วิธีแชร์สินค้าที่ซื้อกับครอบครัว

ผู้ใหญ่หนึ่งคนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้จัดการประจำครอบครัวเป็นผู้ชำระเงินสำหรับการซื้อของทุกคน คุณสามารถแชร์แอป เพลง หนังสือ และอื่นๆ อีกมากมาย

การแชร์สินค้าที่ซื้อคืออะไร

เมื่อคุณเปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อ ทุกคนในครอบครัวจะสามารถเข้าถึงแอป, เพลง, ภาพยนตร์, รายการ TV และหนังสือที่สมาชิกในครอบครัวซื้อได้ ผู้จัดการประจำครอบครัวจะได้รับการเรียกเก็บเงินจากการซื้อของสมาชิกในครอบครัว

รายการบางอย่างไม่สามารถแชร์ได้ ค้นพบว่าเนื้อหาแบบใดที่ไม่สามารถแชร์ได้


ใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch เพื่อเปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อ

 1. หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการแชร์สินค้าที่ซื้อ ให้ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว
 2. เปิดแอปการตั้งค่า
 3. แตะครอบครัว หากคุณไม่เห็นครอบครัว ให้แตะชื่อของคุณ จากนั้นแตะการแชร์กันในครอบครัว
 4. แตะการแชร์สินค้าที่ซื้อ
 5. แตะดำเนินการต่อแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 6. หากต้องการดูว่าจะได้รับการเรียกเก็บเงินด้วยวิธีใด ให้แตะการแชร์สินค้าที่ซื้ออีกครั้งแล้วดูที่ข้อมูลวิธีการชำระเงินที่แชร์ของคุณ

ใช้ Mac เพื่อเปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อ

ใน macOS Ventura หรือใหม่กว่า: 

 1. หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ให้ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว
 2. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกครอบครัว 
 3. คลิกการแชร์สินค้าที่ซื้อ
 4. คลิกชื่อของคุณ แล้วเปิดแชร์สินค้าที่ซื้อของฉัน
 5. หากต้องการดูว่าจะได้รับการเรียกเก็บเงินด้วยวิธีใด ให้ดูใต้วิธีการชำระเงินที่แชร์

ใน macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า:

 1. หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการแชร์สินค้าที่ซื้อ ให้ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว
 2. บน Mac ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 3. คลิกการแชร์กันในครอบครัว
 4. คลิกการแชร์สินค้าที่ซื้อในแถบด้านข้าง
 5. คลิกการตั้งค่าการซื้อแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 6. หากต้องการดูว่าจะได้รับการเรียกเก็บเงินด้วยวิธีใด ให้ดูที่ข้อมูลวิธีการชำระเงินที่แชร์

ปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อ

 1. ดูการตั้งค่าการแชร์สินค้าที่ซื้อในการตั้งค่าบน iPhone หรือ iPad หรือในการตั้งค่าระบบบน Mac
 2. ปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อ
  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะหยุดการแชร์สินค้าที่ซื้อ
  • บน Mac ให้คลิกปิด แล้วคลิกหยุดการแชร์สินค้าที่ซื้อ

คุณจะได้รับการเรียกชำระเงินแบบใดสำหรับสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวซื้อ

เมื่อเปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อ ใบเรียกเก็บเงินของทุกคนจะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของผู้จัดการประจำครอบครัว* หากมีปัญหากับวิธีชำระเงิน ผู้จัดการครอบครัวสามารถอัปเดตวิธีชำระเงินหรือเพิ่มวิธีใหม่

หากคุณเป็นผู้จัดการประจำครอบครัวที่ไม่ต้องการแชร์วิธีการชำระเงินกับครอบครัว ให้ปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อ เมื่อปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อ คุณยังสามารถแชร์การสมัครรับอย่าง Apple TV+ และ Apple Arcade ต่อไปได้ เมื่อปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อ ทุกคนจะต้องใช้วิธีการชำระเงินของตนเอง

ดูวิธีการเรียกเก็บเงินหากสมาชิกในครอบครัวมียอดเงินบัญชี Apple


หากคุณต้องการอนุมัติการซื้อของบุตรหลาน

หากคุณต้องการให้บุตรหลานขออนุญาตก่อนซื้อ ให้เปิดขออนุญาตซื้อ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: