ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

คุณสามารถเริ่มต้นกลุ่มครอบครัวใหม่และเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วม หรือคุณจะเข้าร่วมกับกลุ่มครอบครัวของผู้อื่นก็ได้

การแชร์กันในครอบครัวทำให้สมาชิกในครอบครัวสูงสุดหกคนสามารถแชร์เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอป หนังสือ บริการสมัครสมาชิกอย่าง iCloud+ และอีกมากมาย โดยไม่ต้องแชร์ Apple ID1 คุณสามารถตั้งค่า Apple ID ให้กับบุตรหลาน ตั้งค่าการอนุญาตจากระยะไกลด้วยเวลาหน้าจอ และอนุมัติการใช้จ่ายและการดาวน์โหลดจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองด้วยคุณสมบัติขออนุญาตซื้อ2 นอกจากนี้คุณยังตั้งค่า Apple Cash ให้กับบุตรหลานได้เช่นกัน หรือจะให้พวกเขาใช้ Apple Watch แทนก็ได้

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการแชร์กันในครอบครัว


เริ่มต้นกลุ่มครอบครัว

ผู้ใหญ่หนึ่งคนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้จัดการประจำครอบครัวจะสามารถตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวสำหรับกลุ่มได้จาก iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของตนเอง หากเปิดการแชร์การซื้อไว้ ผู้จัดการประจำครอบครัวจะเป็นผู้ชำระเงินสำหรับการซื้อของสมาชิกในครอบครัว และต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องในระบบ3 

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะชื่อของคุณ
 3. แตะการแชร์กันในครอบครัว จากนั้นแตะตั้งค่าครอบครัว
  การแชร์กันในครอบครัวจะอยู่ในส่วนที่สอง ใต้ค้นหาของฉัน
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าครอบครัวและเชิญสมาชิกในครอบครัว

บน Mac ที่ใช้ macOS Ventura หรือใหม่กว่า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกครอบครัว
  ปุ่มตั้งค่าครอบครัวจะอยู่ทางด้านขวาล่าง หลังจากที่คุณคลิกครอบครัว
 2. คลิกตั้งค่าครอบครัว
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างครอบครัวและเชิญสมาชิกในครอบครัวของคุณ

บน Mac ที่ใช้ macOS Monterey หรือรุ่นก่อนหน้า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วเลือกการแชร์กันในครอบครัว
 2. ยืนยัน Apple ID ที่คุณต้องการใช้สำหรับการแชร์ครอบครัวในครอบครัว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "แชร์สินค้าที่ฉันซื้อ" อยู่
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เชิญคนให้เข้าร่วมครอบครัวของคุณ

หากคุณเลือกที่จะเชิญผู้อื่นในภายหลังหรือต้องการเพิ่มสมาชิกคนอื่นเข้าในครอบครัวของคุณ คุณสามารถส่งคําเชิญผ่านแอปข้อความ อีเมล หรือต่อหน้าก็ได้

หากคุณมีหลาย Apple ID คุณสามารถส่งคำเชิญเข้ากลุ่มให้แต่ละบัญชี จะได้สามารถแชร์การซื้อจาก Apple ID อื่นๆ กับครอบครัวได้

บน iPhone หรือ iPad ที่ใช้ iOS 16 หรือใหม่กว่า

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะครอบครัว 
 3. แตะเพิ่มสมาชิก
  ปุ่มเพิ่มสมาชิกจะอยู่ด้านขวาบน
 4. หากบุตรหลานของคุณไม่มี Apple ID ให้แตะสร้างบัญชีสำหรับเด็ก แต่ถ้าบุตรหลานของคุณมี Apple ID อยู่แล้ว ให้แตะเชิญผู้คน พวกเขาสามารถป้อนรหัสผ่าน Apple ID บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อตอบรับคำเชิญ
 5. ทำตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง การแชร์สถานที่ และอื่นๆ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 15 หรือก่อนหน้า

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะชื่อ แล้วแตะการแชร์กันในครอบครัว
 3. แตะเพิ่มสมาชิก
 4. หากบุตรหลานของคุณไม่มี Apple ID ให้แตะสร้างบัญชีสำหรับเด็ก แต่ถ้าบุตรหลานของคุณมี Apple ID อยู่แล้ว ให้แตะเชิญผู้คน พวกเขาสามารถป้อนรหัสผ่าน Apple ID บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อตอบรับคำเชิญ
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

บน Mac ที่ใช้ macOS Ventura หรือใหม่กว่า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิกครอบครัว
 3. คลิกเพิ่มสมาชิก จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  ปุ่มเพิ่มสมาชิกจะอยู่ด้านล่างรายชื่อสมาชิกในครอบครัวปัจจุบัน

บน Mac ที่ใช้ macOS Monterey หรือรุ่นก่อนหน้า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิกการแชร์ในครอบครัว
 3. คลิกเพิ่มสมาชิกครอบครัว จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ดูว่าสมาชิกครอบครัวยอมรับการเชิญแล้วหรือยัง

หลังจากที่คุณส่งคำเชิญแล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะได้

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะครอบครัว ใน iOS 15 หรือรุ่นก่อนหน้า ให้แตะชื่อของคุณ แล้วแตะการแชร์กันในครอบครัว 
 3. หากต้องการดูสถานะคำเชิญ ให้เลือกชื่อบุคคลนั้น 
 4. หากคุณจำเป็นต้องส่งคำเชิญอีกครั้ง ให้เลือกส่งคำเชิญอีกครั้ง

บน Mac ที่ใช้ macOS Ventura หรือใหม่กว่า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกครอบครัว
 2. หากต้องการดูสถานะคำเชิญ ให้เลือกชื่อบุคคลนั้น 
 3. หากคุณจำเป็นต้องส่งคำเชิญอีกครั้ง ให้เลือกส่งคำเชิญอีกครั้ง

บน Mac ที่ใช้ macOS Monterey หรือรุ่นก่อนหน้า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์กันในครอบครัว
 2. หากต้องการดูสถานะคำเชิญ ให้เลือกชื่อบุคคลนั้น 
 3. หากคุณจำเป็นต้องส่งคำเชิญอีกครั้ง ให้เลือกส่งคำเชิญอีกครั้ง

เข้าร่วมกลุ่มครอบครัว

ตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญให้เข้าร่วมครอบครัวจากอุปกรณ์ของคุณได้โดยตรง คุณจะได้รับคำเชิญทางอีเมลหรือในข้อความ จากนั้นคุณสามารถตอบกลับได้ทันทีจากคำเชิญ หากคุณพลาดอีเมลหรือข้อความเชิญ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตอบกลับจากอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวได้ทีละหนึ่งกลุ่มเท่านั้น

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะชื่อของคุณ
 3. แตะคำเชิญ

หากต้องการตอบรับคำเชิญ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อคุณเข้าร่วมครอบครัว ระบบอาจขอให้คุณยืนยันข้อมูลบัญชีและเข้าร่วมคุณสมบัติหรือบริการต่างๆ ที่ครอบครัวของคุณตั้งค่าไว้

บน Mac ที่ใช้ macOS Ventura หรือใหม่กว่า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิกครอบครัว

หากต้องการตอบรับคำเชิญ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อคุณเข้าร่วมครอบครัว ระบบอาจขอให้คุณยืนยันข้อมูลบัญชีและเข้าร่วมคุณสมบัติหรือบริการต่างๆ ที่ครอบครัวของคุณตั้งค่าไว้

บน Mac ที่ใช้ macOS Monterey หรือรุ่นก่อนหน้า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ 
 2. คลิกการแชร์กันในครอบครัว

หากต้องการตอบรับคำเชิญ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อคุณเข้าร่วมครอบครัว ระบบอาจขอให้คุณยืนยันข้อมูลบัญชีและเข้าร่วมคุณสมบัติหรือบริการต่างๆ ที่ครอบครัวของคุณตั้งค่าไว้

หากคุณรับคำเชิญไม่ได้

หากคุณไม่สามารถตอบรับคําเชิญได้ ให้ดูว่ามีผู้อื่นเข้าร่วมครอบครัวด้วย Apple ID ของคุณหรือไม่ อย่าลืมว่าคุณสามารถเข้าร่วมได้ครั้งละหนึ่งครอบครัวเท่านั้น และคุณสามารถเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มครอบครัวอื่นได้ปีละครั้งเท่านั้น


 1. คอนเทนต์บางรายการเท่านั้นที่เข้าเกณฑ์สำหรับแชร์
 2. อายุจะต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค
 3. รูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับได้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทหรือภูมิภาค

 

วันที่เผยแพร่: