ถ่ายภาพหน้าจอบน iPhone ของคุณ

บันทึกสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณอย่างรวดเร็ว

วิธีการถ่ายภาพหน้าจอบน iPhone รุ่นต่างๆ ด้วย Face ID

  1. กดปุ่มด้านข้างและปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกัน 
  2. ปล่อยปุ่มทั้งสองอย่างรวดเร็ว
  3. หลังจากที่คุณถ่ายภาพหน้าจอแล้ว รูปย่อของภาพหน้าจอจะปรากฏขึ้นชั่วคราวที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แตะรูปย่อเพื่อเปิดหรือปัดไปทางซ้ายเพื่อปิด 

วิธีการถ่ายภาพหน้าจอบน iPhone รุ่นต่างๆ ด้วย Touch ID และปุ่มด้านข้าง

  1. กดปุ่มด้านข้างและปุ่มโฮมพร้อมกัน 
  2. ปล่อยปุ่มทั้งสองอย่างรวดเร็ว
  3. หลังจากที่คุณถ่ายภาพหน้าจอแล้ว รูปย่อของภาพหน้าจอจะปรากฏขึ้นชั่วคราวที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แตะรูปย่อเพื่อเปิดหรือปัดไปทางซ้ายเพื่อปิด 

วิธีการถ่ายภาพหน้าจอบน iPhone รุ่นต่างๆ ด้วย Touch ID และปุ่มด้านบน

  1. กดปุ่มด้านบนและปุ่มโฮมพร้อมกัน 
  2. ปล่อยปุ่มทั้งสองอย่างรวดเร็ว
  3. หลังจากที่คุณถ่ายภาพหน้าจอแล้ว รูปย่อของภาพหน้าจอจะปรากฏขึ้นชั่วคราวที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แตะรูปย่อเพื่อเปิดหรือปัดไปทางซ้ายเพื่อปิด 

ตำแหน่งที่จัดเก็บภาพหน้าจอ

เปิดแอพรูปภาพ จากนั้นไปที่อัลบั้ม > ภาพถ่ายหน้าจอ 

วันที่เผยแพร่: