การรองรับของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายและคุณสมบัติสำหรับ iPhone ในเอเชีย-แปซิฟิก

เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณเพื่อดูข้อมูลผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายที่คุณสามารถใช้งานได้

อัฟกานิสถาน7

Afghan Wireless

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Roshan

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

อเมริกันซามัว7

American Samoa Telecommunications Authority

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

Blue Sky

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Vodafone

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

ออสเตรเลีย

amaysim

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล

 • การปลดล็อค

 • VoLTE

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

Optus

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • การปลดล็อค2

 • VoLTE3

 • Visual Voicemail

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

Telstra

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • การปลดล็อค2

 • Visual Voicemail

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

Vodafone

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • การปลดล็อค2

 • Visual Voicemail

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

บังกลาเทศ7

Banglalink

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Grameenphone3

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Robi

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

ภูฏาน7

Bhutan Telecom

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

TashiCell

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

บรูไน4

DSTCom

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

imagine

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Progresif

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

กัมพูชา7

Metfone

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

Smart

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

จีนแผ่นดินใหญ่

China Broadnet

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

China Mobile

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • Visual Voicemail

 • VoLTE3

China Telecom

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

China Unicom

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • Visual Voicemail

 • VoLTE3

ไม่รองรับ eSIM ในจีนแผ่นดินใหญ่

ไม่รองรับ FaceTime แบบกลุ่ม, FaceTime แบบเสียง และลิงก์ FaceTime ในจีนแผ่นดินใหญ่

ไม่รองรับการสร้างลิงก์ไปยังการโทร FaceTime ใน iPhone รุ่นที่ซื้อในจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคใดก็ตาม

หมู่เกาะคุก

Cook Telecom

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์

 • LTE

Vodafone

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์

 • LTE

ฟิจิ4

Digicel

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

Vodafone

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

เฟรนช์โปลินีเซีย7

Ora Mobile

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

Vini

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

กวม4

DOCOMO PACIFIC

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

GTA

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE5

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • Visual Voicemail

IT&E

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

ฮ่องกง

1O1O และ CSL

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • Visual Voicemail

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

3

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • Visual Voicemail

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

 • การโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ iCloud ที่รองรับ

China Mobile Hong Kong

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

China Telecom Hong Kong

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

China Unicom Hong Kong

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

HKBN

 • 5G

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

SmarTone

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • Visual Voicemail

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

 • การโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ iCloud ที่รองรับ

Telecom Digital SUN Mobile

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

BetterRoaming

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

อินโดนีเซีย

Telkomsel

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

ญี่ปุ่น

au

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • การปลดล็อค2

 • Visual Voicemail

 • VoLTE3

NTT DOCOMO

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE5

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • การปลดล็อค2

 • VoLTE3

 • Visual Voicemail

Rakuten Mobile

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

SoftBank

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • การปลดล็อค2

 • VoLTE3

 • Visual Voicemail

คาซัคสถาน7

Altel

 • 5G8

 • eSIM


 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE


 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Beeline

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

izi

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

Kcell

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Tele2

 • 5G8

 • eSIM


 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE


 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

ลาว7

Laotel

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Star Telecom

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

มาเก๊า4

3

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • LTE

 • Visual Voicemail

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

China Telecom (Macau)

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • LTE

 • VoLTE3

CTM

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

SmarTone3

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • LTE

มาเลเซีย

CelcomDigi

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

Maxis

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

U Mobile

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

ใช่

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

มัลดีฟส์7

Dhiraagu

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Ooredoo

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

มองโกเลีย7

MobiCom

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Unitel

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

เมียนมาร์7

Ooredoo

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Telenor

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

นาอูรู7

Digicel

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

เนปาล7

Ncell

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Nepal Telecom

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

นิวแคลิโดเนีย7

OPT

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

นิวซีแลนด์

2degrees

 • 5G

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

 • Advanced Mobile Location (AML)6

One NZ

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • VoLTE3

Spark

 • 5G8

 • Advanced Mobile Location (AML)6

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

ปากีสถาน4

Jazz

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Telenor

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Ufone

 • eSIM

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Zong

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

ปาเลา

Palau National Communications

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

ปาปัวนิวกินี4

bMobile

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Digicel

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

ฟิลิปปินส์

Globe3

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

Smart3

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

สิงคโปร์

M1

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

Singtel

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

StarHub

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

หมู่เกาะโซโลมอน

bMobile

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

เกาหลีใต้

LG U+

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • การปลดล็อค2

 • VoLTE3

KT

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์

 • LTE5

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • การปลดล็อค2

 • VoLTE3

SK Telecom

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์

 • LTE5

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • การปลดล็อค2

 • VoLTE3

คุณสมบัติการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งอาจถูกจำกัดในประเทศเกาหลีใต้

ศรีลังกา7

Airtel

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Dialog

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

Hutchison

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Mobitel

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

ไต้หวัน

APT

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

Chunghwa Telecom

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

Far EasTone

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

Taiwan Mobile

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

Taiwan Star

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

ทาจิกิสถาน7

TCELL

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

ZET-Mobile

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

ไทย

AIS

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

dtac

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

True

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

ติมอร์เลสเต

Timor Telecom

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

ตองกา4

Digicel

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

TCC

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

อุซเบกิสถาน7

Beeline

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

UZTELECOM

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • Visual Voicemail

วานูอาตู4

Digicel

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Telecom Vanuatu

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

เวียดนาม

Mobifone

 • 5G8

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • การโทรผ่าน Wi-Fi

Viettel

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • การปลดล็อค2

 • VoLTE3

Vinaphone

 • 5G8

 • eSIM

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • LTE

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 • VoLTE3

วาลิสและฟูตูนา7

SPT

 • FaceTime

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

ซามัวตะวันตก7

Digicel

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

Vodafone

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 1. ต้องมี iOS 6 ในการใช้ FaceTime ผ่านเซลลูลาร์ บนเครือข่ายของผู้ให้บริการบางราย คุณอาจสังเกตเห็นว่าการใช้งาน FaceTime ผ่านเซลลูลาร์มีประสิทธิภาพลดลง เมื่อใช้งานบนเครือข่าย 2G

 2. ฮอตสปอตส่วนบุคคลและการปลดล็อคอาจมีค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 3. VoLTE จะใช้ได้เฉพาะใน iPhone 6 หรือใหม่กว่าเท่านั้น

 4. ผู้ให้บริการเครือข่ายจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ iPhone ในประเทศหรือภูมิภาคนี้ ไม่ใช่ Apple

 5. สามารถใช้ LTE ได้เฉพาะใน iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6 และ iPhone 6 Plus บางรุ่นเท่านั้น

 6. iPhone จะพยายามส่งตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้รับมือกับเหตุฉุกเฉินโดยอัตโนมัติผ่าน Advanced Mobile Location (AML) หากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ในประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าวรองรับ AML อาจมีค่าบริการสำหรับ SMS นี้ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

 7. ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคในประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว ไม่ใช่ Apple

 8. ใช้ได้กับ iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone SE (รุ่นที่ 3) และ iPhone 12 รุ่นต่างๆ จำเป็นต้องมีแผนบริการข้อมูล ความเร็วจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของเว็บไซต์และผู้ให้บริการเครือข่าย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรองรับ 5G โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: