ย้ายเด็กไปยังกลุ่มอื่นโดยใช้การแชร์กันในครอบครัว

คุณไม่สามารถนำเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี* ออกจากกลุ่มครอบครัวของคุณ แต่คุณสามารถย้ายเด็กคนนั้นไปยังกลุ่มอื่นหรือลบบัญชีได้

หากเด็กอยู่ในครอบครัวของคุณอยู่แล้ว

คุณสามารถขอให้ผู้จัดการจากกลุ่มครอบครัวอื่นเชิญเด็กคนนั้นไปยังครอบครัวได้ หลังจากที่ส่งคำขอแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือน คุณสามารถอนุมัติได้จากการแจ้งเตือนหรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > คำเชิญ
 • บน Mac ของคุณ ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ > การแชร์กันในครอบครัว คลิกปุ่มรายละเอียดถัดจากชื่อของเด็ก ใน macOS Mojave หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud จากนั้นคลิกจัดการครอบครัว

หลังจากคุณอนุมัติแล้ว เด็กจะย้ายจากกลุ่มครอบครัวของคุณไปยังกลุ่มครอบครัวอื่น ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสมาชิกครอบครัวออกไป

หากคุณต้องการขอให้ลบ Apple ID ของบุตรหลานของคุณ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ 

ไม่สามารถลบเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีออกจากกลุ่มครอบครัวได้ อายุจะแตกต่างกันตามประเทศหรือภูมิภาคของคุณ


หากคุณต้องการเชิญเด็กเข้าร่วมครอบครัวของคุณ

หลังจากที่คุณส่งคำเชิญแล้ว ผู้จัดการประจำครอบครัวคนปัจจุบันของเด็กจะต้องอนุมัติคำขอบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac จากนั้นเด็กจะย้ายออกจากกลุ่มครอบครัวปัจจุบันไปยังกลุ่มครอบครัวของคุณ

เชิญเด็กจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว
 2. แตะเพิ่มสมาชิก
 3. แตะ "เชิญด้วยตนเอง"
 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ
 5. หลังจากที่ผู้จัดการประจำครอบครัวปัจจุบันของเด็กได้อนุมัติคำขอแล้ว ให้มอบความยินยอมจากผู้ปกครองและวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง*

คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้ที่ใต้ชื่อของเด็กในการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว

เชิญเด็กจาก Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์กันในครอบครัว
 2. คลิกปุ่มเพิ่ม ปุ่มเพิ่ม
 3. คลิกเชิญผู้คน 

 4. คลิกเชิญด้วยตนเอง 
 5. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของเด็ก 
 6. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ
 7. หลังจากที่ผู้จัดการประจำครอบครัวปัจจุบันของเด็กได้อนุมัติคำขอแล้ว ให้มอบความยินยอมจากผู้ปกครองและวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง*

ตรวจสอบสถานะคำขอใต้ชื่อเด็กได้ในการตั้งค่าระบบ > การแชร์กันในครอบครัว

หากคุณมี macOS Catalina ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์กันในครอบครัว
 2. คลิกปุ่มเพิ่ม ปุ่มเพิ่ม
 3. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของเด็ก
 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ
 5. หลังจากที่ผู้จัดการประจำครอบครัวปัจจุบันของเด็กได้อนุมัติคำขอแล้ว ให้มอบความยินยอมจากผู้ปกครองและวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง*

ตรวจสอบสถานะคำขอใต้ชื่อเด็กได้ในการตั้งค่าระบบ > การแชร์กันในครอบครัว

หากคุณมี macOS Mojave หรือก่อนหน้า ให้ทำดังนี้

 1. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud 
 2. คลิกจัดการครอบครัว แล้วคลิกปุ่มเพิ่ม ปุ่มเพิ่ม
 3. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของเด็ก
 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ 
 5. หลังจากที่ผู้จัดการประจำครอบครัวปัจจุบันของเด็กได้อนุมัติคำขอแล้ว ให้มอบความยินยอมจากผู้ปกครองและวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง*

ตรวจสอบสถานะคำขอได้ที่ใต้ชื่อของเด็กในการตั้งค่าระบบ > iCloud > จัดการครอบครัว

* วิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิต และวิธีการเฉพาะของประเทศหรือภูมิภาค ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องและดูวิธีเปลี่ยนหรือลบวิธีการชำระเงิน Apple ID ของคุณ


ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: