รุ่นต่างๆ ของ iPhone ที่รองรับโดยเครือข่าย 5G, LTE/4G, 3G และ 2G ของ China Mobile, China Unicom และ China Telecom

ตรวจสอบว่า iPhone รุ่นของคุณรองรับเครือข่าย 5G, LTE/4G, 3G หรือ 2G ของ China Mobile, China Unicom หรือ China Telecom หรือไม่

เครือข่าย 5G ของ China Mobile

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่าย 5G ของ China Mobile ได้

 • iPhone 14 Pro Max (รุ่น A2896)

 • iPhone 14 Pro (รุ่น A2892)

 • iPhone 14 Plus (รุ่น A2888)

 • iPhone 14 (รุ่น A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (รุ่น A2644)

 • iPhone 13 Pro (รุ่น A2639)

 • iPhone 13 (รุ่น A2634)

 • iPhone 13 mini (รุ่น A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (รุ่น A2412)

 • iPhone 12 Pro (รุ่น A2408)

 • iPhone 12 (รุ่น A2404)

 • iPhone 12 mini (รุ่น A2400)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 3)

เครือข่าย LTE/4G ของ China Mobile

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่าย LTE ของ China Mobile ได้

 • iPhone 14 Pro Max (รุ่น A2896)

 • iPhone 14 Pro (รุ่น A2892)

 • iPhone 14 Plus (รุ่น A2888)

 • iPhone 14 (รุ่น A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (รุ่น A2644)

 • iPhone 13 Pro (รุ่น A2639)

 • iPhone 13 (รุ่น A2634)

 • iPhone 13 mini (รุ่น A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (รุ่น A2412)

 • iPhone 12 Pro (รุ่น A2408)

 • iPhone 12 (รุ่น A2404)

 • iPhone 12 mini (รุ่น A2400)

 • iPhone 11 Pro (รุ่น A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (รุ่น A2220)

 • iPhone 11 (รุ่น A2223)

 • iPhone XS (รุ่น A2100)

 • iPhone XS Max (รุ่น A2104)

 • iPhone XR (รุ่น A2108)

 • iPhone X (รุ่น A1865, A1903)

 • iPhone 8 (รุ่น A1863, A1907)

 • iPhone 8 Plus (รุ่น A1864, A1899)

 • iPhone 7 (รุ่น A1660, A1780)

 • iPhone 7 Plus (รุ่น A1661, A1786)

 • iPhone 6s (รุ่น A1691, A1700)

 • iPhone 6s Plus (รุ่น A1690, A1699)

 • iPhone 6 (รุ่น A1586, A1589)

 • iPhone 6 Plus (รุ่น A1524, A1593)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 3)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 2) (รุ่น A2298)

 • iPhone SE (รุ่น A1723, A1724)

 • iPhone 5s (รุ่น A1518, A1530)

 • iPhone 5c (รุ่น A1516, A1529)

เครือข่าย 3G ของ China Mobile

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่าย 3G ของ China Mobile ได้

 • iPhone 11 Pro (รุ่น A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (รุ่น A2220)

 • iPhone 11 (รุ่น A2223)

 • iPhone XS (รุ่น A2100)

 • iPhone XS Max (รุ่น A2104)

 • iPhone XR (รุ่น A2108)

 • iPhone X (รุ่น A1865, A1903)

 • iPhone 8 (รุ่น A1863, A1907)

 • iPhone 8 Plus (รุ่น A1864, A1899)

 • iPhone 7 (รุ่น A1660, A1780)

 • iPhone 7 Plus (รุ่น A1661, A1786)

 • iPhone 6s (รุ่น A1691, A1700)

 • iPhone 6s Plus (รุ่น A1690, A1699)

 • iPhone 6 (รุ่น A1586, A1589)

 • iPhone 6 Plus (รุ่น A1524, A1593)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 2) (รุ่น A2298)

 • iPhone SE (รุ่น A1723, A1724)

 • iPhone 5s (รุ่น A1518, A1530)

 • iPhone 5c (รุ่น A1516, A1529)

เครือข่าย 2G ของ China Mobile

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่าย 2G ของ China Mobile ได้

 • iPhone 14 Pro Max (รุ่น A2896)

 • iPhone 14 Pro (รุ่น A2892)

 • iPhone 14 Plus (รุ่น A2888)

 • iPhone 14 (รุ่น A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (รุ่น A2644)

 • iPhone 13 Pro (รุ่น A2639)

 • iPhone 13 (รุ่น A2634)

 • iPhone 13 mini (รุ่น A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (รุ่น A2412)

 • iPhone 12 Pro (รุ่น A2408)

 • iPhone 12 (รุ่น A2404)

 • iPhone 12 mini (รุ่น A2400)

 • iPhone 11 Pro (รุ่น A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (รุ่น A2220)

 • iPhone 11 (รุ่น A2223)

 • iPhone XS (รุ่น A2100)

 • iPhone XS Max (รุ่น A2104)

 • iPhone XR (รุ่น A2108)

 • iPhone X (รุ่น A1865, A1903)

 • iPhone 8 (รุ่น A1863, A1907)

 • iPhone 8 Plus (รุ่น A1864, A1899)

 • iPhone 7 (รุ่น A1660, A1780)

 • iPhone 7 Plus (รุ่น A1661, A1786)

 • iPhone 6s (รุ่น A1691, A1700)

 • iPhone 6s Plus (รุ่น A1690, A1699)

 • iPhone 6 (รุ่น A1586, A1589)

 • iPhone 6 Plus (รุ่น A1524, A1593)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 3)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 2) (รุ่น A2298)

 • iPhone SE (รุ่น A1723, A1724)

 • iPhone 5s (รุ่น A1518, A1528, A1530)

 • iPhone 5c (รุ่น A1516, A1526, A1529)

หากคุณเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้ iPhone 5s (รุ่น A1518) หรือ iPhone 5c (รุ่น A1516) ที่ใช้ China Mobile คุณจะสามารถใช้ 3G WCDMA ด้วยซิมการ์ดต่างประเทศหรือผ่านข้อตกลงการโรมมิ่งกับผู้ให้บริการรายอื่นได้

เครือข่าย 5G ของ China Unicom

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่าย 5G ของ China Unicom ได้

 • iPhone 14 Pro Max (รุ่น A2896)

 • iPhone 14 Pro (รุ่น A2892)

 • iPhone 14 Plus (รุ่น A2888)

 • iPhone 14 (รุ่น A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (รุ่น A2644)

 • iPhone 13 Pro (รุ่น A2639)

 • iPhone 13 (รุ่น A2634)

 • iPhone 13 mini (รุ่น A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (รุ่น A2412)

 • iPhone 12 Pro (รุ่น A2408)

 • iPhone 12 (รุ่น A2404)

 • iPhone 12 mini (รุ่น A2400)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 3)

เครือข่าย LTE/4G ของ China Unicom

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่าย LTE ของ China Unicom ได้

 • iPhone 14 Pro Max (รุ่น A2896)

 • iPhone 14 Pro (รุ่น A2892)

 • iPhone 14 Plus (รุ่น A2888)

 • iPhone 14 (รุ่น A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (รุ่น A2644)

 • iPhone 13 Pro (รุ่น A2639)

 • iPhone 13 (รุ่น A2634)

 • iPhone 13 mini (รุ่น A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (รุ่น A2412)

 • iPhone 12 Pro (รุ่น A2408)

 • iPhone 12 (รุ่น A2404)

 • iPhone 12 mini (รุ่น A2400)

 • iPhone 11 Pro (รุ่น A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (รุ่น A2220)

 • iPhone 11 (รุ่น A2223)

 • iPhone XS (รุ่น A2100)

 • iPhone XS Max (รุ่น A2104)

 • iPhone XR (รุ่น A2108)

 • iPhone X (รุ่น A1865, A1903)

 • iPhone 8 (รุ่น A1863, A1907)

 • iPhone 8 Plus (รุ่น A1864, A1899)

 • iPhone 7 (รุ่น A1660, A1780)

 • iPhone 7 Plus (รุ่น A1661, A1786)

 • iPhone 6s (รุ่น A1700)

 • iPhone 6s Plus (รุ่น A1699)

 • iPhone 6 (รุ่น A1586)

 • iPhone 6 Plus (รุ่น A1524)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 3)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 2) (รุ่น A2298)

 • iPhone SE (รุ่น A1723)

 • iPhone 5s (รุ่น A1530)

 • iPhone 5c (รุ่น A1529)

เครือข่าย 3G ของ China Unicom

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่าย 3G ของ China Unicom ได้

 • iPhone 14 Pro Max (รุ่น A2896)

 • iPhone 14 Pro (รุ่น A2892)

 • iPhone 14 Plus (รุ่น A2888)

 • iPhone 14 (รุ่น A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (รุ่น A2644)

 • iPhone 13 Pro (รุ่น A2639)

 • iPhone 13 (รุ่น A2634)

 • iPhone 13 mini (รุ่น A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (รุ่น A2412)

 • iPhone 12 Pro (รุ่น A2408)

 • iPhone 12 (รุ่น A2404)

 • iPhone 12 mini (รุ่น A2400)

 • iPhone 11 Pro (รุ่น A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (รุ่น A2220)

 • iPhone 11 (รุ่น A2223)

 • iPhone XS (รุ่น A2100)

 • iPhone XS Max (รุ่น A2104)

 • iPhone XR (รุ่น A2108)

 • iPhone X (รุ่น A1865, A1903)

 • iPhone 8 (รุ่น A1863, A1907)

 • iPhone 8 Plus (รุ่น A1864, A1899)

 • iPhone 7 (รุ่น A1660, A1780)

 • iPhone 7 Plus (รุ่น A1661, A1786)

 • iPhone 6s (รุ่น A1700)

 • iPhone 6s Plus (รุ่น A1699)

 • iPhone 6 (รุ่น A1586)

 • iPhone 6 Plus (รุ่น A1524)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 3)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 2) (รุ่น A2298)

 • iPhone SE (รุ่น A1723)

 • iPhone 5s (รุ่น A1528, A1530)

 • iPhone 5c (รุ่น A1526, A1529)

เครือข่าย 2G ของ China Unicom

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่าย 2G ของ China Unicom ได้

 • iPhone 14 Pro Max (รุ่น A2896)

 • iPhone 14 Pro (รุ่น A2892)

 • iPhone 14 Plus (รุ่น A2888)

 • iPhone 14 (รุ่น A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (รุ่น A2644)

 • iPhone 13 Pro (รุ่น A2639)

 • iPhone 13 (รุ่น A2634)

 • iPhone 13 mini (รุ่น A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (รุ่น A2412)

 • iPhone 12 Pro (รุ่น A2408)

 • iPhone 12 (รุ่น A2404)

 • iPhone 12 mini (รุ่น A2400)

 • iPhone 11 Pro (รุ่น A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (รุ่น A2220)

 • iPhone 11 (รุ่น A2223)

 • iPhone XS (รุ่น A2100)

 • iPhone XS Max (รุ่น A2104)

 • iPhone XR (รุ่น A2108)

 • iPhone X (รุ่น A1865, A1903)

 • iPhone 8 (รุ่น A1863, A1907)

 • iPhone 8 Plus (รุ่น A1864, A1899)

 • iPhone 7 (รุ่น A1660, A1780)

 • iPhone 7 Plus (รุ่น A1661, A1786)

 • iPhone 6s (รุ่น A1691, A1700)

 • iPhone 6s Plus (รุ่น A1690, A1699)

 • iPhone 6 (รุ่น A1586, A1589)

 • iPhone 6 Plus (รุ่น A1524, A1593)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 3)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 2) (รุ่น A2298)

 • iPhone SE (รุ่น A1723, A1724)

 • iPhone 5s (รุ่น A1518, A1528, A1530)

 • iPhone 5c (รุ่น A1516, A1526, A1529)

เครือข่าย 5G ของ China Telecom

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่าย 5G ของ China Telecom ได้

 • iPhone 14 Pro Max (รุ่น A2896)

 • iPhone 14 Pro (รุ่น A2892)

 • iPhone 14 Plus (รุ่น A2888)

 • iPhone 14 (รุ่น A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (รุ่น A2644)

 • iPhone 13 Pro (รุ่น A2639)

 • iPhone 13 (รุ่น A2634)

 • iPhone 13 mini (รุ่น A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (รุ่น A2412)

 • iPhone 12 Pro (รุ่น A2408)

 • iPhone 12 (รุ่น A2404)

 • iPhone 12 mini (รุ่น A2400)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 3)

เครือข่าย LTE/4G ของ China Telecom

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่าย LTE ของ China Telecom ได้

 • iPhone 14 Pro Max (รุ่น A2896)

 • iPhone 14 Pro (รุ่น A2892)

 • iPhone 14 Plus (รุ่น A2888)

 • iPhone 14 (รุ่น A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (รุ่น A2644)

 • iPhone 13 Pro (รุ่น A2639)

 • iPhone 13 (รุ่น A2634)

 • iPhone 13 mini (รุ่น A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (รุ่น A2412)

 • iPhone 12 Pro (รุ่น A2408)

 • iPhone 12 (รุ่น A2404)

 • iPhone 12 mini (รุ่น A2400)

 • iPhone 11 Pro (รุ่น A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (รุ่น A2220)

 • iPhone 11 (รุ่น A2223)

 • iPhone XS (รุ่น A2100)

 • iPhone XS Max (รุ่น A2104)

 • iPhone XR (รุ่น A2108)

 • iPhone X (รุ่น A1865 CDMA)

 • iPhone 8 (รุ่น A1863 CDMA)

 • iPhone 8 Plus (รุ่น A1864 CDMA)

 • iPhone 7 (รุ่น A1660 CDMA)

 • iPhone 7 Plus (รุ่น A1661 CDMA)

 • iPhone 6s (รุ่น A1700 CDMA)

 • iPhone 6s Plus (รุ่น A1699 CDMA)

 • iPhone 6 (รุ่น A1586 CDMA)

 • iPhone 6 Plus (รุ่น A1524 CDMA)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 3)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 2) (รุ่น A2298)

 • iPhone SE (รุ่น A1723 CDMA)

เครือข่าย China Telecom 3G

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่าย 3G ของ China Telecom ได้

 • iPhone 12 Pro Max (รุ่น A2412)

 • iPhone 12 Pro (รุ่น A2408)

 • iPhone 12 (รุ่น A2404)

 • iPhone 12 mini (รุ่น A2400)

 • iPhone 11 Pro (รุ่น A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (รุ่น A2220)

 • iPhone 11 (รุ่น A2223)

 • iPhone XS (รุ่น A2100)

 • iPhone XS Max (รุ่น A2104)

 • iPhone XR (รุ่น A2108)

 • iPhone X (รุ่น A1865 CDMA)

 • iPhone 8 (รุ่น A1863 CDMA)

 • iPhone 8 Plus (รุ่น A1864 CDMA)

 • iPhone 7 (รุ่น A1660 CDMA)

 • iPhone 7 Plus (รุ่น A1661 CDMA)

 • iPhone 6s (รุ่น A1700 CDMA)

 • iPhone 6s Plus (รุ่น A1699 CDMA)

 • iPhone 6 (รุ่น A1586 CDMA)

 • iPhone 6 Plus (รุ่น A1524 CDMA)

 • iPhone SE (รุ่นที่ 2) (รุ่น A2298)

 • iPhone SE (รุ่น A1723 CDMA)

 • iPhone 5s (รุ่น A1533 CDMA)

 • iPhone 5c (รุ่น A1532 CDMA)

เครือข่าย China Telecom 2G

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่าย 2G ของ China Telecom ได้

 • iPhone 12 Pro Max (รุ่น A2412)

 • iPhone 12 Pro (รุ่น A2408)

 • iPhone 12 (รุ่น A2404)

 • iPhone 12 mini (รุ่น A2400)

 • iPhone 11 Pro (รุ่น A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (รุ่น A2220)

 • iPhone 11 (รุ่น A2223)

 • iPhone XS (รุ่น A2100)

 • iPhone XS Max (รุ่น A2104)

 • iPhone XR (รุ่น A2108)

 • iPhone X (รุ่น A1865 CDMA)

 • iPhone 8 (รุ่น A1863 CDMA)

 • iPhone 8 Plus (รุ่น A1864 CDMA)

 • iPhone 7 (รุ่น A1660 CDMA)

 • iPhone 7 Plus (รุ่น A1661 CDMA)

 • iPhone 6s (รุ่น A1700 CDMA)

 • iPhone 6s Plus (รุ่น A1699 CDMA)

 • iPhone 6 (รุ่น A1586 CDMA)

 • iPhone 6 Plus (รุ่น A1524 CDMA

 • iPhone SE (รุ่นที่ 2) (รุ่น A2298)

 • iPhone SE (รุ่น A1723 CDMA)

 • iPhone 5s (รุ่น A1533 CDMA)

 • iPhone 5c (รุ่น A1532 CDMA)

เครือข่ายโรมมิ่งของ China Telecom

คุณสามารถใช้ iPhone รุ่นเหล่านี้กับเครือข่ายโรมมิ่งของ China Telecom:

 • iPhone 13 Pro Max (รุ่น A2644) - ขณะโรมมิ่ง

 • iPhone 13 Pro (รุ่น A2639) - ขณะโรมมิ่ง

 • iPhone 13 (รุ่น A2634) - ขณะโรมมิ่ง

 • iPhone 13 mini (รุ่น A2629) - ขณะโรมมิ่ง

 • iPhone 12 Pro Max (รุ่น A2412)

 • iPhone 12 Pro (รุ่น A2408)

 • iPhone 12 (รุ่น A2404)

 • iPhone 12 mini (รุ่น A2400)

 • iPhone 11 Pro (รุ่น A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (รุ่น A2220)

 • iPhone 11 (รุ่น A2223)

 • iPhone XS (รุ่น A2100)

 • iPhone XS Max (รุ่น A2104)

 • iPhone XR (รุ่น A2108)

 • iPhone X (รุ่น A1865 CDMA)

 • iPhone 8 (รุ่น A1863 CDMA)

 • iPhone 8 Plus (รุ่น A1864 CDMA)

 • iPhone 7 (รุ่น A1660 CDMA)

 • iPhone 7 Plus (รุ่น A1661 CDMA)

 • iPhone 6s (รุ่น A1700 CDMA)

 • iPhone 6s Plus (รุ่น A1699 CDMA)

 • iPhone 6 (รุ่น A1586 CDMA)

 • iPhone 6 Plus (รุ่น A1524 CDMA

 • iPhone SE (รุ่นที่ 2) (รุ่น A2298)

 • iPhone SE (รุ่น A1723 CDMA)

 • iPhone 5s (รุ่น A1533 CDMA)

 • iPhone 5c (รุ่น A1532 CDMA)

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสิทธิ์ในการรับทราบข้อมูลของผู้บริโภคชาวจีนตามหลักการทั่วไปภายใต้มาตราที่ 8 ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (CPL) เนื่องจาก iPhone บางรุ่นมีการจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู้ค้าปลีกบางรายไม่เปิดเผยข้อมูลว่าเครือข่ายใดรองรับ iPhone บ้าง และในจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้บริโภคมักไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนผู้ให้บริการ ในกรณีดังกล่าวนี้ บทความนี้จะให้แหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับลูกค้าต้องการ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: