แชร์สินค้าที่ซื้อจาก App Store, iTunes Store และ Apple Books ด้วยการแชร์กันในครอบครัว

เมื่อใช้การแชร์สินค้าที่ซื้อ คุณสามารถอนุญาตให้สมาชิกในครอบครัวของคุณเข้าถึงแอพ เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี และหนังสือต่างๆ ของสมาชิกแต่ละคนได้ในทันที*

iPad และ iPhone แสดงรายการซื้อ

 

คุณสามารถตั้งค่าการแชร์สินค้าที่ซื้อได้เมื่อคุณสร้างกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวกลุ่มใหม่ หรือจะเปิดใช้งานการแชร์สินค้าที่ซื้อสำหรับกลุ่มครอบครัวที่มีอยู่แล้วก็ได้ เมื่อใช้การแชร์สินค้าที่ซื้อ ผู้ใหญ่หนึ่งคนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้จัดการประจำครอบครัวตกลงที่จะชำระเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อจาก App Store, iTunes Store และ Apple Books โดยสมาชิกในครอบครัว ในขณะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มครอบครัว จากนั้นทุกคนในครอบครัวของคุณจะสามารถเข้าถึงเพลง ภาพยนตร์ หนังสือ และแอพต่างๆ ที่สมาชิกในครอบครัวคนอื่นซื้อ และเพลิดเพลินไปกับรายการเหล่านั้นบนอุปกรณ์ของตัวเองได้

คุณสามารถดูและดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อของสมาชิกในครอบครัวได้จาก iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV และ PC ของคุณ

ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้าจากสมาชิกในครอบครัว

เมื่อเปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อสำหรับครอบครัวของคุณ คุณสามารถดูและดาวน์โหลดรายการจากประวัติการซื้อของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้ โดยคุณสามารถดาวน์โหลดเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี และหนังสือ ลงในอุปกรณ์ได้สูงสุด 10 เครื่อง ซึ่งในจำนวนนี้สามารถเป็นคอมพิวเตอร์ได้ 5 เครื่อง คุณสามารถดาวน์โหลดแอพไปยังอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ที่คุณเป็นเจ้าของหรือดูแลควบคุมอยู่

บน iPhone หรือ iPod touch

 1. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. เปิดแอพร้านค้าที่คุณต้องการดาวน์โหลดคอนเทนต์ แล้วไปที่หน้าสินค้าที่ซื้อแล้ว
  • iTunes Store: แตะ  > สินค้าที่ซื้อแล้ว
  • Apple Books: แตะ  หรือรูปภาพของคุณที่มุมขวาบน
  • App Store: แตะ วงกลมที่มีผู้ชายสีฟ้าบนพื้นหลังสีขาว หรือรูปภาพของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นแตะสินค้าที่ซื้อแล้ว
 3. แตะที่ชื่อสมาชิกในครอบครัวของคุณเพื่อดูคอนเทนต์ของพวกเขา ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่เห็นคอนเทนต์ใดๆ หรือไม่สามารถแตะที่สมาชิกในครอบครัวได้
 4. หากต้องการดาวน์โหลดรายการใด ให้แตะ ไอคอนดาวน์โหลด ที่อยู่ถัดจากรายการนั้น

บน iPad

 1. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. เปิดแอพร้านค้าที่คุณต้องการดาวน์โหลดคอนเทนต์
  • iTunes Store: แตะสินค้าที่ซื้อแล้ว > สินค้าที่ฉันซื้อ
  • Apple Books: แตะ  หรือรูปภาพของคุณที่มุมขวาบน
  • App Store: แตะ วงกลมที่มีผู้ชายสีฟ้าบนพื้นหลังสีขาว หรือรูปภาพของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นแตะสินค้าที่ซื้อแล้ว
 3. แตะที่ชื่อสมาชิกในครอบครัวเพื่อดูคอนเทนต์ของพวกเขา ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่เห็นคอนเทนต์ใดๆ หรือไม่สามารถแตะที่สมาชิกในครอบครัวได้
 4. หากต้องการดาวน์โหลดรายการใด ให้แตะ ไอคอนดาวน์โหลด ที่อยู่ถัดจากรายการนั้น

บน Mac

 1. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. เปิดแอพร้านค้าที่คุณต้องการดาวน์โหลดคอนเทนต์ แล้วไปที่หน้าสินค้าที่ซื้อแล้ว
  • iTunes: คลิกที่ iTunes Store แล้วคลิกสินค้าที่ซื้อแล้วภายใต้ลิงก์ด่วนทางด้านขวาของหน้าต่าง iTunes
  • Apple Books: คลิกร้านหนังสือ แล้วคลิกสินค้าที่ซื้อแล้วใต้ลิงก์ด่วนทางด้านขวาของหน้าต่าง Apple Books
  • App Store: คลิก ไอคอนโปรไฟล์ หรือรูปภาพที่มุมซ้ายล่าง
 3. ทางด้านขวาของสินค้าที่ซื้อแล้ว ให้เลือกชื่อสมาชิกครอบครัวเพื่อดูคอนเทนต์ของพวกเขา
  Mac แสดงสินค้าที่ซื้อในครอบครัวจาก iTunes Store
 4. ดาวน์โหลดหรือเล่นรายการที่คุณต้องการ

บน Apple TV

 1. บน Apple TV ให้เลือกภาพยนตร์ รายการทีวี หรือ App Store
 2. เลือกสินค้าที่ซื้อแล้ว > การแชร์กันในครอบครัว จากนั้นเลือกสมาชิกในครอบครัวเพื่อดูคอนเทนต์ที่พวกเขาซื้อมา คุณสามารถเข้าถึงภาพยนตร์ รายการทีวี และแอพที่แชร์บน Apple TV แต่ไม่สามารถเข้าถึงเพลงได้
  Apple TV แสดงรายสินค้าที่ซื้อในครอบครัว

บน PC ที่ใช้ Windows

 1. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > สินค้าที่ซื้อในครอบครัว
 3. เลือกชื่อสมาชิกในครอบครัวเพื่อดูคอนเทนต์ของพวกเขา
 4. ดาวน์โหลดหรือเล่นรายการที่คุณต้องการ


ตรวจสอบการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวของคุณ

เมื่อคุณเข้าร่วมกับครอบครัว ระบบจะขอให้คุณยืนยัน Apple ID ที่คุณใช้สำหรับซื้อสินค้าใน App Store, iTunes Store และ Apple Books หลังจากที่คุณเลือกและยืนยัน Apple ID แล้ว คุณจะสามารถแชร์สินค้าที่ซื้อมาจากบัญชีดังกล่าวกับสมาชิกในครอบครัวได้

ตรวจสอบการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวเพื่อดูให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่ถูกต้อง และการแชร์สินค้าที่ซื้อเปิดอยู่

iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว บน iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว 
 2. ใต้คุณสมบัติที่แชร์ ให้แตะการแชร์สินค้าที่ซื้อ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแชร์สินค้าที่ซื้อของฉันเปิดอยู่ และข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้อง

Mac

 1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud
 2. คลิกจัดการครอบครัว
 3. คลิกที่แท็บแอพและบริการของฉัน
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมายถูกถัดจากแชร์สินค้าที่ซื้อของฉันกับครอบครัว และข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้อง

หากคุณต้องการเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้สำหรับแชร์สินค้าที่ซื้อกับครอบครัวของคุณ คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่นได้ทุกๆ 90 วันต่อครั้ง

คุณยังสามารถอัพเดทวิธีการชำระเงินที่แชร์ของคุณได้ด้วย


ดูเพิ่มเติม

การแชร์กันในครอบครัวจำเป็นต้องใช้ Apple ID ส่วนตัวที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud และ iTunes โดยจะต้องใช้ iOS 8 หรือใหม่กว่าและ OS X Yosemite หรือใหม่กว่าเพื่อการตั้งค่าหรือเข้าร่วมกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว และแนะนำให้ใช้งานระบบปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อฟังก์ชั่นการทำงานที่สมบูรณ์ ไม่ใช่ทุกคอนเทนต์ที่เข้าเกณฑ์สำหรับการแชร์ สมาชิกในครอบครัวสามารถซ่อนคอนเทนต์ได้ ซึ่งจะทำให้สมาชิกคนอื่นไม่สามารถดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่ซ่อนไว้ได้ คอนเทนต์ที่ดาวน์โหลดมาจากสมาชิกในครอบครัว หรือที่ได้รับมาโดยการป้อนรหัสแลกสิทธิ์จะไม่สามารถใช้กับคุณสมบัติ ขออนุญาตซื้อ ได้

เมื่อใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณจะสามารถแชร์แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud กับสมาชิกครอบครัวของคุณได้สูงสุดห้าคน คุณยังสามารถสมัครใช้ Apple Music แบบครอบครัวเพื่อแชร์สิทธิประโยชน์ทั้งหมดของ Apple Music กับสมาชิกสูงสุดหกคนได้อีกด้วย

*บางคอนเทนต์หรือคอนเทนต์บางชนิดอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค หากต้องการแชร์คอนเทนต์ที่ซื้อ สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องใช้ประเทศหรือภูมิภาคสำหรับ Apple ID เดียวกัน เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี และหนังสือ สามารถดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ได้สูงสุด 10 เครื่องต่อหนึ่งบัญชี โดยสามารถเป็นคอมพิวเตอร์ได้ห้าเครื่อง สามารถดาวน์โหลดแอพไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สมาชิกในครอบครัวเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: