การขอและซื้อสินค้าด้วยคุณสมบัติขออนุญาตซื้อ

ด้วยคุณสมบัติขออนุญาตซื้อ คุณสามารถให้อิสระเด็กๆ เลือกได้ด้วยตนเองในขณะที่ยังสามารถควบคุมการใช้จ่ายของพวกเขาได้อยู่

เมื่อใช้คุณสมบัติขออนุญาตซื้อและการแชร์กันในครอบครัว เมื่อบุตรหลานซื้อสินค้าใหม่หรือดาวน์โหลดแบบฟรี จะมีการส่งคำขอให้กับผู้จัดการประจำครอบครัว ผู้จัดการประจำครอบครัวสามารถตรวจสอบรายการและอนุมัติการซื้อหรือปฏิเสธคำขอได้จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของตนได้เลย เช่น คำขอสำหรับรายการต่างๆ ใน iTunes, Apple Books หรือ App Store, การซื้อภายในแอพ หรือ iCloud storage

หากผู้จัดการประจำครอบครัวอนุมัติการซื้อ คอนเทนต์นั้นจะดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของสมาชิกในครอบครัวโดยอัตโนมัติ หากปฏิเสธ จะไม่มีการซื้อสินค้าหรือดาวน์โหลดเกิดขึ้น

เปิดคุณสมบัติขออนุญาตซื้อ

ผู้จัดการประจำครอบครัวสามารถเปิดคุณสมบัติขออนุญาตซื้อให้สำหรับสมาชิกในครอบครัวคนใดก็ตามที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ โดยคุณสมบัตินี้จะเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และระบบจะขอให้คุณตั้งค่าคุณสมบัติขออนุญาตซื้อเมื่อเชิญผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้ามาร่วมกลุ่มครอบครัว*

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติขออนุญาตซื้อสำหรับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี* หากคุณปิดคุณสมบัติขออนุญาตซื้อสำหรับสมาชิกในครอบครัวหลังจากสมาชิกเหล่านั้นมีอายุครบ 18 ปี* แล้ว คุณจะไม่สามารถเปิดคุณสมบัตินี้ได้อีกครั้ง

iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] แล้วแตะการแชร์กันในครอบครัว หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud แล้วแตะครอบครัว
 2. แตะชื่อสมาชิกครอบครัวของคุณ
 3. แตะขออนุญาตซื้อ

Mac

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > iCloud
 2. คลิกจัดการครอบครัว แล้วเลือกชื่อสมาชิกในครอบครัว
 3. เลือกขออนุญาตซื้อ

หากคุณสร้างบัญชีของบุตรหลานโดยใช้ Apple ID สำหรับนักเรียน คุณสามารถใช้คุณสมบัติขออนุญาตซื้อสำหรับการซื้อส่วนตัวนอกสถาบันการศึกษาได้ โดยจะไม่ปรับใช้กับแอพหรือคอนเทนต์อื่นใดที่ทางโรงเรียนแจกจ่ายให้


iPhone ที่แสดงคำขอซื้อของสมาชิกในครอบครัว

อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ

หากคุณเป็นผู้จัดการประจำครอบครัว คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อซื้อหรือปฏิเสธการซื้อจากอุปกรณ์ iOS หรือ Mac ได้

 1. เปิดการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการที่สมาชิกครอบครัวของคุณต้องการ (ดูการแจ้งเตือนบน Mac หรืออุปกรณ์ iOS)
 2. อนุมัติหรือปฏิเสธการซื้อ
 3. หากอนุมัติ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อซื้อสินค้า

หลังจากที่ซื้อสินค้าแล้ว รายการดังกล่าวจะเพิ่มไปยังบัญชีของบุตรหลานและแชร์กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มครอบครัว หากบุตรหลานของคุณดาวน์โหลดสินค้าที่เคยซื้อแล้วอีกครั้ง ดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อที่มีการแชร์ ติดตั้งรายการอัพเดท หรือใช้รหัสแลกในร้านค้า คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน

หากคุณปฏิเสธคำขอหรือไม่ซื้อสินค้า รายการดังกล่าวจะถูกลบหลังผ่านไป 24 ชั่วโมง และบุตรหลานจะต้องส่งคำขออีกครั้ง

เลือกผู้อนุมัติอื่น

ผู้จัดการสามารถให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนอื่นในกลุ่มการอนุญาต จัดการคำขอ "ขออนุญาตซื้อ" ได้ โดยต้องให้ผู้ใหญ่จัดการสินค้าที่ซื้อแต่ละรายการเพียงคนเดียวเท่านั้น แล้วหลังจากที่จัดการเสร็จแล้ว สินค้าที่ซื้อดังกล่าวจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว แตะที่สมาชิกครอบครัว แล้วแตะผู้ปกครอง/ผู้ดูแล หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว
 • บน Mac ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > iCloud เลือกสมาชิกครอบครัว แล้วเลือกผู้ปกครอง/ผู้ดูแล


iPhone ที่แสดงข้อความขออนุญาตซื้อ Space โดย Tinybop

ส่งคำขอด้วยคุณสมบัติขออนุญาตซื้อ

หากเปิดใช้งานคุณสมบัติขออนุญาตซื้อสำหรับบัญชีของคุณ การเลือกดูร้านค้ายังคงเหมือนเดิมอยู่เสมอ แต่จะมีการส่งคำขอให้กับผู้จัดการประจำครอบครัวก่อนจึงจะซื้อได้เสร็จสมบูรณ์ เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อส่งคำขอให้กับผู้จัดการประจำครอบครัวของคุณ

 1. แตะราคาบนรายการที่คุณต้องการ
 2. ป้อน Apple ID และรหัสผ่าน หากระบบถาม
 3. แตะขอ คำขอของคุณจะส่งไปที่ผู้จัดการประจำครอบครัว คุณสามารถแตะ "อนุญาตต่อหน้าผู้ขอ" ได้ หากผู้จัดการประจำครอบครัวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและสามารถซื้อจากอุปกรณ์ของคุณได้โดยตรง แม้ว่าคุณจะส่งคำขอหลายครั้งสำหรับรายการเดียวกัน แต่ผู้จัดการประจำครอบครัวจะได้รับการแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียว 

หลังจากซื้อเรียบร้อยแล้ว คอนเทนต์จะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

 

*อายุจะแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: