เกี่ยวกับสาย Apple Thunderbolt 4 Pro

เชื่อมต่อ Mac, iPhone หรือ iPad กับจอภาพหรืออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้พอร์ต Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 หรือ USB-C ในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

สาย Apple Thunderbolt 4 Pro เชื่อมต่อ Mac, iPhone หรือ iPad ที่มีพอร์ต Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 หรือ USB-C กับจอภาพหรืออุปกรณ์ภายนอก

วิดีโอ

ใช้สายนี้เพื่อเชื่อมต่อ Mac, iPhone หรือ iPad เข้ากับจอแสดงผลที่ใช้ Thunderbolt 3 (USB-C) หรือ USB-C สำหรับวิดีโอ เช่น Apple Studio DisplayApple Pro Display XDR หรือ LG UltraFine 5K Display ซึ่งรองรับการส่งสัญญาณภาพ DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3)

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

การถ่ายโอนข้อมูล

ใช้สายนี้เพื่อเชื่อมต่อ Mac, iPhone หรือ iPad ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 หรือ USB-C สำหรับถ่ายโอนข้อมูล เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือ Dock ซึ่งรองรับการถ่ายโอนข้อมูลด้วย Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 และ USB 4 ที่มีความเร็วสูงถึง 40Gbps และการถ่ายโอนข้อมูลด้วย USB 3.2 Gen 2 ที่มีความเร็วสูงถึง 10Gbps ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ของคุณเพื่อระบุว่ามาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลแบบใดที่รองรับ

การชาร์จ

สายนี้ยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 หรือ USB-C สำหรับชาร์จคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Mac, iPhone หรือ iPad ซึ่งจ่ายพลังงานสูงสุด 100 วัตต์ไปที่อุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมต่ออยู่

เปรียบเทียบกับสายชาร์จ Apple USB-C

สายชาร์จ USB-C ของ Apple ยังรองรับการชาร์จอีกด้วย แต่ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลจะจำกัดอยู่ที่ 480Mbps (USB 2.0) และไม่รองรับวิดีโอ สาย Apple Thunderbolt 4 Pro มีโลโก้ Thunderboltไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ บนปลอกขั้วต่อแต่ละด้าน โดยสายทั้ง 2 แบบใช้ได้กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB-C

เรียนรู้เพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: