ย้ายเด็กไปยังกลุ่มอื่นโดยใช้การแชร์กันในครอบครัว

คุณไม่สามารถลบเด็กอายุต่ำกว่า 131 ปีออกจากกลุ่มครอบครัวของคุณได้ แต่คุณสามารถย้ายเด็กคนนั้นไปยังกลุ่มอื่นได้

หากเด็กอยู่ในครอบครัวของคุณอยู่แล้ว

คุณสามารถขอให้ผู้จัดการของกลุ่มครอบครัวอื่นเชิญเด็กไปยังครอบครัวของตนได้ หลังจากที่กลุ่มครอบครัวอื่นทำตามขั้นตอนเพื่อส่งคำขอแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือน คุณสามารถอนุมัติได้จากการแจ้งเตือนหรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 8 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • บน iOS 10.3 หรือใหม่กว่า ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การเชิญ 
  • บน iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud > การเชิญ 
 • ใน Mac ที่ใช้ OS X Yosemite หรือใหม่กว่า ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud จากนั้นคลิกจัดการครอบครัว 

หลังจากคุณอนุมัติแล้ว เด็กจะย้ายจากกลุ่มครอบครัวของคุณไปยังกลุ่มครอบครัวอื่น

ดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกครอบครัวออกจากกลุ่ม


หากคุณต้องการเชิญเด็กเข้าร่วมครอบครัวของคุณ

หลังจากที่คุณส่งคำเชิญแล้ว ผู้จัดการประจำครอบครัวคนปัจจุบันของเด็กจะได้รับการแจ้งเตือนบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac หลักจากที่อีกกลุ่มอนุมัติ คุณต้องให้ความยินยอมจากผู้ปกครองและระบุวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง จากนั้นเด็กจะย้ายออกจากกลุ่มครอบครัวปัจจุบันไปยังกลุ่มครอบครัวของคุณ 

วิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิต และวิธีการเฉพาะของประเทศหรือภูมิภาค ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องและดูวิธีเปลี่ยนหรือลบวิธีการชำระเงิน Apple ID ของคุณ

เชิญเด็กจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว
 2. แตะเพิ่มสมาชิกครอบครัว
  หน้าจอการแชร์กันในครอบครัวบน iPhone
 3. แตะ "เชิญด้วยตนเอง"
 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้ที่ใต้ชื่อของเด็กในการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว

หากคุณมี iOS 10.3 หรือก่อนหน้า

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว ใน iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว
 2. แตะเพิ่มสมาชิกครอบครัว
 3. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของเด็ก
 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ 

คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้ที่ใต้ชื่อของเด็กในการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > ครอบครัว ใน iOS 10.2 หรือก่อนหน้า คุณสามารถตรวจสอบสถานะได้ในการตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว

เชิญเด็กจาก Mac

 1. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud 
 2. คลิกจัดการครอบครัว แล้วคลิก ปุ่มเพิ่ม
  เพิ่มหน้าจอสมาชิกครอบครัวบน Mac
 3. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของเด็ก
 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ 
 5. ตรวจสอบสถานะคำขอได้ที่ใต้ชื่อของเด็กในการตั้งค่าระบบ > iCloud > จัดการครอบครัว

 

1 เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่สามารถลบออกจากกลุ่มครอบครัวได้ อายุจะแตกต่างกันตามประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: