เล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงข้ามสไลด์ใน Keynote บน iPhone, iPad หรือ Mac

เพิ่มไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงลงในหลายสไลด์ และเล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงเล่นต่อไปในขณะที่เลื่อนสไลด์ไปข้างหน้า รวมถึงระหว่างที่เปลี่ยนฉากระหว่างสไลด์ด้วย

ในการเล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงข้ามสไลด์ ให้เพิ่มไฟล์เดียวกันลงในสไลด์ติดกัน จากนั้นคุณจะสามารถปรับการตั้งค่าไฟล์เพื่อเปลี่ยนลักษณะของภาพและเสียงที่เล่นจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าระดับเสียงของไฟล์ในแต่ละสไลด์แยกกัน หรือเปลี่ยนตำแหน่งภาพยนตร์บนสไลด์ขณะกำลังเล่นได้ด้วย ลำดับภาพเคลื่อนไหวสำหรับวัตถุอื่นๆ บนสไลด์ เช่น ฉากเคลื่อนไหวเข้า ฉากแอ็คชั่น และฉากเคลื่อนไหวออก จะยังคงทำงานต่อไปขณะที่เล่นภาพยนตร์

เพิ่มไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงลงในสไลด์

หากต้องการเล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงข้ามสไลด์ ให้เพิ่มไฟล์ในสไลด์ที่ต่อเนื่องกันในงานนำเสนอของคุณ

เพิ่มไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงลงในสไลด์บน iPhone หรือ iPad

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการให้เริ่มเล่นภาพยนตร์หรือไฟล์เสียง

 2. แตะ ปุ่มแทรกไม่มีข้อความอธิบายสําหรับรูปภาพ จากนั้นแตะปุ่มสื่อไม่มีข้อความอธิบายสําหรับรูปภาพ หรือเพียงแค่แตะ ปุ่มสื่อไม่มีข้อความอธิบายสําหรับรูปภาพ

 3. เพิ่มไฟล์ในสไลด์โดยทำดังนี้

  • ในการเพิ่มภาพยนตร์จากคลังรูปภาพ ให้แตะรูปภาพหรือวิดีโอ ค้นหาไฟล์ที่ต้องการแล้วแตะที่ไฟล์นั้น

  • ในการเพิ่มไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงที่อยู่ใน iCloud Drive หรือตำแหน่งอื่น ให้แตะ "แทรกจาก" ค้นหาไฟล์ แล้วเลือกไฟล์จากนั้นแตะเปิด

 4. วางไฟล์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในสไลด์และปรับขนาดตามที่ต้องการ

 5. เพิ่มไฟล์เดียวกันนั้นในแต่ละสไลด์ที่อยู่ติดกันที่คุณต้องการให้เล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียง

 6. ในแต่ละสไลด์ แตะภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงเพื่อเลือก แตะ ปุ่มรูปแบบไม่มีคำอธิบายสําหรับรูปภาพ แตะภาพยนตร์ จากนั้นเปิดเล่นข้ามสไลด์

 7. ปิดเล่นข้ามสไลด์ สำหรับสไลด์สุดท้ายที่ต้องการให้เล่นข้ามไฟล์

เมื่อคุณเปิดเล่นข้ามสไลด์ในสไลด์หนึ่ง ภาพยนตร์หรือเสียงจะยังคงเล่นข้ามในสไลด์ถัดไป แม้ว่าคุณจะปิดการตั้งค่าในสไลด์ถัดไปก็ตาม เช่น หากคุณต้องการเล่นภาพยนตร์ในห้าสไลด์ แต่ไม่ต้องการให้เล่นในสไลด์ที่หก ให้ตรวจดูว่าคุณเปิดเล่นข้ามสไลด์ในสี่สไลด์ก่อนหน้า แล้วปิดการตั้งค่าในสไลด์ที่ 5 ไฟล์ภาพยนตร์จะเล่นไปจนถึงสไลด์ที่ 5 และจะหยุดเมื่อคุณเลื่อนไปยังสไลด์ที่ 6

เพิ่มไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงลงในสไลด์บน Mac

ใช้ไฟล์ภาพยนตร์และไฟล์เสียงบน Mac ของคุณซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ QuickTime รองรับ หากคุณไม่สามารถเพิ่มหรือเล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงได้ ให้ลองใช้ iMovie, QuickTime Player หรือ Compressor เพื่อแปลงเป็นไฟล์ MPEG-4 (นามสกุล .m4a) สำหรับไฟล์เสียง หรือแปลงเป็นไฟล์ QuickTime (นามสกุล .mov) สำหรับไฟล์วิดีโอ

 1. เพิ่มไฟล์ในสไลด์ที่คุณต้องการให้ไฟล์เริ่มเล่น

  • หากต้องการเพิ่มไฟล์จากคลังรูปภาพหรือเพลงจากคลังเพลงของคุณ ให้คลิกปุ่มสื่อในแถบเครื่องมือ คลิกภาพยนตร์หรือเพลง จากนั้นลากไฟล์ไปยังสไลด์

  • ในการเพิ่มไฟล์จาก iCloud Drive หรือตำแหน่งอื่น ให้คลิกเลือก ค้นหาไฟล์ จากนั้นคลิกแทรก

 2. เพิ่มไฟล์เดียวกันนั้นในแต่ละสไลด์ที่อยู่ติดกันที่คุณต้องการให้เล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียง

 3. ในแต่ละสไลด์ ให้คลิกไฟล์เพื่อเลือก คลิกปุ่มรูปแบบ คลิกภาพยนตร์ จากนั้นเปิด "เล่นไฟล์ภาพยนตร์ (เสียง) ข้ามสไลด์"

 4. ปิด "เล่นไฟล์ภาพยนตร์ (เสียง) ข้ามสไลด์" สำหรับสไลด์สุดท้ายที่คุณต้องการเล่นไฟล์ข้ามสไลด์

เมื่อคุณเปิด "เล่นภาพยนตร์ (เสียง) ข้ามสไลด์" ในสไลด์ ภาพยนตร์หรือเสียงจะเล่นข้ามไปยังสไลด์ถัดไปด้วย แม้ว่าคุณจะปิดการตั้งค่านี้ในสไลด์ถัดไปก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเล่นไฟล์ภาพยนตร์ในสไลด์ 5 อัน แต่ไม่ต้องการให้เล่นในสไลด์ที่ 6 ให้ตรวจสอบว่าได้เปิด "เล่นไฟล์ภาพยนตร์ข้ามสไลด์" แค่ใน 4 สไลด์แรก แล้วปิดการตั้งค่าในสไลด์ที่ 5 ไฟล์ภาพยนตร์จะเล่นไปจนถึงสไลด์ที่ 5 และจะหยุดเมื่อคุณเลื่อนไปยังสไลด์ที่ 6

ใช้เค้าโครงสไลด์

คุณยังสามารถเพิ่มไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงลงในเค้าโครงสไลด์ จากนั้นก็ใช้เค้าโครงสไลด์นั้นกับสไลด์อื่นได้ด้วย ไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงจะเล่นต่อเนื่องบนสไลด์ที่อยู่ติดกันซึ่งใช้เค้าโครงสไลด์เดียวกัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างภาพพื้นหลังแบบเคลื่อนไหวและแน่ใจได้ว่าการเล่นจากสไลด์ไปยังสไลด์จะลื่นไหลและสอดคล้องกันทุกประการ

ปรับระดับเสียงของไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงสำหรับแต่ละสไลด์

คุณสามารถตั้งค่าระดับเสียงของไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงในแต่ละสไลด์แยกกันบน Mac หรือไฟล์เสียงบน iPhone หรือ iPad ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการลดระดับเสียงของสไลด์ที่คุณกำลังพูดอยู่ จากนั้นจึงเพิ่มระดับเสียงสำหรับสไลด์ที่คุณไม่ได้พูด

ปรับระดับเสียงของไฟล์เสียงบน iPhone หรือ iPad

 1. แตะไฟล์เสียงบนสไลด์ที่คุณต้องการปรับแต่ง

 2. แตะ ปุ่มรูปแบบไม่มีข้อความอธิบายสําหรับรูปภาพ แตะเสียง จากนั้นลากตัวควบคุมระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงบน Mac

 1. เลือกไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงบนสไลด์ คลิก ปุ่มรูปแบบไม่มีข้อความอธิบายสําหรับรูปภาพ จากนั้นคลิกภาพยนตร์หรือเสียง

 2. ลากตัวควบคุมระดับเสียง

ปรับการตั้งค่าอื่นๆ และใช้ลักษณะเปลี่ยนผ่านเมื่อเล่นภาพยนตร์ข้ามสไลด์

คุณสามารถปรับตำแหน่ง ขนาด และการหมุนของภาพยนตร์จากสไลด์หนึ่งไปอีกสไลด์หนึ่ง และหากคุณกำลังใช้ลักษณะเปลี่ยนผ่านอื่นๆ ภาพยนตร์จะยังคงเล่นทั้งในช่วงขาออกและขาเข้าของลักษณะเปลี่ยนผ่านนั้น

ภาพเคลื่อนไหวบางรูปแบบจะช่วยสร้างเอฟเฟ็กต์ที่น่าสนใจเมื่อเล่นภาพยนตร์ข้ามสไลด์ เมื่อคุณใช้การเคลื่อนย้ายมหัศจรรย์เป็นภาพเคลื่อนไหวของลักษณะเปลี่ยนผ่าน ภาพยนตร์จะเล่นต่อไปและขยายจนเต็มสไลด์ทั้งหมดในขณะที่การนำเสนอดำเนินไปเรื่อยๆ จากสไลด์หนึ่งไปยังสไลด์ถัดไป

หากไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงไม่ยอมเล่นข้ามสไลด์ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าบางอย่างตรงกันในแต่ละสไลด์

เล่นข้ามสไลด์เมื่อโน้ตสำหรับผู้บรรยายค่อนข้างยาว

การเล่นภาพยนตร์ข้ามสไลด์อาจมีประโยชน์ในกรณีที่โน้ตสำหรับผู้บรรยายค่อนข้างยาวจนแสดงไม่พอดีในจอภาพของผู้นำเสนอ โดยคุณอาจคัดลอกสไลด์ที่มีภาพยนตร์ให้เป็นหลายชุดแล้ววางต่อกัน จากนั้นแบ่งโน้ตสำหรับผู้บรรยายเพื่อเอาไปใส่ในสไลด์เหล่านั้นแยกกัน ด้วยวิธีนี้คุณก็สามารถคลิกเพื่อแสดงส่วนถัดไปของโน้ตในขณะที่ภาพยนตร์ยังคงเล่นได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะใช้ลักษณะเปลี่ยนผ่านแบบใด

หากไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงของคุณไม่ยอมเล่นข้ามสไลด์

หากไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงของคุณไม่ยอมเล่นข้ามสไลด์ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้สำหรับแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการให้เล่นไฟล์

 • การตั้งค่าเล่นซ้ำ (ไม่มี วนซ้ำ วนกลับไปมา) สำหรับไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงจะต้องเหมือนกันในแต่ละสไลด์

 • การตั้งค่าการตัดแต่งจะต้องเหมือนกันในแต่ละสไลด์ (Mac เท่านั้น)

 • หากคุณใช้การเคลื่อนไหวออกในสไลด์หนึ่งและการเคลื่อนไหวเข้าในสไลด์ถัดไป ไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงจะไม่เล่นข้ามสไลด์

วันที่เผยแพร่: