หน่วยความจำรวมทั้งหมด หมายถึง จำนวนหน่วยความจำที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่แรก บวกกับหน่วยความจำใหม่ที่คุณเพิ่มเข้าไป หรือในกรณีที่หน่วยความจำทั้งหมดถูกเปลี่ยนแทน จำนวนรวมใหม่ก็คือจำนวนของหน่วยความจำนั้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหน่วยความจำที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิด ตัวสร้างโปรไฟล์ระบบ โดยเลือก Apple () แล้วเลือก เกี่ยวกับ Mac นี้ แล้วคลิก ข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นคลิก หน่วยความจำ จากส่วนฮาร์ดแวร์ที่แสดงอยู่ในตัวสร้างโปรไฟล์ระบบ

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รู้จักหน่วยความจำหรือไม่เริ่มต้นระบบอย่างถูกต้อง ควรตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่คุณติดตั้งนั้นเข้ากันได้กับ MacBook Pro ของคุณ และมีการติดตั้งอย่างถูกต้องโดยการใส่หน่วยความจำกลับเข้าไปใหม่

วันที่เผยแพร่: