เปลี่ยนภาษาบน iPhone หรือ iPad

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาบน iPhone หรือ iPad ได้หากภาษาไม่ถูกต้องหรือคุณบังเอิญเปลี่ยนไปเป็นภาษาที่คุณไม่เข้าใจ

เปิดแอปการตั้งค่า

iPhone ที่แสดงหน้าจอโฮมพร้อมไอคอนแอปการตั้งค่าที่ขยายอยู่

แตะทั่วไป

iPhone ที่แสดงแอปการตั้งค่าที่ไฮไลต์ตัวเลือกทั่วไปไว้ ด้านล่างเวลาหน้าจอ

เลือกภาษาและภูมิภาค

iPhone ที่แสดงเมนูการตั้งค่าทั่วไป โดยไฮไลต์ที่ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค

แตะเพิ่มภาษา

iPhone ที่แสดงเมนูภาษาและภูมิภาค โดยไฮไลต์ที่เพิ่มภาษา

เลือกภาษาของคุณ

iPhone ที่แสดงรายการภาษาของระบบที่มี โดยไฮไลต์ที่ภาษาฝรั่งเศส

เลือกภาษาหลักของคุณ

การเตือนจะถามคุณว่าคุณต้องการใช้ภาษาใดเป็นภาษาหลักของคุณ หลังจากอุปกรณ์ของคุณอัปเดตภาษาแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะแสดงภาษาที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ

iPhone ที่แสดงการเตือนว่า "คุณต้องการใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักของคุณหรือไม่" ตัวเลือกที่แสดง ได้แก่ ใช้ภาษาฝรั่งเศส ใช้ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) และยกเลิก
วันที่เผยแพร่: