หากคุณไม่สามารถแลกใช้สิทธิ์โปรโมชั่นสำหรับการสมัครรับ Apple ได้

หากคุณพบปัญหาเมื่อพยายามแลกใช้สิทธิ์โปรโมชั่นหรือช่วงทดลองใช้ฟรีสำหรับ Apple TV+, Apple Fitness+, Apple Music, Apple Arcade หรือ Apple News+ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์

หากต้องดูว่าข้อเสนอยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นหรือไม่ ให้ไปที่ apple.com/th/promo/ ข้อเสนอส่วนใหญ่สามารถรับได้ในช่วงเวลาจํากัดและสําหรับผู้สมัครรับครั้งแรกเท่านั้น หากคุณเคยเป็นผู้สมัครรับมาก่อนหรือเข้าร่วมในบริการของ Apple ผ่านแผนการแชร์กันในครอบครัว คุณอาจไม่มีสิทธิ์รับข้อเสนอหากต้องการทราบว่าอุปกรณ์หรือการสมัครรับที่คุณซื้อเข้าเกณฑ์ตามข้อเสนอหรือไม่ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข

หากข้อเสนอของคุณไม่อยู่ในข้อกำหนด ให้ตรวจสอบว่าข้อเสนอนั้นมาจากบริษัทอื่นหรือไม่ ติดต่อบริษัทดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือในการรับข้อเสนอ

สําหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อเสนอการสมัครสมาชิกจากนักพัฒนาแอป ให้ดูสิ่งที่ต้องทํา

ตรวจสอบว่าคุณหรือสมาชิกในครอบครัวได้แลกรับข้อเสนอพิเศษไปแล้วหรือไม่

หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวแลกรับข้อเสนอพิเศษไปแล้ว คุณจะไม่สามารถแลกได้อีก

อัปเดตซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์

อัปเดต iOS หรือ iPadOS, macOS, watchOS หรือ tvOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด จากนั้นลองแลกรับโปรโมชั่นอีกครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้บนอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์

หากต้องการแลกใช้สิทธิ์โปรโมชั่นบางอย่าง คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณในอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์ จากนั้นลองแลกรับโปรโมชั่นอีกครั้ง

หากอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์ของคุณคือ Mac และคุณเพิ่งตั้งค่าอุปกรณ์ไป คุณอาจต้องรออย่างน้อย 4 ชั่วโมงเพื่อให้ข้อเสนอปรากฏขึ้นมา

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว แต่ยังแลกรับข้อเสนอพิเศษไม่ได้ ให้ติดต่อบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: