การแชร์กันในครอบครัวและ Apple ID สำหรับบุตรหลานของคุณ

การแชร์กันในครอบครัวทำให้คุณสามารถสร้าง Apple ID สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี* ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัว และใช้บริการอื่นๆ ของ Apple อย่างเช่น iCloud, iMessage, FaceTime และ Game Center ได้

หากต้องการเข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดต้องมี Apple ID เป็นของตนเอง เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี* ไม่สามารถสร้าง Apple ID ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการประจำครอบครัวสามารถยืนยันการยินยอมจากผู้ปกครองและสร้าง Apple ID ในนามของเด็กภายในกลุ่มครอบครัวได้

หากบุตรหลานของคุณมี Apple ID อยู่แล้ว คุณสามารถเพิ่ม Apple ID ดังกล่าวไปยังกลุ่มครอบครัว และอัพเดทที่อยู่อีเมล วันเกิด คำถามรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ ได้

ตรวจสอบวิธีการชำระเงินของคุณ

ก่อนเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ วิธีการชำระเงินที่ระบบรองรับ คุณสามารถ ตรวจสอบวิธีการชำระเงินของคุณได้จากหน้าบัญชี Apple ID หรือใน iTunes

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็กและเยาวชน คุณจะต้องใช้ CVV, รหัสยืนยันความถูกต้องที่ส่งผ่าน SMS หรือรหัสความปลอดภัยจากวิธีการชำระเงินของคุณประกอบการให้ความยินยอมในฐานะผู้ปกครอง หากคุณไม่มีวิธีการชำระเงินที่รองรับบนไฟล์ ระบบจะร้องขอให้คุณเปลี่ยนวิธีการชำระเงินให้เป็นวิธีการชำระเงินที่ระบบรองรับ ก่อนจะดำเนินการต่อได้ คุณสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีที่ Apple ใช้ข้อมูลการชำระเงินของคุณ

หลังจากที่สร้าง Apple ID ของบุตรหลานแล้ว คุณจะสามารถ เปลี่ยนกลับเป็นวิธีการชำระเงินแบบอื่นได้

สร้าง Apple ID สำหรับบุตรหลานของคุณ

ใช้ขั้นตอนด้านล่างในการสร้าง Apple ID ให้กับบุตรหลานของคุณ แล้วเพิ่มพวกเขาลงในกลุ่มครอบครัว หลังจากเพิ่มบุตรหลานของคุณในกลุ่มครอบครัวแล้ว พวกเขาจะมี Apple ID เป็นของตนเองซึ่งสามารถใช้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ของ Apple ที่อยู่อีเมลของคุณจะเป็นที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนและคุณสามารถใช้ร่วมกับคำถามรักษาความปลอดภัยที่คุณตั้งไว้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านที่ลืมได้

หากบุตรหลานมีบัญชี Game Center อยู่แล้ว แต่ไม่มี Apple ID คุณก็ไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีใหม่ให้อีก เพียงค้นหาด้วยชื่อเล่นของบุตรหลานแทน

iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว > เพิ่มสมาชิกครอบครัว > สร้างบัญชีเด็ก > ถัดไป หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว
 2. ป้อนวันเกิดของเด็กแล้วแตะถัดไป และตรวจสอบว่าวันที่นั้นถูกต้อง
 3. อ่านการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวโดยผู้ปกครอง และแตะยินยอม
 4. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณตามที่ขอ แล้วแตะถัดไป  หากคุณไม่ได้บันทึกวิธีการชำระเงินไว้ในระบบ คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลนี้
 5. ป้อนชื่อเด็ก แตะถัดไป จากนั้นสร้าง Apple ID ของเด็ก (username@icloud.com) แล้วแตะถัดไป แตะสร้าง
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน เลือกคำถามรักษาความปลอดภัย และตั้งค่าบัญชีของเด็ก เลือกรหัสผ่านและคำถามรักษาความปลอดภัยที่คุณทั้งคู่สามารถจำได้
 7. เปิดใช้ขออนุญาตซื้อเพื่ออนุมัติการซื้อทุกรายการใน iTunes, Apple Books และ App Store ที่เด็กเป็นผู้ซื้อ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บกับบัญชีของคุณ แตะถัดไป
 8. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วแตะยอมรับ

Mac

 1. ไปที่เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > iCloud > จัดการครอบครัว แล้วคลิก ไอคอนเพิ่ม
 2. เลือก "สร้าง Apple ID สำหรับเด็กที่ไม่มีบัญชี" แล้วคลิกดำเนินการต่อ
 3. ป้อนวันเกิดของบุตรหลานของคุณ และตรวจสอบว่าวันที่นั้นถูกต้อง
 4. ป้อน Apple ID ของบุตรหลานของคุณ (username@icloud.com) ชื่อและนามสกุล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ 
 5. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณตามที่ขอ แล้วคลิกยอมรับ หากคุณไม่ได้บันทึกวิธีการชำระเงินไว้ในระบบ คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลนี้
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน เลือกคำถามรักษาความปลอดภัย และตั้งค่าบัญชีของเด็ก เลือกรหัสผ่านและคำถามรักษาความปลอดภัยที่คุณทั้งคู่สามารถจำได้ คุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลหลังจากที่คุณสร้าง Apple ID แล้ว

หากบุตรหลานของคุณมีบัญชี Game Center

หากคุณต้องการเพิ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี* ซึ่งมีบัญชี Game Center อยู่แล้ว แต่ไม่มี Apple ID ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว > เพิ่มสมาชิกครอบครัว
 2. ป้อนชื่อเล่น Game Center ของเด็ก
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ 

บน Mac ที่ใช้ macOS 10.12.4 หรือใหม่กว่า ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud
 2. คลิกจัดการครอบครัว
 3. คลิก ไอคอนเพิ่ม จากนั้นป้อนชื่อเล่น Game Center ของเด็ก
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เด็กจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน Game Center หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านแล้ว เด็กคนดังกล่าวก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว

จัดการบัญชีบุตรหลานของคุณ

เด็กๆ จะเพลิดเพลินกับคุณลักษณะการแชร์กันในครอบครัวเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวตามค่าเริ่มต้นและสามารถเข้าถึงเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือและแอพต่างๆ ได้ คุณสามารถจำกัดเนื้อหาที่บุตรหลานของคุณสามารถเข้าใช้ได้บนอุปกรณ์ของพวกเขา ตั้งค่าการจำกัดหรือการควบคุมโดยผู้ปกครองบนอุปกรณ์ iOSใน iTunes หรือบน Mac

ฟังก์ชั่นขออนุญาตซื้อจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี* หากคุณไม่ต้องการใช้ขออนุญาตซื้อ คุณสามารถปิดได้โดยทำดังนี้

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว แล้วแตะที่ชื่อของบุตรหลาน หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า> iCloud > ครอบครัว แล้วแตะที่ชื่อของบุตรหลาน
 • บน Mac ให้ไปที่เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > iCloud > จัดการครอบครัว จากนั้นคลิกที่ชื่อของบุตรหลาน

หากคุณปิดขออนุญาตซื้อ เด็กจะสามารถซื้อเองได้ และสิ่งที่ซื้อจะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บุตรหลานของคุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มครอบครัวจนกว่าจะอายุ 13 ปี* อย่างไรก็ตาม คุณสามารถโอนบุตรหลานไปยังกลุ่มครอบครัวอื่นได้ หากจำเป็น

*อายุจะแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาค

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: