เกี่ยวกับตัวหมุนของ VoiceOver บน iPhone, iPad และ iPod touch

คุณสามารถใช้ตัวหมุนของ VoiceOver เพื่อเปลี่ยนวิธีการทำงานของ VoiceOver ได้ คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงของ VoiceOver หรืออัตราการพูด ย้ายจากรายการหนึ่งไปยังรายการถัดไปบนหน้าจอ และอื่นๆ

ios13-iphone-xs-safari-voiceover-rotor-hero

ใช้ตัวหมุนของ VoiceOver

อันดับแรก ถ้าคุณยังไม่ได้เปิด VoiceOver ให้เปิดในการตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง

เมื่อต้องการใช้ตัวหมุน ให้หมุนสองนิ้วบนหน้าจอของอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS เหมือนการหมุนหน้าปัด VoiceOver จะแสดงตัวเลือกแรกของตัวหมุน หมุนนิ้วของคุณไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ยินเสียงตัวเลือกเพิ่มเติม ยกนิ้วของคุณขึ้นเพื่อเลือกตัวเลือก

หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกแล้ว ให้ตวัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอเพื่อใช้งาน เช่น ถ้าคุณเลือกคำ เมื่อเอกสารเปิดขึ้น การตวัดนิ้วขึ้นหรือลงจะเป็นการย้าย VoiceOver ไปที่คำถัดไปหรือคำก่อนหน้า

ตัวเลือกตัวหมุนและการทำงานมีรายการดังนี้

ตัวเลือกสำหรับการนำทาง

ตัวเลือกทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถย้ายจากรายการหนึ่งไปยังรายการถัดไปได้ ด้วยการตวัดจากบนลงล่างด้วยนิ้วเดียวบนหน้าจอ คุณสามารถย้าย VoiceOver ไปที่รายการก่อนหน้าโดยการตวัดนิ้วจากล่างขึ้นบน

ตรวจสอบข้อความที่คุณพิมพ์ด้วย อักขระ คำ และบรรทัด

 • อักขระ: อ่านอักขระทีละตัว

 • คำ: อ่านทีละคำ

 • บรรทัด: อ่านทีละบรรทัด

เลื่อนไปตามโครงสร้างของหน้าหรือหน้าจอ

 • คอนเทนเนอร์: ย้ายจากคอนเทนเนอร์บนหน้าจอหนึ่งไปยังคอนเทนเนอร์ถัดไป เช่น Dock และหน้าจอ โฮม เป็นคอนเทนเนอร์

 • ส่วนหัว: ย้ายจากหัวข้อหนึ่งไปยังหัวข้อถัดไป ลองใช้ตัวหมุนนี้ในการตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน

 • แลนด์มาร์ค: ย้ายระหว่างแบนเนอร์ การนำทาง และปุ่มในเนื้อหา HTML (เช่น หน้าเว็บหรืออีเมล HTML)

 • รายการเดียวกัน: ย้ายจากรายการหนึ่งไปยังรายการถัดไปที่เป็นประเภทเดียวกัน ลองใช้กับลิงก์ในผลลัพธ์ของการค้นหาเว็บ Safari

 • การนำทางแนวตั้ง: เลื่อนขึ้นหรือลงด้วยการตวัดด้วยนิ้วเดียวในแนวตั้ง ลองใช้บนหน้าจอ โฮม

 • ข้อความแบบคงที่: ย้ายจากข้อความ HTML แบบคงที่หนึ่งบรรทัดไปที่บรรทัดถัดไป ข้อความแบบคงที่เป็นข้อความหลักในหน้า กล่าวคือ ไม่ใช่ลิงก์หรือชื่อปุ่ม เป็นต้น

ย้ายจากลิงก์ไปยังลิงก์

 • ลิงก์: ย้ายจากลิงก์หนึ่งไปยังลิงก์ถัดไป

 • ลิงก์ที่มีการเข้าดู: ย้ายจากลิงก์หนึ่งไปยังลิงก์ถัดไป เฉพาะลิงก์ที่คุณคลิกแล้วเท่านั้น

 • ลิงก์ที่ไม่มีการเข้าดู: ย้ายจากลิงก์หนึ่งไปยังลิงก์ถัดไป เฉพาะลิงก์ที่คุณยังไม่ได้คลิกเท่านั้น

 • ลิงก์ในหน้า: ย้ายจากลิงก์ในหน้าหนึ่งไปยังลิงก์ถัดไปบนหน้าเว็บ

วิธีการเพิ่มเติมในการเลื่อนไปตามหน้า

 • ตาราง: เลื่อนเคอร์เซอร์ของ VoiceOver ไปที่จุดเริ่มต้นของตารางบนหน้าเว็บ

 • รายการ: เลื่อนเคอร์เซอร์ของ VoiceOver ไปที่จุดเริ่มต้นของรายการบนหน้าเว็บ

 • ปุ่ม: ย้ายจากปุ่มหนึ่งไปยังปุ่มถัดไปในเนื้อหา HTML

 • การควบคุมแบบฟอร์ม: ย้ายระหว่างปุ่มกับเมนู เมื่อใช้แบบฟอร์ม

 • ช่องข้อความ: ย้ายจากช่องข้อความหนึ่งไปยังช่องถัดไปในเนื้อหา HTML

 • ช่องค้นหา: ย้ายจากช่องค้นหาหนึ่งไปยังช่องถัดไปในเนื้อหา HTML

 • ภาพ: ย้ายไปที่ภาพ

เปลี่ยนวิธีที่คุณพิมพ์

ใช้ตัวเลือกโหมดการพิมพ์เพื่อสลับระหว่างโหมดการพิมพ์แบบมาตรฐาน การพิมพ์สัมผัส และการสัมผัสโดยตรง ตวัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว เพื่อสลับระหว่างโหมด

แทนที่จะใช้ตัวหมุน คุณสามารถไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ลักษณะการป้อน เพื่อเลือกโหมดการพิมพ์

วิธีการใช้โหมดการพิมพ์มีดังนี้

การพิมพ์แบบมาตรฐาน

เลือกปุ่มบนคีย์บอร์ด โดยการกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา แล้วแตะสองครั้งเพื่อป้อนอักขระ หรือเลื่อนนิ้วไปรอบๆ คีย์บอร์ดเพื่อเลือกปุ่ม และในขณะที่ยังคงสัมผัสปุ่มด้วยนิ้วเดียว ให้แตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น

VoiceOver จะพูดบอกชื่อปุ่ม เมื่อคุณเลือกปุ่มนั้น และพูดอีกครั้งเมื่อคุณป้อนอักขระ

การพิมพ์สัมผัส

สัมผัสปุ่มบนคีย์บอร์ดเพื่อเลือกปุ่มนั้น แล้วยกนิ้วเพื่อป้อนอักขระ หากคุณสัมผัสผิดปุ่ม ให้เลื่อนนิ้วไปที่ปุ่มที่คุณต้องการ

VoiceOver จะพูดบอกอักขระสำหรับแต่ละปุ่มเมื่อคุณสัมผัส VoiceOver จะป้อนอักขระเมื่อคุณยกนิ้ว

การพิมพ์สัมผัสโดยตรง

พิมพ์ในลักษณะเดียวกับเมื่อ VoiceOver ปิดอยู่ โหมดนี้จะปิด VoiceOver สำหรับการพิมพ์เท่านั้น

เลือกตัวเลือกของคุณ

ตัวเลือกบางส่วนด้านบนจะมีอยู่บนตัวหมุนตามค่าเริ่มต้น และบางส่วนจะเป็นตัวเลือก

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกตัวหมุนของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ตัวหมุน แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการให้ปรากฏในตัวหมุน

ตัวเลือกบางอย่างจะไม่อยู่บนตัวหมุนตลอดเวลา เช่น โหมดการพิมพ์ จะอยู่บนตัวหมุนเฉพาะเมื่อมีคีย์บอร์ดเท่านั้น

วันที่เผยแพร่: