มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator สำหรับ Mac

เรียนรู้เกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของ Apple Configurator สำหรับ Mac

หากต้องการโหลด Apple Configurator สำหรับ Mac เวอร์ชั่นล่าสุด ให้ตรวจสอบแท็บรายการอัปเดตใน App Store เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งาน Apple Configurator 2.17

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.17

 • รองรับอุปกรณ์ใหม่

 • การกระทำในคำสั่งลัด: ค้นหา/กรอง ลบ กู้คืน อัปเดต เตรียม เปลี่ยนชื่อ ติดตั้งโปรไฟล์ ให้ข้อมูลระบุการกำกับดูแล

 • เรียกใช้คำสั่งลัดเมื่อติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ออก

 • ข้ามบานหน้าต่างผู้ช่วยตั้งค่าใหม่ที่เพิ่มมาใน iOS 17

 • อนุญาตให้ลบ eSIMs เมื่อลบอุปกรณ์

 • การเพิ่มแอป App Store ไปยังอุปกรณ์จะไม่ล้มเหลวอีกต่อไปเมื่อทํางานบน macOS 14.1 หรือใหม่กว่า

 • แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.16

 • รองรับฮาร์ดแวร์ใหม่

 • แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.15.1

 • รองรับฮาร์ดแวร์ใหม่

 • แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.15

 • อนุญาตให้ข้ามบานหน้าต่าง App Store ในตัวช่วยตั้งค่า

 • รองรับการกู้คืนคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี Apple Silicon เป็น macOS Monterey

 • แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.14

 • ข้อจำกัดใหม่สำหรับการเริ่มต้นระบบภายนอกที่ไม่ได้จับคู่ไปยังการกู้คืนและการปลดล็อคด้วย Apple Watch

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.13.3

 • การรองรับสำหรับ macOS Big Sur

 • การรองรับสำหรับการกู้คืน macOS บนคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี Apple Silicon

 • คลิปเว็บ: กำหนดค่า "ไม่สนใจขอบเขตรายการ" และข้อมูลจำเพาะของชุดรวมแอปพลิเคชันเป้าหมาย

 • แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.13.1

 • สถานที่หลายแห่งสำหรับ VPP Assignments (การกำหนด VPP)

 • ข้อจำกัด: อนุญาตแอป Clips

 • การแจ้งเตือน: อนุญาตให้แสดงตัวอย่างการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค

 • Exchange ActiveSync: แทนรหัสผ่านก่อนหน้า

 • WiFi: ปิดใช้งานการสุ่มที่อยู่ MAC

 • โหมดมืด

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.12.1

รายการอัปเดตนี้จะเพิ่มการรองรับสำหรับการกู้คืนเฟิร์มแวร์บน Mac Pro (ปี 2019)

สำหรับ iOS:

 • VPN: กำหนดค่าข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการสำหรับประเภทการเชื่อมต่อ Custom SSL

 • VPN: กำหนดค่าตัวเลือกเครือข่ายสำหรับประเภทการเชื่อมต่อ Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint และ Custom SSL

  • ส่งการรับส่งข้อมูลผ่าน VPN

  • ยกเว้นเครือข่ายในพื้นที่

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.11.1

รายการอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาการเข้าถึงองค์กร แท็ก และ Blueprints ที่บันทึกไว้

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.11

รองรับฮาร์ดแวร์ใหม่

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.10

สำหรับ iOS

 • Wi-Fi: กำหนดค่าประเภทการรักษาความปลอดภัย WPA3 Personal

 • VPN IKEv2: กำหนดค่าการใช้งานทางเลือกสำรองเพื่อรองรับ "ช่วยเหลือ Wi-Fi"

 • Exchange ActiveSync: เปิดใช้งานแอปเมล รายชื่อ และเตือนความจำแต่ละรายการสำหรับบัญชีที่มีการจัดการ

 • กำหนดค่าข้อจำกัดที่มีการกำกับดูแลเท่านั้นใหม่: อนุญาตการใช้แอปค้นหาอุปกรณ์ของฉัน อนุญาตการใช้แอปค้นหาเพื่อนของฉัน อนุญาตการปิดหรือเปิด Wi-Fi อนุญาตการเข้าถึงไดรฟ์ภายนอกในแอปไฟล์

 • กำหนดค่าเพย์โหลดการเข้าสู่ระบบครั้งเดียวของแอป

 • ข้ามโหมดมืดและบานหน้าต่างต้อนรับในตัวช่วยตั้งค่า

 • อนุญาตการป้อนคีย์บอร์ดแบบต่อเนื่อง

สำหรับ tvOS

 • Wi-Fi: กำหนดค่าประเภทการรักษาความปลอดภัย WPA3 Personal

 • อนุญาตการใช้ DeviceSleep

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.9

 • หมายเลขโทรศัพท์ ICCID และรายละเอียด IMEI ของอุปกรณ์ซิมคู่ที่เชื่อมต่อจะมีการรายงานในบานหน้าต่างรายละเอียดอุปกรณ์และ cfgutil

 • ข้ามการไฮไลท์คุณสมบัติใหม่ในผู้ใช้ตั้งค่าโดยใช้การทำงานของ Automator

 • กำหนดค่าข้อจำกัดใหม่: การแก้ไขฮอตสปอตส่วนบุคคล (อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเท่านั้น)

 • กำหนดค่าเพย์โหลดของความโปร่งใสของใบรับรอง

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.8.2

รองรับฮาร์ดแวร์ใหม่

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.8.1

สำหรับ iOS

การตั้งค่าเพย์โหลดข้อจำกัดใหม่

 • อนุญาตการร้องขอการแชร์รหัสผ่านโดยใช้การตรวจจับระยะ (อุปกรณ์ที่มีการกำกับดูแลเท่านั้น)

 • อนุญาตการแชร์รหัสผ่าน (อุปกรณ์ที่มีการกำกับดูแลเท่านั้น)

 • อนุญาตการป้อนรหัสผ่านอัตโนมัติ (อุปกรณ์ที่มีการกำกับดูแลเท่านั้น)

 • บังคับใช้วันที่และเวลาอัตโนมัติ (อุปกรณ์ที่มีการกำกับดูแลเท่านั้น)

 • อนุญาตอุปกรณ์เสริม USB ในขณะที่อุปกรณ์ถูกล็อค (อุปกรณ์ที่มีการกำกับดูแลเท่านั้น)

 • อนุญาตให้บัญชีรายชื่อที่มีการจัดการสามารถเขียนไปยังบัญชีที่ไม่มีการจัดการได้

 • อนุญาตให้บัญชีรายชื่อที่ไม่มีการจัดการสามารถอ่านบัญชีที่มีการจัดการได้

 • อนุญาตการแก้ไขการตั้งค่า eSIM (อุปกรณ์ที่มีการกำกับดูแลเท่านั้น)

การตั้งค่าเพย์โหลดของเมลและ Exchange ใหม่

 • อนุญาตให้ผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการลงชื่อ S/MIME

 • อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขการเลือกใบรับรองการลงชื่อ S/MIME

 • อนุญาตให้ผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเข้ารหัส S/MIME

 • อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขการเลือกใบรับรองการเข้ารหัส S/MIME

การตั้งค่าเพย์โหลดของ Exchange ใหม่

 • ใช้ OAuth สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์

การตั้งค่าเพย์โหลดการแจ้งเตือนใหม่

 • อนุญาตการแจ้งเตือนที่จัดกลุ่ม

 • ระบุว่าอนุญาตให้แอปส่งการแจ้งเตือนสำคัญหรือไม่

 • แสดงใน CarPlay

ตัวเลือกข้ามการลงทะเบียนอุปกรณ์ในบานหน้าต่างผู้ช่วยตั้งค่าใหม่

 • iMessage และ FaceTime, เวลาหน้าจอ และทำให้อุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

 • อนุญาตการติดตั้งรายการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ

 • เพิ่มแผนข้อมูลเซลลูลาร์

สำหรับ tvOS

การตั้งค่าเพย์โหลดข้อจำกัดใหม่

 • อนุญาตการร้องขอการแชร์รหัสผ่านโดยใช้การตรวจจับระยะ (อุปกรณ์ที่มีการกำกับดูแลเท่านั้น)

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.7.1

 • การเตรียมอุปกรณ์ที่มีการกำกับดูแลสำหรับการจัดการโดย Configurator จะอนุญาตการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม USB โดยอัตโนมัติในขณะที่อุปกรณ์ถูกล็อค

 • กำหนดค่าข้อจำกัดที่มีการกำกับดูแลเท่านั้นใหม่สำหรับ iOS 11.4.1: อนุญาตอุปกรณ์เสริม USB ในขณะที่อุปกรณ์ถูกล็อค

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.7

 • ข้ามบานหน้าต่างผู้ช่วยตั้งค่าใน iOS 11.3 และ tvOS 11.3

 • กำหนดค่าเพย์โหลดและข้อจำกัดของโปรไฟล์ใหม่สำหรับ iOS 11.3 รวมถึงต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ Face ID ก่อนป้อนข้อมูลอัตโนมัติ โดยกำหนดค่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีการจัดการ การยกเว้นบริการ CellularServices และต้องได้รับความยินยอมจากผู้สอนก่อนออกจากชั้นเรียนที่สร้างโดยผู้สอน

 • กำหนดค่าเพย์โหลดและข้อจำกัดของโปรไฟล์ใหม่สำหรับ tvOS 11.3 รวมถึงจำกัดการเชื่อมต่อระยะไกลจากอุปกรณ์ iOS ที่ได้รับอนุญาต

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.6.1

 • การแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงต่างๆ รวมถึงการกู้คืนความสามารถในการติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าบน Apple TV (รุ่นที่ 3)

มีอะไรใหม่ใน Apple Configurator 2.5

 • เพิ่มอุปกรณ์ลงในโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์ (DEP) แบบชั่วคราว

 • ข้ามบานหน้าต่างการแตะเพื่อตั้งค่าและตัวเลือกคีย์บอร์ดในตัวช่วยตั้งค่า iOS

 • ข้ามบานหน้าต่างลงชื่อเข้าใช้ผู้ให้บริการทีวีในตัวช่วยตั้งค่า tvOS

 • เพย์โหลดและข้อจำกัดของโปรไฟล์ใหม่สำหรับ iOS รวมถึงการสร้าง VPN ที่จำกัด, การรักษาความปลอดภัย AirPrint, พร็อกซี DNS และการทำงานของชั้นเรียนที่มีการจัดการบนอุปกรณ์ของนักเรียนที่มีการดูแลสำหรับชั้นเรียน

 • เพย์โหลด tvOS ใหม่สำหรับการรักษาความปลอดภัยขาเข้าของ AirPlay

 • รองรับการกำหนดค่าอุปกรณ์ tvOS ที่ใช้งาน tvOS 11 บนซับเน็ตเครือข่ายในพื้นที่

วันที่เผยแพร่: