เกี่ยวกับรายการอัพเดท watchOS 5

watchOS 5 นำวิธีการใหม่ๆ มาเพื่อให้คุณแอ็คทีฟมากขึ้น เชื่อมต่ออยู่เสมอ และคอยติดตามสุขภาพของคุณด้วย Apple Watch ของคุณรวมทั้ง การแข่งขันกิจกรรม การตรวจพบการออกกำลังกายโดยอัตโนมัติ การออกกำลังกายแบบโยคะและแบบเดินเขา พ็อดคาสท์ วอล์คกี้ทอล์คกี้ หน้าปัดนาฬิกาแบบใหม่ หน้าปัดนาฬิกา Siri ที่ปรับปรุงใหม่ และ การปรับปรุงการแจ้งเตือนและแอพอัตราการเต้นของหัวใจ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการอัพเดทความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.3.9

รายการอัพเดทนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.3.8

แนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนใช้รายการอัพเดทนี้ซึ่งมีรายการอัพเดทความปลอดภัยที่สำคัญ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.3.7

รายการอัพเดทนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการอัพเดทความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.3.6

แนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนใช้รายการอัพเดทนี้ซึ่งมีรายการอัพเดทความปลอดภัยที่สำคัญ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.3.5

รายการอัพเดทนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ทำให้การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติสำหรับเจ้าของ Apple Watch ในประเทศไอซ์แลนด์

คุณสมบัติบางประการอาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกประเทศหรือพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่: https://www.apple.com/th/watchos/feature-availability/

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัพเดทนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.3.4

แนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนใช้รายการอัพเดทนี้ซึ่งมีรายการอัพเดทความปลอดภัยที่สำคัญ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.3.3

แนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนใช้รายการอัพเดทนี้ซึ่งมีรายการอัพเดทความปลอดภัยที่สำคัญ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.3.2

แนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนใช้ watchOS 5.3.2 ซึ่งมีรายการอัพเดทความปลอดภัยที่สำคัญ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.3.1

แนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนใช้ watchOS 5.3.1 ซึ่งมีรายการอัพเดทความปลอดภัยที่สำคัญ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.3

แนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนใช้รายการอัพเดทนี้ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติใหม่ๆ การปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่อง:

 • มีรายการอัพเดทความปลอดภัยที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขแอพวอล์คกี้ทอล์คกี้

 • ตอนนี้แอพ ECG บน Apple Watch Series 4 มีให้ใช้งานแล้วในแคนาดาและสิงคโปร์

 • ตอนนี้การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอมีให้ใช้งานแล้วในแคนาดาและสิงคโปร์

คุณสมบัติบางประการอาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกประเทศหรือพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่: https://www.apple.com/th/watchos/feature-availability/

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัพเดทนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.2.1

รายการอัพเดทนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติ การปรับปรุง และการแก้ไขข้อบกพร่องใหม่ๆ:

 • ตอนนี้แอพ ECG บน Apple Watch Series 4 มีให้ใช้งานแล้วในโครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก ไอซ์แลนด์ โปแลนด์ และสโลวะเกีย

 • ตอนนี้การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอมีให้ใช้งานแล้วในโครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก ไอซ์แลนด์ โปแลนด์ และสโลวะเกีย

 • แก้ไขปัญหาที่ตัวเลขไม่แสดงขึ้นบนหน้าปัดนักสำรวจสำหรับผู้ใช้บางราย

 • ปิดใช้งานอุปกรณ์เสริมที่มีการเชื่อมต่อบลูทูธที่ไม่ปลอดภัย

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศหรือพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่: https://www.apple.com/th/watchos/feature-availability/

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัพเดทนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/HT201222

watchOS 5.2

รายการอัพเดทนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติใหม่ การปรับปรุง และการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ :

 • มีแอพ ECG บน Apple Watch Series 4 ในฮ่องกงและบางภูมิภาคในยุโรปแล้วในตอนนี้ สำหรับรายการภูมิภาคที่รองรับการใช้งาน ไปที่: https://www.apple.com/th/watchos/feature-availability/

 • มีการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอของหัวใจในฮ่องกงและบางภูมิภาคในยุโรปแล้วในตอนนี้ สำหรับรายการภูมิภาคที่รองรับการใช้งาน ไปที่: https://www.apple.com/th/watchos/feature-availability/

 • เพิ่มการรองรับสำหรับ AirPods (รุ่นที่สอง)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการอัพเดทความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.1.3

รายการอัพเดทนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการอัพเดทความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.1.2

รายการอัพเดทนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติใหม่ การปรับปรุง และการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ:

 • แอพ ECG เป็นแอพใหม่บน Apple Watch Series 4 (สหรัฐอเมริกาและดินแดนของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

 • คุณสามารถใช้บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้คล้ายกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบหนึ่งลีด

 • สามารถสันนิษฐานได้ว่าหัวใจของคุณมีอัตราการเต้นที่แสดงถึงภาวะหัวใจห้องบนเต้นสั่นพลิ้วหรือไม่ ซึ่งรูปคลื่นมีจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ (sinus rhythm) ซึ่งหมายความว่า หัวใจของคุณมีลักษณะการเต้นที่ไม่ปกติ

 • บันทึกรูปคลื่นเสียง ECG แล้วจำแนกประเภทและให้คำอธิบายลักษณะที่สำคัญใดๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF บนแอพสุขภาพบน iPhone เพื่อแชร์กับแพทย์ของคุณ

 • เพิ่มความสามารถในการรับการแจ้งเตือนหาก Apple Watch ตรวจพบว่าหัวใจมีจังหวะการเต้นในรูปแบบที่ไม่สม่ำเสมอที่อาจบ่งบอกถึงลักษณะของภาวะหัวใจห้องบนเต้นสั่นพลิ้วได้ (สหรัฐอเมริกาและดินแดนของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

 • เปิดใช้งานการเข้าถึงโดยตรงสำหรับบัตรเครดิต บัตรโดยสาร ตั๋วภาพยนตร์ คูปอง และบัตรประจำตัวนักเรียนใน Wallet เมื่อแตะกับเครื่องอ่านแบบไม่สัมผัสได้

 • รับการแจ้งเตือนและภาพเคลื่อนไหวการเฉลิมฉลองเมื่อคุณทำแต้มได้สูงสุดภายในหนึ่งวันในระหว่างการแข่งขันกิจกรรม

 • กลไกหน้าปัดอินโฟกราฟ เป็นกลไกหน้าปัดใหม่สำหรับเมล, แผนที่, ข้อความ, ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน, บ้าน, News, โทรศัพท์, รีโมท

 • จัดการสถานะความว่างของคุณสำหรับวอล์คกี้ทอล์คกี้ได้จากศูนย์ควบคุม

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีสำหรับทุกประเทศหรือทุกภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่: https://www.apple.com/th/watchos/feature-availability/

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการอัพเดทความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์ของ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.1.1

รายการอัพเดทนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงต่างๆ และการแก้ไขจุดบกพร่อง:

 • Apple Watch Series 4 จะติดต่อบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติหากคุณไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาทีหลังจากตรวจพบการล้มอย่างรุนแรง ตอนนี้นาฬิกายังสามารถเล่นข้อความที่จะแจ้งผู้รับสายว่า Apple Watch ได้ตรวจพบการล้มและจะแชร์พิกัดตำแหน่วที่ตั้งของคุณเมื่อเป็นไปได้

 • แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้เกิดการติดตั้งแอพวอล์คกี้ทอล์คกี้ไม่สมบูรณ์สำหรับผู้ใช้บางราย

 • แก้ไขปัญหาที่สำให้ผู้ใช้บางรายไม่สามารถส่งหรือรับคำเชิญบนแอพวอล์คกี้ทอล์คกี้ได้

 • แก้ไขปัญหาที่รางวัลรางวัลกิจกรรมบางอย่างไม่แสดงในแถบรางวัลของแอพกิจกรรมของผู้ใช้บางราย

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศหรือบางภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่: https://www.apple.com/th/watchos/feature-availability/

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการอัพเดทความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5.0.1

รายการอัพเดทนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้ง:

 • แก้ปัญหาที่ทำให้แสดงจำนวนนาทีของการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ใช้บางรายในจำนวนน้อย

 • จัดการปัญหาที่ทำให้ผู้ใช้บางรายไม่ได้รับแต้มการยืนในตอนบ่าย

 • แก้ปัญหาที่อาจทำให้ Apple Watch ไม่สามารถชาร์จได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการอัพเดทความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

watchOS 5

กิจกรรม

 • ท้าแข่งกับเพื่อนๆ ที่คุณแชร์กิจกรรมใดๆ ด้วยโดยการแข่งขันตัวต่อตัวแบบระยะเวลาเจ็ดวัน

 • รับแต้มโดยการปิดวงแหวนกิจกรรมของคุณ รับหนึ่งแต้มสำหรับการปิดวงแหวนได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ในแต่ละวัน

 • ดูการแข่งขันที่กำลังแข่งอยู่ได้ในแถบการแชร์ของแอพกิจกรรม

 • รับการแจ้งเตือนที่ฉลาดสำหรับคุณโดยเฉพาะตลอดการแข่งขัน

 • รับรางวัลในตอนจบการแข่งขัน และดูรางวัลในแถบรางวัลที่ออกแบบใหม่ในแอพกิจกรรมบน iPhone

ออกกำลังกาย

 • การตรวจพบการออกกำลังกายโดยอัตโนมัติจะส่งการเตือนให้เปิดแอพออกกำลังกายสำหรับการออกกำลังกายหลายอย่างและนับข้อมูลการออกกำลังกายในส่วนที่เริ่มมาก่อนหน้านั้น และจะส่งการเตือนให้สิ้นสุดการออกกำลังกายของคุณด้วย

 • มีประเภทการออกกำลังกายแบบโยคะและแบบเดินเขาเพื่อการติดตามค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

 • ตั้งเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางเป้าหมายในระหว่างวิ่งออกกำลังกายกลางแจ้ง และรับการเตือนหากคุณช้าหรือเร็วกว่าเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางเป้าหมายนั้น

 • ติดตามความเร็วรอบขาปั่นหรือจำนวนก้าวต่อหนึ่งนาทีในระหว่างที่คุณวิ่ง และดูความเร็วรอบขาปั่นเฉลี่ยในสรุปการวิ่งออกกำลังกาย

 • ค่าเวลาเฉลี่ยล่าสุดสำหรับการวิ่งออกกำลังกายเป็นไมล์ (หรือกิโลเมตร) เป็นการวัดเวลาเฉลี่ยสำหรับระยะทางไมล์ (หรือกิโลเมตร) ก่อนหน้านี้ล่าสุดทันทีทันใด

Apple Podcasts

 • เชื่อมข้อมูลรายการที่สมัครรับบน Apple Podcasts กับ Apple Watch เพื่อเปิดฟังในเครื่องได้โดยใช้หูฟังบลูทูธ

 • ตอนใหม่จะถูกเชื่อมข้อมูลเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อมีเพิ่มในรายการที่สมัครรับ

 • สตรีมตอนหรือรายการใดๆ ที่มีบน Apple Podcasts โดยใช้ Siri เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์

 • มีกลไกหน้าปัดพ็อดคาสท์ซึ่งเป็นแบบใหม่สำหรับหน้าปัดนาฬิกา

วอล์คกี้ทอล์คกี้

 • เชิญเพื่อนๆ ด้วย Apple Watch เพื่อสื่อสารกันทางวอล์คกี้ทอล์คกี้

 • กดปุ่มเพื่อพูดแล้วปล่อยเพื่อฟัง

 • รองรับการโต้ตอบแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ใช้ Apple Watch

 • มีเสียงและการสั่นแบบพิเศษเพื่อให้วอล์คกี้ทอล์คกี้ต่างออกไปจากการแจ้งเตือนแบบอื่นบน Apple Watch

 • ตั้งความพร้อมของคุณสำหรับวอล์คกี้ทอล์คกี้ได้

 • วอล์คกี้ทอล์คกี้ทำงานผ่าน Wi-Fi หรือเซลลูลาร์บน Apple Watch หรือ iPhone ที่จับคู่ด้วย

หน้าปัดนาฬิกา

 • หน้าปัดหายใจมีภาพเคลื่อนไหวสามแบบให้เลือก: คลาสสิก สงบ และโฟกัส

 • หน้าปัดการเคลื่อนไหวใหม่สามแบบ (Fire & Water, Vapor, Liquid Metal) ที่จะเคลื่อนไหวเมื่อคุณยกข้อมือขึ้นหรือแตะหน้าปัด

 • แสดงช่วงเวลาที่คัดสรรจากคลังรูปภาพของคุณโดยใช้ตัวเลือกความทรงจำบนหน้าปัดนาฬิการูปภาพ

 • กลไกหน้าปัดใหม่สำหรับสำหรับพ็อดคาสท์และวอล์คกี้ทอล์คกี้

Siri

 • หน้าปัดนาฬิกา Siri ที่ปรับปรุงใหม่มีความฉลาดในการให้คำแนะนำ และแนะนำคำสั่งลัดให้ล่วงหน้าตามเส้นทางและข้อมูลที่รับทราบ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งและเวลาของวันนั้น

 • การผสานงานกับแผนที่บนหน้าปัดนาฬิกา Siri จะช่วยแสดงเส้นทางแบบโค้งต่อโค้งและเวลาถึงโดยประมาณสำหรับสถานที่ของกิจกรรมถัดไปในปฏิทินของคุณ

 • การวัดอัตราการเต้นของหัวใจจะแสดงบนหน้าปัดนาฬิกา Siri รวมทั้งอัตราขณะพัก อัตราการเดินเฉลี่ย และอัตราการพักฟื้น

 • ผลคะแนนกีฬาสดและการแข่งขันที่จะมีขึ้นสำหรับทีมที่คุณชื่นชอบในแอพ TV จะแสดงบนหน้าปัดนาฬิกา Siri

 • รองรับคำสั่งลัดสำหรับแอพของบริษัทหรือบุคคลอื่นบนหน้าปัดนาฬิกา Siri

 • เข้าถึง Siri โดยใช้การยกขึ้นเพื่อพูดโดยการยกข้อมือขึ้นมาใกล้กับปากของคุณและพูดคำสั่งของคุณไปที่นาฬิกา

 • รองรับคำสั่งเสียงที่กำหนดเองได้สำหรับคำสั่งลัด Siri ที่ถูกสร้างขึ้นและจัดการบน iPhone

การแจ้งเตือน

 • การแจ้งเตือนจากแอพเดียวกันจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณจัดการการแจ้งเตือนของคุณ

 • ความสามารถในการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนของแอพโดยการปัดไปทางซ้ายบนการแจ้งเตือนแอพในศูนย์การแจ้งเตือน

 • ตัวเลือกการส่งแบบไม่มีเสียงเป็นตัวเลือกใหม่ที่จะส่งการแจ้งเตือนโดยไม่ส่งเสียงดังโดยตรงไปยังศูนย์การแจ้งเตือนโดยไม่รบกวนคุณ

 • การปิดใช้ห้ามรบกวนหลังจากถึงเวลาที่ตั้ง สถานที่หรือกิจกรรมปฏิทิน

อัตราการเต้นของหัวใจ

 • ตัวเลือกการรับแจ้งเตือนหากอัตราการเต้นของหัวใจของคุณต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในระหว่างที่ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลา 10 นาที

 • การวัดอัตราการเต้นของหัวใจรวมทั้งอัตราขณะพัก อัตราการเดินเฉลี่ย และอัตราการพักฟื้นจะแสดงบนหน้าปัดนาฬิกา Siri

คุณสมบัติอื่นและการปรับปรุง

 • ดูเนื้อหาหน้าเว็บไซต์ที่ปรับให้โดยเฉพาะสำหรับ Apple Watch เมื่อได้รับลิงก์ในแอพเมลและแอพข้อความ

 • เพิ่มเมืองไปยังแอพสภาพอากาศบน Apple Watch

 • ดูค่าข้อมูลใหม่ เช่น ดัชนี UV, ความเร็วลม และดัชนีคุณภาพอากาศ ในภูมิภาคที่รองรับในแอพสภาพอากาศ

 • เพิ่มหุ้นใหม่เพื่อติดตามในแอพหุ้นบน Apple Watch

 • จัดเรียงไอคอนในศูนย์ควบคุมได้ด้วยตนเอง

 • เลือกเครือข่าย Wi-Fi ในแอพการตั้งค่าและป้อนรหัสผ่านหากถาม

 • ตอบรับ FaceTime แบบวิดีโอเป็นแบบเสียงแทนบน Apple Watch

 • ตัวเลือกการติดตั้งรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ในตอนกลางคืน

 • เพิ่มเมืองไปยังแอพนาฬิกาโลกบน Apple Watch

 • ใช้หมวดหมู่ที่ออกแบบใหม่เพื่อเลื่อนหาและเลือกอิโมจิในแอพเมลและแอพข้อความ

 • เพิ่มการรองรับภาษาฮินดีสำหรับภาษาของระบบ

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีในทุกประเทศหรือภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่: https://www.apple.com/th/watchos/feature-availability/

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการอัพเดทความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: https://support.apple.com/th-th/HT201222

วันที่เผยแพร่: