วิธีใช้คลังรูปภาพที่แชร์ของ iCloud

คลังรูปภาพที่แชร์ของ iCloud ให้คุณแชร์รูปภาพและวิดีโอกับคนอื่นๆ ได้ถึง 5 คนอย่างลื่นไหล ทุกคนจึงช่วยกันดูแลคอลเลกชั่นและสร้างความทรงจำร่วมกันได้เต็มรูปแบบมากขึ้น ดูวิธีตั้งค่าและใช้คลังที่แชร์

วิธีการทำงานของคลังรูปภาพที่แชร์ของ iCloud

เมื่อคุณนำรูปภาพและวิดีโอไปไว้ในคลังรูปภาพที่แชร์ของ iCloud รูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นจะย้ายออกจากคลังส่วนตัวของคุณไปไว้ในคลังที่แชร์ คุณสามารถเข้าร่วมคลังที่แชร์คลังเดียว และเลือกรายการที่จะแชร์หรือแชร์คอนเทนต์จากกล้องได้โดยตรง

ทุกคนที่ใช้คลังนี้มีสิทธิเพิ่ม แก้ไข และลบคอนเทนต์ในคลังที่แชร์ได้เท่าๆ กัน ส่วนผู้สร้างคลังหรือผู้ที่ตั้งค่าคลังที่แชร์นั้นจะเป็นผู้จัดพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud เพื่อเก็บคอนเทนต์ทั้งหมด ในขณะที่คนอื่นๆ จะเข้าถึงคอนเทนต์ในคลังที่แชร์ได้โดยไม่กินพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud ส่วนตัว

สร้างคลังที่แชร์

หากต้องการสร้างคลังที่แชร์ คุณต้องมีอุปกรณ์ iOS 16.1, iPadOS 16.1 หรือ macOS Ventura เป็นต้นไปโดยเปิดรูปภาพ iCloud ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีจะเข้าร่วมหรือสร้างคลังที่แชร์ได้กับสมาชิกกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวเท่านั้น*

ใน iPhone หรือ iPad

 1. ไปที่การตั้งค่า > รูปภาพ แล้วแตะคลังที่แชร์

 2. เลือกเชิญผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 5 คน หรือจะเชิญภายหลังก็ได้

 3. เลือกรูปภาพและวิดีโอเก่าๆ ที่ต้องการย้ายไปไว้ในคลังที่แชร์ หรือเลือกย้ายในภายหลัง

 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดูตัวอย่างคลังที่แชร์ ยืนยันคอนเทนต์ที่ต้องการแชร์ แล้วเชิญผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ

  คุณจะดูตัวอย่างคลังที่แชร์ได้ในช่วงตั้งค่า

บน Mac

 1. ไปที่แอปรูปภาพ เลือกรูปภาพ > การตั้งค่า แล้วคลิก iCloud

 2. ตรวจสอบว่ารูปภาพ iCloud เปิดอยู่ หากยังไม่เปิด ให้เลือกรูปภาพ iCloud

 3. คลิกคลังที่แชร์ แล้วคลิกเริ่มต้นใช้งาน

  แถบคลังที่แชร์จะอยู่ข้างแถบ iCloud
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชิญผู้เข้าร่วม แล้วเพิ่มรูปภาพและวิดีโอ

เข้าร่วมคลังรูปภาพที่แชร์

หากต้องการเข้าร่วมคลังที่แชร์ คุณต้องมีอุปกรณ์ iOS 16.1, iPadOS 16.1 หรือ macOS Ventura เป็นต้นไปโดยเปิดรูปภาพ iCloud ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีจะเข้าร่วมหรือสร้างคลังที่แชร์ได้กับสมาชิกกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวเท่านั้น*

ใน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดคำเชิญที่ได้รับจากผู้สร้างคลัง หรือไปที่การตั้งค่า > รูปภาพ

  หากคุณมีคำเชิญเข้าร่วมคลังที่แชร์ ให้ดูในส่วนรูปภาพในการตั้งค่าของอุปกรณ์
 2. แตะยอมรับและดำเนินการต่อ

 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกรูปภาพและวิดีโอที่ต้องการย้ายจากคลังที่แชร์ หรือเลือกย้ายรูปภาพในภายหลัง

 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดูตัวอย่างคอนเทนต์ในคลังที่แชร์ แล้วยืนยันคอนเทนต์ที่ต้องการแชร์

บน Mac

 1. เปิดคำเชิญที่ได้รับจากผู้สร้างคลัง หรือไปที่รูปภาพ > การตั้งค่า แล้วคลิกดูคำเชิญ

  หากคุณมีคำเชิญเข้าร่วมคลังที่แชร์ ให้ดูในส่วนการตั้งค่าของแอปรูปภาพ
 2. คลิกเริ่มต้นใช้งาน แล้วทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกรูปภาพและวิดีโอที่ต้องการย้ายจากคลังที่แชร์ หรือเลือกย้ายรูปภาพในภายหลัง

 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดูตัวอย่างคอนเทนต์ในคลังที่แชร์ แล้วยืนยันคอนเทนต์ที่ต้องการแชร์

ใช้คลังที่แชร์

คุณสามารถเปิดการแชร์อัตโนมัติในการตั้งค่าบน iPhone หรือ iPad ได้ เพื่อเพิ่มรูปภาพจากกล้องไปยังคลังที่แชร์ได้โดยตรง คุณสามารถสลับดูคอนเทนต์จากคลังส่วนตัว คลังที่แชร์ หรือดูทั้งสองคลังพร้อมกันได้ในแอปรูปภาพ รวมทั้งดูวิธีค้นหารูปภาพที่ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ แชร์ จัดการคำแนะนำในการแชร์ และอื่นๆ อีกมากมายใน iPhoneiPad หรือ MacMac

แชร์รูปภาพจากกล้อง iPhone หรือ iPad ได้โดยตรง

 1. ไปที่การตั้งค่า > รูปภาพ แล้วแตะคลังที่แชร์ จากนั้นแตะ "แชร์จากกล้อง" แล้วตรวจสอบว่าคุณสมบัตินี้เปิดอยู่

  หากต้องการเพิ่มปุ่มในแอปกล้องเพื่อแชร์รูปภาพและวิดีโอไปยังคลังที่แชร์ ให้เปิด "แชร์จากกล้อง
  • หากต้องการให้แอปกล้องเพิ่มรูปภาพไปยังคลังที่แชร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ใกล้ผู้เข้าร่วม ให้เลือกแชร์อัตโนมัติ

  • หากต้องการเลือกช่วงเวลาที่จะให้แอปกล้องเพิ่มรูปภาพไปยังคลังที่แชร์ด้วยตนเอง ให้เลือกแชร์ด้วยตนเอง

  • หากต้องการแชร์รูปภาพที่ถ่ายที่บ้านไปยังคลังที่แชร์โดยอัตโนมัติ ให้เลือกแชร์เมื่ออยู่บ้าน

 2. หากต้องการส่งรูปภาพและวิดีโอในแอปกล้องไปยังคลังที่แชร์โดยตรง ให้ตรวจสอบว่าปุ่มคลังที่แชร์ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพเปิดอยู่ หากต้องการส่งรูปภาพและวิดีโอไปยังคลังส่วนตัว ให้แตะปิดปุ่มนี้

  ปุ่มคลังที่แชร์จะอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

สลับใช้คลังส่วนตัวกับคลังที่แชร์ใน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดแอปรูปภาพ

 2. จากบริเวณด้านบนสุดของแท็บอัลบั้มหรือคลัง ให้แตะปุ่มที่อยู่ข้าง "เลือก" ในมุมขวาบน

 3. เลือกคลังส่วนตัว คลังที่แชร์ หรือทั้งสองคลัง

  ไอคอนมุมขวาบนจะเปลี่ยนไปตามมุมมองที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งสองคลัง คลังส่วนตัว หรือคลังที่แชร์

ขณะดูในมุมมอง "ทั้งสองคลัง" หรือ "คลังที่แชร์" รูปภาพในคลังที่แชร์จะมีไอคอนป้ายกำกับอยู่ หากต้องการปิดคุณสมบัตินี้ ให้แตะตัวระบุคลังที่แชร์

สลับใช้คลังส่วนตัวกับคลังที่แชร์ใน Mac

 1. เปิดแอปพรูปภาพ

 2. เลือกคลังส่วนตัว คลังที่แชร์ หรือทั้งสองคลังบริเวณด้านบนสุด

  คุณสามารถสลับไปดูทั้งสองคลัง คลังส่วนตัว และคลังที่แชร์ได้

ขณะดูในมุมมอง "ทั้งสองคลัง" หรือ "คลังที่แชร์" รูปภาพในคลังที่แชร์จะมีไอคอนป้ายกำกับอยู่ หากต้องการปิดคุณสมบัตินี้ ให้เลือกมุมมอง > เมตาดาต้า > แสดงในคลัง

ออกจากคลังที่แชร์

หากคุณสร้างคลังรูปภาพที่แชร์ของ iCloud ไว้ ก็จะนำผู้เข้าร่วมออกหรือลบคลังที่แชร์ได้ตลอดเวลา ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนหลังจากที่คุณลบคลังที่แชร์ออกแล้ว หากผู้เข้าร่วมอยู่ในคลังที่แชร์นานเกิน 7 วัน ก็จะได้รับคอนเทนต์ทุกอย่างจากคลังที่แชร์ไปไว้ในคลังส่วนตัวโดยอัตโนมัติ หากผู้เข้าร่วมอยู่ในคลังที่แชร์ไม่ถึง 7 วัน ก็จะได้รับเพียงรูปภาพและวิดีโอที่ตนใส่ไว้ในคลัง

หากคุณเป็นผู้เข้าร่วม คุณสามารถออกจากคลังที่แชร์ได้ทุกเมื่อ รวมทั้งเลือกได้ว่าจะรับสำเนาคอนเทนต์ทุกอย่างจากคลังที่แชร์ไปไว้ในคลังส่วนตัว หรือจะรับเฉพาะคอนเทนต์ที่คุณเคยใส่ไว้ในคลังที่แชร์

ดูวิธีออกจากคลังที่แชร์

รับความช่วยเหลือในการใช้คลังที่แชร์

 • ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ที่มี iOS, iPadOS, macOS, tvOS หรือ iCloud for Windows เวอร์ชั่นเก่า คุณจะไม่เห็นคอนเทนต์ที่ย้ายไปยังคลังที่แชร์ และจะเห็นคลังที่แชร์ใน iCloud.com หรือดูได้ในอุปกรณ์ที่ตรงตามข้อกำหนดของระบบในการใช้คลังที่แชร์

 • หากพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud ของผู้สร้างคลังเต็ม จะไม่สามารถเพิ่มคอนเทนต์ในคลังที่แชร์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่ซิงค์อีก เช่น ข้อมูลแก้ไข รายการโปรด และการปรับเปลี่ยนเมตาดาต้า หากต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าถึงคุณสมบัติพรีเมียมอื่นๆ โปรดดูวิธีอัปเกรดเป็น iCloud+

 • เมื่อผู้เข้าร่วมลบรูปภาพหรือวิดีโอออกจากคลังที่แชร์ รายการนั้นจะย้ายไปไว้ใน "ที่ลบล่าสุด" ผู้ที่จะลบรูปภาพหรือวิดีโอนั้นจาก "ที่ลบล่าสุด" ได้มีเพียงผู้ที่ใส่รูปภาพหรือวิดีโอนั้นเท่านั้น ดูวิธีลบรูปภาพและวิดีโอบน iPhone หรือ iPad หรือบน Mac

วันที่เผยแพร่: