เปลี่ยนภาพพื้นหลังของ iPhone

คุณสามารถเลือกภาพของ Apple หรือรูปภาพของคุณเองรูปใดรูปหนึ่งเพื่อใช้เป็นภาพพื้นหลังบน iPhone ของคุณได้

เปิดการตั้งค่าใน iPhone

ในการตั้งค่า ให้แตะภาพพื้นหลัง > เลือกภาพพื้นหลังใหม่

เลือกรูปภาพ

เลือกรูปภาพจากฉากเคลื่อนไหว, ฉากนิ่ง, Live หรือรูปภาพของคุณ ภาพพื้นหลังตามค่าเริ่มต้นจะเปลี่ยนตามการอัพเดท iOS แต่ละครั้ง

หากต้องการเลือกภาพพื้นหลังแบบ Live หรือ Live Photo คุณจะต้องมี iPhone 6s และใหม่กว่า

iPhone XR และ iPhone SE ไม่รองรับ Live Wallpaper

เลื่อนรูปภาพแล้วเลือกตัวเลือกจอแสดงผล

ลากเพื่อเลื่อนรูปภาพ หรือจีบนิ้วบนหน้าจอเพื่อซูมเข้าและซูมออก เพื่อให้รูปภาพมีขนาดพอดีกับหน้าจอ 

รูปภาพบางรูปอาจไม่เลื่อนและปรับขนาด

คุณสามารถเลือกภาพระดับสายตาเพื่อให้ภาพพื้นหลังเลื่อนเมื่อคุณเอียงหน้าจอได้ หรือคุณสามารถเลือกภาพฉากนิ่งเพื่อให้ภาพพื้นหลังไม่เลื่อนได้ ตัวเลือกจอแสดงผลแบบภาพระดับสายตาจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อเปิดคุณสมบัติลดการเคลื่อนไหวหรือเมื่อเปิดโหมดพลังงานต่ำ

หากคุณมี iPhone 6s และใหม่กว่า และใช้ Live Photo แล้ว คุณสามารถเลือก Live ได้ เมื่อคุณกดลงน้ำหนักบนหน้าจอ ภาพพื้นหลังของหน้าจอล็อคจะเคลื่อนไหว

คุณต้องมี iPhone 6s และใหม่กว่าเพื่อใช้งาน Live Photo และภาพพื้นหลังแบบ Live

ตั้งค่าภาพพื้นหลังแล้วเลือกที่ที่คุณต้องการให้แสดงภาพพื้นหลัง

เมื่อคุณปรับรูปภาพเสร็จแล้ว ให้แตะตั้ง หรือแตะยกเลิกเพื่อเริ่มใหม่

คุณสามารถตั้งค่าภาพพื้นหลังให้เป็นหน้าจอโฮม หน้าจอล็อค หรือทั้งคู่ได้ โดยหน้าจอโฮมจะปรากฏเมื่อ iPhone ปลดล็อคอยู่ หน้าจอล็อคจะปรากฏเมื่อคุณปลุก iPhone ของคุณ

หากต้องการดูภาพพื้นหลังภาพใหม่ ให้ล็อค iPhone หรือดูที่หน้าจอโฮม

วันที่เผยแพร่: