การแชร์กันในครอบครัวและ Apple ID สำหรับบุตรหลานของคุณ

การแชร์กันในครอบครัวทำให้คุณสามารถสร้าง Apple ID สำหรับบุตรหลานได้ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัว และใช้บริการอื่นๆ ของ Apple อย่างเช่น iCloud, iMessage, FaceTime และ Game Center ได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกครอบครัวแต่ละคนมี Apple ID ของตนเอง

หากต้องการเข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดต้องมี Apple ID เป็นของตนเอง เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี* ไม่สามารถสร้าง Apple ID ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการประจำครอบครัวสามารถสร้าง Apple ID ในนามของบุตรหลานได้ 

หากบุตรหลานของคุณมี Apple ID อยู่แล้ว คุณสามารถเพิ่ม Apple ID ดังกล่าวไปยังกลุ่มครอบครัว และอัพเดทที่อยู่อีเมล วันเกิด คำถามรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ ได้ หากบุตรหลานยังไม่มี Apple ID ให้ใช้ขั้นตอนด้านล่างในการสร้าง 

ตรวจสอบวิธีการชำระเงินของคุณ

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้วิธีการชำระเงินที่รองรับ คุณสามารถจัดการและเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินได้จากอุปกรณ์ หรือหน้าบัญชี Apple ID 

จากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ให้ตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครองด้วยรหัส CVV หรือรหัสความปลอดภัยจากวิธีการชำระเงิน หรือด้วยรหัสยืนยันความถูกต้องที่ส่งผ่าน SMS ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Apple ใช้ข้อมูลการชำระเงินของคุณ

สร้าง Apple ID สำหรับบุตรหลานของคุณ

ใช้ขั้นตอนด้านล่างในการสร้าง Apple ID ให้กับบุตรหลานของคุณ แล้วเพิ่มพวกเขาลงในกลุ่มครอบครัว หลังจากเพิ่มบุตรหลานของคุณในกลุ่มครอบครัวแล้ว พวกเขาจะมี Apple ID เป็นของตนเองซึ่งสามารถใช้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ของ Apple ที่อยู่อีเมลของคุณจะเป็นที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนและคุณสามารถใช้ร่วมกับคำถามรักษาความปลอดภัยที่คุณตั้งไว้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านที่ลืมได้ คุณสามารถทำให้บัญชีของบุตรหลานปลอดภัยมากขึ้นได้ด้วย การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย 

หากบุตรหลานมีบัญชี Game Center อยู่แล้ว แต่ไม่มี Apple ID คุณก็ไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีใหม่ให้อีก เพียงค้นหาด้วยชื่อเล่นของบุตรหลานแทน

iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว > เพิ่มสมาชิกครอบครัว > สร้างบัญชีเด็ก > ถัดไป
 2. ป้อนวันเกิดของเด็กแล้วแตะถัดไป โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนวันที่ถูกต้องแล้ว เนื่องจากคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
 3. อ่านการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวโดยผู้ปกครอง และแตะยินยอม
 4. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณตามที่ขอ แล้วแตะถัดไป  หากคุณไม่ได้บันทึกวิธีการชำระเงินไว้ในระบบ คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลนี้
 5. ป้อนชื่อเด็ก แตะถัดไป จากนั้นสร้าง Apple ID ของเด็ก (username@icloud.com) แล้วแตะถัดไป แตะสร้าง
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน เลือกคำถามรักษาความปลอดภัย และตั้งค่าบัญชีของเด็ก เลือกรหัสผ่านและคำถามรักษาความปลอดภัยที่คุณทั้งคู่สามารถจำได้
 7. เปิดใช้คุณสมบัติขออนุญาตซื้อเพื่ออนุมัติการซื้อทุกรายการใน iTunes Store, Apple Books และ App Store ที่บุตรหลานเป็นผู้ซื้อ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บกับบัญชีของคุณ แตะถัดไป
 8. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วแตะยอมรับ

Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ > การแชร์กันในครอบครัว จากนั้นคลิกเพิ่มสมาชิกครอบครัว บน Mac ที่ใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์กันในครอบครัว > iCloud > จัดการครอบครัว แล้วคลิกปุ่มเพิ่ม เพิ่มไอคอน 
 2. เลือก "สร้าง Apple ID สำหรับเด็กที่ไม่มีบัญชี" แล้วคลิกดำเนินการต่อ
 3. ป้อนวันเกิดของบุตรหลานของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนวันที่ถูกต้องแล้ว เนื่องจากคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
 4. ป้อน Apple ID ของบุตรหลานของคุณ (username@icloud.com) ชื่อนามสกุล และรหัสผ่าน บน Mac ที่ใช้ macOS Catalina คุณยังสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของบุตรหลานกับครอบครัวได้อีกด้วย คลิกถัดไป
 5. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณตามที่ขอ แล้วคลิกยอมรับ หากคุณไม่ได้บันทึกวิธีการชำระเงินไว้ในระบบ คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลนี้
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน เลือกคำถามรักษาความปลอดภัย และตั้งค่าบัญชีของเด็ก เลือกรหัสผ่านและคำถามรักษาความปลอดภัยที่คุณทั้งคู่สามารถจำได้ คุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลหลังจากที่คุณสร้าง Apple ID แล้ว

หากบุตรหลานของคุณมีบัญชี Game Center

หากคุณต้องการเพิ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี* ซึ่งมีบัญชี Game Center อยู่แล้ว แต่ไม่มี Apple ID ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว > เพิ่มสมาชิกครอบครัว
 2. ป้อนชื่อเล่น Game Center ของเด็ก
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ 

บน Mac ที่ใช้ macOS Catalina ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ > การแชร์กันในครอบครัว
 2. คลิกปุ่มเพิ่ม ไอคอนเพิ่ม จากนั้นป้อนชื่อเล่น Game Center ของบุตรหลาน
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

บน Mac ที่ใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud
 2. คลิกจัดการครอบครัว
 3. คลิกปุ่มเพิ่ม ไอคอนเพิ่ม จากนั้นป้อนชื่อเล่น Game Center ของบุตรหลาน
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เด็กจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน Game Center หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านแล้ว เด็กคนดังกล่าวก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว

เรียนรู้สิ่งที่คุณสามารถแชร์กับบุตรหลานของคุณ

เด็กๆ จะเพลิดเพลินกับคุณลักษณะการแชร์กันในครอบครัวเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวตามค่าเริ่มต้นและสามารถเข้าถึงเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือและแอพต่างๆ ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถแชร์ได้ด้วยการแชร์สินค้าที่ซื้อ 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจำกัดคอนเทนต์ที่บุตรหลานสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์โดยใช้ เวลาหน้าจอบน iOS  หรือ macOS หรือโดยการตั้งค่าการจำกัดใน iTunes ใน PC 

จัดการสินค้าที่บุตรหลานซื้อด้วยคุณสมบัติขออนุญาตซื้อ

คุณสมบัติขออนุญาตซื้อจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี* หากคุณปิดคุณสมบัติขออนุญาตซื้อ บุตรหลานของคุณจะสามารถซื้อคอนเทนต์ด้วยวิธีการชำระเงินของคุณได้โดยไม่ต้องขอก่อน คุณสามารถปิดคุณสมบัติขออนุญาตซื้อได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว แล้วแตะที่ชื่อของบุตรหลาน
 • บน Mac ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ > การแชร์กันในครอบครัว และคลิกปุ่มรายละเอียดถัดจากชื่อของบุตรหลาน หากคุณใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ > iCloud > จัดการครอบครัว จากนั้นคลิกที่ชื่อของบุตรหลาน

ลบบุตรหลานออกจากกลุ่มครอบครัว

บุตรหลานของคุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มครอบครัวจนกว่าจะอายุ 13 ปี* อย่างไรก็ตาม คุณสามารถโอนบุตรหลานไปยังกลุ่มครอบครัวอื่นได้ หากจำเป็น

หากคุณต้องการดูตัวเลือกที่คุณมีสำหรับการจัดการบัญชีของบุตรหลาน คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของบุตรหลานได้ที่ privacy.apple.com 

* อายุจะแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาค อายุต่ำกว่า 14 ปีในออสเตรีย, บัลแกเรีย, ไซปรัส, อิตาลี, ลิทัวเนีย และสเปน อายุต่ำกว่า 15 ปีในสาธารณรัฐเช็ก, ฝรั่งเศส และกรีซ อายุต่ำกว่า 16 ปีในโครเอเชีย, เยอรมนี, ฮังการี, ไอร์แลนด์, โคโซโว, ลิกเตนสไตน์, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สิงคโปร์, สโลวาเกีย และสโลวีเนีย อายุต่ำกว่า 13 ปีในประเทศอื่นๆ ทั้งหมด 

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: