ถ่ายภาพหน้าจอบน iPhone ของคุณ

บันทึกสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณอย่างรวดเร็ว

วิธีการถ่ายภาพหน้าจอบน iPhone 13 และรุ่นอื่นๆ ที่มี Face ID

 1. กดปุ่มด้านข้างและปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกัน
  รูปภาพแสดงลูกศรชี้ไปด้านข้างและปุ่มเพิ่มระดับเสียง
 2. ปล่อยปุ่มทั้งสองอย่างรวดเร็ว
 3. หลังจากที่คุณถ่ายภาพหน้าจอแล้ว รูปย่อของภาพหน้าจอจะปรากฏขึ้นชั่วคราวที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แตะรูปย่อเพื่อเปิดหรือปัดไปทางซ้ายเพื่อปิด

วิธีการถ่ายภาพหน้าจอบน iPhone รุ่นต่างๆ ด้วย Touch ID และปุ่มด้านข้าง

 1. กดปุ่มด้านข้างและปุ่มโฮมพร้อมกัน
  รูปภาพแสดงลูกศรชี้ไปด้านข้างและปุ่มโฮม
 2. ปล่อยปุ่มทั้งสองอย่างรวดเร็ว
 3. หลังจากที่คุณถ่ายภาพหน้าจอแล้ว รูปย่อของภาพหน้าจอจะปรากฏขึ้นชั่วคราวที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แตะรูปย่อเพื่อเปิดหรือปัดไปทางซ้ายเพื่อปิด

วิธีการถ่ายภาพหน้าจอบน iPhone รุ่นต่างๆ ด้วย Touch ID และปุ่มด้านบน

 1. กดปุ่มด้านบนและปุ่มโฮมพร้อมกัน
  รูปภาพแสดงลูกศรชี้ไปที่ด้านบนและปุ่มโฮม
 2. ปล่อยปุ่มทั้งสองอย่างรวดเร็ว
 3. หลังจากที่คุณถ่ายภาพหน้าจอแล้ว รูปย่อของภาพหน้าจอจะปรากฏขึ้นชั่วคราวที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แตะรูปย่อเพื่อเปิดหรือปัดไปทางซ้ายเพื่อปิด

ตำแหน่งที่จัดเก็บภาพหน้าจอ

เปิดแอปรูปภาพ จากนั้นไปที่อัลบั้ม > ประเภทสื่อ > ภาพถ่ายหน้าจอ

วันที่เผยแพร่: