Wi-Fi และบลูทูธ: แหล่งที่อาจรบกวนสัญญาณ

เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งรวบกวนสัญญาณ Wi-Fi และบลูทูธ (ไร้สาย) ที่เป็นไปได้

ผลจากการรบกวน

 • ช่วงสัญญาณไร้สายระหว่างอุปกรณ์ลดลง
 • การรับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ลดลง
 • การเชื่อมต่อไร้สายขาดช่วงหรือหายไปทั้งหมด
 • มีปัญหาในการจับคู่ระหว่างระยะการค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ

แหล่งรบกวน

 • เตาไมโครเวฟ: การใช้เตาไมโครเวฟใกล้กับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บลูทูธหรือเครื่องสถานีฐาน Wi-Fi อาจทำให้เกิดการรบกวนได้
 • บริการสัญญาณดาวเทียมโดยตรง (DSS): สายโคแอกซ์หรือขั้วต่อที่มีจานดาวเทียมบางประเภทอาจทำให้เกิดการรบกวนได้ ตรวจสายเพื่อดูความเสียหายและใช้สายใหม่หากคุณสงสัยว่ามีปัญหาการรั่วไหลของ RF
 • แหล่งจ่ายไฟภายนอกบางชนิด เช่น สายไฟฟ้า รางรถไฟฟ้า หรือสถานีจ่ายไฟ
 • โทรศัพท์ความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz: โทรศัพท์ไร้สายที่อยู่ในช่วงนี้อาจทำให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์หรือเครือข่ายไร้สายขณะใช้งาน
 • อุปกรณ์ส่งวิดีโอ (อุปกรณ์ส่ง/อุปกรณ์รับ) ที่ทำงานอยู่ในแบนด์วิธ 2.4 GHz หรือ 5 GHz
 • ลำโพงไร้สายที่ทำงานอยู่ในแถบความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz
 • จอมอนิเตอร์ภายนอกบางรุ่นและจอแสดงผล LCD: จอแสดงผลบางรุ่นอาจปล่อยคลื่นฮาร์มอนิกที่รบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบความถี่ 2.4 GHz และช่องทาง 11 และ 14 อาจมีการรบกวนเพิ่มขึ้นสูงสุดหากคุณมีคอมพิวเตอร์พกพาที่ปิดฝาอยู่และจอมอนิเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน ให้ลองเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อให้ใช้ช่องทาง 5 Ghz หรือที่ต่ำกว่า 2.4 GHz
 • อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ที่ทำงานในแบนด์วิธ 2.4 GHz หรือ 5 GHz (ไมโครเวฟ กล้อง กล้องมอนิเตอร์เด็ก อุปกรณ์ไร้สายของเพื่อนบ้าน และอื่นๆ)

  หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่ระบุอย่างชัดเจนว่ามีการทำงานในย่านความ 2.4 GHz หรือ 5 GHz เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ควรระบุแถบความถี่ที่อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน อุปกรณ์เหล่านี้อาจเรียกว่าอุปกรณ์ "แถบความถี่คู่" "Wi-Fi" หรือ "ไร้สาย"

สภาพแวดล้อมในบ้านและสำนักงาน

หากเป็นไปได้ โปรดหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางสัญญาณไร้สายหรือเปลี่ยนตำแหน่งการวางอุปกรณ์ Wi-Fi หรือบลูทูธ ใหม่เพื่อให้เส้นทางของสัญญาณชัดเจนยิ่งขึ้น ตำแหน่งของอุปกรณ์ภายในอาคารและวัสดุก่อสร้างที่ใช้สามารถส่งผลกระทบต่อ Wi-Fi และบลูทูธได้ ตารางด้านล่างนี้จะแสดงประเภทของวัสดุสิ่งกีดขวางและการรบกวนที่เป็นไปได้โดยทั่วไป

การปิดกั้นจากการสะท้อนและดูดซับคลื่นความถี่วิทยุ (RF)

ไม้ ต่ำ
วัสดุสังเคราะห์ ต่ำ
แก้ว ต่ำ
น้ำ ปานกลาง
อิฐ ปานกลาง
หินอ่อน ปานกลาง
ปูนปลาสเตอร์ สูง
คอนกรีต สูง
กระจกกันกระสุน สูง
โลหะ สูงมาก

 

วิธีลดการรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ

เพื่อเป็นการลดการรบกวนระหว่างเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ Wi-Fi และบลูทูธของคุณ ลองทำดังนี้:

 1. เปลี่ยนช่องทางบนเครือข่ายไร้สายของคุณ สำหรับเครื่องสถานีฐาน Wi-Fi ให้ รีเซ็ตเครื่องสถานีฐาน แล้วเครื่องสถานีฐานจะพยายามใช้ช่องทาง 2.4 และ 5 GHz ที่มีการรบกวนน้อยที่สุดเมื่อเริ่มทำงาน
 2. เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 5 GHz (หากเป็นไปได้)
 3. ลดจำนวนอุปกรณ์ไร้สายบลูทูธที่ใช้งานอยู่ที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือใช้งานอยู่ในพื้นที่นั้น

เคล็ดลับ: ด้วย OS X Mountain Lion v10.8.4 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้การวินิจฉัยสัญญาณไร้สายเพื่อช่วยประเมินสภาพแวดล้อม Wi-Fi ของคุณได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การวินิจฉัสัญญาณไร้สาย

หากคุณพบว่าเครือข่ายไร้สายมีประสิทธิภาพต่ำกว่าประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากการรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ คุณอาจสามารถลดผลกระทบจากการรบกวนโดยการเปลี่ยนช่องทางอื่นในเครือข่ายไร้สายของคุณได้ ประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าประสิทธิภาพสูงสุดอาจสามารถดูได้จากความแรงของสัญญาณที่ต่ำในแถบเมนู AirPort การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้า หรือการถ่ายโอนไฟล์ที่ช้าระหว่างคอมพิวเตอร์ไร้สาย เพียง รีเซ็ตเครื่องสถานีฐาน แล้วเครื่องสถานีฐานจะพยายามใช้ช่องทาง 2.4 และ 5 GHz ที่มีการรบกวนน้อยที่สุดเมื่อเริ่มทำงาน

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายจำเป็นต้องมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าธรรมเนียม) และการ์ดอีเธอร์เน็ตและเครื่องสถานีฐานไร้สาย (หรือ AirPort ที่เข้ากันได้) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายไม่รองรับการใช้งานร่วมกับ AirPort สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อกำหนดสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วย AirPort

 ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple นั้นมีให้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองของ Apple แต่อย่างใด โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 72% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย