วิธีใช้และแก้ไขปัญหาโหมดดิสก์เป้าหมาย FireWire

เรียนรู้วิธีใช้และแก้ไขปัญหาโหมดดิสก์เป้าหมาย FireWire

โหมดดิสก์เป้าหมาย FireWire จะอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ Macintosh ที่มีพอร์ต FireWire (คอมพิวเตอร์เป้าหมาย) ที่ใช้โดยฮาร์ดดิสก์ภายนอกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อื่น (โฮสต์) ได้ เมื่อคอมพิวเตอร์เป้าหมายเริ่มต้นระบบเป็นฮาร์ดดิสก์ FireWire และสามารถใช้ได้โดยคอมพิวเตอร์โฮสต์ คุณจะสามารถคัดลอกไฟล์ไปหรือกลับจากโวลุ่มนั้นได้

ข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์โฮสต์

คอมพิวเตอร์โฮสต์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

 • มีพอร์ต FireWire ในตัวหรือพอร์ต FireWire บนการ์ด PC
 • FireWire 2.3.3 หรือใหม่กว่า
 • Mac OS 8.6 หรือใหม่กว่า

คอมพิวเตอร์เป้าหมาย

รุ่นต่อไปสามารถใช้เป็นคอมพิวเตอร์เป้าหมายได้

 • iMac (แบบที่มีช่องโหลด) พร้อมเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 2.4 หรือใหม่กว่า
 • iMac (ฤดูร้อนปี 2000) และทุกรุ่นที่วางจำหน่ายหลังเดือนกรกฎาคม 2000
 • eMac (ทุกรุ่น)
 • Mac mini (ทุกรุ่น)
 • Power Mac G4 (กราฟิกส์ AGP) พร้อมไดรฟ์ ATA
 • Power Mac G4 Cube
 • Power Mac G4 (อีเธอร์เน็ตกิกะบิต) และทุกรุ่นที่วางจำหน่ายหลังเดือนกรกฎาคม 2000
 • Power Mac G5 (ทุกรุ่น)
 • Mac Pro (ทุกรุ่น)
 • iBook (FireWire) และทุกรุ่นที่วางจำหน่ายหลังเดือนกันยายน 2000
 • PowerBook G3 (FireWire)
 • PowerBook G4 (ทุกรุ่น)
 • MacBook Pro (ทุกรุ่น)
 • MacBook รุ่นที่วางจำหน่ายก่อนเดือนตุลาคม 2008

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พอร์ต FireWire และข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ: โหมดดิสก์เป้าหมาย FireWire บนไดรฟ์ PATA หรือ SATA ภายนอกเท่านั้น โหมดดิสก์เป้าหมาย FireWire จะเชื่อมต่อกับไดรฟ์มาสเตอร์ PATA บนบัส Ultra ATA เท่านั้น และจะไม่เชื่อมต่อกับไดรฟ์ Slave ATA, ATAPI หรือ SCSI

ก่อนจะใช้โหมดดิสก์เป้าหมาย FireWire โปรดตรวจสอบรายการเหล่านี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ของคุณ อัพเดท แล้ว
 • เลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์ FireWire อื่นทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องก่อนที่คุณจะใช้โหมดดิสก์เป้าหมาย FireWire อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ FireWire ใดๆ จนกว่าคุณจะเลิกเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องออกจากกันก่อนหรือหยุดใช้โหมดดิสก์เป้าหมายแล้ว
 • หากมีการเปิดใช้งาน "เปิดใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์" คอมพิวเตอร์จะไม่เข้าสู่โหมดดิสก์เป้าหมาย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์จะมีให้ในส่วน "สิ่งที่ควรทำหาก Mac ของคุณไม่เข้าสู่โหมดดิสก์เป้าหมาย FireWire" ในบทความนี้
 • หากคุณจะถ่ายโอนไดเรกทอรีเริ่มต้นที่ป้องกันไว้ด้วย FileVault (Mac OS X v10.3 หรือใหม่กว่าเท่านั้น) ให้เข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ที่ป้องกันด้วย FileVault และ ปิด FileVault ไว้ชั่วคราว หลังจากถ่ายโอนเนื้อหาไดเรกทอรีเริ่มต้นไปยังคอมพิวเตอร์เป้าหมายแล้ว ให้เปิดใช้งานการป้องกันด้วย FileVault อีกครั้ง หากต้องการ

วิธีใช้โหมดดิสก์เป้าหมาย FireWire

 1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เป้าหมายปิดอยู่
 2. หากคุณใช้คอมพิวเตอร์พกพาของ Apple อย่างเช่น PowerBook หรือ MacBook เป็นคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ให้เสียบกับอะแดปเตอร์ไฟ AC
 3. ใช้สายเคเบิ้ล FireWire เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป้าหมายกับคอมพิวเตอร์โฮสต์ คอมพิวเตอร์โฮสต์สามารถเปิดอยู่ได้
 4. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์เป้าหมายและกดปุ่ม T ค้างไว้ทันทีจนกว่าไอคอน FireWire จะปรากฏขึ้น ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เป้ามายควรมีในคอมพิวเตอร์โฮสต์และควรจะปรากฏบนเดสก์ท็อป (หากคอมพิวเตอร์เป้าหมายกำลังเรียกใช้งาน Mac OS X v10.4 Tiger คุณยังสามารถเปิด การตั้งค่าระบบ เลือก ดิสก์เริ่มต้นระบบ และคลิก โหมดดิสก์เป้าหมาย ได้เช่นกัน รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และเครื่องจะเริ่มต้นระบบในโหมดดิสก์เป้าหมาย)
 5. เมื่อคุณคัดลอกไฟล์เสร็จแล้ว ให้หาไอคอนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายบนเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์โฮสต์และลากไปที่ถังขยะหรือเลือก ดีดออก (หรือ เก็บไว้) จากเมนู ไฟล์
 6. กดปุ่มเปิดปิดของคอมพิวเตอร์เป้าหมายเพื่อปิดเครื่อง
 7. ถอดสายเคเบิ้ล FireWire

เคล็ดลับการใช้โหมดดิสก์เป้าหมายกับคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel

หากคุณพยายามเชื่อมต่อ Mac ที่ใช้ Intel ในโหมดดิสก์เป้าหมายบน Macintosh ที่เรียกใช้ Mac OS X v10.3.9 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า คุณจะเห็นข้อความเตือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อความเตือนสำหรับ Mac ที่ใช้ Intel: "คุณใส่ดิสก์ที่ไม่มีโวลุ่มใดที่ Mac OS X อ่านได้"

หาก Mac ที่ใช้ Intel ของคุณไม่ตอบสนองขณะอยู่ในโหมดดิสก์เป้าหมาย โปรดดู Mac ที่ใช้ Intel อาจไม่ตอบสนองในโหมดดิสก์เป้าหมาย

สิ่งที่ควรทำหาก Mac ของคุณไม่เข้าสู่โหมดดิสก์เป้าหมาย FireWire

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เข้าสู่โหมดดิสก์เป้าหมาย FireWire เมื่อคุณกดปุ่ม T ค้างไว้ขณะเริ่มต้นระบบแต่เริ่มต้นระบบใน Mac OS แทน ให้ลองใช้ขั้นตอนเหล่านี้

 1. ตรวจสอบสายเคเบิ้ล FireWire ใช้งานได้ดีและตรวจสอบการเชื่อมต่อ 
 2. ตรวจสอบว่าไม่มีอุปกรณ์ FireWire อื่นเชื่อมต่ออยู่
 3. ตรวจสอบว่าคุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ในขณะที่กดปุ่ม T ค้างไว้
 4. ตรวจสอบการเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ ตรวจสอบว่าแป้นพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงและไม่ได้ต่อผ่านจอแสดงผลหรือฮับ ให้ใช้แป้นพิมพ์แบบสายหรือไร้สายของ Apple ทุกครั้งที่เป็นไปได้ 
 5. ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิดใช้งาน เปิดใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เปิดใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ ขึ้นกับเวอร์ชั่น OS ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเปิดใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ โปรดทบทวน การตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ใน Mac OS X
วันที่เผยแพร่: