คุณอาจจำเป็นต้องขอการตั้งค่า Mail จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

Mail จะกำหนดค่าบัญชีอีเมลของคุณอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมลของคุณสำหรับผู้ให้บริการอีเมลจำนวนมาก หากไม่มีข้อมูลให้ คุณอาจจำเป็นต้องขอการตั้งค่าบางอย่างจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณสามารถใช้แผ่นงานในบทความนี้เพื่อหาการตั้งค่าที่คุณต้องการได้

การกำหนดค่า Mail ด้วยตัวคุณเอง

หาก Mail ไม่สามารถตั้งค่าบัญชีของคุณได้โดยอัตโนมัติ ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนการตั้งค่าเพิ่มเติม อย่างเช่น ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้าและขาออก คุณต้องทราบการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อจะสามารถตั้งค่า Mail ด้วยตนเอง ข้อมูลนี้จะได้มาจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ (อย่างเช่น Yahoo หรือ Hotmail)

บางครั้งผู้ให้บริการอีเมลของคุณอาจแตกต่างจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ (อย่างเช่น Comcast อย่างเช่น Telus) โปรดดูในที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อดูว่าใครเป็นผู้ให้บริการของคุณ (ตัวอย่างเช่น @yahoo.com) หากคุณกำหนดค่าบัญชีอีเมลสำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน คุณอาจต้องตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณสำหรับการตั้งค่าเหล่านี้

ให้พิมพ์บทความนี้หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แผ่นงานที่เป็นเวอร์ชั่นไฟล์ PDF โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณและกรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดด้านล่างนี้เพื่อทำการตั้งค่า Mail ให้สมบูรณ์ โปรดเก็บแผ่นงานนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในกรณีที่คุณจำเป็นต้องใช้อีกครั้งในภายหลัง

แผ่นงานการตั้งค่าบัญชีอีเมล

คำถาม คำตอบ หมายเหตุ
ชื่อจริง:   ชื่อของคุณตามที่คุณต้องการให้ปรากฏในข้อความที่คุณส่ง เช่น John Appleseed
ที่อยู่อีเมลของฉัน:                                @                        .        อย่างเช่น appleseed@example.com
ผู้ให้บริการอีเมลของฉัน:   ชื่อของผู้ให้บริการอีเมลของคุณเช่น Yahoo, Gmail, Comcast หรือ AOL

 

คำถาม คำตอบ หมายเหตุ
ประเภทบัญชี:
เลือกรายการเดียว
 [     ] POP
 [     ] IMAP 
 [     ] Exchange IMAP
 [     ] Exchange EWS
ผู้ให้บริการอีเมลของคุณสามารถบอกได้ว่าจะเลือกบัญชีประเภทใด
คำอธิบาย:   ใช้เพื่อตั้งชื่อให้กล่องเมลเข้าของคุณใน Mail อย่างเช่น "อีเมลที่ทำงาน"
ชื่อโฮสต์เซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้า:   เช่น mail.example.com
ชื่อผู้ใช้:   ตัวอย่าง: appleseed หรือ appleseed@example.com
รหัสผ่าน:   ใช้เพื่อปกป้องบัญชีอีเมลของคุณ:
โปรดถามผู้ให้บริการอีเมลของคุณหากคุณไม่ทราบรหัสผ่านของคุณ
หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า:   ผู้ให้บริการอีเมลของคุณสามารถบอกได้ว่าจะเลือกพอร์ตใด
วิธีการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า:
(เลือกหนึ่งรายการ)

[     ] รหัสผ่าน
[     ] MD5
[     ] NTLM
[     ] Kerberos
[     ] ไม่มี

ผู้ให้บริการอีเมลของคุณสามารถบอกได้ว่าจะเลือกวิธีการรับรองความถูกต้องแบบใด
เซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้าของคุณรองรับหรือไม่
Secure Sockets Layer (SSL) ใช่หรือไม่
[     ] ใช่ [     ] ไม่ ผู้ให้บริการอีเมลของคุณอาจเรียกการตั้งค่านี้ว่า Transport Layer Security (TLS)

 

คำถาม คำตอบ หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก:   เช่น smtp.example.com
พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาออก:
เลือกรายการเดียว
[     ] 25
[     ] 465
[     ] 587
[     ] อื่นๆ: ________
ผู้ให้บริการอีเมลของคุณสามารถบอกได้ว่าจะเลือกพอร์ตใด
เซิร์ฟเวอร์เมลขาออกของคุณรองรับ Secure Sockets Layer (SSL) หรือไม่ [     ] ใช่
[     ] ไม่
ผู้ให้บริการอีเมลของคุณอาจเรียกการตั้งค่านี้ว่า Transport Layer Security (TLS)
ประเภทของการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ขาออก:
เลือกรายการเดียว

[     ] รหัสผ่าน
[     ] MD5
[     ] NTLM
[     ] Kerberos
[     ] ไม่มี

ผู้ให้บริการจะทราบดีว่าควรเลือกวิธีการรับรองความถูกต้องใด
หาก "ไม่มี" ให้ขอการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMTP) จากผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ เพื่อใช้เวลาที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ WiFi ฮอตสปอตที่ร้านกาแฟใกล้บ้านของคุณ ใช้แผนภูมิถัดไปเพื่อบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้

 

คำถาม คำตอบ หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก:   เช่น smtp.example.com
พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาออก:
เลือกหนึ่งรายการ
[     ] 25
[     ] 465
[     ] 587
[     ] อื่นๆ: ______
ผู้ให้บริการอีเมลของคุณสามารถบอกได้ว่าจะเลือกพอร์ตใด
เซิร์ฟเวอร์เมล ขาออกของคคุณรองรับt Secure Sockets Layer (SSL) หรือไม่ [     ] ใช่ [     ] ไม่ ผู้ให้บริการอีเมลของคุณอาจเรียกการตั้งค่านี้ว่า Transport Layer Security (TLS)
ประเภทของการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ขาออก:
(เลือกหนึ่งรายการ)
[     ] รหัสผ่าน
[     ] MD5
[     ] NTLM
[     ] Kerberos
 

Microsoft Exchange

หากคุณใช้บัญชี Microsoft Exchange การตั้งค่าอาจแตกต่างออกไป โปรดดูบทความต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

 ข้อมูลสำคัญ: การระบุถึงเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามมีขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับรองหรือการแนะนำ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกสรร การปฏิบัติตามหรือการใช้ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ที่พบในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม Apple ให้ข้อมูลนี้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เท่านั้น Apple ไม่ได้ทดสอบข้อมูลที่พบในไซต์เหล่านี้ และไม่ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความเชื่อถือได้ของข้อมูลเหล่านี้ การใช้ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ในอินเทอร์เน็ตนั้นย่อมมีความเสี่ยงอยู่ และ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในด้านนี้ โปรดทราบว่าไซต์ของบุคคลที่สามนั้นไม่ขึ้นอยู่กับ Apple และ Apple ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านี้ได้ โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 72% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย