วิธีใช้ AirDrop บน iPhone หรือ iPod ของคุณ

ใช้ AirDrop เพื่อแชร์และรับรูปภาพ เอกสาร และอีกมากมายกับอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับอยู่ใกล้เคียงและอยู่ในระยะสัญญาณบลูทูธและ Wi-Fi

 • ตรวจสอบว่าคุณและผู้รับเปิด Wi-Fi และบลูทูธอยู่ ให้ปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล หากมีใครเปิดไว้

 • ตรวจสอบว่าผู้รับตั้งค่า AirDrop ให้รับคอนเทนต์จาก "เฉพาะรายชื่อ" หากตั้งค่าแล้ว และคุณอยู่ในรายชื่อของผู้รับ พวกเขาต้องมีที่อยู่อีเมลของ Apple ID หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณอยู่ในบัตรรายชื่อจึงจะสามารถใช้ AirDrop ได้

 • หากคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อ ควรแจ้งให้ผู้รับตั้งค่าการรับคอนเทนต์ด้วย AirDrop เป็นทุกคน เพื่อให้สามารถรับไฟล์ได้

คุณสามารถตั้งค่าการรับด้วย AirDrop เป็น เฉพาะรายชื่อหรือปิดการรับ เพื่อควบคุมผู้ที่จะสามารถเห็นอุปกรณ์ของคุณ และส่งคอนเทนต์ให้คุณใน AirDrop ได้ทุกเมื่อ

วิธีใช้ AirDrop

 1. เปิดแอป แล้วแตะแชร์หรือปุ่มแชร์ No alt supplied for Image หากคุณแชร์รูปภาพจากแอปรูปภาพ คุณสามารถปัดซ้ายหรือขวา แล้วเลือกหลายรูปได้

 2. แตะปุ่ม AirDrop

  • iPhone showing แสดงชีทการแชร์พร้อมรูปภาพที่เลือกพร้อมแสดงตัวเลือก AirDrop
 3. แตะผู้ใช้ AirDrop1 ที่คุณต้องการแชร์ด้วย หรือคุณสามารถใช้ AirDrop ระหว่างอุปกรณ์ Apple ของคุณเอง

หากคุณอยู่ใกล้ใครบางคนในรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถแชร์ได้โดยเปิดเนื้อหาที่คุณต้องการแชร์ จากนั้นนําอุปกรณ์ของคุณมารวมกัน2

1. หากผู้ที่คุณแชร์คอนเทนต์ด้วยอยู่ในรายชื่อของคุณ คุณจะเห็นภาพพร้อมชื่อของพวกเขา หากพวกเขาไม่ได้อยู่ในรายชื่อ คุณจะเห็นเพียงแค่ชื่อของพวกเขาโดยไม่มีภาพ

2. ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณและผู้ติดต่อของคุณใช้ iPhone ที่ใช้ iOS 17

วิธียอมรับ AirDrop

เมื่อมีคนแชร์บางอย่างกับคุณโดยใช้ AirDrop คุณจะเห็นการแจ้งเตือน คุณสามารถแตะยอมรับหรือปฏิเสธได้

iPhone แสดงการแจ้งเตือน AirDrop ที่คุณสามารถปฏิเสธหรือยอมรับได้

หากคุณแตะยอมรับ AirDrop จะส่งคอนเทนต์เข้ามาภายในแอปเดียวกันกับที่ส่งคอนเทนต์นั้นมา ตัวอย่างเช่น รูปภาพจะปรากฏในแอปรูปภาพ และเว็บไซต์ต่างๆ จะเปิดใน Safari ลิงก์สำหรับแอปจะเปิดใน App Store เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดหรือซื้อแอปนั้นได้

หากคุณส่งคอนเทนต์บางอย่างให้ตัวคุณเองด้วย AirDrop เช่น รูปภาพจาก iPhone ไปยัง Mac ของคุณ คุณจะไม่เห็นตัวเลือกยอมรับหรือปฏิเสธ คอนเทนต์นั้นจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องด้วย Apple ID เดียวกัน

วิธีปรับการตั้งค่า AirDrop

หากต้องการเลือกผู้ที่จะสามารถเห็นอุปกรณ์ของคุณและส่งคอนเทนต์ให้คุณใน AirDrop ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า จากนั้นแตะทั่วไป

 2. แตะ AirDrop จากนั้นเลือกตัวเลือก

  • iPhone แสดงการตั้งค่า AirDrop โดยเลือกเฉพาะผู้ติดต่อเท่านั้น

คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือก AirDrop ในศูนย์ควบคุมได้อีกด้วย

 1. บน iPhone X หรือใหม่กว่า ให้ปัดลงจากมุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม หรือทำตามการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมบน iPad ที่ใช้ iOS 12 หรือใหม่กว่า หรือ iPadOS ใน iPhone 8 หรือรุ่นก่อนหน้า ให้ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอ

 2. กดลงน้ำหนักหรือแตะที่บัตรการตั้งค่าเครือข่ายที่มุมซ้ายบนค้างไว้

 3. แตะปุ่ม AirDrop ค้างไว้ จากนั้นเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ปิดการรับ: คุณจะไม่ได้รับคำขอ AirDrop

  • เฉพาะรายชื่อ: เฉพาะผู้ที่อยู่ในรายชื่อเท่านั้นที่จะเห็นอุปกรณ์ของคุณ

  • ทุกคน: อุปกรณ์ Apple ทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ AirDrop จะเห็นอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือก AirDrop เป็นทุกคนเป็นเวลา 10 นาทีใน iOS 16.2 หรือใหม่กว่า ตัวเลือกของคุณจะเปลี่ยนกลับเป็นรายชื่อติดต่อเท่านั้น3 หลังจากผ่านไป 10 นาที

หากคุณเห็น "ปิดการรับ" และไม่สามารถแตะเพื่อเปลี่ยนได้ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ

 2. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว

 3. แตะแอปที่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบว่าเปิด AirDrop อยู่

3. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID บนอุปกรณ์ของคุณ การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนเป็นการรับสายหลังจาก 10 นาที

ตัวเลือก "เฉพาะรายชื่อ" พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 10 และใหม่กว่า, iPadOS หรือ macOS Sierra 10.12 และใหม่กว่า หาก AirDrop ถูกตั้งค่าเป็น "เฉพาะรายชื่อ" บนอุปกรณ์ของคุณที่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ คุณจะต้องปรับการตั้งค่า AirDrop เป็นตัวเลือก "ทุกคน" ในการตั้งค่าหรือจากศูนย์ควบคุม คุณสามารถเลือกตัวเลือก "ทุกคน" ในขณะที่ใช้ AirDrop และปิดใช้งานได้ เมื่อไม่ได้ใช้งาน

วันที่เผยแพร่: