อนุมัติสิ่งที่เด็กซื้อด้วย "ขออนุญาตซื้อ"

ด้วยคุณสมบัติขออนุญาตซื้อ คุณสามารถให้อิสระเด็กๆ เลือกได้ด้วยตนเองในขณะที่ยังสามารถควบคุมการใช้จ่ายของพวกเขาได้อยู่

iPad แสดงคำขอจากเด็กๆ นั่นคือ Madi และ Marisa ในขณะที่ iPhone และ Apple Watch แสดงสิ่งที่อยู่ในอุปกรณ์ของเด็ก

วิธีการทำงานของขออนุญาตซื้อ

ด้วยขออนุญาตซื้อ เมื่อเด็กๆ ต้องการซื้อหรือดาวน์โหลดรายการใหม่ เด็กจะส่งคำขอไปยังผู้จัดการประจำครอบครัว ผู้จัดการประจำครอบครัวสามารถใช้อุปกรณ์ของตนเองเพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ ตัวอย่างเช่น หากเด็กต้องการซื้อแอพ ผู้อนุมัติของครอบครัวจะสามารถดูแอพและตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือไม่

หากผู้จัดการประจำครอบครัวอนุมัติคำขอและดำเนินการซื้อแล้ว รายการนั้นจะดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของเด็กโดยอัตโนมัติ หากผู้จัดการประจำครอบครัวปฏิเสธคำขอ จะไม่มีการซื้อหรือดาวน์โหลดเกิดขึ้น หากเด็กดาวน์โหลดการซื้อซ้ำ ดาวน์โหลดการซื้อที่แชร์ ติดตั้งรายการอัพเดท หรือใช้รหัสแลกใช้สิทธิ์ ผู้จัดการประจำครอบครัวจะไม่ได้รับคำขอ 


ใครบ้างที่สามารถใช้ขออนุญาตซื้อได้

ครอบครัวสามารถใช้ขออนุญาตซื้อหลังจากตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ผู้จัดการประจำครอบครัวสามารถเปิดคุณสมบัติขออนุญาตซื้อให้สมาชิกในครอบครัวคนใดก็ตามที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณสมบัติจะเปิดตามค่าเริ่มต้นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ระบบจะขอให้คุณตั้งค่าขออนุญาตซื้อเมื่อคุณเชิญใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวของคุณ1

หากสมาชิกครอบครัวอายุครบ 18 ปีและผู้จัดการประจำครอบครัวปิดขออนุญาตซื้อ ผู้จัดการประจำครอบครัวจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีก


วิธีเปิดหรือปิดขออนุญาตซื้อ

หากคุณเป็นผู้จัดการประจำครอบครัว ให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเองเพื่อเปิดหรือปิดขออนุญาตซื้อ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพการตั้งค่า
 2. แตะชื่อของคุณ
 3. แตะการแชร์กันในครอบครัว
 4. แตะขออนุญาตซื้อ
  iPhone ที่แสดงรายการเมนูขออนุญาตซื้อ
 5. แตะชื่อสมาชิกในครอบครัวของคุณ
 6. ใช้แป้นสลับเพื่อเปิดหรือปิดขออนุญาตซื้อ

บน Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์กันในครอบครัว
 2. คลิกครอบครัวในแถบด้านข้าง
 3. คลิกรายละเอียดถัดจากชื่อของบุตรหลานทางด้านขวา 
 4. เลือกขออนุญาตซื้อ

บน Mac ที่ใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. จากนั้นคลิก iCloud
 3. คลิกจัดการครอบครัว แล้วเลือกชื่อสมาชิกในครอบครัวของคุณ
 4. เลือกขออนุญาตซื้อ


วิธีอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ

หากคุณเป็นผู้จัดการประจำครอบครัว ให้ใช้ iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch หรือ Mac เพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ

 1. เปิดการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการที่สมาชิกครอบครัวของคุณต้องการ ไม่พบการแจ้งเตือนของขออนุญาตซื้อใช่ไหม
 2. อนุมัติหรือปฏิเสธการซื้อ
  iPhone ที่แสดงคำขอที่ผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองดูแลสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธได้
 3. หากคุณอนุมัติ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านเพื่อทำการซื้อ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

หลังจากซื้อสินค้าแล้ว สินค้านั้นจะถูกเพิ่มในบัญชีของเด็ก2 หากคุณเปิดการแชร์การซื้อ สินค้านั้นจะแชร์กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มครอบครัวเช่นกัน

หากคุณปฏิเสธคำขอ เด็กจะได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณปฏิเสธคำขอ หากคุณปิดคำขอทิ้งหรือไม่ซื้อสินค้า เด็กจะต้องส่งคำขออีกครั้ง คำขอที่คุณปฏิเสธหรือยกเลิกจะถูกลบออกหลังจาก 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งในการค้นหาคำขอของขออนุญาตซื้อ

หากคุณพลาดการแจ้งเตือนของขออนุญาตซื้อ คุณสามารถค้นหาคำขอได้ในศูนย์การแจ้งเตือนบน iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch หรือ Mac


วิธีการเลือกผู้อนุมัติอื่น

ผู้จัดการประจำครอบครัวสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองดูแลอีกคนในกลุ่มที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในการจัดการคำขอของขออนุญาตซื้อ โดยต้องให้ผู้ใหญ่จัดการสินค้าที่ซื้อแต่ละรายการเพียงคนเดียวเท่านั้น แล้วหลังจากที่จัดการเสร็จแล้ว สินค้าที่ซื้อดังกล่าวจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะชื่อของคุณ
 3. แตะการแชร์กันในครอบครัว จากนั้นแตะชื่อสมาชิกครอบครัวของคุณ
 4. แตะบทบาท
  iPhone ที่แสดงรายการเมนูบทบาท
 5. แตะผู้ปกครอง/ผู้คุ้มครองดูแล

บน Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์กันในครอบครัว
 2. คลิกครอบครัวในแถบด้านข้าง
 3. คลิกรายละเอียดถัดจากชื่อสมาชิกในครอบครัว จากนั้นเลือกผู้ปกครอง/ผู้คุ้มครองดูแล 

บน Mac ที่ใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิก iCloud จากนั้นเลือกสมาชิกในครอบครัวของคุณ
 3. เลือกผู้ปกครอง/ผู้คุ้มครองดูแล


เด็กหรือวัยรุ่นจะส่งคำขอด้วยขออนุญาตซื้อได้อย่างไร

 1. หากต้องการซื้อหรือดาวน์โหลดสินค้า ให้แตะที่ราคาหรือปุ่มรับ หรือหากคุณใช้ Apple Watch ให้กดปุ่มด้านข้างสองครั้ง จากนั้นป้อนรหัสของคุณ
 2. ป้อน Apple ID และรหัสผ่าน หากระบบถาม
 3. แตะขอ หากผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองดูแลของคุณอยู่ใกล้ๆ คุณสามารถแตะ "อนุญาตต่อหน้าผู้ขอ" และพวกเขาจะสามารถอนุมัติการซื้อจากอุปกรณ์ของคุณได้โดยตรง
  iPhone ที่แสดงตัวเลือกขออนุญาตบนอุปกรณ์ของเด็ก
 4. หลังจากที่ผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองดูแลของคุณซื้อสินค้าแล้ว สินค้านั้นจะดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ2


ขออนุญาตซื้อใช้กับแอพหรือคอนเทนต์จากโรงเรียนไม่ได้

หากคุณสร้างบัญชีของเด็กโดยใช้ Apple ID สำหรับนักเรียน เด็กสามารถใช้คุณสมบัติขออนุญาตซื้อสำหรับการซื้อส่วนตัวนอกสถาบันการศึกษาได้ โดยจะไม่ปรับใช้กับแอพหรือคอนเทนต์อื่นใดที่ทางโรงเรียนแจกจ่ายให้

1. อายุจะต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

2. ในเกาหลีใต้ เด็กอาจถูกขอให้ยืนยันอายุของตนหลังจากได้รับการอนุมัติการขออนุญาตซื้อ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันอายุในเกาหลีใต้

วันที่เผยแพร่: