เกี่ยวกับคุณสมบัติซื้ออัลบั้มของฉันที่เหลือทั้งหมด ซื้อภาคของฉันที่เหลือทั้งหมด และซื้อชุดรวมของฉันที่เหลือทั้งหมด

หากคุณซื้อส่วนหนึ่งของอัลบั้ม ซีซั่น หรือชุดรวมแอพไว้แล้ว คุณอาจสามารถซื้อเพลง ตอน หรือแอพที่เหลือได้โดยไม่ต้องจ่ายในราคาเต็ม

ผู้ให้บริการคอนเทนต์บางรายมีอัลบั้มเพลง ซีซั่นรายการทีวี หรือชุดรวมแอพบางชุดในรูปแบบแพ็คเกจในราคาที่มีส่วนลด หากคุณซื้อเพลง ตอน หรือแอพเดียว แล้วจากนั้นตัดสินใจว่าจะซื้อชุดเต็ม คุณอาจได้รับส่วนลดในการซื้อทั้งอัลบั้ม ซีซั่น หรือชุดตราบใดที่ยังเข้าเกณฑ์และมีให้บริการใน iTunes Store, แอพ Apple TV หรือ App Store

ดูวิธีซื้อบัตรผ่านซีซั่นสำหรับรายการทีวี

ภาพยนตร์ชุดไม่เข้าเกณฑ์รับราคาส่วนลด หากคุณมีภาพยนตร์เรื่องที่อยู่ในชุดรวมนั้นอยู่แล้ว ข้อเสนอบริการซื้ออัลบั้มของฉันที่เหลือทั้งหมด ซื้อภาคของฉันที่เหลือทั้งหมด และซื้อชุดรวมของฉันที่เหลือทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. สำหรับเพลง ให้ไปที่แอพ iTunes Store สำหรับรายการทีวี ให้ไปที่แอพ Apple TV สำหรับแอพ ให้ไปที่แอพ App Store
 2. ค้นหาอัลบั้ม ซีซั่น หรือชุดรวมที่คุณต้องการซื้อส่วนที่เหลือทั้งหมด คุณจะเห็นว่ามีการปรับราคาที่แสดงอยู่บนปุ่มซื้อตามสิ่งที่คุณเคยซื้อไปแล้ว
 3. คลิกซื้อ

บน Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes
 2. ไปที่ iTunes Store
 3. เลือกแอพเพลงหรือรายการทีวีจากมุมซ้ายบน โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการซื้อส่วนที่เหลือทั้งหมด
 4. ใต้ลิงก์ด่วนที่ด้านขวาของหน้าต่าง ให้คลิกซื้ออัลบั้มของฉันที่เหลือทั้งหมดหรือซื้อภาคของฉันที่เหลือทั้งหมด อัลบั้มหรือซีซั่นรายการทีวีที่เข้าเกณฑ์จะปรากฏขึ้น
 5. เลือกรายการที่คุณต้องการซื้อส่วนที่เหลือทั้งหมด คุณจะเห็นว่ามีการปรับราคาที่แสดงอยู่บนปุ่มซื้อตามสิ่งที่คุณเคยซื้อไปแล้ว
 6. คลิกซื้อ

บน Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่รองรับ

 1. เปิดแอพ Apple TV
 2. ค้นหารายการทีวีที่คุณต้องการซื้อให้ครบซีซั่น
 3. เลือกซีซั่นที่จะซื้อให้ครบ
 4. เลือกซื้อ คุณจะเห็นราคาที่ปรับตามการซื้อครั้งก่อนของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซื้ออัลบั้มของฉันที่เหลือทั้งหมด

สิ่งที่สามารถใช้กับการซื้อเพลงที่เหลือทั้งหมดในอัลบั้มได้มีดังนี้

 • เพลงจาก EP
 • ของแถม เช่น มิวสิควิดีโอ จากอัลบั้มที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
 • เพลงจากเพลงประกอบภาพยนตร์ ในกรณีที่ทุกเพลงจากเพลงประกอบภาพยนตร์นั้นมีจำหน่ายแยก
 • เพลงที่คุณเผลอลบโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถใช้ ซื้อเพลงที่เหลือทั้งหมดในอัลบั้ม เพื่อดาวน์โหลดเพลงที่เหลือในอัลบั้มได้ แต่เพลงเดิมที่เคยซื้อไปแล้วจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ดูวิธีดาวน์โหลดเพลงที่คุณซื้อแล้วอีกครั้ง

สิ่งที่ไม่สามารถใช้กับการซื้อเพลงที่เหลือทั้งหมดในอัลบั้มได้มีดังนี้

 • เพลงจากอัลบั้มที่รวมผลงานทั้งหมดของศิลปิน (เช่น Beethoven: The Complete Symphonies)
 • เพลงที่คุณได้รับเป็นของขวัญ

คุณอาจไม่เห็นอัลบั้มใน "ซื้ออัลบั้มของฉันที่เหลือทั้งหมด" เนื่องจากราคาที่ปรับแล้วสำหรับเพลงที่เหลือนั้นไม่เข้าเกณฑ์ กล่าวคือส่วนที่เหลือมีราคาต่ำกว่าราคาของเพลงหนึ่งเพลง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซื้อภาคของฉันที่เหลือทั้งหมด

สิ่งที่สามารถใช้ได้กับซื้อภาคที่เหลือทั้งหมดมีดังนี้

 • ของแถม เช่น สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อทั้งซีซั่นเท่านั้น
 • ตอนใดตอนหนึ่งจากชุดรวมรายการทีวี เช่น Best of 2014
 • รายการทีวีตอนใดตอนหนึ่งที่คุณเผลอลบโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถใช้ซื้อภาคของฉันที่เหลือทั้งหมดเพื่อดาวน์โหลดส่วนที่เหลือทั้งหมดของซีซั่นได้ แต่ตอนเดิมที่เคยซื้อไปแล้วจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้
 • ตอนใดตอนหนึ่งของรายการทีวีที่เข้าเกณฑ์ในรูปแบบความละเอียดมาตรฐาน (SD) คุณสามารถใช้ซื้อภาคของฉันที่เหลือทั้งหมดเพื่อดาวน์โหลดตอนที่เหลือทั้งหมดในซีซั่นได้ในรูปแบบ SD หรือความละเอียดสูง (HD)
 • รายการทีวีที่เข้าเกณฑ์ ซึ่งสามารถมีทั้งตอนที่เป็น SD และ HD ผสมกันได้ คุณสามารถใช้ซื้อภาคของฉันที่เหลือทั้งหมดเพื่อดาวน์โหลดตอนที่เหลือทั้งหมดในซีซั่นได้ในรูปแบบ SD หรือ HD
 • ตอนใดตอนหนึ่งของรายการทีวีที่เข้าเกณฑ์ ในรูปแบบ HD คุณสามารถใช้ซื้อภาคของฉันที่เหลือทั้งหมดเพื่อดาวน์โหลดตอนที่เหลือทั้งหมดในซีซั่นได้ในรูปแบบ HD

สิ่งที่ไม่สามารถใช้กับการซื้อภาคที่เหลือทั้งหมดมีดังนี้

 • รายการทีวีตอนใดตอนหนึ่งจากซีซั่นที่ไม่มีอยู่ใน iTunes แล้ว
 • รายการทีวีตอนใดตอนหนึ่งที่คุณได้รับเป็นของขวัญ

คุณอาจไม่เห็นซีซั่นรายการทีวีในซื้อภาคของฉันที่เหลือทั้งหมดเนื่องจากราคาที่ปรับแล้วสำหรับตอนที่เหลือไม่เข้าเกณฑ์ กล่าวคือส่วนที่เหลือมีราคาต่ำกว่าราคาของตอนหนึ่งตอน

ดูวิธีต่างๆ ในการซื้อรายการทีวีในแอพ Apple TV และ iTunes Store

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซื้อชุดรวมของฉันที่เหลือทั้งหมด

 • เมื่อคุณซื้อแอพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดรวม คุณจะเห็นแต่ละแอพในรายการประวัติการซื้อ
 • โดยที่แอพฟรีจากชุดรวมนั้นจะไม่นำไปนับรวมเป็นเครดิตสำหรับการซื้อชุดรวมของฉันที่เหลือทั้งหมด
 • แอพที่คุณได้รับเป็นของขวัญจะไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อที่เหลือทั้งหมดในชุดรวม
วันที่เผยแพร่: