เปลี่ยนภาพพื้นหลังของ iPhone

คุณสามารถเลือกภาพของ Apple หรือรูปภาพของคุณเองรูปใดรูปหนึ่งเพื่อใช้เป็นภาพพื้นหลังบน iPhone ของคุณได้

เปิดการตั้งค่าใน iPhone

ในการตั้งค่า ให้แตะภาพพื้นหลัง > เลือกภาพพื้นหลังใหม่

เลือกรูปภาพ

เลือกรูปภาพจากฉากเคลื่อนไหว, ฉากนิ่ง, Live หรือรูปภาพของคุณ ภาพพื้นหลังตามค่าเริ่มต้นจะเปลี่ยนตามการอัพเดท iOS แต่ละครั้ง

หากต้องการเลือกภาพพื้นหลังแบบ Live หรือ Live Photo คุณจะต้องมี iPhone 6s และใหม่กว่า

iPhone SE ไม่รองรับภาพพื้นหลังแบบ Live

เลื่อนรูปภาพแล้วเลือกตัวเลือกจอแสดงผล

ลากเพื่อเลื่อนรูปภาพ หรือจีบนิ้วบนหน้าจอเพื่อซูมเข้าและซูมออก เพื่อให้รูปภาพมีขนาดพอดีกับหน้าจอ 

รูปภาพบางรูปอาจไม่เลื่อนและปรับขนาด

คุณสามารถเลือกภาพระดับสายตาเพื่อให้ภาพพื้นหลังเลื่อนเมื่อคุณเอียงหน้าจอได้ หรือคุณสามารถเลือกภาพฉากนิ่งเพื่อให้ภาพพื้นหลังไม่เลื่อนได้ ตัวเลือกจอแสดงผลแบบภาพระดับสายตาจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อเปิดคุณสมบัติลดการเคลื่อนไหวหรือเมื่อเปิดโหมดพลังงานต่ำ

หากคุณมี iPhone 6s และใหม่กว่า และใช้ Live Photo แล้ว คุณสามารถเลือก Live ได้ เมื่อคุณกดลงน้ำหนักบนหน้าจอ ภาพพื้นหลังของหน้าจอล็อคจะเคลื่อนไหว

คุณต้องมี iPhone 6s และใหม่กว่าเพื่อใช้งาน Live Photo และภาพพื้นหลังแบบ Live

ตั้งค่าภาพพื้นหลังแล้วเลือกที่ที่คุณต้องการให้แสดงภาพพื้นหลัง

เมื่อคุณปรับรูปภาพเสร็จแล้ว ให้แตะตั้ง หรือแตะยกเลิกเพื่อเริ่มใหม่

คุณสามารถตั้งค่าภาพพื้นหลังให้เป็นหน้าจอโฮม หน้าจอล็อค หรือทั้งคู่ได้ โดยหน้าจอโฮมจะปรากฏเมื่อ iPhone ปลดล็อคอยู่ หน้าจอล็อคจะปรากฏเมื่อคุณปลุก iPhone ของคุณ

หากต้องการดูภาพพื้นหลังภาพใหม่ ให้ล็อค iPhone หรือดูที่หน้าจอโฮม

วันที่เผยแพร่: