แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในแถบสถานะของ iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือดูข้อมูลดังกล่าวได้ในศูนย์ควบคุม

บน iPhone X และใหม่กว่า คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ในศูนย์ควบคุม เพียงแค่ปัดลงจากมุมขวาบนสุดของจอแสดงผลของคุณ  

บน iPhone SE (รุ่นที่ 2), iPhone 8 หรือรุ่นก่อนหน้า, iPad และ iPod touch (รุ่นที่ 7) คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ในแถบสถานะ ไปที่การตั้งค่า > แบตเตอรี่ แล้วเปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ เมื่อคุณใช้โหมดพลังงานต่ำบน iPhone SE (รุ่นที่ 2) หรือ iPhone 8 หรือรุ่นก่อนหน้า เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะแสดงในแถบสถานะเสมอ 

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

วันที่เผยแพร่: