เพิ่มหน้าเว็บลงในรายการอ่าน

เมื่อใช้รายการอ่าน คุณจะสามารถบันทึกหน้าเว็บไว้อ่านในภายหลังได้ หลังจากที่คุณสร้างรายการแล้ว คุณจึงสามารถอ่านหน้าเว็บนั้นได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ แม้จะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ตาม 

     

เพิ่มหน้าเว็บ

  1. เปิดหน้าเว็บใน Safari บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ 
  2. แตะ  แล้วแตะเพิ่มไปยังรายการอ่าน
  3. Safari จะบันทึกลิงก์และหน้าเว็บนั้น 

คุณสามารถอ่านหน้าเว็บนั้นในภายหลัง แม้จะออฟไลน์อยู่ก็ตามได้ หากต้องการบันทึกบทความออฟไลน์ ให้ไปที่การตั้งค่า > Safari > รายการอ่าน แล้วแตะบันทึกออฟไลน์โดยอัตโนมัติ หากคุณเพิ่งอัพเดทเป็น iOS 11 คุณอาจเห็นข้อความที่แจ้งว่าบันทึกโดยอัตโนมัติ

ดูรายการอ่านของคุณ

  1. แตะ   แล้วแตะ 
  2. แตะหน้าเว็บที่คุณต้องการอ่าน

เมื่อเสร็จแล้ว ให้ปัดขวาเพื่อทำเครื่องหมายหน้าเว็บเป็นอ่านแล้ว หรือปัดซ้ายเพื่อลบออกจากรายการอ่านของคุณ 

 

วันที่เผยแพร่: