วิธีการตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงการตั้งปลุกใน iPhone

เรียนรู้วิธีการตั้ง แก้ไข หรือลบการตั้งปลุก

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

เมื่อมีแอปนาฬิกา คุณก็สามารถเปลี่ยน iPhone ให้กลายเป็นนาฬิกาปลุกได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอให้ Siri ตั้งปลุกให้คุณได้

วิธีการตั้งปลุก

 1. เปิดแอปนาฬิกา แล้วแตะแท็บนาฬิกาปลุก

 2. แตะปุ่มเพิ่มสมาชิกไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

  ตั้งนาฬิกาปลุกบน iPhone ในแอปนาฬิกา
 3. ตั้งเวลาปลุก และคุณยังสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้

  • ปลุกซ้ำ: แตะเพื่อตั้งค่าการปลุกซ้ำ

  • ชื่อ: แตะเพื่อตั้งชื่อการตั้งปลุก

  • เสียง: แตะเพื่อเลือกเสียงปลุก

  • เลื่อนปลุก: เปิดเพื่อดูตัวเลือกการเลื่อนปลุกเมื่อเสียงปลุกดัง

 4. แตะบันทึก

วิธีการเปลี่ยนระดับเสียงของการตั้งปลุก

 1. ไปที่การตั้งค่า > เสียงและการสั่น

 2. ใต้ระดับเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือน ให้ลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อตั้งค่าระดับเสียง ในขณะที่คุณลาก เสียงเตือนจะดังขึ้น ซึ่งทำให้คุณสามารถได้ยินว่าระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 3. เปิด "ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม" เพื่อใช้ปุ่มปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงปลุก

ดูสิ่งที่ควรทำหากระดับเสียงปลุกต่ำเกินไปหรือไม่มีเสียง

วิธีการแก้ไขการตั้งปลุก

 1. เปิดแอปนาฬิกา แล้วแตะแท็บนาฬิกาปลุก

 2. แตะแก้ไขที่มุมซ้ายบน

 3. แตะการตั้งปลุก ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะบันทึก

  แก้ไขนาฬิกาปลุกบน iPhone ในแอปนาฬิกา

วิธีการลบการตั้งปลุก

 • ปัดการตั้งปลุกไปทางซ้าย แล้วแตะลบ

 • แตะปุ่มลบไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ แล้วแตะ "ลบ"

 • แตะแก้ไข แตะการตั้งปลุก แล้วแตะลบการตั้งปลุก

หากระดับเสียงปลุกต่ำหรือเบาเกินไป

ห้ามรบกวน สวิตช์เปิด/ปิดเสียง และโหมดปิดเสียงจะไม่ส่งผลต่อเสียงปลุก หากคุณใช้สวิตช์เปิด/ปิดเสียงหรือปุ่มแอ็คชั่นเพื่อเปิดโหมดปิดเสียงหรือเปิดห้ามรบกวน เสียงปลุกจะยังคงดังอยู่

หากคุณมีการตั้งปลุกที่ไม่ส่งเสียงหรือเบาเกินไป หรือหาก iPhone สั่นอย่างเดียว ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่าระดับเสียงบน iPhone ของคุณ หากระดับเสียงปลุกเบาเกินไปหรือดังเกินไป ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงหรือปุ่มลดระดับเสียงเพื่อปรับตามต้องการ คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > เสียงและการสั่น แล้วลากแถบเลื่อนใต้ "ระดับเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือน" ได้

 • หากการตั้งปลุกนั้นสั่นเพียงอย่างเดียว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งเสียงปลุกไว้ที่ "ไม่มี" เปิดแอปนาฬิกา แตะแท็บนาฬิกาปลุก แล้วแตะแก้ไข แตะการตั้งปลุก จากนั้นแตะเสียง แล้วเลือกเสียง

 • หากคุณเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ iPhone อยู่ เสียงปลุกจะเล่นที่ระดับความดังที่ตั้งไว้ผ่านทางลำโพงในตัวของ iPhone รวมถึงหูฟังแบบใช้สายและไร้สาย

 • เมื่อคุณใช้พร้อมรอใช้งาน การสั่นสําหรับการตั้งปลุกของคุณจะปิดใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าเสียงปลุกเป็นไม่มี ให้เปิดแอปนาฬิกา แตะแท็บนาฬิกาปลุก แล้วแตะแก้ไข แตะการตั้งปลุก จากนั้นแตะเสียง แล้วเลือกเสียง

ปรับเวลาบน iPhone ด้วยตนเองในการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานของแอป เช่น นาฬิกาจับเวลาของเกม เนื่องจากอาจมีผลต่อการตั้งปลุกได้

วันที่เผยแพร่: