เปลี่ยนภาพพื้นหลังบน iPhone ของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังบน iPhone ของคุณ คุณสามารถเลือกภาพของ Apple หรือรูปภาพของคุณเองรูปใดรูปหนึ่งได้ ดูวิธี

เปิดการตั้งค่าบน iPhone ของคุณ

ไปที่การตั้งค่า แตะภาพพื้นหลัง แล้วแตะเลือกภาพพื้นหลังใหม่

เลือกภาพ

เลือกภาพจากฉากเคลื่อนไหว ฉากนิ่ง, Live หรือรูปภาพของคุณ ภาพพื้นหลังตามค่าเริ่มต้นจะเปลี่ยนตามการอัพเดท iOS แต่ละครั้ง

หากต้องการเลือกภาพพื้นหลังแบบ Live หรือ Live Photo คุณจะต้องมี iPhone 6s ขึ้นไป

iPhone XR และ iPhone SE ไม่รองรับภาพพื้นหลังแบบ Live

เลื่อนภาพแล้วเลือกตัวเลือกจอแสดงผล

ลากเพื่อเลื่อนภาพ หรือจีบนิ้วบนหน้าจอเพื่อซูมเข้าและซูมออก เพื่อให้ภาพมีขนาดพอดีกับหน้าจอ 

บางภาพอาจไม่เลื่อนและปรับขนาด

คุณสามารถเลือกภาพระดับสายตาเพื่อให้ภาพพื้นหลังเลื่อนเมื่อคุณเอียงหน้าจอได้ หรือคุณสามารถเลือกภาพฉากนิ่งเพื่อให้ภาพพื้นหลังไม่เลื่อนได้ ตัวเลือกจอแสดงผลแบบภาพระดับสายตาจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อเปิดคุณสมบัติลดการเคลื่อนไหวหรือเมื่อเปิดโหมดพลังงานต่ำ

เมื่อคุณปรับภาพเสร็จแล้ว ให้แตะตั้งค่า หรือแตะยกเลิกเพื่อเริ่มใหม่

ตั้งค่าภาพพื้นหลังแล้วเลือกที่ที่คุณต้องการให้แสดงภาพพื้นหลัง

คุณสามารถตั้งค่าภาพพื้นหลังให้เป็นหน้าจอโฮม หน้าจอล็อค หรือทั้งคู่ก็ได้ โดยหน้าจอโฮมจะปรากฏเมื่อ iPhone ปลดล็อคอยู่ หน้าจอล็อคจะปรากฏเมื่อคุณปลุก iPhone ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิด "รูปแบบมืด" เพื่อให้ iPhone หรี่แสงภาพพื้นหลังตามสภาพแสงโดยรอบ ไปที่การตั้งค่า > ภาพพื้นหลัง จากนั้นเลือก "รูปแบบมืดจะหรี่แสงภาพพื้นหลัง" เพื่อเปิด

หากต้องการดูภาพพื้นหลังภาพใหม่ ให้ล็อค iPhone หรือดูที่หน้าจอโฮม

วันที่เผยแพร่: