เปลี่ยนภาพพื้นหลังบน iPhone ของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังบน iPhone ของคุณ คุณสามารถเลือกภาพของ Apple หรือรูปภาพของคุณเองรูปใดรูปหนึ่งได้ ดูวิธี

เปิดการตั้งค่าบน iPhone ของคุณ

ไปที่การตั้งค่า แตะภาพพื้นหลัง แล้วแตะเลือกภาพพื้นหลังใหม่

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิด "รูปแบบมืด" เพื่อให้ iPhone หรี่แสงภาพพื้นหลังตามสภาพแสงโดยรอบ

เลือกภาพ

เลือกภาพจากฉากเคลื่อนไหว ฉากนิ่ง, Live หรือรูปภาพของคุณ ภาพพื้นหลังตามค่าเริ่มต้นจะเปลี่ยนตามการอัพเดท iOS แต่ละครั้ง

หากต้องการเลือกภาพพื้นหลังแบบ Live หรือ Live Photos คุณจะต้องมี iPhone 6s ขึ้นไป

iPhone XR และ iPhone SE (รุ่นที่ 1 และ 2) ไม่รองรับภาพพื้นหลังแบบ Live

เลื่อนภาพแล้วเลือกตัวเลือกจอแสดงผล

ลากเพื่อเลื่อนภาพ หรือจีบนิ้วบนหน้าจอเพื่อซูมเข้าและซูมออก เพื่อให้ภาพมีขนาดพอดีกับหน้าจอ 

บางภาพอาจไม่เลื่อนและปรับขนาด

หากการซูมระดับสายตาเปิดอยู่ ภาพพื้นหลังจะเลื่อนเมื่อคุณเอียงหน้าจอ หากต้องการปิด ให้แตะปุ่มการซูมระดับสายตา ตัวเลือกจอแสดงผลแบบการซูมระดับสายตาจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อเปิดคุณสมบัติลดการเคลื่อนไหว หรือเมื่อเปิดโหมดพลังงานต่ำ หากภาพพื้นหลังของคุณเป็น Live Photo คุณสามารถเปิดเอฟเฟ็กต์ Live Photo หรือการซูมระดับสายตาได้ แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน

เมื่อคุณปรับภาพเสร็จแล้ว ให้แตะตั้งค่า หรือแตะยกเลิกเพื่อเริ่มใหม่

ตั้งค่าภาพพื้นหลังแล้วเลือกที่ที่คุณต้องการให้แสดงภาพพื้นหลัง

คุณสามารถตั้งค่าภาพพื้นหลังให้เป็นหน้าจอโฮม หน้าจอล็อค หรือทั้งคู่ก็ได้ โดยหน้าจอโฮมจะปรากฏเมื่อ iPhone ปลดล็อคอยู่ หน้าจอล็อคจะปรากฏเมื่อคุณปลุก iPhone ของคุณ

หากต้องการดูภาพพื้นหลังภาพใหม่ ให้ล็อค iPhone หรือดูที่หน้าจอโฮม

หากต้องการดูภาพพื้นหลังแบบ Live ใหม่ในสถานการณ์จริง ให้แตะหน้าจอล็อคค้างไว้

วันที่เผยแพร่: