แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในแถบสถานะของ iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือดูข้อมูลดังกล่าวได้ในศูนย์ควบคุม

บน iPhone X และใหม่กว่า คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ในศูนย์ควบคุม เพียงแค่ปัดลงจากมุมขวาบนสุดของจอแสดงผลของคุณ  

บน iPad, iPod touch (รุ่นที่ 7) และ iPhone 8 และรุ่นก่อนหน้า คุณจะสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ในแถบสถานะ ไปที่การตั้งค่า > แบตเตอรี่ แล้วเปิด "เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่" เมื่อคุณใช้โหมดพลังงานต่ำบน iPhone 8 หรือรุ่นก่อนหน้า เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะแสดงในแถบสถานะเสมอ 

ดูวิธีชาร์จแบตเตอรี่บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

วันที่เผยแพร่: