ใช้การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดกับ iPhone, iPad และ iPod touch

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดจะจำกัดอุปกรณ์ของคุณที่แอปเดียวและให้คุณควบคุมได้ว่าจะใช้คุณสมบัติใดได้บ้าง คุณสามารถเปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดเมื่อคุณให้เด็กใช้อุปกรณ์ของคุณ หรือเมื่อการใช้คำสั่งนิ้วโดยไม่ได้ตั้งใจอาจทำให้คุณไขว้เขว

ตั้งค่าการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

  1. ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

  2. แตะ "การตั้งค่าระหัส" แล้วแตะ "ตั้งรหัสการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด"

  3. ป้อนรหัส แล้วป้อนซ้ำอีกครั้ง จากที่นี่ คุณสามารถเปิด Face ID หรือ Touch ID เพื่อเป็นวิธีในการสิ้นสุดเซสชั่นการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดได้ด้วย

 ios13-iphone-xs-settings-accessibility-guided-access

เริ่มเซสชั่นการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

  1. เปิดแอปที่คุณต้องการ

  2. บน iPhone X หรือใหม่กว่า ให้กดปุ่มด้านข้างสามครั้ง บน iPhone 8 หรือใหม่กว่า ให้กดปุ่มโฮมสามครั้ง

  3. หากคุณต้องการให้บางส่วนของหน้าจอหยุดตอบสนองต่อการสัมผัส ให้ใช้นิ้วมือวาดวงกลมรอบบริเวณนั้น คุณสามารถย้ายหรือปรับขนาดวงกลมนั้น หรือแตะที่ X เพื่อลบวงกลม

  4. แตะการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด แล้วแตะเริ่ม

 ios13-iphone-xs-settings-accessibility-guided-access-safari

หรือหากต้องการเริ่มต้นเซสชั่นการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดด้วย Siri* ให้เปิดแอปที่ต้องการ แล้วบอก Siri ว่า "เปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด"

*คุณสมบัติต่างๆ ของ Siri อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

ควบคุมว่าคุณสมบัติใดจะใช้งานได้

  1. หากต้องการปิดคุณสมบัติหรือตั้งค่าการจำกัดเวลา ให้คลิกสามครั้งที่ปุ่มด้านข้างหรือปุ่มโฮม แล้วแตะตัวเลือก หากไม่เห็น "ตัวเลือก" ให้คลิกสามครั้งที่ปุ่มด้านข้างหรือปุ่มโฮมอีกครั้ง แล้วป้อนรหัสของคุณ

  2. เปิดตัวเลือกที่ต้องการ แล้วแตะเสร็จสิ้น

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-side-button

ปุ่มพัก/ปลุก

หากต้องการปิดปุ่มพัก/ปลุกบนอุปกรณ์ของคุณ ให้ปิดตัวเลือกนี้

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-volume

ปุ่มปรับระดับเสียง

หากต้องการปิดปุ่มปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ ให้ปิดตัวเลือกนี้

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-motion

การเคลื่อนไหว

หากต้องการจำกัดวิธีที่อุปกรณ์ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว ให้ปิดตัวเลือกนี้ ตัวอย่างเช่น หน้าจอของคุณจะไม่ตอบสนองเมื่อสั่น และหน้าจอจะไม่หมุนไม่ว่าคุณจะถืออุปกรณ์อย่างไร

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-keyboards

คีย์บอร์ด

หากต้องการปิดคีย์บอร์ดไม่ให้ปรากฏขึ้น ให้ปิดตัวเลือกนี้

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-touch

แตะ

หากคุณต้องการให้อุปกรณ์ไม่ตอบสนองต่อการแตะหน้าจอ ให้ปิดตัวเลือกนี้

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-dictionary

ค้นดูในพจนานุกรม

หากคุณต้องการใช้คุณสมบัติค้นดูเมื่อคุณเลือกข้อความ ให้เปิดตัวเลือกนี้

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-time-limit

การจำกัดเวลา

หากต้องการเลือกการจำกัดเวลาสำหรับเซสชั่นการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด ให้เปิดตัวเลือกนี้

สิ้นสุดเซสชั่นการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

คลิกสามครั้งที่ปุ่มด้านข้างหรือปุ่มโฮม ป้อนรหัสการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดของคุณ แล้วแตะสิ้นสุด หรือหากคุณเปิด Touch ID หรือ Face ID สำหรับการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดไว้ ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มด้านข้างหรือปุ่มโฮม

วันที่เผยแพร่: