แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บน iPhone หรือ iPad ของคุณ

คุณสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในแถบสถานะของ iPhone และ iPad หรือดูในศูนย์ควบคุมได้

    

หากต้องการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในแถบสถานะ ให้ไปที่การตั้งค่า > แบตเตอรี่ แล้วเปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ เมื่อคุณเปิดโหมดพลังงานต่ำ เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะแสดงอยู่ในแถบสถานะตลอดเวลา

หากคุณมี iPhone X คุณสามารถเห็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้จากศูนย์ควบคุมเท่านั้น เพียงแค่ปัดลงจากมุมขวาบนสุดของจอแสดงผลของคุณ เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไม่มีให้ใช้งานบน iPod touch  

ดูวิธีชาร์จแบตเตอรี่บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

วันที่เผยแพร่: