เกี่ยวกับข้อมูลการวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับ Apple TV ของคุณ

Apple ขอให้ลูกค้าช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ โดยแจ้งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งาน ทั้งนี้จะไม่มีข้อมูลที่เก็บรวบรวมใดที่ระบุตัวตนของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่า Apple TV เป็นครั้งแรก คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะแชร์ข้อมูลกับ Apple หรือไม่

เปลี่ยนกาารตั้งค่าของคุณใน Apple TV (รุ่นที่ 4)

ใต้การตั้งค่า > ทั่วไป > คุณสามารถเปลี่ยนได้ว่าคุณต้องการแชร์ข้อมูลการวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งานกับ Apple หรือนักพัฒนาแอพหรือไม่

เปลี่ยนการตั้งค่าใน Apple TV (รุ่นที่ 3 หรือก่อนหน้า)

ใต้การตั้งค่า > ทั่วไป > ส่งข้อมูลไปยัง Apple คุณสามารถเปลี่ยนได้ว่าคุณต้องการแชร์ข้อมูลการวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งานกับ Apple หรือไม่

ดูเพิ่มเติม

ความเป็นส่วนตัวของคุณถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ Apple ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Apple ใช้ในการรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: