คอมพิวเตอร์พกพาของ Apple: การปรับตั้งแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสามารถปรับตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ iBook, PowerBook, MacBook, หรือ MacBook Pro เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

แบตเตอรี่นี้มีไมโครโปรเซสเซอร์ภายใน ซึ่งจะแจ้งระดับพลังงานโดยประมาณในแบตเตอรี่เมื่อมีการชาร์จและคายประจุ แบตเตอรี่ต้องมีการปรับตั้งใหม่เมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้การแสดงเวลาและเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่บนหน้าจอแม่นยำ และทำให้แบตเตอรี่ทำงานโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรใช้ขั้นตอนนี้เมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก และทุกๆ สองหรือสามเดือนหลังจากนั้น ถ้าตามปกติคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบพกพาของ Apple ไว้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ และใช้คอมพิวเตอร์กับแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวไม่บ่อยนัก คุณควรดำเนินการตามขั้นตอนนี้เดือนละครั้ง เว็บไซต์ www.apple.com/batteries มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแบตเตอรี่ และมีปฏิทิน iCal เพื่อช่วยเตือนให้คุณปรับตั้งแบตเตอรี่

หมายเหตุ: หากคุณไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์พกพาของคุณเป็นรุ่นใด ให้ใช้ลิงก์เหล่านี้เพื่อระบุ iBook, PowerBook, MacBook, MacBook Air หรือ MacBook Pro ของคุณ

 

อุปกรณ์พกพาที่มีแบตเตอรี่ในตัว

แบตเตอรี่คอมพิวเตอร์พกพาของ Apple ปัจจุบันจะได้รับการปรับตั้งมาแล้วและไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนการปรับตั้งที่สรุปไว้ในบทความนี้ คอมพิวเตอร์เหล่านี้ใช้แบตเตอรี่ที่ควรเปลี่ยนโดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เท่านั้น

MacBook  

 • MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2009) และใหม่กว่า

MacBook Air

 • MacBook Air (ทุกรุ่น)

MacBook Pro

 • MacBook Pro พร้อมจอแสดงผล Retina (ทุกรุ่น)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2009) และใหม่กว่า
 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2009) และใหม่กว่า
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2009) และใหม่กว่า

 

อุปกรณ์พกพาที่มีแบตเตอรี่ที่ถอดออกได้

iBooks และ PowerBook G4 นอกเหนือจาก PowerBook G4 (Double-Layer SD 15 นิ้ว)

 1. ต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าและชาร์จแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ให้เต็ม จนกระทั่งไฟสถานะของแบตเตอรี่ดับลง และไฟของปลั๊กอะแดปเตอร์เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียว ซึ่งแสดงว่าแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จจนเต็มแล้ว
 2. ถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้าและใช้ iBook หรือ PowerBook ของคุณ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด คุณจะพบข้อความเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมดอยู่บนหน้าจอ ใช้คอมพิวเตอร์ต่อไปจนกระทั่งคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดพักการทำงาน ในขั้นตอนนี้แบตเตอรี่ได้รับการคายประจุเพียงพอสำหรับการปรับตั้งแล้ว
 3. ต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าและต่อไว้เช่นนั้นจนกระทั่งแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จจนเต็มอีกครั้ง

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มและใช้พลังงานของแบตเตอรี่จนหมดเพียงหนึ่งครั้งเพื่อที่จะปรับตั้งแบตเตอรี่ หลังจากนั้น คุณสามารถต่อและถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่อยู่ในสถานะประจุแบบใดก็ได้

เคล็ดลับ: เมื่อแบตเตอรี่เข้าสู่สถานะ "หมดพลังงาน" คอมพิวเตอร์จะถูกบังคับเข้าสู่โหมดพักการทำงาน แบตเตอรี่จะมีพลังงานสำรองเหลือหลังจาก "หมดพลังงาน" แล้ว เพื่อรักษาสถานะพักการทำงานของคอมพิวเตอร์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อแบตเตอรี่หมดพลังงานจริงๆ คอมพิวเตอร์จะถูกบังคับให้ปิดระบบ ในขั้นตอนนี้ ไฟล์ที่เปิดค้างไว้จะสูญหายไป ดังนั้น สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องค้นหาปลั๊กไฟและต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าก่อนที่จะมีการบังคับปิดระบบ

PowerBook G4 (Double-Layer SD 15 นิ้ว), MacBook (ทุกรุ่น) และ MacBook Pro (ทุกรุ่น)

การปรับตั้งแบตเตอรี่สำหรับ PowerBook G4 (Double-Layer SD 15 นิ้ว) และ MacBook หรือ MacBook Pro ทุกรุ่นได้รับการอัปเดต เนื่องจากการออกแบตเตอรี่รุ่นใหม่พร้อมกับคอมพิวเตอร์นี้ สำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับตั้งแบตเตอรี่:

 1. ต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าและชาร์จแบตเตอรี่ของ PowerBook ให้เต็มจนกระทั่งไฟสัญญาณหรือไฟ LED บนปลั๊กของอะแดปเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียว และมิเตอร์บนหน้าจอในแถบเมนูแสดงว่าแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จจนเต็มแล้ว
 2. ปล่อยให้แบตเตอรี่อยู่ในสถานะชาร์จจนเต็มเป็นเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมง คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระหว่างนี้ โดยที่ต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าไว้
 3. ถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้าขณะที่คอมพิวเตอร์ยังเปิดอยู่ และเริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์จากพลังงานแบตเตอรี่ คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระหว่างนี้ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด คุณจะพบข้อความเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมดอยู่บนหน้าจอ
 4. เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ให้บันทึกงานของคุณ  ใช้คอมพิวเตอร์ต่อไป เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดพักการทำงานโดยอัตโนมัติ
 5. ปิดคอมพิวเตอร์ หรือปล่อยให้คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดพักการทำงานอย่างน้อยห้าชั่วโมง
 6. ต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าและต่อไว้เช่นนั้นจนกระทั่งแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จจนเต็มอีกครั้ง

เคล็ดลับ: เมื่อแบตเตอรี่เข้าสู่สถานะ "หมดพลังงาน" คอมพิวเตอร์จะถูกบังคับเข้าสู่โหมดพักการทำงาน แบตเตอรี่จะมีพลังงานสำรองเหลือหลังจาก "หมดพลังงาน" แล้ว เพื่อรักษาสถานะพักการทำงานของคอมพิวเตอร์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อแบตเตอรี่หมดพลังงานจริงๆ คอมพิวเตอร์จะถูกบังคับให้ปิดระบบ ในขั้นตอนนี้ เนื่องจากมีสการใช้ฟังก์ชันพักการทำงานอย่างปลอดภัยใน PowerBook G4 (Double-Layer SD 15 นิ้ว) เนื้อหาในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์จะถูกบันทึกในฮาร์ดไดรฟ์ เมื่อมีการต่อแหล่งจ่ายไฟกลับคืน คอมพิวเตอร์จะกลับสู่สถานะก่อนพักการทำงาน โดยใช้อิมเมจการพักการทำงานอย่างปลอดภัยในฮาร์ดไดรฟ์

วันที่เผยแพร่: