วิธีการย้ายแอพและสร้างโฟลเดอร์บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

คุณสามารถจัดระเบียบแอพบนหน้าจอโฮม จัดรวมไว้ในโฟลเดอร์ และย้ายแอพไปใส่ไว้ที่หน้าหรือหน้าจออื่นๆ ได้ คุณยังสามารถเรียงลำดับหน้าของคุณได้เช่นกัน

จัดระเบียบแอพของคุณ

  

แตะแอพใดๆ บนหน้าจอค้างไว้ แล้วแตะแก้ไขหน้าจอโฮม

 

เมื่อแอพทั้งหมดสั่นแล้ว คุณจะสามารถลากแอพไปยังตำแหน่งอื่นได้ ซึ่งรวมถึง Dock ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอด้วย 
 

บน iPhone X และใหม่กว่า ให้แตะเสร็จสิ้นเพื่อบันทึก บน iPhone 8 และรุ่นก่อนหน้า ให้กดที่ปุ่มโฮม

 

จัดรวมแอพไว้ในโฟลเดอร์

หากคุณมีแอพจำนวนมาก คุณสามารถวางแอพที่เกี่ยวข้องกันไว้ในโฟลเดอร์ได้

หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ ให้ลากแอพไปวางทับบนอีกแอพหนึ่ง

 

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้แตะที่ช่องชื่อหรือ  จากนั้นป้อนชื่อใหม่

 

เมื่อคุณมีโฟลเดอร์แล้ว คุณสามารถลากแอพไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ได้ โฟลเดอร์สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งหน้า

 

 

    
 

ย้ายแอพไปหน้าอื่น

คุณจะเริ่มต้นด้วยหน้าที่มีแอพหนึ่งหน้า หากต้องการสร้างหน้าใหม่ ให้ลากแอพไปที่ขอบด้านขวาของหน้าจอ คุณอาจต้องรอสักครู่เพื่อให้หน้าใหม่ปรากฏขึ้น หากต้องการลบหน้า ให้รวมแอพทั้งหมดไปไว้ที่หน้าจอโฮมอื่น เมื่อไม่มีแอพอยู่ หน้านั้นก็จะลบออก

เมื่อคุณมีมากกว่าหนึ่งหน้า จุดที่สว่างบนแถวจุดเหนือ Dock จะบอกให้คุณรู้ว่าคุณอยู่หน้าใด คุณสามารถย้ายแอพไปยังหน้าอื่นและสร้างหน้าใหม่ได้ ดังนี้
 


หากมีจุดอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาของจุดที่สว่าง แสดงว่าคุณสามารถลากแอพไปยังด้านขวาของหน้าจอเพื่อย้ายแอพดังกล่าวไปยังหน้าถัดในทิศทางนั้นได้ หรือปัดซ้ายเพื่อดูแอพต่างๆ ที่อยู่ในหน้านั้น
 


หากไม่มีจุดอื่นอยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาของจุดที่สว่าง การลากแอพไปด้านนั้นของหน้าจอจะเป็นการสร้างหน้าใหม่ขึ้น
 

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: